Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

W Patronite od 21.10.2021

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 2125

Liczba Patronów: 2816

Zostań Patronem
Kup na prezent
1 patron
50 miesięcznie
660 łącznie
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego to ogólnopolskie stowarzyszenie prawniczek i prawników, które założyliśmy w 2006 roku i które od samego początku, za główny cel stawia sobie bezpłatną pomoc prawną dla osób doświadczających dyskryminacji, w różnych obszarach życia.

O Autorze

Na zdjęciu członkinie zarządu PTPA: (od lewej) r.pr. Karolina Kędziora, adw. Anna Mazurczak, r.pr. Katarzyna Bogatko

Tylko w 2020 roku zespół prawny PTPA udzielił 230 porad prawnych. Dzięki sieci prawników i prawniczek z całej Polski, którą tworzymy od 8 lat, w wybranych sprawach zapewniamy bezpłatne profesjonalne wsparcie również w trakcie procesów sądowych. Nasze wygrane sprawy nie tyko kształtują orzecznictwo sądowe, ale też są komentowane w mediach, dzięki czemu oprócz wspierania indywidualnych osób udaje nam się nagłaśniać ważne tematy społeczne jak np.

 • dyskryminacja w pracy ze względu na bezwyznaniowość,
 • homofobia w orzecznictwie krajowych sądów rodzinnych,
 • wykluczanie osób z niepełnosprawnościami w edukacji,
 • dyskryminowanie matek małych dzieci w usługach,
 • zwalnianie z pracy w instytucjach publicznych, w związku z rzeczywistymi lub domniemanymi przekonaniami politycznymi,
 • mobbing w służbach mundurowych.

Realizujemy rozmaite projekty, w tym badawcze i szkoleniowe, angażujące różne środowiska w działania na rzecz równego traktowania m.in. organizacje pozarządowe, związki zawodowe, biznes, usługodawców, pracodawców. Obecnie realizowane przez nas projekty koncentrują się głównie na aktywizacji środowiska prawniczego w działania mające na celu ochronę praw człowieka i przeciwdziałanie dyskryminacji w Polsce:

 • „Pro Bono dla Równości” – to wspomniana już sieć prawników i prawniczek z całej Polski, którzy/które bezpłatnie udzielają bezpłatnego wsparcia prawnego, nierzadko reprezentując osoby doświadczone dyskryminacji w wieloletnich postępowaniach sądowych.
 • "Akademia Równości" – to projekt edukacyjny skierowany do osób przygotowujących się do wykonywania zawodów prawniczych bądź wchodzących na rynek usług prawnych. Osoby uczestniczące, w trakcie rocznego kursu nie tylko zdobywają równościową wrażliwość i praktyczną wiedzę nt stosowania prawa antydyskryminacyjnego, ale też uczestniczą w programie mentoringowym, w ramach którego mogą zaplanować swoją karierę, uwzględniając działalność prawnoczłowieczą w swojej pracy.  
 • Od 3 lat stale współpracujemy z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poland, największym, niezależnym stowarzyszeniem osób studiujących lub absolwenckich kierunków prawniczych w Polsce. Dzięki tej współpracy, z edukacją antydyskryminacyjną docieramy do osób studiujących prawo na 24 wydziałach prawa w 15 miastach.

Jeżeli chcą Państwo wesprzeć naszą organizację inną kwotą lub w inny sposób zapraszamy na stronę http://ptpa.org.pl/wesprzyj-nas/ gdzie znajdują się wszelkie potrzebne informacje.

Po więcej informacji o naszych działaniach zapraszamy na stronę organizacji lub nasze media społecznościowe. Dziękujemy wszystkim Patronom i Patronkom za okazane wsparcie.


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

 • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
 • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
 • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
 • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
 • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
 • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
 • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Joanna Szymańska
Joanna Szymańska
Próg: 50 zł
Anonimowy patron
Próg: 100 zł
Anonimowy patron
Próg: 20 zł