Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

5 pytań do: Mirek Burnejko

autor: Patronite
2 lata temu

5 pytań do: Mirek Burnejko

 

Rozmawiamy dziś z Mirkiem Burnejko, który był dla nas prawdziwym zaskoczeniem. W niecały miesiąc profil Mirka wdarł się do naszego TOP5, kwota comiesięcznego wsparcia jest większa od liczby subskrybentów jego youtubowego kanału, a sam profil ma chyba najwyższy współczynnik liczby wejść do wpłat. Jak tego dokonał? Przekonajcie się…

 

1. Standardowo w wywiadach staramy się pokazać sylwetkę danego Autora i przybliżyć jego twórczość – ale Ciebie Mirku bezczelnie wykorzystamy. Występujesz dziś w roli eksperta od Patronite! Zacznijmy od pytania, które pada we wszystkich rozmowach z gwiazdami: jakie są kulisy Twojego sukcesu? ☺ Jak zaplanowałeś i wdrożyłeś pomysł profilu na Patronite, jak wyglądał cały proces?

 

Zacznijmy od tego, że jestem informatykiem (już nikt nie używa tego słowa), w dość specyficznej niszy - cloud computing. 25 czerwca 2016 postanowiłem założyć kanał na YouTube i zrealizować swoje marzenie z listy na blogu trzypoziomy.pl, a mianowicie nagrywanie daily vloga przez 365 dni. Fascynowałem się Casey Neistatem. W młodości lubiłem nagrywać sceny z życia, tak więc wziąłem kamerę i zacząłem to robić. Zero oczekiwań, czysto egoistyczne spełnianie swojego marzenia.

Powoli jednak zaczęła się zwiększać oglądalność odcinków z 10, do 100, do 200 wyświetleń. Ludzie, którzy obserwowali moje życie i oglądali je codziennie, zaczęli zmieniać swoje życia. Zaczęli o tym pisać w komentarzach, wysyłać maile. Mocno się zdziwiłem. Zwykły koleś, jest inspiracją dla wielu ludzi. Robiłem jednak swoje dalej, dając trochę więcej wartości, a nie tylko myśląc o swoim celu. Zacząłem pokazywać jak się zmieniały moje zarobki, pokazałem jak i dlaczego odchodzę od mojego pracodawcy Microsoft. Pokazywałem wzloty i upadki. Starałem się nie uczyć, ale pokazywać swoje życie.

Kanał urósł do 1700 subskrypcji i nastał luty 2017. Ciągle nagrywałem każdego dnia. Wracając z zajęć CrossFit usłyszałem w podcaście Lepiej Teraz wywiad z Mateuszem Górskim z Patronite. Do tej pory Patronite kojarzył mi się z Gonciarzem. 500,000 subskrypcji i 20,000 PLN dochodu miesięcznie. Gdzie ja? Mały żuczek. W podkaście padły jednak słowa, że Patronite wprowadza nową walutę -> zaufanie i przekazywanie wartości (dokładnych słów nie pamiętam). Pomyślałem, że coraz więcej osób pisze mi maile, jak bardzo są mi wdzięczni, chcą się ze mną spotykać. Ruszamy.

W przeciągu kilku dni zrobiłem badanie prawie wszystkich profili na Patronite oraz dziesiątek na Patreon. Zapytałem też 3 lutego (odcinek 224) swoich widzów, co chcieliby ode mnie dostać jakby mieli taką opcję. Pojawiło się DUŻO komentarzy. Połączyłem informacje z moim badaniem i tak powstały moje progi. 8 lutego profil pojawił się publicznie. Reszta jest historią :)

 

2. Samo założenie profilu to dopiero początek drogi – stawiasz bardzo mocno na komunikację z Patronami i wsłuchiwanie się w ich głos. W jaki sposób dbasz o Patronów i jak na to reagują sami zainteresowani? 

 

Po pierwsze mam ograniczone wszystkie poziomy i je modyfikuję po rozmowach z Patronami. Ograniczenia mają to zadanie, że jestem w stanie dostarczyć obiecaną wartość, live streams, wyjścia na kawę, tajną grupę na Facebook - MiroBurnMafia. Poniżej 200 patronów pozwoliło mi nawiązać komunikację z każdym i zapytać o ich opinie, dlaczego postanowili mnie wesprzeć, które progi lubią najbardziej, czego im brakuje. Bazując na tych informacjach (codziennie kilkadziesiąt maili z Patronami) uważam, że część artystów odbiera patronów źle. W mojej grupie jest to masa pozytywnych ludzi, z niesamowitymi aspiracjami. Znajdują się pracownicy hodowli norek, marynarze, pracownicy IT oraz prezesi multimilionowych firm. Dla mnie ten czas komunikacji z nimi to olbrzymia motywacja i jeszcze większa nauka. Bazując na opiniach powstał np. poziom 30 PLN, w którym dzwonię o losowych godzinach do Patronów. Bazując na opiniach i liczbach usunąłem poziom 5 PLN i przeniosłem punkty do poziomu 10 PLN. Okazało się, że 95% osób chce mieć dostęp do grupy Facebook na poziomie 10 PLN. Ciągle się uczę i ciągle mam nowe plany jak mogę dostarczyć jeszcze więcej wartości.

Nigdy nie zapominajmy, że to opiera się na związkach międzyludzkich, a nie na przekazywaniu pieniędzy. Pieniądze to skutek uboczny dawania wartości i zrozumienia swoich patronów.

 

3. Często trafiają do nas profile bardzo młodych (stażem) twórców. Jak sądzisz, czy autor który ma trzy filmy na youtubie i 100 subskrybentów powinien zakładać swój profil? Mocno podkreślasz, że bardzo ważne jest oferowanie wysokogatunkowego contentu, konkretnej wartości, którą docenią Patroni. Jak według Ciebie wyczuć właściwy moment, w którym warto dołączyć do Patronite?

 

Ilość subskrybentów nie ma znaczenia. Dawana wartość to podstawa. Widać na Patronite profile osób, które mają powyżej miliona subskrypcji i im nie idzie na Patronite. Wartość to podstawa. Jeżeli dajesz tą wartość swoim widzom, a oni chcą więcej Ciebie, Twojej pracy, bez patrzenia na koszt, to usłysz ich i daj im to czego potrzebują.

Kiedy dołączyć? Kiedy odczuwasz w mailach, komentarzach, że jest grupa osób, która nie może się doczekać, aby Tobie odwdzięczyć. Ja na każdym poziomie daję jakąś wartość patronom, ale… około 30% patronów po prostu postanowiła mnie wesprzeć, bo nie chcą, abym przestawał. Nie oczekując żadnych dodatków.

Traktuj patronów jak partnerów. Pytaj, rozmawiaj, obserwuj. Nie skupiaj się tylko na swojej pracy, ale na oczekiwaniach, problemach i wyzwaniach swoich fanów.

 

4. Spoglądając na Twoje progi można zauważyć nie tylko fakt, że są wyjątkowo hojnie wynagrodzone, ale i że każdy z nich jest ograniczony limitem. Czy takie działanie nie ogranicza liczby Patronów, którzy mogliby Cię wesprzeć? A może przeciwnie, jest magnesem, przyciągającym kolejne osoby?

 

Tak samo jak nie zależy mi na dużej ilości subskrypcji na YouTube, ale na jakości osób, które to oglądają, tak samo w Patronite zależy mi, aby mieć w grupie moich największych fanów i dawać im jeszcze więcej wartości.

Limity pozwalają mi „dowieźć” to co obiecałem. Mam czas odpisać na większość komentarzy na Facebook, odpowiedzieć na wszystkie pytania na live (które mamy 2 razy w tygodniu), mam możliwość pogadać, spotkać się.

Każdy ma swój pomysł na to. Dla mnie ograniczenia grupy są bardzo wygodne. Z czasem zapewne ją poszerzę, ale póki co uczę się moich patronów, poznaję ich, buduję procesy w zarządzaniu grupą.

 

5. Tradycyjnie w ostatnim pytaniu chciałbym zapytać Cię o rady, których udzieliłbyś naszym Autorom (zarówno obecnym, jak i tym, którzy dopiero założą konta). Zatem, pytając ogólnie i patetycznie – jak odnieść sukces na Patronite?

 

DO YOUR WORK FIRST. Ilość profili z minimalnym wsparciem była dla mnie zagadką, ale gdy poczytałem ich profile i zobaczyłem co robią, to dało mi to odpowiedź. Robienie tylko tego co się lubi nie jest pomysłem na sukces. Konieczne jest dawanie wartości swoim fanom i poznanie ich. Do tej pory odpisałem na każdy komentarz na Facebook i na każdy email (niektóre mają kilka stron A4). To natomiast pozwala mi zrozumieć ludzi i dostarczyć im jeszcze więcej wartości… pokazując tylko swoje życie.

Dwie szybkie rady, ale tylko dla tych, którzy tej rady potrzebują. Spędź 20 godzin pytając swoich fanów o ich problemy i oczekiwania. Spędź kolejne 20 godzin czytając inne profile na Patronite i innych portalach. Zobacz co działa. Połącz te dwa zbiory informacji i dostarczaj więcej niż Twoi Patroni mogą od Ciebie się spodziewać. Cała reszta sama się ułoży.

 

Odwiedź profil Mirka!

 

 

Darmowy!
Trwa ładowanie...