Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

15

patronów

190 zł

miesięcznie

910 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
442
miesięczne wsparcie
299
liczba patronów

  Przystępna publicystyka na temat szeroko pojętej geopolityki. Zagrożenie terrorystyczne, eskalacja istniejących i rozpoczęcie nowych konfliktów zbrojnych, tarcia w UE i NATO, między USA i Chinami, radykalizacja społeczeństw itp. Żyjemy w czasach wielkich zmian! Znajdź klucz do ich zrozumienia.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
76 %
100%
osiągnięto 76%
cel: 250 zł miesięcznie
brakuje 60 zł
Wspierasz bo lubisz
To minimum egzystencjalne. Tyle chcę zbierać miesięcznie żeby nie dokładać do interesu. Kwartał takiego finansowania, to roczny koszt serwera. Do tego domena, czasem jakieś proste prace konserwacyjne, czasem materiały do pracy, prasa, książka, koszt paliwa czy biletu żeby dojechać na spotkanie, kawy żeby nie zasnąć po całym dniu pracy podczas nocnego pisania tekstu itp.
0%
38 %
100%
osiągnięto 38%
cel: 500 zł miesięcznie
brakuje 310 zł
Regularność - chcę więcej!
Tyle zbieramy, żeby artykuły ukazywały się regularnie. Przy takim wsparciu jestem w stanie poświęcić określoną ilość godzin, które zamiast na ganianie po mieście przeznaczę na pracę nad stroną, FB i artykułami. Więcej treści, większa regularność!
0%
25 %
100%
osiągnięto 25%
cel: 750 zł miesięcznie
brakuje 560 zł
Bling! Bling! Grafika
Podana kwota ma wystarczyć na wsparcie graficzne. Porządne infografiki, może jakieś proste mapki. Sam niestety nie bardzo potrafię robić to profesjonalnie, ale znam ludzi, którzy za niewielką opłatą mi z tym pomogą. Nareszcie teksty będą nieco bardziej kolorowe, a treść podsumowana zgrabną infografiką.
0%
19 %
100%
osiągnięto 19%
cel: 1000 zł miesięcznie
brakuje 810 zł
Następny poziom
To już całkiem spora kwota. Zakłada realizację planów z poprzednich progów oraz pierwsze przymiarki do kolejnego poziomu rozwoju. Na tym etapie będę w stanie zainwestować jeszcze więcej czasu, który zamierzam przeznaczyć na wywiady. Kto? Jacek Bartosiak? Leszek Sykulski? Profesor Bogdan Góralczyk? Wspólnie się nad tym zastanowimy. Liczę, że w cyklu "Gość Globalnej Gry", przynajmniej raz w miesiącu uda mi się przeprowadzić ciekawy wywiad z ludźmi rozumiejącymi geopolitykę.
0%
100%
osiągnięto 7%
cel: 2500 zł miesięcznie
brakuje 2310 zł
Ojej!
To jest cel, który ni mniej ni więcej oznacza, że Globalna Gra stanowić będzie dla mnie pracę na pół-etatu. Na pół, bo nadal będę musiał pracować zawodowo, ale na tym poziomie jestem w stanie odpuścić sobie część zajęć i nadal mieć co włożyć do garnka. To już nie przelewki! Regularne pisanie, grafika, wywiady, na pewno czas na pisanie książki i kto wie co jeszcze.

O Autorze

Zaczęło się od kilku artykułów na blogu, później był ebook “Globalna Gra” a dzisiaj to strona i profil FB z kilkoma tysiącami stałych czytelników, na których piszę o bieżących wydarzeniach mających znaczenie w ujęciu geopolitycznym. 

Od marca 2017 roku do dnia odpalenia Patronite'a opublikowałem:

W tej chwili staram się publikować w systemie 1+1+1 / miesiąc, czyli:

 • jeden krótszy tekst (np: recenzje, krótkie omówienia, lżejsza forma)
 • jeden tekst publicystyczny (szerzej opisujący wydarzenia)
 • jeden tekst analityczny (rozbudowana forma skupiająca się na całościowym ujęciu tematu).

To średnio ponad 22 strony litego tekstu miesięcznie! Czasem także infografika, tabelki itp.

Zamierzam sukcesywnie rozszerzać skalę działalności, w tym o wywiady, większą ilość recenzji, publikację infografik, sprawozdania z wydarzeń (np: spotkań prasowych) ale żebym jakoś radził sobie z życiowymi obowiązkami, godząc je z publicystyką - potrzebuję Waszego wsparcia! Serio! 

Piszę z wewnętrznej potrzeby. Chcę rozumieć otaczający mnie świat, który gdy bliżej mu się przyjrzeć wydaje się być jakimś nieodgadnionym chaosem. Budzi niepokój, czasem przerażenie. Dlatego by znaleźć spokój, rozbieram go na czynniki pierwsze. Opisuję i nazywam, poznaję rządzące nim mechanizmy, a ta zdobywana nieustannie wiedza żąda bym ją przelał w słowo. Tylko tak może być usystematyzowana, tylko tak mogę zakończyć zaklęcie, które zdejmie z moich oczu czarną zasłonę niewiedzy. Wierzę, że są inni którzy czują podobnie, też chcą wiedzieć. A może po prostu zadajecie sobie podobne pytania i chcielibyście razem poszukać odpowiedzi? Bez hejtu, propagandy, zabarwionego politycznie subiektywizmu.

I tak właśnie powstał mój blog „Globalna Gra” traktujący o szeroko pojętej geopolityce. Piszę bo otaczający nas świat stał się niebezpiecznym miejscem. Zagrożenie terrorystyczne, eskalacja istniejących i rozpoczęcie nowych konfliktów zbrojnych, tarcia wewnątrz Unii Europejskiej i NATO, radykalizacja społeczeństw i widmo recesji gospodarczej. Jak się w tym wszystkim odnaleźć? W co wierzyć? Co jest realnym problemem, a co tylko medialną sensacją? I czy faktycznie Europa stoi nad przepaścią?  Wydaje się, że nie ma prostych odpowiedzi, ale uwierzcie. Da się to wszystko ułożyć w zgrabną całość.

Opowiem Wam tę historię tak, że będziecie chcieli słuchać.

 


Moje wcześniejsze dokonania:

Zacząłem pisać jako nastolatek w połowie lat 90-tych XX wieku, zaraz po kupnie pierwszego modemu. To było coś - Internet - otwarcie na świat, nowe możliwości. Poznaję ludzi na IRC'u (jeden z pierwszych komunikatorów), udaje mi się złapać kontakt z jednym z redaktorów pisma komputerowego. Mój pierwszy artykuł ukazuje  się w miesięczniku komputerowym  w 1997 roku. Piszę w nim o grach wieloosobowych (multiplayer), wtedy zupełnie niszowej gałęzi elektronicznej rozrywki dostępnej głównie w kafejkach. Także w tym okresie powstaje moje pierwsze opowiadanie.

Mijały lata a ja wciąż pisałem, powoli ucząc się kolejnych obowiązków redakcyjnych.  Przełom wieków to także czas wejścia w dorosłość, idę na studia. Trwa rewolucja cyfrowa, polski Internet wychodzi z wieku niemowlęcego. Zakładam firmę, sklep internetowy. W tym samym czasie publikuję w „Czasie Warszawskim”, magazynie „eXec” oraz różnych portalach internetowych. Próbuję sił w poezji, piszę treatment scenariusza serialu telewizyjnego itp. Robię tysiąc rzeczy, kilkukrotnie przewracam świat do góry nogami.

Wykorzystując rosnącą falę zainteresowania ebookami, publikuję swoje pierwsze opowiadanie  Post Mortem – czyli w związku ze zgonem” (science-fiction).  Pisane z przerwami przez kilka lat.  Mimo pewnych debiutanckich braków, zostaje pozytywnie przyjęte. Ebook, bez  żadnej akcji reklamowej sprzedaje się w kilkuset egzemplarzach.

Trochę później pracuję jako copywriter w agencji reklamowej, tworzę reklamy radiowe, prasowe, social media. Regularnie publikuję w portalach Grupy Onet i TwojePC.pl. Przez cały czas staram się rozwijać warsztat literacki, próbując sił w różnych gatunkach. Kolejno wydaję: „Wilczy skowyt” (satyra wiedźmińska – nagroda portalu Fantastyka.pl, 2011/2012), „Ja, powstaniec” opowiadanie grozy w realiach powstania warszawskiego (2014) i „O nieskorym kochaniu” (romans, 2016).

Prowadzę swojego bloga, na którym publikuję artykuły z szerokiego zakresu: recenzje teatralne i filmowe, opracowania historyczne i polityczne, światopoglądowe. Piszę bo mogę i lubię. Zauważam, że niektóre teksty, szczególnie te bardziej analityczne i odnoszące się do bieżących wydarzeń, czyta kilka, kilkanaście czy wreszcie kilkadziesiąt tysięcy osób.

To skłania mnie do rozpoczęcia prac nad ebookiem "Globalna Gra". Resztę już znacie.


A praca zawodowa?

Od dłuższego czasu zajmuję się zarządzaniem najmem oraz ogólnie pojętym pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, chociaż wcześniej imałem się bardzo różnych profesji. Swoją pierwszą firmę założyłem w 2000 roku, zaraz na początku studiów (pierwszego roku prawa).  Wiele lat poświęciłem na wielką miłość do komputerów Amiga. Produkowałem sprzęt komputerowy, wydawałem i beta testowałem gry. Miałem swój epizod w branży reklamowej, modelingu i zagrałem drugoplanową rolę w serialu ;) Niezależnie od powyższego, moją największą pasją pozostało pisanie. 

 


Czemu Patronite?

Nie da się pogodzić poważnego, opartego na dogłębnej analizie i źródłach, niezależnego dziennikarstwa z życiem rodzinnym i zawodowym dorosłego człowieka.

Powiedzmy sobie szczerze, szeroko rozumiana geopolityka to nisza, to nie wesoły podpis pod roznegliżowaną panią na ostatniej stronie tabloidu, to nie mem z nosaczem.

Media nie są najczęściej zainteresowane pisaniem o tych sprawach a jeśli już, to mają swoich dziennikarzy, którzy na potrzeby chwili zajmują się daną tematyką. Czasem bardziej a czasem mniej sprawnie.

Dochodzi też kolejna kwestia. Pewnych rzeczy się po prostu nie mówi i nie pisze. Mam też wrażenie, że ostatnio szczególnie niemile widziany jest obiektywizm i racjonalność ;) 

Poza portalami stricte specjalistycznymi, nie publikuje się też tekstów długich. A ja chciałbym to wszystko Wam zaoferować i to w sposób regularny. Wiem, że tego chcecie, bo sami mi o tym mówiliście.  Nie chcę reklam! Tekstów sponsorowanych! Banerów, innych klikaczy.

Patronite ta moralne i realne wsparcie. To doping żebym się nie poddawał. To pomoc w kosztach, utrzymaniu serwera, domeny, czasem kupna książek i innych rzeczy (kubka kawy). To mobilizacja by czasem odpuścić pracę zawodową i przeznaczyć siły i czas na opracowanie fajnej treści (tzw. contentu). 

Im większe wsparcie, tym większy rozwój! Podcast? Kanał YouTube? Kto wie? 

Zostając Patronem dostajesz zaproszenie na zamkniętą grupę FB, na bieżąco rozmawiamy o wydarzeniach. Masz okazję wpływać na temat jakim się zajmę w następnej kolejności, a wybrane artykuły czytasz przed wszystkimi innymi. Otrzymujesz też dostęp do mojej "roboczej tabelki" przedstawiającej chronologię czekających nas wydarzeń - a dzieje się teraz bardzo dużo! Co jeszcze? To zależy od spełnienia celów!

**Ale uwaga!**

Przywileje zawarte w progach nie są obowiązkowe. Nie musisz z nich korzystać, nie musisz dołączać do grupy dyskusyjnej, ani widnieć na liście darczyńców. Patronite ma opcje "anonimowy". W takim przypadku wszelkie informacje dostaniesz po prostu na maila. Będę o tym wiedział tylko ja i Ty.  Jeśli chcesz pozostać anonimowy, daj mi o tym znać.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 4
Piątak to moja ulubiona moneta. Duża i okrągła. Fajnie, że ci się chciało, dzięki za wsparcie! Witaj w klubie. Znajdziesz się na liście patronów i dołączysz do zamkniętej grupy dyskusyjnej na FB.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 7
Dyszka miesięcznie to w skali problemów świata może niewiele, ale dla mnie to dużo! To wsparcie i sygnał, że jesteś, czytasz, podoba się. To jak wydawać miesięcznik i przesyłać go w prenumeracie. Dzięki! Znajdziesz się na liście Patronów, uzyskujesz dostęp do zamkniętej grupy dyskusyjnej oraz dostęp do publikacji z min. 24 godzinnym wyprzedzeniem.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 3
Dwie dychy to lunch w porze lanczowej ;) Albo ryza papieru do drukarki, albo kwiaty dla ukochanej żeby zajęła się dziećmi i dała popisać. Serdeczne dzięki! Lądujesz na liście Patronów, uzyskujesz dostęp do grupy dyskusyjnej, możesz czytać publikacje min. 24h wcześniej niż inni ORAZ uzyskujesz dostęp do mojego roboczego kalendarza, który poza chronologią ma też pełno ciekawych podpisów i notek ;)
Zostań patronem
40 zł / miesiąc
patroni: 1
No dobra, to naprawdę solidne wsparcie! To praktycznie przeciętna cena książki albo ebooka, może jakiś Mackinder albo Studnicki? Mnóstwo możliwości. Bardzo Ci dziękuję! Na liście Patronów dostaniesz gwiazdkę, otrzymujesz bonusy z pozostałych progów, a także wyślę Ci osobiście podpisany dyplom z podziękowaniami i - uwaga - w ramach dodatkowych atrakcji otrzymasz wszystkie wydane przeze mnie do 2018 roku ebooki w wybranym formacie (pdf, mobi, epub) zupełnie za friko.
Zostań patronem
60 zł / miesiąc
patroni: 0
Szaleństwo! To dopiero mobilizacja do działania! Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Na liście patronów dostajesz wykrzyknik i pogrubioną kursywę ;) Dostęp do grupy, wcześniejsze artykuły, kalendarz, darmowe ebooki i osobiście podpisany dyplom z podziękowaniami są Twoje! Ale wiesz co? Dostaniesz mojego kolejnego ebooka także za darmo, zaraz po wydaniu!
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 10
Nie tylko jesteś Patronem, ale wręcz Mecenasem! Chapeau bas! Będziesz na liście patronów, ale też w dodatkowej sekcji na stronie, Twoje nazwisko pojawi się też w podziękowaniach w kolejnym ebooku. Masz wszystko - dostęp do grupy, wcześniejsze artykuły, kalendarz, wszystkie ebooki za darmo (stare i nowe) i osobiście podpisany dyplom z podziękowaniami. Dodatkowo wyślę ci jeszcze kubek Globalna Gra z autografem. Wersja limitowana.

Jeśli masz firmę, albo stronę (bloga, podcast, kanał na YouTube) zapewniam Ci reklamę w postaci dostarczonego przez Ciebie banera na stronie globalnagra.pl oraz wzmiankę na wszystkich pozostałych kanałach komunikacji (podcast, Youtube etc.).
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy