Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

WAŻNE: nowy system rozliczeń!

autor: Patronite
4 miesiące temu

Masz pytanie?
Zajrzyj do FAQ na końcu tego artykułu!

Zmiana w systemie rozliczeń!

Na Patronite działa już nowy system rozliczeń – pozwoli on na obsłużenie znacznie większej liczby transakcji i ułatwi dodawanie kolejnych metod płatności. Co najważniejsze - znów działają podwyższenia subskrypcji tPay!

Większość zmian nie będzie widoczna „gołym okiem” dla użytkowników, bo dotyczą sposobu zliczania sald kont Autorów i Patronów. Nie wpływają one również w żaden sposób na stan Waszych kont czy kwestie związane z prowizjami. Zagłębiając się w techniczne szczegóły – każda operacja w Patronite będzie miała odpowiednik zapisu rachunkowego na wewnętrznych kontach Patronite. Każdy Autor, Patron, Mecenas „otrzyma” zestaw kont, który znacznie ułatwi obliczanie wszystkich operacji.

Co umożliwia nowy system?
 

 1. Możliwość swobodnego podwyższania subskrypcji tPay (ta funkcja musiała być niestety czasowo wyłączona, teraz podwyższenia tPay wraca i nie będzie stanowić już żadnego problemu!)  
   
 2. Nowy system (w przyszłości) pozwoli obsługiwać wpłaty jednorazowe
   
 3. Zmiana ułatwi procedury reklamacji i zwrotów
   
 4. System ułatwi wprowadzenie kolejnych operatorów płatności (kolejny – już wkrótce!)
   
 5. To również podstawa do uruchamiania nowych funkcji, związanych z płatnościami (nad którymi intensywnie pracujemy)
   

Co z tPay?

Jak zapewne pamiętacie, w grudniu informowaliśmy o zmianach w systemie tPay. Działając zgodnie z zasadą „pieniądze Autorów powinny trafić jak najszybciej do Autorów”, rozpoczęliśmy okres przejściowy nowego systemu wypłat środków tPay.

Do tej pory, gdy Patron opłacał dany próg z góry za pomocą tPay, Autor otrzymywał fragmenty wpłaconej kwoty przez kolejne miesiące trwania subskrypcji. Załóżmy, że Patron opłacił próg 10 zł na trzy miesiące - płacił zatem 30 zł z góry.

Autor już w momencie płatności jest "właścicielem" danej kwoty (30 zł) i należy ona do niego, ale ze względu na konstrukcję systemu wypłat, cała kwota była "wydzielana" co miesiąc w ramach 10 złotowych subskrypcji.

Co się z tym wiązało? Że na kontach rozliczeniowych tPay zamrożone były środki, które należą do Autorów (czekając na przyszłe wypłaty) - naszym zdaniem Wasze pieniądze powinny jak najszybciej trafić na Wasze konta, w końcu to Wy jesteście ich właścicielami!

Przez ostatnie pół roku w ramach okresu przejściowego możliwe było ręczne zlecenie wypłaty środków przedpłaconych (jako dodatkowej, specjalnej wypłaty).

Od teraz wszystkie środki, wpłacone przez Patrona za pomocą tPay, będą dostępne do wypłaty w ramach jednego salda.

Jeśli chodzi o wypłatę tych środków, Autor ma dwie możliwości:
 

 1. Przy każdej wypłacie automatycznej (na początku i w połowie miesiąca) wypłacane będą wszystkie środki, przekazane za pomocą tPay (początkowo może to oznaczać jednorazową wypłatę większej kwoty).
   
 2. Możesz również przejść na ręczne zgłaszanie dowolnej, określonej przez Ciebie kwoty do wypłaty. Jak będzie działać ten model?

a) Kliknij przycisk “Włącz ręczne wypłaty” w sekcji Saldo

UWAGA! Pamiętaj, że przechodząc na ręczne zgłaszanie kwoty do wypłaty, nie będą obejmowały Cię wypłaty automatyczne! To oznacza, że w każdym miesiącu musisz zgłosić środki do wypłaty, by je otrzymać.

Dla przypomnienia: wypłaty automatyczne generowane są, gdy saldo dla danej metody płatności (PayPal, tPay) przekroczy 200 zł. Środki wpłacone za pomocą MangoPay zawsze należy zgłaszać do wypłaty ręcznie (klikając czerwony przycisk “wypłać”)

b) Przy wszystkich polach metod płatności pojawi się przycisk “wypłać”


c) Po kliknięciu przycisku “Wypłać” otworzy się okno, gdzie możesz wpisać dokładną kwotę, która ma zostać przekazana do wypłaty:

Co oznaczają te kwoty?

"Twoje saldo" - to cała kwota, którą możesz wypłacić (w przypadku tPay - uwzględnia też subskrypcje przedpłacone)

"Miesięczna kwota wpływów" - to estymowana kwota comiesięcznego wsparcia dla danej metody płatności (czyli - ile wynosi suma miesięcznych subskrypcji Patronów np. dla tPay). To informacja, która pozwala Ci zachować model wypłacania np. raz w miesiącu kwoty równej wsparciu Patronów (zliczając wszystkie aktywne subskrypcje i nie wliczając kwot przedpłaconych).

Jeszcze jedna ważna informacja - minimalna kwota, którą możesz wypłacić to 1 zł. Prosimy Was jednak o rozwagę - wypłaty są sprawdzane i procedowane przez dział finansów, dlatego nie zgłaszajcie wypłaty co kilka dni, bo termin dostarczenia środków może znacznie się przedłużyć :)

Zajrzyj do FAQ (poniżej), tam znajdziesz dodatkowe informacje.

Dodatkowe zmiany

Zmianie uległa również Historia Operacji - została rozbita na dwa moduły. W sekcji “Wpłaty Patronów” Autor może podejrzeć listę wszystkich wpłat, pochodzących od wspierających. Natomiast w sekcji "Operacje Finansowe" znajduje się pełna lista transakcji - z uwzględnieniem wypłat środków, pobranych prowizji, dodatkowych informacji o samej wpłacie (czy jest to np. opłata za nową subskrypcję czy też za jej przedłużenie) etc.

Uproszczony został również ekran Saldo - tak, by jasno widoczne były konkretne kwoty do wypłaty. UWAGA! Wcześniej widoczne były tu kwoty brutto (zawierające prowizje) i netto - w ramach nowego systemu widoczne będą jedynie kwoty netto (czyli kwota, którą faktycznie możesz wypłacić)

FAQ

1. Czemu w moim saldzie tPay pojawiło się znacznie więcej środków do wypłaty?

W nowym systemie rozliczeń możesz automatycznie wypłacić całą kwotę subskrypcji Patrona (jeśli ktoś wsparł Cię kwotą 10 zł na 10 miesięcy, to od razu możesz dysponować całą kwotą 100 zł). Szczegóły znajdziesz w paragrafie Co z tPay?

2. Czy muszę wypłacać wszystkie środki z tPay?

Niekoniecznie :) Wypłata wszystkich środków przedpłaconych z tPay zostanie zrealizowana jeśli pozostaniesz przy (domyślnym) systemie automatycznych wypłat. Jeśli chcesz wypłacić tylko część środków tPay, możesz włączyć ręczne wypłaty (UWAGA! Przejście na ręczne wypłaty dotyczyć będzie również PayPal).

Szczegółową instrukcję ręcznych wypłat znajdziesz w sekcji: Co z tPay?

Więcej o automatycznych wypłatach przeczytasz w tym artykule:

https://patronite.freshdesk.com/support/solutions/articles/43000094636-w-jaki-spos%C3%B3b-pieni%C4%85dze-od-patrona-trafi%C4%85-na-moje-konto-

 

3. Chcę wypłacić tyle, ile miesięcznie otrzymuję od Patronów z tPay. Jak to zrobić?

Po kliknięciu przycisku “wypłać” przy danej metodzie płatności, pojawi się okno, w którym możesz wpisać kwotę. Poniżej sumy dostępnych środków zobaczysz informację o estymowanej kwocie comiesięcznego wsparcia Patronów, którzy opłacili subskrypcję za pomocą tPay.

 

4. Jeśli zgłoszę wypłatę ręcznie - kiedy pieniądze dotrą na moje konto?

Standardowo wypłaty realizowane są ok 1. i 15. dnia miesiąca. Ale - dział finansowy stara się jak najszybciej dostarczyć fundusze do Was, więc przelewy mogą przyjść szybciej :)

 

5. Czy istnieje minimalny limit wypłaty środków?

Nie, w ramach ręcznych wypłat możesz zgłosić dowolną kwotę. W przypadku wypłat automatycznych limit wynosi 200 zł.

Daj znać!

Patronite ma wiele drobnych wad - ale jego zaleta zawsze było niezwykle skrupulatne podejście do rozliczeń. Chcemy aby tak pozostało, system został szczegółowo przetestowany i sprawdzony - jeśli jednak zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości lub masz pytania, napisz do nas na kontakt@patronite.pl!

Darmowy!
Trwa ładowanie...