Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

5

patronów

140 zł

miesięcznie

315 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
514
miesięczne wsparcie
545
liczba patronów

  Młodzi ludzie są dla nas niezwykle ważni, chcemy ich wspierać w dorastaniu. Bóg włożył w nasze serce pragnienie budowania domu dla młodych w Kościele przez: głoszenie ewangelii, prowadzenie kursów i rekolekcji dla nich, zakładanie wspólnot młodzieżowych oraz promowanie nowego stylu pracy z młodzieżą

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 3%
cel: 4500 zł miesięcznie
brakuje 4360 zł
Rekolekcje
Każdego roku prowadzimy kilkadziesiąt weekendów dla młodych, z których najbardziej popularne to Rekolekcje Spotkania. Jest to czas, dla kandydatów do bierzmowania, w którym głosimy im Jezusa jako Osobę, dzielimy się doświadczeniem naszego nawrócenia i modlimy się za nich i z nimi. Widzimy owoce tych rekolekcji w każdym miejscu, w którym je prowadzimy. Chcemy, żeby Dobra Nowina mogła docierać do jak największej liczby młodych w Polsce i poza jej granicami. Pieniądze złożone na ten cel pomogą nam obniżyć koszty rekolekcji dla młodych, a być może także wynagrodzić osoby, które będą mogły prowadzić jej w niespotykanej dotąd skali, aby odpowiedzieć na setki próśb, które do nas spływają.
0%
100%
osiągnięto 2%
cel: 4750 zł miesięcznie
brakuje 4610 zł
Książka "Dom dla Młodych"
W każdy miejscu, w którym dzielimy się tym, co Bóg czyni z naszymi młodymi i jak udaje nam się budować dom dla młodych w Kościele, spotykamy się z tymi samymi pytaniami: jak zaczynaliście? jak to robicie? od czego mam zacząć? jaka powinna być wspólnota? Dlatego pracujemy nad wydaniem książki pod tytułem Dom dla Młodych, która zbiera nasze doświadczenie w jednym miejscu. Pieniądze pomogą nam zapłacić korektorom, grafikom aby książka ujrzała światło dzienne i mogła inspirować do Bożych dzieł.
0%
100%
osiągnięto 2%
cel: 5000 zł miesięcznie
brakuje 4860 zł
Konferencja Krajowa Młodych na Progu
Raz w roku spotykamy się jako ewangelizatorzy, aby dzielić się tym, co Bóg przez nas czyni, ale także doskonalić nasze umiejętności. Nie chcemy jednak zachowywać tylko dla siebie tej łaski i na nasze konferencje chcemy zapraszać wszystkich, którzy chcą nas poznać. Dzięki twojemu patronatowi będzie można wynająć większe pomieszczenie, zapewnić wyżywienie i opłacić prelegentów kolejnej Konferencji Krajowej MNP.

O Autorze

Zaczęło się od jednej rodziny i ich przyjaciela - księdza Artura, którzy powiedzieli sobie: chcemy stworzyć w Kościele taką przestrzeń dla młodych, w której będą czuli się przyjęci i chętnie przebywali. Chcemy, żeby przygotowanie do bierzmowania nie było nudnym obowiązkiem, ale pełnym pasji odkrywaniem Jezusa jako Osoby i budowaniem więzi z innymi młodymi. Udało się. Powstała wizja budowania domu dla młodych w Kościele, na którą składa się program do pracy z parafii, sześć rekolekcji dla młodych w formie kursów, materiały do zakładania i prowadzenia wspólnot młodzieżowych oraz szkolenia dla księży, katechetów i animatorów. Jesteśmy obecni w kilkunastu diecezjach w Polsce. Dzielimy się tym, co Bóg robi w nas i naszych młodych przyjaciołach i zapraszamy do wspólnej przygody!

Dlaczego jesteśmy na patronite?

Bardzo często spotykamy się z bezradnością i rezygnacją u tych, którzy próbują pracować z młodymi w Kościele. Słuchamy dyskusji, w których dominuje krytyka starych rozwiązań, ale niewiele jest wizji i pomysłu, co robić. Chcemy, żeby wizja, którą Bóg nas obdarzył, a Kościół potwierdził, była słyszana w Polsce i nie tylko. Chcemy, żeby jak najwięcej młodych ludzi mogło po swoim bierzmowaniu powiedzieć tak:

„Doświadczyłam bliskości miłości Boga oraz działanie Ducha Świętego. To jest najlepiej wykorzystany czas”;

„Moje myślenie podczas rekolekcji zmieniło się, myślałam, że kościół to tylko wiara, nic więcej poza tym, a po spotkaniach i po rekolekcjach uświadomiłam sobie, że Bóg jest dla mnie bardzo ważny i że daje mi coś, czego nikt mi nie daje, nie potrafię tego opisać.”

 

Dlatego ciągle redagujemy materiały i dbamy o ich aktualizację. Organizujemy konferencje i szkolenia. Marzymy o tym, by wydać książkę oraz wybudować fizyczny dom dla naszych młodych przyjaciół, w którym część z nas mogłaby zamieszkać i w którym moglibyśmy prowadzić nasze projekty. Na to wszystko potrzebne są fundusze. Jeśli Bóg poruszył twoje serce dla młodych, to zapraszamy do zapoznania się z naszymi projektami oraz tym co robimy poprzez naszą stronę internetową oraz konto na Facebook'u i Instagramie. Jeśli chcesz, możesz dołączyć do grona naszych patronów i grać z nami z jednej Drużynie Boga!


 

Młodzi na Progu z 2018 roku w liczbach. Tyle udało nam się zrobić a chcemy robić jeszcze więcej dla młodzieży i tych, którzy chcą mówić o Bogu.
Młodzi na Progu z 2018 roku w liczbach. Tyle udało nam się zrobić a chcemy robić jeszcze więcej dla młodzieży i tych, którzy chcą mówić o Bogu. 

Zostań patronem

Podczas Rekolekcji Spotkania odwołujemy się do przykładu meczu koszykówki. Zapraszamy Ciebie do Drużyny Boga, abyś przez pieniądze, którymi Bóg Ci pobłogosławił stał się błogosławieństwem dla tysięcy młodych ludzi w całej Polsce. Nawet niewielkie kwoty zebrane razem mogą czynić różnicę, tak jak kluczowe podanie w ostatnich sekundach meczu! Jeśli będziesz stale nas wspierał, z radością podzielimy się z Tobą skromnym upominkiem, ale nawet jednorazową wpłatę potraktujemy jako błogosławieństwo i odwdzięczymy się modlitwą.

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 2
DEBIUTANT
raport o tym, co robimy + Eucharystia w intencji sponsorów + opaska

Podczas Rekolekcji Spotkania odwołujemy się do przykładu meczu koszykówki. Zapraszamy Ciebie do Drużyny Boga, abyś przez pieniądze, którymi Bóg Ci pobłogosławił stał się błogosławieństwem dla tysięcy młodych ludzi w całej Polsce. Nawet niewielkie kwoty zebrane razem mogą czynić różnicę, tak jak kluczowe podanie w ostatnich sekundach meczu! Jeśli będziesz stale nas wspierał, z radością podzielimy się z Tobą skromnym upominkiem, ale nawet jednorazową wpłatę potraktujemy jako błogosławieństwo i odwdzięczymy się modlitwą.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 1
ROZGRYWAJĄCY
raport o tym, co robimy + Eucharystia w intencji sponsorów + długopis + opaska

Podczas Rekolekcji Spotkania odwołujemy się do przykładu meczu koszykówki. Zapraszamy Ciebie do Drużyny Boga, abyś przez pieniądze, którymi Bóg Ci pobłogosławił stał się błogosławieństwem dla tysięcy młodych ludzi w całej Polsce. Nawet niewielkie kwoty zebrane razem mogą czynić różnicę, tak jak kluczowe podanie w ostatnich sekundach meczu! Jeśli będziesz stale nas wspierał, z radością podzielimy się z Tobą skromnym upominkiem, ale nawet jednorazową wpłatę potraktujemy jako błogosławieństwo i odwdzięczymy się modlitwą.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 1
NISKI SKRZYDŁOWY
raport o tym, co robimy + Eucharystia w intencji sponsorów + teczka + długopis + opaska

Podczas Rekolekcji Spotkania odwołujemy się do przykładu meczu koszykówki. Zapraszamy Ciebie do Drużyny Boga, abyś przez pieniądze, którymi Bóg Ci pobłogosławił stał się błogosławieństwem dla tysięcy młodych ludzi w całej Polsce. Nawet niewielkie kwoty zebrane razem mogą czynić różnicę, tak jak kluczowe podanie w ostatnich sekundach meczu! Jeśli będziesz stale nas wspierał, z radością podzielimy się z Tobą skromnym upominkiem, ale nawet jednorazową wpłatę potraktujemy jako błogosławieństwo i odwdzięczymy się modlitwą.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
CENTER
raport o tym, co robimy + Eucharystia w intencji sponsorów + notatnik + długopis + opaska

Podczas Rekolekcji Spotkania odwołujemy się do przykładu meczu koszykówki. Zapraszamy Ciebie do Drużyny Boga, abyś przez pieniądze, którymi Bóg Ci pobłogosławił stał się błogosławieństwem dla tysięcy młodych ludzi w całej Polsce. Nawet niewielkie kwoty zebrane razem mogą czynić różnicę, tak jak kluczowe podanie w ostatnich sekundach meczu! Jeśli będziesz stale nas wspierał, z radością podzielimy się z Tobą skromnym upominkiem, ale nawet jednorazową wpłatę potraktujemy jako błogosławieństwo i odwdzięczymy się modlitwą.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 1
SILNY SKRZYDŁOWY
raport o tym, co robimy + Eucharystia w intencji sponsorów + kubek + opaska

Podczas Rekolekcji Spotkania odwołujemy się do przykładu meczu koszykówki. Zapraszamy Ciebie do Drużyny Boga, abyś przez pieniądze, którymi Bóg Ci pobłogosławił stał się błogosławieństwem dla tysięcy młodych ludzi w całej Polsce. Nawet niewielkie kwoty zebrane razem mogą czynić różnicę, tak jak kluczowe podanie w ostatnich sekundach meczu! Jeśli będziesz stale nas wspierał, z radością podzielimy się z Tobą skromnym upominkiem, ale nawet jednorazową wpłatę potraktujemy jako błogosławieństwo i odwdzięczymy się modlitwą.
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
RZUCAJĄCY OBROŃCA
raport o tym, co robimy + Eucharystia w intencji sponsorów + woreczek ze Słowem + opaska

Podczas Rekolekcji Spotkania odwołujemy się do przykładu meczu koszykówki. Zapraszamy Ciebie do Drużyny Boga, abyś przez pieniądze, którymi Bóg Ci pobłogosławił stał się błogosławieństwem dla tysięcy młodych ludzi w całej Polsce. Nawet niewielkie kwoty zebrane razem mogą czynić różnicę, tak jak kluczowe podanie w ostatnich sekundach meczu! Jeśli będziesz stale nas wspierał, z radością podzielimy się z Tobą skromnym upominkiem, ale nawet jednorazową wpłatę potraktujemy jako błogosławieństwo i odwdzięczymy się modlitwą.
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
MENEDŻER
raport o tym, co robimy + Eucharystia w intencji sponsorów + darmowy udział w konferencji + zestaw gadżetów MNP :)

Podczas Rekolekcji Spotkania odwołujemy się do przykładu meczu koszykówki. Zapraszamy Ciebie do Drużyny Boga, abyś przez pieniądze, którymi Bóg Ci pobłogosławił stał się błogosławieństwem dla tysięcy młodych ludzi w całej Polsce. Nawet niewielkie kwoty zebrane razem mogą czynić różnicę, tak jak kluczowe podanie w ostatnich sekundach meczu! Jeśli będziesz stale nas wspierał, z radością podzielimy się z Tobą skromnym upominkiem, ale nawet jednorazową wpłatę potraktujemy jako błogosławieństwo i odwdzięczymy się modlitwą.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy