W Patronite od 03.06.2020

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie:

Liczba Patronów:

Zostań Patronem
0 patronów
0 miesięcznie
0 łącznie
Internetowe Rekolekcje Zawierzenia Dwa Serca. 33 dni bicia serca opierające się na wezwaniach litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 33 dni rekolekcji wprowadzających uczestników w 5 tajemnic nabożeństwa do NSPJ: wdzięczność, eucharystia, obietnica, wynagradzania i apostolstwa.

O Autorze

33 dniowe Rekolekcje Zawierzenia Najświętszemu Sercu Jezusa

W duchu św. Małgorzaty Alacoque i św. Faustyny Kowalskiej

Na podstawie
Litanii do Najświętszego Serca Jezusowego

Prowadzający:
ks. Mateusz Dudkiewicz – Fundacja LUCE www.luce.org.pl

Marek Zaremba – Fundacja GRATIA PLENA www.gratiaplena.pl

Opis rekolekcji: W obecnym roku przeżywamy stulecie poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz stulecie kanonizacji św. Małgorzaty Marii Alacoque przez papieża Benedykta XV. Te dwa jubileusze łączymy z programem rekolekcji DWA SERCA oraz rokiem duszpasterskim Kościoła w Polsce, który w ciągu trzech najbliższych lat pochyla się nad tajemnicą Eucharystii. Hasłem obecnego roku są bowiem słowa: „Eucharystia daje życie”. Przypominając sobie życie i posłannictwo św. Małgorzaty Marii, pragniemy więc ją naśladować w jej wielkiej miłości do Eucharystii oraz wynagradzania za grzechy przeciwko Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Dlaczego rekolekcje w duchu św. Małgorzaty i św Faustyny?

Rekolekcje DWA SERCA przygotowują nas przez 33 dni do zawierzenia się Najświętszemu Sercu Jezusa (19 czerwca 2020) oraz odnowy kultu tego nabożeństwa i apostolstwa, idąc za głosem apelu, jaki w 1675 roku Jezus skierował do św. Małgorzaty Marii Alacoque:

Oto Serce, które tak bardzo kocha ludzi. Od większości nie otrzymuję nic prócz niewdzięczności, pogardy, obrazy, świętokradztwa i obojętności. Proszę cię, aby pierwszy piątek po oktawie święta Bożego Ciała był szczególnym świętem ku czci Mojego Serca; aby w tym dniu przyjmowano Komunię Świętą i aby w pokutnym akcie czyniono Mojemu Sercu odpowiednie zadośćuczynienie za wzgardę, jakiej doznało w czasie, gdy przebywało wystawione na ołtarzach. Obiecuję ci, że Moje Serce rozszerzy się, aby wylać obfitość łask Swej Najświętszej Miłości na tych, którzy będą Mu oddawać tę boską cześć i będą czynić starania, by była ona Mu oddawana.

 

co podkreśla już na samym początku Dzienniczka św. Faustyny Kowalska słowami:

O Miłości Wiekuista, każesz malować obraz Swój Święty. I odsłaniasz nam zdrój miłosierdzia niepojęty, Błogosławisz kto się zbliży do Twych promieni. A dusza czarna w śnieg się zamieni. O słodki Jezu, tu założyłeś tron Miłosierdzia Swego. By cieszyć i wspomagać człowieka grzesznego, Z otwartego Serca, jak ze zdroju czystego, płynie pociecha dla duszy i serca skruszonego. Nich dla obrazu tego cześć i sława. Płynąć z duszy człowieka nigdy nie ustawa, Niech z serca każdego cześć Miłosierdziu Bożemu płynie Teraz i na wieki wieków i w każdej godzinie.

 

Dlaczego rekolekcje na podstawie Litanii do Najświętszego Serca Jezusa?

Litania obecnie odmawiana w Kościele zawiera 33 wezwania do Serca Jezusa. Dlatego program rekolekcji opiera się na 33 wezwaniach z litanii do NSPJ, na podstawie których są opracowane medytacje, przybliżające każdego dnia uczestnika do zgłębiania kolejnych tajemnicy Serca Jezusa, co determinuje do głębszego życia apostolstwem NSPJ po uroczystym zawierzeniu. Program podzielony został na 5 tygodni, w których wprowadzamy uczestnika w 5 tajemnic nabożeństwa do NSPJ ( wdzięczności, tajemnicy eucharystii, obietnicy, wynagradzania i apostolstwa)

 

To plan do 19 czerwca 2020 roku. A co dalej? Planujemy dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców poprzez wersję drukowaną. Dzięki temu, każdy będzie miał możliwość powrotu do rekolekcji o każdej porze dnia i nocy.

więcej na kanale youtube.pl -> https://bit.ly/2UbrXYP


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem