Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

1

patron

10 zł

miesięcznie

520 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
1214
miesięczne wsparcie
1302
liczba patronów

  Działacz społeczny z Przeworska (2019 r.) - prezes Stowarzyszenia Polscy Kibice dla Kresowiaków - prezes Stowarzyszenia Patriotycznego Miłość&Honor Lokalny Patriotyzm Organizator wielu akcji patriotycznych, charytatywnych i sportowych w swojej miejscowości dla dzieci i młodzieży.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

O Autorze

Witam, 
na wstępie abym mógł opisać swoją działalność, swoją pasję i czyny, które z dnia na dzień są coraz bardziej prężne muszę podziękować mojej mamie, która zaszczepiła w moim sercu tą cechę. Jak osoba starsza i jedyna w mym życiu ukazała mi, jak ważna jest pomoc dla innych, niezależnie od tego jak dzieje się w naszym życiu. Dzięki pomocy mamy oraz aktywności sportowej i kulturowej już w Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Jana Pawła II w Przeworsku czynnie pomagałem ludziom z Zespołem Downa, uczestniczyłem w wielu akademiach szkolnych oraz zawodach sportowych z różnych dyscyplin. 
Okres gimnazjum był dla mnie etapem rozpoczęcia swojej aktywności sportowej w klubach piłkarskich oraz na trybunach lokalnej drużyny MKS "Orzeł" Przeworsk, dzięki czemu od września 2007 roku czynnie uczestniczę w życiu kibicowskim mając z każdym roku coraz więcej determinacji do zmian na "lepsze jutro". 

To właśnie kibicowanie oraz koledzy z osiedlowej ławki, z  sektora na którym wspólnie dorastaliśmy oraz setki przejechanych kilometrów ukazały mi, że pasja to jedna z najważniejszych cech człowieka, a żyjąc bezczynnie po prostu nie można, w związku z czym z tego miejsca dziękuję wszystkim kibicom z Przeworska oraz innych miast za czynne wsparcie oraz spotkania na kibicowskim szlaku. Życie, bywa zaskakujące i wielokrotnie dokuczliwe, w sumie....znam to od dziecka, bo wychowałem się na blokowiskach, samotnie z mamą i to Ona uczyła mnie wszystko, a szczególnie umiłowania do ukochanego kraju oraz miłości do Ojczyzny - jeszcze raz DZIĘKUJĘ CI MAMO. 
Od dziecka interesowałem się historią, na początku to była starożytność, więc tematy egipskie i rzymskie najbardziej pasowały mi, aż do momentu poznania bohaterów Ojczyzny, a więc żołnierzy Armii Krajowej, gdzie moja mama opiekowała się jedną z kombatantek w podeszłym wieku. Później w głowie zawsze pojawiał się temat warszawskiego powstania, a widząc bezczynność władz miejskich oraz gminnych postanowiłem właśnie 1 sierpnia 2013 roku o godzinie 17:00 zorganizować uroczystości w moim małym Przeworsku. Były to pierwsze uroczystości, gdzie przemawiałem z kartki, bardzo się denerwowałem czy wszystko będzie odpowiednio przygotowane i "wyjdzie na 100 procent", a widząc ponad 70-osobową grupę mieszkańców Przeworska mogłem z dumą mówić do rówieśników oraz osób starszych - Bądźmy Dumni !Data 1 sierpnia 2013 roku na zawsze pozostanie w mojej głowie jako rozpoczęcie mojej życiowej drogi, która trwa już od 5 lat. Jako inicjator grupy Przeworscy Patrioci w ciągu 5 lat aktywnej działalności ze składek grupy, własnego wkładu oraz pomocy ludzi z dobrym sercem udało się Nam zorganizować ponad 300 akcji społecznych w środowisku lokalnym. Szczególnie dla Nas aktywny był okres 2014/2015/2016, gdzie udało się Nam organizować blisko 70 akcji i wyjazdów wciągu roku na które składają się:

a) spotkania z kombatantami przeworskimi  tj. Eugeniusz Kondziołka (Żołnierz Wyklęty) oraz Zofia Góra (łączniczka Armii Krajowej). 
Na akcję związane z naszymi bohaterami łącza się spotkania w szkołach, prelekcje historyczne, ale również wywiady do TVP RZESZÓW oraz GŁOS BOHATERA. Dla naszych kombatantów organizowaliśmy również dwie prężne akcje "Dziękuję za wolność" oraz "Dziękuję za walkę", która polegała na przygotowaniu zdjęć i kartki z w/w treścią dla naszych "dziadków" :)

b) wraz z grupą Narodowy Rzeszów mieliśmy okazję przygotować mural upamiętniający naszego bohatera - majora Eugeniusza Kondziołkę (wspomniany wyżej), natomiast wraz ze wsparciem przeworskiego Muzeum oraz Fundacji Street-Light z Konina przygotowany mural pamięci Bohatera Bitwy o Anglię w Dywizjonie 306 Tadeusza Rolski c) prelekcje szkolne oraz wystawy historyczne w naszym mieście 

d) organizacja uroczystości patriotycznych i historycznych tj. Marsze ku czci Żołnierzy Wyklętych, Uroczystości Powstańcze, Rzezi Wołyńskiej oraz Powstania Styczniowego. Przez 3 lata w naszym mieście uczestniczymy w dniach pamięci o holokauście, pragnąć mówić szczególnie o Polakach, którzy oddali życie ratując podczas II Wojny Światowej naród żydowski. 
Od roku organizujemy  na naszym moście im. Jana Gryczmana - bohatera walk na Westerplatte iluminację świetlną z dużą ilością pirotechniki, dzięki czemu pragniemy w taki sposób ukazać młodemu pokoleniu naszą determinację i różnorodność w działaniach.
Dodatkowym naszym celem było tworzenia dwukrotnie Marszu dla Życia i Rodziny, aby pielęgnować wśród mieszkańców wartości Bóg Honor Ojczyzna. 


e) organizacja akcji charytatywnych w środowisku lokalnym to między innymi trzy wspaniałe rap festiwale na rzecz małego Mateuszka Pieniążka z Maćkówki k. Przeworsk oraz akcje związane z mikołajem oraz dniem dziecka. Moją tradycja osobistą jest od 4 lat uczestnictwo w przeworskim szpitalu w dniu 16 stycznia w którym przekazuje puzzle, gry planszowe, słodycze oraz pluszowe miśki, aby moje urodziny były w tym dniu bardzo wyjątkowe i bym mógł dawać szczęście również innym. Dodatkowo współorganizowaliśmy ZUMBA FINTESS oraz zbiórki nakrętek czy makulatury. 


 

f) organizacja pomocy Polakom zamieszkałym na Dawnych Kresach II Rzeczpospolitej, tutaj zorganizowany jestem w ramach pracy w Stowarzyszeniu Razem dla Kresów, a od 2016 roku jako współorganizator Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Polscy Kibice dla Kresowiaków, dzięki czemu wspieramy Rodaków podczas Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych, ale również mikołaj czy dzień dziecka. 
W ramach naszej pracy sprzątamy groby oraz zbieramy znicze, które później zapalamy na Cmentarzu Janowskim, Łyczakowskim czy Orląt Lwowskich we Lwowie. 

 

 

g) pragniemy aktywnie spędzać "czas wolny", dzięki czemu nasza organizacja postanowiła organizować darmowe treningi kick-boxingu dla młodzieży z miasta, a także szereg turniejów piłkarskich, koszykarskich oraz rajdów rowerowych 
DZIĘKUJĘ WAM DOBRZY LUDZIE ! 

Wszystkie moje czyny organizowane są dzięki wspaniałym ludziom, którzy wspierają mnie na każdym kroku, dzięki czemu pragnę podziękować całej ekipie Narodowy Rzeszów, którzy byli dla mnie takim początkiem, a do dzisiaj pozostają starszymi doradcami, którzy wielokrotnie przestrzegają przed zrobieniem błędu ale również i pocieszą w okresie złym.  Dziękuję z tego miejsca moim nauczycielom, wykładowcom, samorządowcom oraz członkom grupy Przeworscy Patrioci czy ONR Brygady Podkarpackiej za okazałe wsparcie i pomoc.  Słowa uznania pragnę przesłać do Maćkówki i rodziny małego Mateuszka, którzy na co dzień wspierają moje czyny, a znajomość nasza, która rozpoczęła się w 2015 roku trwa bardzo dobrze i wspólnie jesteśmy wielką rodziną. 

Pragnę podziękować mojemu przyjacielowi Łukaszowi z Sanovii Lesko, Michałowi z Polonii Przemyśl, Maćkowi z Siarki Tarnobrzeg, Łukaszowi, Dawidowi, ale również Bartkowi, którzy na co dzień mieszkają w Anglii - KoNoPia ! Pragnę podziękować Grześkowi, Michałowi, Bartkowi, Kubie, Pawełkowi oraz Sławkowi z grupy MPOP'07, z którymi dorastałem jako kibic. Dziękuję kibicom z przeworskiego Orła, Polonii Przemyśl , Sokoła Nisko, Pogoni Leżajsk, Stali Stalowa Wola,  Legii Warszawa, Stali Rzeszów, Korony Kielce, całej ekipie z Bieszczad, z którą mamy przyjemność pomagać wielu dobrym chłopakom, a więc wspomniana Sanovia Lesko. 

Dziękuję całej biało-czerwonej emigracji, która mieszka na co dzień w Holandii (pozdrowienia Kuba, pozdrowienia Kamilku), Anglia, Francja, Hiszpania, Włochy, Norwegia czy Stany Zjednoczone, za wszelkie wsparcie, niech Dobry Bóg będzie z Wami i wracajcie do naszej Ojczyzny.
Najważniejsza dla mnie osoba, to tuż po mamie, jest moja ukochana Andżelika, której dziękuję za wiarę i miłość, którą  mnie obdarzyła, dzięki której jestem chętny dalej żyć, wierzyć i walczyć o wspólne lepsze życie. 


Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 50
Dziękuję Ci za każde 5 złotych, gdyż uważam, że "grosz do grosza i będzie...." i będzie radość dla dzieci lub zainwestowanie w wydruk plakatów na akcje patriotyczny czy kresowe.
W ramach podziękowania otrzymasz ode mnie kilka zdjęć z działalności w danym miesiącu.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 30
Dziękuję bardzo za Twoje wsparcie !
W ramach podziękowania będziesz otrzymać czynne reportaże z moich akcji tj. video czy zdjęcia z przeprowadzonych w danym miesiącu akcji
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 20
Dziękuję za ogromne wsparcie z TWOJEJ strony !
W ramach podziękowania otrzymasz ode mnie zdjęcia z działalności (zza kulis) w których opisywane są nasze działania kresowe, charytatywne oraz patriotyczne. Otrzymasz "wejście" do grupy facebook'owej w której dokładnie opisywać będę moje działania, dzięki czemu będziesz na bieżąco z każdą moją inicjatywą.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 10
JESTEŚ WIELKI, wiesz o tym ? :)
Każda osoba ma w sobie cząsteczkę wielkości, ale pomyślnie musi ją zainwestować. Dzięki Twojej pomocy jestem wstanie solidnie działać na polu medialnym oraz innowacyjnym, dzięki czemu moje akcje będą jeszcze bardziej ciekawsze, a teren ich działań będzie ogólnopolski.
Otrzymasz "wejście" do grupy facebook'owej w której dokładnie opisywać będę moje działania, dzięki czemu będziesz na bieżąco z każdą moją inicjatywą. Dodatkowym atutem będzie podziękowanie imienne w co miesięcznym videoblogu w którym opiszę co miesiąc swoje plany oraz realizacje działań, a także otrzymasz zaproszenie na coroczną wigilie patriotyczną podczas której otrzymasz pamiątkową nagrodę za wszelkie wsparcie moich akcji.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 5
SPEŁNISZ MARZENIA MOJE oraz WIELU LUDZI !
TAK ! Właśnie takie wsparcie daje mi możliwość aktywnego wspierania dzieci w domach dziecka, tworzenie wyjazdów do miejsc pamięci, obozów sportowych oraz wydawania kwartalnika "MŁODZI - AKTYWNI - ZJEDNOCZENI PRZEWORSCY PATRIOCI" w którym opisywana będzie oczywiście Twoja osoba jako patronatu, ale również czynny nasz wkład w zmianę działań społecznych. Twoje wsparcie umożliwi Nam tworzenie prelekcji w szkołach oraz na uczelniach, dzięki czemu kolejnym moim podziękowaniem będzie otrzymanie dla Ciebie "wejścia" do grupy facebook'owej w której dokładnie opisywać będę opisywał moje działania, dzięki czemu będziesz na bieżąco z każdą moją inicjatywą. Dodatkowym atutem będzie podziękowanie imienne w co miesięcznym videoblogu w którym opiszę co miesiąc swoje plany oraz realizacje działań, a także otrzymasz zaproszenie na coroczną wigilie patriotyczną podczas której otrzymasz pamiątkową nagrodę za wszelkie wsparcie moich akcji.
Ważną kwestią jest moje zaproszenie dla CIEBIE na wyjazd wraz ze mną lub z moją grupą na Polskie Kresy lub w polskie miejsca pamięci, gdzie dokładnie zobaczysz jak przebiegają nasze inicjatywy.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy