FUNDACJA TOŚKA I PRZYJACIELE

W Patronite od 02.08.2021

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 1326

Liczba Patronów: 990

Zostań Patronem
Kup na prezent
14 patronów
240 miesięcznie
6 170 łącznie

PIERWSZE KROKI - spotkania indywidualne z rodzicami

500 zł

miesięcznie

48%

osiągnięto

260 zł

brakuje

W ramach wsparcia dla rodziców chcemy kontynuować nasze spotkania indywidualne i dotrzeć do jeszcze większej liczby potrzebujących rodzin. Jako rozszerzenie zasięgu informatora - PIERWSZE KROKI - to spotkania z rodzicami, którzy są na początku swojej drogi, w których życiu pojawiło się dziecko niepełnosprawne i którzy potrzebują pomocy , aby odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Nic tak nie pomaga jak rozmowa z drugim rodzicem, który jest w podobnej sytuacji i rozumie twoje potrzeby, obawy i rozterki.

BIEŻĄCE UTRZYMANIE FUNDACJI

600 zł

miesięcznie

40%

osiągnięto

360 zł

brakuje

Chcemy działać dalej. Pomagać więcej. Funkcjonowanie Fundacji to również stałe koszty na bieżącą działalność:
- koszty materiałów biurowych
- opłaty administracyjne fundacji (księgowa, paliwo, strona internetowa, itp.)

Warsztaty edukacyje - KTO SIĘ OSWOI TEN SIĘ NIE BOI

600 zł

miesięcznie

40%

osiągnięto

360 zł

brakuje

Poprzez utrzymanie cyklu warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży chcemy obalać krzywdzące stereotypy i promować wiedzę na temat Zespołu Downa i innych niepełnosprawności. Chcemy promować akceptacje i tolerancję. Chcemy aby nasze lokalne środowisko było miejscem otwartym i przyjaznym dla wszystkich. Wierzymy, że brak akceptacji, tolerancji, strach, wykluczenie a nawet agresja biorą się z niewiedzy, braku świadomości na temat Zespołu Downa i innych niepełnosprawności. Chcemy to zmienić - dlatego podczas naszych warsztatów rozmawiamy otwarcie, odpowiadamy na pytania, mówimy prosto z serca - ponieważ nasza wiedza oparta jest również na naszych własnych , osobistych doświadczeniach w roli rodzica dziecka z Zespołem Downa. Akcja Edukacja! Akcja Akceptacja!

GRUPA WSPARCIA - wsparcie psychologiczne

700 zł

miesięcznie

34%

osiągnięto

460 zł

brakuje

Od czterech lat prowadzimy grupę wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Grupa działa bardzo prężnie. Na dzień 30.07.2021 liczy 36 członków ( głównie mam). Grupa spotyka się regularnie 2 razy w miesiącu oraz jesteśmy ze sobą w stałym kontakcie za pośrednictwem grupy WhatsApp. Dotychczas całe nasze działanie opierało się głównie na naszej pracy wolontarystycznej i darmowym udostępnianiu sal przez naszych partnerów. Widzimy jednak, że to nie wystarczy. Potrzebujemy wsparcia finansowego ,aby zapewnić naszym podopiecznym niezbędne wsparcie psychologa - wykwalifikowanego do prowadzenia grup wsparcia oraz do rozmów indywidualnych

WARSZTATY INTEGRACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

800 zł

miesięcznie

30%

osiągnięto

560 zł

brakuje

Otwieramy drzwi! Chcemy organizować warsztaty tematyczne dla dzieci i młodzieży ponieważ wierzymy, że integracja jest możliwa! Wspólna zabawa, wspólny czas, wspólne pasje - łączą! Każdy jest u nas mile widziany! Naszym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci z Zespołem Downa i innymi niepełnosprawnościami. Chcemy, aby wszystkie dzieci : normatywne, z niepełnosprawnością, z chorobą nieuleczalną mogły funkcjonować razem w jednym świecie. Dzięki naszym warsztatom będą miały okazję poznać się bliżej. Chcemy, aby nasza lokalna społeczność była miejscem przyjaznym, bezpiecznym i otwartym dla wszystkich. Akcja Integracja! Akcja Akceptacja!

OTWIERAMY DRZWI

1 000 zł

miesięcznie

24%

osiągnięto

760 zł

brakuje

Otwieramy drzwi! Wychodzimy z domu! Warsztaty, szkolenia, spotkania przy kawie!
W ramach porozumienia z Fundacją Sawanci i Fundacją Nieodkładalni chcemy organizować wszelkiego rodzaju spotkania, warsztaty, aktywności sportowe dla rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami, ale nie tylko! Każdy jest u nas mile widziany! Naszym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Chcemy pomóc im wrócić do pełnego życia, zaprosić do świata spoza czterech ścian,. Chcemy aby nasza lokalna społeczność była miejscem przyjaznym, bezpiecznym i otwartym dla wszystkich. Akcja Aktywizacja! Akcja Integracja!

DOWN SYNDROME EDUCATION - przeszkolenie dwóch osób

1 000 zł

miesięcznie

24%

osiągnięto

760 zł

brakuje

Chcemy przeszklić dwie osoby z Fundacji w zakresie kompletnego amerykańskiego programu DOWN SYNDROME EDUCATION. Pełny cykl szkoleniowy obejmuje między innymi:
- podstawowe założenia - co wiemy o trudnościach dzieci z zespołem Downa i jakie z tego wynikają zalecenia do edukacji i pracy nad rozwojem
- rozwój mowy, języka, komunikacji i pamięci u dzieci z zespołem Downa - narzędzia i metody pracy w praktyce
- czytanie i pisanie - nauka czytania sylabowego, budowanie rozumienia, praca nad zdaniem - techniki i narzędzia pracy
- rozwój emocjonalno-społeczny
- zrozumienie, uczenie i zmiana zachowań. opowieści społeczne
- szkoła - dostosowanie programu dydaktycznego do możliwości i działania dziecka, dostosowanie przestrzeni, stworzenie warunków do włączenia
- edukacja matematyczna
- współpraca rodzic . nauczyciel / szkoła / środowiska

Przeszkolenie dwóch osób pozwoli na przekazywanie tej wiedzy rodzicom, terapeutom, nauczycielom.
Dzięki zdobytej wiedzy będziemy mogli otworzyć klasę a później szkołę dostosowaną do konkretnych potrzeb dzieci z zespołem Downa.

Łączny koszt całego szkolenia dla dwóch osób to około 12000 zł.

REHABILITACJA naszych podopiecznych

10 000 zł

miesięcznie

2%

osiągnięto

9 760 zł

brakuje

Rehabilitacja to nieodłączny element codziennej rzeczywistości każdego dziecka z niepełnosprawnością. Logopedia, fizjoterapia, terapia Si, basen, terapia ręki, muzykoterapia, sensoplastyka, i wiele wiele innych . Koszty miesięcznej rehabilitacji to duże obciążenie dla rodzinnego budżetu, czasem niemożliwe do zrealizowania. Chcemy pomóc najbardziej potrzebującym, których możliwości finansowe uniemożliwiają korzystanie z potrzebnych form rehabilitacji dla dziecka.

BUDOWA SZKOŁY

70 000 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

69 760 zł

brakuje

Rozwój i inwestycje.
We współpracy z FUNDACJĄ SAWANCI chcemy stworzyć szkołę dostosowaną do indywidualnych potrzeb dzieci z Zespołem Downa i spektrum autyzmu.

Obecnie nie ma dostępu w naszym mieście do budynków, dostosowanych do specyfiki potrzeb wynikających z obowiązujących przepisów ppoż, sanitarnych itp obowiązujących powyższe placówki.

Dostosowanie istniejących już budynków, które można by pozyskać od miasta, jest ekonomicznie niezasadne, koszty remontu i dostosowania budynku na potrzeby szkoły specjalnej przekroczą wartość wybudowania nowego obiektu. Na korzyść budowy przemawia też możliwość zastosowania nowych ekologicznych technologii pozwalających znacząco obniżyć przyszłe koszty eksploatacji.

W celu zapewnienia dopasowanej oferty edukacyjnej do potrzeb i specyfiki nauki dzieci z spektrum autyzmu i Zespołem Downa potrzebujemy stworzyć miejsce, które zapełni niszę jaką jest brak odpowiednich placówek na śląsku.

Pragniemy stworzyć miejsce o przyjaznej atmosferze, w którym dzieci będą traktowane jako jednostki a nauka będzie pozbawiona stresu, i odpowiednia nie tylko do wieku i programu ale przede wszystkim do indywidualnego tempa nauki dziecka.

Szkoła, którą pragniemy stworzyć w zamyśle nie będzie tylko placówką edukacyjną, ale zaplecze jakie nam zapewni będzie pomocą dla całych rodzin w których pojawią się dzieci z autyzmem, Zespołem Downa i innymi niepełnosprawnościami, będzie zapewniać szkolenia dla rodziców, służyć wiedzą i wsparciem w całym procesie wychowawczym.

Stanie się miejscem spotkań, integracji i wsparcia całych rodzin. W chwili obecnej fundacje tworzą właśnie rodziny osób z autyzmem i Zespołem Downa, które pragną dla swoich dzieci lepszej przyszłości i miejsca w którym mogłyby wspólnie działać.

Miejsca które zapewni rozwój bez lęku dzieciom,a także wiedzę i wsparcie dla rodziców i opiekunów.
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Katarzyna Koprowska
Katarzyna Koprowska
Próg: 50 zł
Anonimowy patron
Próg: 10 zł
Edyta Zbrojkiewicz
Edyta Zbrojkiewicz
Próg: 10 zł
Jowita Sojka-Ołów
Jowita Sojka-Ołów
Próg: 20 zł
Agnieszka Konopka
Agnieszka Konopka
Próg: 10 zł
Jacek Kozok
Jacek Kozok
Próg: 10 zł