Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

2

patronów

48 zł

miesięcznie

144 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
824
miesięczne wsparcie
853
liczba patronów

  PolskaTradycja.pl to serwis internetowy poświęcony polskiej kulturze ludowej, tradycji i historii. W serwisie znajdziecie zdjęcia i opisy strojów ludowych, legendy, tradycyjne przepisy, pieśni i wiele, wiele więcej.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

O Autorze

W naszym serwisie zbiermy informacje o tematyce tradycji, kultury ludowej i folkloru. Pragniemy rozbudowywać naszą bazę wiedzy o kolejne materiały. Niestety obowiązki służbowe i prywatne mocno ograniczają nasze możliwości. Postanowiliśmy zwrócić się do ludzi dobrej woli, którym leży na sercu zachowanie polskiego dziedzictwa narodowego. Będziemy wdzięczni za okazaną pomoc w tworzeniu strony oraz jej promocje w internecie. Wiele wartościowych serwisów upadło ponieważ koszty i czas zainwestowany w ich prowadzenie były nieadekwatne do osiągniętych rezultatów.

1.  Polskie dziedzictwo niematerialne! 500 złotych miesięcznie.

Zdobycie informacji i materiałów, oraz odpowiednie przygotowanie artykułu do publikacji zajmuje bardzo dużo czasu. Koszt dodania najkrótszego artykułu, takich jak pieśni, przepisy czy interpretacja przysłów, wynosi około 10 złotych. Powyższa kwota zapewni nam możliwość aktualizowania strony o kolejne materiały.

2. Polska Tradycja w sieci! 1000 złotych miesięcznie.

Prowadzenie serwisu nie kończy się jedynie na dodawaniu artykułów. To ciągła walka o miejsce w przeglądarkach internetowych (tzw. pozycjonowanie), oraz obecność w mediach społecznościowych takich jak Facebook, Google+ czy YouTube. Dzięki odpowiedniemu pozycjonowaniu, oraz mediom społecznościowym, szybciej trafimy do Was z informacjami, których poszukujecie.

3. Zdjęcia, galerie, grafiki! 2000 złotych miesięcznie.

Pragniemy wzbogacić serwis o dodatkowe zdjęcia przedstawiające stroje ludowe czy rękodzieło. Dodatkowo chcielibyśmy umieścić w  legendach krótkie komiksy przedstawiające bohaterów i wydarzenia z nimi związane. Aby zdobyć odpowiednie materiały niezbędne jest zorganizowanie sesji fotograficznych dla Zespołów Ludowych czy wynajęcie grafika.

 

4. Więcej nagrań i więcej legend! 3000 złotych miesięcznie.

Napisanie legendy zajmuje sporo czasu. Pragniemy aby w serwisie pojawiły się rozbudowane wersje legend, wzbogacone o nagranie audio. Dodatkowo chcemy zorganizować nagranie wszystkich pieśni znajdujących się na stronie w profesjonalnym studiu nagraniowym.

5. Tradycyjne smaki! 4000 złotych miesięcznie.

Dodatkowe 1000 złotych miesięcznie pozwoli nam nawiązać współpracę z YouTube’rami zajmującymi się gotowaniem. Dzięki temu poznacie nie tylko tradycyjne przepisy, ale też będziecie wiedzieć jak przyrządzić tradycyjny obiad we własnej kuchni.

 

6. Aby serwis był jeszcze piękniejszy! 5000 złotych miesięcznie.

Internet rozwija się coraz szybciej a co za tym idzie zmieniają się też wymagania względem stron internetowych. Dzięki dodatkowym Patronom będziemy mogli wzbogacać nasz serwis o kolejne funkcjonalności. Szczególnie dodać moduły pozwalające na obsługę przez osoby niepełnosprawne, oraz moduł z wydarzeniami o tematyce kulturowej i folkowej.

 

7. Wspierajmy małe Zespoły! 10 000 złotych miesięcznie.

Chcemy służyć jako „Most” łączący miłośników folkloru z Zespołami Ludowymi. Celem jest wsparcie małych regionalnych Zespołów Pieśni i Tańca, poprzez odtworzenie i zakup strojów ludowych z ich regionów, ze szczególnym uwzględnieniem Kresów Wschodnich.

 

Członkowie ZPiT Orawianie w stroju Orawskim
Członkowie ZPiT Orawianie w stroju Orawskim

Uwagi dla Patronów: Wspierając nasz projekt masz realny wpływ na treści, które będą pojawiały się w serwisie. Szczegóły dotyczące zasad publikacji i wsparcia projektu znajdziesz na stronie www.polskatradycja.pl/dlapatronow.html. Pamiętaj, że mamy prawo odmówić publikacji materiałów o które prosisz, jeżeli charakter ich nie będzie zgodny z założeniami serwisu.  

 

Masz pytanie ? Napisz do nas na redakcja(at)polskatradycja.pl lub poprzez system wiadomości Patronite. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

3 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy za pomoc, Twoje imię trafi na listę naszych patronów. Jak mówi starze przysłowie "Grosz do grosza...". Daj znać znajomym i udostępnij nasz profil, a na najbliższe Święta, otrzymasz od nas niespodziankę.
Zostań patronem
7 zł / miesiąc
patroni: 0
Witaj wśród Patronów Polskiej Tradycji. Twoje imię trafi na listę Patronów. Możesz też spodziewać się podziękowań. Nie zapomnij zostawić nam swojego adresu :) Więcej znajdziesz na www.polskatradycja.pl/dlapatronow.html.
Zostań patronem
12 zł / miesiąc
patroni: 0
Dzięki wielkie - 12 złotych to bardzo dużo dla naszego projektu. Masz realny wpływ na to co będzie umieszczane na naszej stronie internetowej. Za każdym razem kiedy nas wesprzesz, napisz do nas wiadomość z informacją jaką pieśń, przysłowie albo przepis chciałbyś zobaczyć na stronie www.polskatradycja.pl. Spełnimy twoje oczekiwania - zgodnie z założeniami serwisu opisanymi na www.polskatradycja.pl/dlapatronow.html.
Zostań patronem
24 zł / miesiąc
patroni: 2
Widać, że leży ci na sercu dobro polskiego folkloru. Dzięki twoim wpłatom będziemy mogli realizować kolejne cele, które pozwolą nam na promowanie polskiej kultury i folkloru. W ramach podziękowań, twoje imię zostanie zapisane na naszej stronie w zakładce Patroni. Możesz wybrać tematykę artykułu, który pojawi się w danym miesiącu na stronie - zgodnie z założeniami serwisu opisanymi na www.polskatradycja.pl/dlapatronow.html.
Zostań patronem
33 zł / miesiąc
patroni: 0
Dzięki twojemu zaangażowaniu, serwis będzie systematycznie się rozwijał. Oprócz nagród z poprzednich progów, czeka na Ciebie niespodzianka na każde Święta Wielkanocy, Bożego Narodzenia i 11 listopada. Nie zapomnij podać nam adresu na który możemy wysyłać niespodzianki (wysyłka tylko na terenie Polski). Zajrzyj na www.polskatradycja.pl/dlapatronow.html, aby dowiedzieć się jaki masz wpływ na kształt i zawartość serwisu PolskaTradycja.pl

Zostań patronem
77 zł / miesiąc
patroni: 0
Jesteś prawdziwym fanatykiem polskiej tradycji. Twoja wpłata pozwala nam stawiać kolejne milowe kroki, w promowaniu kultury i folkloru. Poza wszystkimi nagrodami z poprzednich progów, dodatkowo co kwartał możesz liczyć na folkowy upominek nawiązujący do Polskiej Tradycji. Postaramy się aby były jak najbardziej użyteczne. Nie zapomnij zajrzeć na www.polskatradycja.pl/dlapatronow.html, aby dowiedzieć się jaki masz wpływ na kształt i zawartość serwisu PolskaTradycja.pl
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 100
Ogromne wsparcie jakim nas darzysz jest godne podziwu. Oprócz wszystkich nagród z poprzednich progów, co miesiąc otrzymasz infografikę, oraz dostęp do grupy zamkniętej na facebooku, Zyskujesz prawo do publikowania własnego artykułu raz w miesiącu, pod warunkiem że będzie zawierał błędów gramatycznych i ortograficznych, oraz będzie spójny z tematyką naszego serwisu. Artykuł zostanie opatrzony twoim imieniem i nazwiskiem. Nie zapomnij zajrzeć na www.polskatradycja.pl/dlapatronow.html , aby dowiedzieć się jaki masz wpływ na kształt i zawartość serwisu PolskaTradycja.pl
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy