Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Powrót do Karczewskiej po raz czwarty!

1 rok temu

W dniach 3-5 listopada 2017 roku odbyła się już 7 edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. Wandy Karczewskiej w Kaliszu. Z tej okazji wydaliśmy kolejny tom z serii "Powrót do Karczewskiej". Książka zawiera dwa opowiadania odnalezione dwadzieścia lat po śmierci pisarki: "Tragedia prowincjonalna" i "Rezerwat".

 

Wszyscy moi patroni otrzymają egzemplarz książki drogą pocztową!

 

 

Fragment wstępu Karola Samsela:

 

Aktywność pisarska, prozatorska, poetycka i dramatyczna Wandy Karczewskiej, sześciodekadowa (pomiędzy czwartą a dziesiątą dekadą XX wieku) – to wcale niemało, albowiem cztery autorskie zbiory opowiadań pisarki. Czarne konie gromadzą teksty napisane w latach 50., a wydane zostały w roku 1959. Partia golfa opublikowana została nakładem Wydawnictwa Łódzkiego w 1966 roku. Trzeci zbiór opowiadań Linia światła pochodzi z 1970 roku i zamyka trwający ostatnie dwie dekady okres fascynacji Karczewskiej małą formą prozatorską. Do gatunku i stylu opowiadania powraca autorka Wizerunku otwartego dopiero po okresie wielkiej passy i paśmie rozczarowań związanych z publikacją Głębokich źródeł. Zebrane w tomie z 1981 roku pod tytułem Ułaskawienie świata opowiadania stanowią rodzaj istotnego dopowiedzenia, w aspekcie rozwoju środków kompozycyjnych zaś i tematu – są ważną glosą do jej małej prozy projektowanej i spisywanej w latach 50. i 60. XX wieku, wydanej w latach 1959-1970.

 

O dwóch niepublikowanych za życia Karczewskiej opowiadaniach, Rezerwacie oraz Tragedii prowincjonalnej wiemy naprawdę niewiele. Trudno również dyskutować na temat roku powstania drugiego z wymienionych tekstów. Rezerwat to z kolei opowiadanie jak na Karczewską dosyć krótkie – mieści się na dwudziestu stronach maszynopisu. Egzemplarz znajdujący się w zbiorach Działu Rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego zawiera wiele skreśleń i poprawek, trudno ustalić: autorskich czy redakcyjnych. Sam utwór zapisany został metodą oniryczną, a fabuła już od samego początku zdradza wyraźne cechy sennego widzenia, zarazem – pozostaje wyraźnie naznaczona wątkami dla Karczewskiej osobistymi, zwłaszcza wymiarem jej życia małżeńskiego i pierwszych, małżeńskich rozczarowań. Mężczyzną, który pojawia się na pierwszych stronach opowiadania Rezerwat, mógłby bowiem być Zbigniew Jasiński, pierwszy mąż pisarki. Na ostatniej karcie zawierającej maszynopis z tekstem znajduje się prawdopodobna data jego powstania: rok 1960. Z jakich powodów nie trafił zatem ów utwór do datowo „przynależnemu” mu zbiorowi Partia golfa – trudno dociekać. Wypada chyba jedynie zasugerować, że – o ile został on właściwie przeze mnie rozpoznany – zadecydować o tym mógł silny pierwiastek osobisty Rezerwatu.

 

Jak już wspomniałem, łódzki maszynopis Tragedii prowincjonalnej Karczewskiej nie został opatrzony żadną datą. Przywoływany jednak w opowiadaniu tekst Poematu dla dorosłych Adama Ważyka oraz silne wprowadzenie wątku Poematu dla dorosłych w plan fabuły opowiadania Karczewskiej pozwalają nam mimo wszystko założyć, że Tragedia… powstać musiała po opublikowaniu przez Ważyka swojego utworu w „Twórczości” z 1955 roku, być może – przed 1960 rokiem, zatem: że Tragedia prowincjonalna wydaje się wcześniejsza od Rezerwatu i metrykalnie przynależy raczej do czasu pisania przez Karczewską Czarnych koni. O ile pierwsze z wymienionych opowiadań mogło pozostać w szufladzie wyłącznie z powodów osobistych, o tyle drugie – jest tekstem rozbudowanym i wydawało się nie pasować kompozycyjnie ani koncepcyjnie do projektu drugiego zbioru opowiadań, jakim miała wkrótce stać się Partia golfa.

 

Treść Tragedii prowincjonalnej zogniskowana zostaje przez Karczewską na dziejach jednej osoby, mężczyzny, młodego, byłego już zetempowca i aspirującego inteligenta, Romana Stopkowskiego. Stopkowski reprezentuje charakter Musilowskiego „człowieka bez charakteru i właściwości”. Stygmat tego rodzaju w takim a nie innym czasie i miejscu akcji opowiadania (Warszawa lat 1953-1955) oznacza nieuchronnie pójście drogami przemian dyktowanych przez rząd Polski Ludowej. Bohater Karczewskiej obciążony zostaje jeszcze jednym, fundamentalnym dla opowiadania piętnem – niespełnionej kariery literackiej. Opowiadanie bowiem, które Stopkowski pochopnie schował do szuflady, zatytułowane Szkoła obłudy, niezwykle obiecujące zdaniem Anety, jego ukochanej – miało szansę wyprzedzić swój czas, jeżeli tylko – na drodze Stopkowskiego nie pojawiłby się… ów przeklęty poemat Adama Ważyka.

 

Poemat, który dokonał wyłomu w sposobach myślenia warstw elity intelektualnej o socrealizmie, stanowi dla Karczewskiej wyłącznie pretekst, aby niejako relatywizując dokonanie Ważyka, ukazać ową perspektywę roku 1955 oczami pisarzy epoki, owszem, ale pisarzy minorum gentium czy tzw. drugiego szeregu. Oni, jeśli wierzyć sugestywnej narracji Tragedii prowincjonalnej, mieli opowiadania właśnie takie, jak Stopkowski – a więc w ich przekonaniu nierzadko o klasę, dwie klasy lepsze od Ważykowego Poematu dla dorosłych. Jednocześnie w sposób drastyczny nieomalże – w cieniu jego literackiego triumfu – zostali pozbawieni szansy ekspozycji swoich tekstów. Karczewska dobitnie eksponuje w ten sposób ironiczność oraz tragiczność momentów tzw. zwrotu kulturowego, ukazuje nie tylko tegoż zwrotu beneficjentów, pisarzy centrali, mówiąc językiem Janusza Sławińskiego, lecz także – staje w obronie ofiar owego zwrotu, ofiar szczególnych, bo zdolnych w innej sytuacji kulturowej ów zwrot przeprowadzić – pisarzy prowincji, nierzadko jak Stopkowski moralnie nacechowanych przecież niezwykle ambiwalentnie.

 

Nie tylko rację ma ten, który – jak Ważyk – wypowie wstrząsającą prawdę pierwszy na głos. Owemu Kolumbowi historia kultury pragnie przypisać zdecydowanie więcej. Poza więc prawem do racji również – niepodzielne prawo do prawdy. I to jest dopiero przypadek głosu Ważyka wzmocnionego do tego stopnia, aby zagłuszał i czynił niemym – głosy innych obserwatorów, a nierzadko równych mu odkrywców: drugiego i trzeciego szeregu. Roman Stopkowski jest tego rodzaju sylwetą. Jako człowiek – ucieleśnia, jak już zostało wspomniane, Musilowską transparencję Der Mann ohne Eigenschaften. Wraz z egzystencjalną nijakością jako pisarz mógł jednakże w swoim własnym przekonaniu stać się kimś w rodzaju Flauberta polskiego socrealizmu piszącego Szkołę obłudy. I ta ofiara wszakże została poniesiona na próżno – stworzona bowiem, socrealistyczna wersja niegdysiejszej Szkoły uczuć Francuza nie zostaje za sprawą odkrycia arcydzieła Ważyka opublikowana.

 

 

Darmowy!
Trwa ładowanie...