Link do integracyjnego zooma. Startujemy dzisiaj o 19!

Obrazek posta

Kliknij w link poniżej aby dołączyć: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjFhNzA5YjQtOTZkOC00ZGIwLWExMjQtNTk5MTY5MGNjYjJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c4401c5a-3f02-4a4a-a660-3943af27c558%22%2c%22Oid%22%3a%2279650557-4e7f-47bc-babd-b055e76fe92c%22%7d

 

hasła nie ma

Zobacz również

Hasło do dzisiejszego zooma
Weź udział w quizie dla patronów!
Link do integracyjnego spotkania. Startujemy dzisiaj o 19!

Komentarze (0)

Trwa ładowanie...