Pogłębiarka.pl

Spotkania lokalne

5 000 zł

miesięcznie

69%

osiągnięto

1 515 zł

brakuje

W ostatnim czasie mocno ruszyliśmy ze spotkaniami lokalnymi. Cieszymy się, że w całej Polsce powoli tworzą się grupy Mobilnej Wspólnoty, które mogą się spotykać i pogłębiać swoją wiarę, relacje z Bogiem, sobą i innymi ludźmi oraz ubogacać się nawzajem. To wszystko dzieje się dzięki Wam! Jeśli chcecie nas wspomóc w pokryciu kosztów organizacji takich spotkań np. poprzez pokrycie kosztów dojazdu prowadzącego, zapraszamy do wsparcia.

Sprzęt oprogramowanie i koszty stałe

15 000 zł

miesięcznie

23%

osiągnięto

11 515 zł

brakuje

Mobilna Wspólnota może działać i rozwijać się dzięki dostępowi do sprzętu jakim są komputery, kamerki, aparaty, obiektywy i cała masa kabli. Sprzęt czasami bywa zawodny, więc ważny dla nas jest komfort finansowy na urządzenia, który będzie dla nas zabezpieczeniem w razie awarii tego sprzętu, który aktualnie posiadamy. Do tego dochodzą również koszty oprogramowania (program transmisyjny, programy do montażu i zaplecza graficznego) oraz utrzymania serwera. To wszystko jest konieczne do funkcjonowania kanału. Cyklicznie, co miesiąc ponosimy koszty oprogramowania, wymiany elementów sprzętu, serwera oraz innych składowych, które pozwalają na swobodne funkcjonowanie Mobilnej Wspólnoty. Jeśli chcesz pomóc nam w sprawach technicznych finansowo, będziemy wdzięczni za wsparcie tego celu.

Rozwój Mobilnej Wspólnoty

30 000 zł

miesięcznie

11%

osiągnięto

26 515 zł

brakuje

Rozwój kanału jest finansową studnią bez dna. Największym naszym marzeniem jest to, by Pogłębiarka docierała do coraz większego grona osób, do wielu środowisk, które szukają w życiu czegoś więcej. Ważnym elementem rozwoju jest promocja (zarówno materiały drukowane jak i reklamy internetowe), dzięki której wartościowe treści będą mogły dotrzeć do większej ilości osób. Kanał Pogłębiarki gromadzi już ponad 19 tys. osób, które śledzą swoje ulubione serie oraz spotykają się na wspólnej modlitwie. Naszym priorytetem jest uzbieranie środków, które pozwolą na udoskonalanie i rozwój kanału oraz by uczciwie podziękować finansowo osobom świeckim, które tworzą zaplecze Pogłębiarki. Jeśli chcesz pomóc nam osiągnąć ten cel, bardzo prosimy o jego wsparcie. Razem możemy więcej!

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)