Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

6 LAT eMisjiTv

autor: eMisjaTv
2 lata temu

Czym tak naprawdę jest eMisjaTv?

 

eMisjaTv powstała pod koniec 2010 r., jednak koncepcja stacji narodziła się o wiele wcześniej. Piotr Korczarowski – dziennikarz eMisjiTv, a zarazem jej twórca przyznaje, że pierwsze projekty powstały już w 2005 r., kiedy był jeszcze uczniem liceum. Od pomysłu do realizacji prowadziła długa droga, na której stało wiele przeszkód. Umiejętności techniczne, obycie technologiczne, praktyka zawodowa, a przede wszystkim trudności finansowe. W końcu wszystkie bariery udało się pokonać i eMisja zaczęła nadawanie. Było to możliwe dzięki dobrej woli i wsparciu m.in. prof. Dominka Sankowskiego z ówczesnej Katedry Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, Stanisławowi Tymińskiemu – kandydatowi na prezydenta RP w słynnych wyborach roku 1990 oraz Józefowi Januszowi – prezesowi Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich w Łodzi, gdzie redakcja eMisjiTv otrzymała własne pomieszczenie i realizuje programy do dziś.

Od samego początku eMisjęTv wyróżniała dbałość o szczegóły oraz profesjonalne podejście do realizacji, aby forma programów była jak najbardziej zbliżona do tych, emitowanych w telewizji naziemnej. eMisjaTv to także jedna z pierwszych w Polsce telewizji o tematyce narodowo-patriotycznej, nie należąca do żadnego z partyjnych lobby.

W ramach telewizji realizowany jest szereg programów, w tym m.in. „Komentarz Konieczny”, „Dokąd Zmierzamy”, „Polskim Okiem”, „Powiew kultury”. Poza ich stałą formułą na kanale eMisjiTv można również zobaczyć reportaże oraz wysłuchać wykładów prowadzonych przez autorytety w dziedzinie historii, gospodarki, czy geopolityki.

Komentarz Konieczny jest autorskim programem Piotra Korczarowskiego, gdzie w ramach felietonu autor komentuje wydarzenia z życia publicznego i politycznego. Dotychczas najpopularniejszym w serii okazał się odcinek poświęcony nieprawidłowościom w wyborach samorządowych 2014 r.

Dokąd Zmierzamy to program publicystyczny, w którym zaproszeni goście prowadzą dialog z prowadzącym. Większość odcinków realizowana jest w studiu eMisji, lecz zdarzały się także realizacje na wyjdzie (np. w hotelu lub plenerze). Mimo ponad półgodzinnej formuły poszczególne odcinki wyróżnia wysoka oglądalność, a do studia przyjeżdżają coraz znamienitsi goście. Byli wśród nich trzej kandydaci na prezydenta RP: Stanisław Tymiński, Grzegorz Braun i Jacek Wilk, posłowie: Beata Kempa i Janusz Szewczak, a także publicyści: Stanisław Michalkiewicz i Wojciech Sumliński. Program stanowi kontynuację serii „Ludzie Honoru”, emitowanej w pierwszych latach działalności eMisjiTv. Zasadnicza różnica polega na poszerzeniu formuły o komentarz polityczny co do przyszłości i kondycji Polski oraz oceny bieżących wydarzeń.

Polskim Okiem to narodowy felieton, w którym wypowiadają się zarówno ludzie znani i powszechnie uznawani, jak i zupełnie przypadkowi uczestnicy strajków i demonstracji. Dzięki niemu setki tysięcy ludzi miały okazje usłyszeć zdanie niezwykle elokwentnej kobiety, biorącej udział w marszu przeciw nielegalnym imigrantom, czy gorzkie słowa starszego człowieka, którego skromne życie nie pozbawiło narodowej godności. Prawdziwym objawieniem serii został jednak człowiek w mundurze, którego dziś wszyscy znają pod pseudonimem „Aleksander Jabłonowski”.

Najczęściej i najchętniej oglądanymi filmami są jednak reportaże z marszy i manifestacji, w tym m.in. relacja Piotra Korczarowskiego z manifestacji KODu. Nic dziwnego – reportaże z Komitetem Obrony Demokracji w roli głównej, do tej pory wywołują ogromne emocje – tak jak np. sonda Sary Kosteckiej dotycząca autorytetów przeciwników „dobrej zmiany”.

Ubiegły rok minął również pod znakiem fali islamskich uchodźców przybywających do Europy. Filmy: „Mają dość rasistów, wolą islamistów”, „Polacy palą flagi "ISIS" i wzywają rząd do obrony przed imigrantami” i „Polska dla Polaków?” zyskały spore uznanie i aprobatę.

Popularnością cieszą się także reportaże z marszy środowisk LGBT oraz feministek. Specjalistką od analizy lewicowych ideologii stała się w eMisji Izabella Pawłowska. O szczególnych charakterze tych materiałów świadczą m.in. tagi z portalu Wykop.pl, gdzie filmy „Polska .Nowoczesna! Geje, lesby, pot i łzy” czy „Brońmy rodziny, mordujmy dzieci” oznaczono jako #bekazlewakow lub #rakcontent.

Wykłady i prelekcje stanowią znakomite uzupełnienie merytoryki przekazu eMisjiTv. Przejmujący wykład dr Lucyny Kulińskiej poświęcony rzezi wołyńskiej zapadł  niejednemu w pamięć. Z kolei „Żydowski desant na Europę Środkową” Grzegorza Brauna można zaliczyć do jednej z ciekawszych lekcji o geopolityce. W ramach prelekcji na kanale eMisjiTv pojawili się też m.in. Tomasz Sommer, Stanisław Krajski, Henryk Pająk, Witold Kieżun, Stanisław Remuszko, Tadeusz Płużański, Jerzy Robert Nowak, Jacek Bartyzel czy Krzysztof Szwagrzyk

Zespół eMisjiTv na przestrzeni lat ulegał rotacjom personalnym. Obecnie oprócz Piotra Korczarowskiego reporterami kanału są: Izabella Pawłowska i Sara Kostecka. Rolę operatora pełnili m.in. Adrian Borowski, Maciej Łukomski i Andrzej Skorski. Zespół pracuje non-profit, co oznacza, że nie otrzymuje za swoją pracę finansowego wynagrodzenia. Telewizja utrzymuje się z dobrowolnych wpłat polskich patriotów oraz okazjonalnych zleceń komercyjnych. Dzięki przelewom przez PayPal oraz koncie na Patronite.pl redakcja utrzymuje płynność produkcji oraz konkurencyjny poziom. Galopujący postęp techniczny notorycznie podbija tę wysoko zawieszoną poprzeczkę.

Telewizja pozostaje niezależna od wpływów politycznych i korporacyjnych. Nie posiada stałego sponsora, co ma oczywiście swoje plusy i minusy. Wbrew niepochlebnym opiniom pieniądze nie płyną także z Moskwy, przez co praca w eMisji jest sporym wyrzeczeniem i wyzwaniem. Dlatego tak ważny jest udział widzów w dobrowolnym opodatkowaniu się na rzecz stacji. Tylko w ten sposób można zbudować prawdziwe niezależne media, reprezentujące polski interes narodowy. Każda wpłata ma znaczenie, dlatego serdecznie Państwa do nich zachęcamy, dziękujemy i prosimy o polecanie nas znajomym.

 

                                                                                                                      Zespół eMisjiTv

Darmowy!
Trwa ładowanie...