Obrazek tła lewy Obrazek tła prawy

Czym są "Moje zasięgi"?

Niektóre z ofert mogą być ograniczone dla Twórców mieszczących się w konkretnych zasięgach i spełniających określone kryteria. Jeśli Twoja oferta nie będzie spełniała kryteriów na etapie jej składania, zobaczysz komunikat informujący o niespełnianiu wymagań.  


Ważne! Przed podjęciem złożenia oferty przed każdą kampanią przeanalizuj i sprawdź, czy dane umieszczone w sekcji Zaktualizuj zasięgi są zgodne z rzeczywistą sytuacją.  Zasięgi powinny być aktualne i prawdziwe. Przed zaakceptowaniem kampanii przez Markę, będą one sprawdzane i weryfikowane - podawanie nieprawdziwych danych może grozić zablokowaniem możliwości korzystania z Marketplace. 


Po zaktualizowaniu zasięgów i weryfikacji, czy spełniasz wymagania, możesz złożyć ofertę. 

Nie znalazłeś odpowiedzi na wyszukiwane pytanie?

Napisz do nas