Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

44

patronów

1310 zł

miesięcznie

1310 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
109
miesięczne wsparcie
141
liczba patronów

  Ignem Mittere! - Rzucić ogień! - te słowa obrałem jako kapłańskie zawołanie, ponieważ mdli mnie wszelaka nijakość. Głoszę odwieczne katolickie i wszechpolskie wartości za pomocą nowoczesnych mediów. Temu służy moja działalność medialna, a zwłaszcza kanał Tuba Cordis na YouTube’ie.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
43 %
100%
osiągnięto 43%
cel: 3000 zł miesięcznie
brakuje 1690 zł
Podstawowe potrzeby kanału
To jest swoiste minimum potrzebne na utrzymanie kanału. W związku z niedawnym, przedwczesnym i przymusowym „emerytowaniem”, nie tylko nie mogę już finansować kosztów Tuba Cordis z obecnej emerytury, ale sam potrzebuję wsparcia, aby utrzymać niezależność działań oraz żeby wynagrodzić operatora-reżysera.
0%
21 %
100%
osiągnięto 21%
cel: 6000 zł miesięcznie
brakuje 4690 zł
Rozwijamy Tuba Cordis
O ile 3000 złotych to minimum, aby zapewnić stabilną przyszłość i rozwój kanału Tuba Cordis, potrzebujemy więcej pieniędzy (zwłaszcza iż od uzbieranej kwoty należy odliczyć opłaty i podatki), tak aby w pełni pokrywać bieżące wydatki, wzmocnić budżet podróżowy oraz zbierać pieniądze na stopniową wymianę i poprawę sprzętu.
0%
13 %
100%
osiągnięto 13%
cel: 10000 zł miesięcznie
brakuje 8690 zł
Przyszłość!
Mamy plany na dalszy rozwój kanału i nie tylko, ale na początek nie śmiemy nawet liczyć na taką hojność. Zobaczymy co będzie. Wierzę, że z Bożą pomocą damy radę!

O Autorze

Ignem Mittere!x. Roman Kneblewski

Od kiedy sięgam pamięcią wstecz staram się żyć według mojego kapłańskiego zawołania, tego widniejącego na banderoli pod tarczą herbową. Cóż znaczy “Ignem Mittere!”, czyli rzucić ogień? -  Otóż pragnę być zawsze wyrazistym, głosić odwieczną prawdę niezależnie od okoliczności.

 

Wypowiadam się zdecydowanie po katolicku i po polsku, łamiąc w ten sposób świadomie reguły tak zwanej politycznej poprawności, za co przychodzi mi niejednokrotnie  płacić dość wysoką cenę. Uważam jednak, iż to, co robię warte jest takiej ceny.

Sam siebie widzę jako tradycyjnego, ortodoksyjnie katolickiego kapłana oraz na wskroś sarmackiego rycerza kontrrewolucji. Bronię, jak najlepiej potrafię dobrego, po Bożemu uporządkowanego Starego Świata tudzież odwiecznych katolickich i wszechpolskich wartości za pomocą nowoczesnych mediów. Tak też rozumiem nową ewangelizację, którą wolę robić aniżeli o niej na okrągło opowiadać.

Kanał Tuba Cordis jest właśnie głównym - choć nie jedynym - polem moich działań ewangelizacyjnych. To tu regularnie zamieszczamy moje wypowiedzi, w których nie tylko tłumaczę tematy stricte religijne, ale również staram się zwracać uwagę na Boski wymiar obecny w każdej innej sferze naszego życia. Tu również zamieszczamy moje kazania, oraz „retransmitujemy”  prelekcje i wystąpienia nagrywane dla innych mediów.

Na kanale Tuba Cordis umieszczamy również wykłady naszych gości. Dopóki jako proboszcz zarządzałem parafią Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy, zapraszałem tam regularnie znamienite osobowości na wykłady pierwszopiątkowe. Pojawiali się u nas między innymi: prof. Jacek Bartyzel, Grzegorz Braun, dr Paul Cameron, ks. prof. Tadeusz Guz, Jacek Hoga, dr Roman Konik, prof. Grzegorz Kucharczyk, prof. Roberto de Mattei, prof. Jerzy Robert Nowak, s. Michaela Pawlik, prof. Wojciech Polak, śp. prof. Józef Szaniawski, czy ks. Grzegorz Śniadoch. Wiele z tych wykładów można znaleźć na Tuba Cordis, a w przyszłości - jak Bóg pozwoli, za wsparciem naszych darczyńców, będziemy w dalszym ciągu organizować i nagrywać wykłady kolejnych gości, choćby poza parafią.

Pragniemy w przyszłości nie tylko kontynuować Tuba Cordis, ale wręcz rozwijać moją działalność ewangelizacyjną na różne sposoby. Będziemy stopniowo wymieniać i rozbudowywać nasz sprzęt, a moje nowe warunki życiowe nakazują także zadbać o stosowne miejsce do nagrywania. Poza tym, będziemy dalej organizować wykłady gościnne w wynajętych lokalach. Zamierzam też korzystać z czasu jaki otrzymałem przez przedwczesną emeryturę, aby jeździć z prelekcjami tam, gdzie będę zapraszany, a prelekcje jak dotychczas udostępniać na naszym kanale. Chcielibyśmy kiedyś w przyszłości przygotować selekcję moich wypowiedzi w formie książkowej. I wreszcie: w dobie nasilającej się cenzury wielkich korporacji, będziemy potrzebowali przygotować portal internetowy, tak, aby zawartość Tuba Cordis nie zniknęła z kaprysu zarządców YouTube’a.

 

Wszystko to jednak wymaga trzech rzeczy: pieniędzy, pieniędzy i pieniędzy!

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 8
W odróżnieniu od większości podobnych akcji nie oferujemy naszym dobroczyńcom żadnych nagród honorowych ani rzeczowych czy jakichkolwiek gadżetów, lecz zapewniamy o naszej stałej modlitwie z prośbą do Pana Boga, aby wynagrodził darczyńców stosownie nie tyle do bezwzględnej wartości darowizn, ile do daru serca w postaci ofiarności, również za każdy, zwłaszcza za hojny dar modlitwy.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 12
W odróżnieniu od większości podobnych akcji nie oferujemy naszym dobroczyńcom żadnych nagród honorowych ani rzeczowych czy jakichkolwiek gadżetów, lecz zapewniamy o naszej stałej modlitwie z prośbą do Pana Boga, aby wynagrodził darczyńców stosownie nie tyle do bezwzględnej wartości darowizn, ile do daru serca w postaci ofiarności, również za każdy, zwłaszcza za hojny dar modlitwy.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 11
W odróżnieniu od większości podobnych akcji nie oferujemy naszym dobroczyńcom żadnych nagród honorowych ani rzeczowych czy jakichkolwiek gadżetów, lecz zapewniamy o naszej stałej modlitwie z prośbą do Pana Boga, aby wynagrodził darczyńców stosownie nie tyle do bezwzględnej wartości darowizn, ile do daru serca w postaci ofiarności, również za każdy, zwłaszcza za hojny dar modlitwy.
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 5
W odróżnieniu od większości podobnych akcji nie oferujemy naszym dobroczyńcom żadnych nagród honorowych ani rzeczowych czy jakichkolwiek gadżetów, lecz zapewniamy o naszej stałej modlitwie z prośbą do Pana Boga, aby wynagrodził darczyńców stosownie nie tyle do bezwzględnej wartości darowizn, ile do daru serca w postaci ofiarności, również za każdy, zwłaszcza za hojny dar modlitwy.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 5
W odróżnieniu od większości podobnych akcji nie oferujemy naszym dobroczyńcom żadnych nagród honorowych ani rzeczowych czy jakichkolwiek gadżetów, lecz zapewniamy o naszej stałej modlitwie z prośbą do Pana Boga, aby wynagrodził darczyńców stosownie nie tyle do bezwzględnej wartości darowizn, ile do daru serca w postaci ofiarności, również za każdy, zwłaszcza za hojny dar modlitwy.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 3
W odróżnieniu od większości podobnych akcji nie oferujemy naszym dobroczyńcom żadnych nagród honorowych ani rzeczowych czy jakichkolwiek gadżetów, lecz zapewniamy o naszej stałej modlitwie z prośbą do Pana Boga, aby wynagrodził darczyńców stosownie nie tyle do bezwzględnej wartości darowizn, ile do daru serca w postaci ofiarności, również za każdy, zwłaszcza za hojny dar modlitwy.
Zostań patronem
250 zł / miesiąc
patroni: 1
W odróżnieniu od większości podobnych akcji nie oferujemy naszym dobroczyńcom żadnych nagród honorowych ani rzeczowych czy jakichkolwiek gadżetów, lecz zapewniamy o naszej stałej modlitwie z prośbą do Pana Boga, aby wynagrodził darczyńców stosownie nie tyle do bezwzględnej wartości darowizn, ile do daru serca w postaci ofiarności, również za każdy, zwłaszcza za hojny dar modlitwy.
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
W odróżnieniu od większości podobnych akcji nie oferujemy naszym dobroczyńcom żadnych nagród honorowych ani rzeczowych czy jakichkolwiek gadżetów, lecz zapewniamy o naszej stałej modlitwie z prośbą do Pana Boga, aby wynagrodził darczyńców stosownie nie tyle do bezwzględnej wartości darowizn, ile do daru serca w postaci ofiarności, również za każdy, zwłaszcza za hojny dar modlitwy.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy