Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Patroni pytają, Instytut odpowiada!

Wspierając Instytut Pozytywnej Seksualności za 60zł miesięcznie masz możliwość zadawania nam dowolnych pytań dotyczących relacji i seksualności. Obiecujemy znaleźć na nie odpowiedzi!

Oto dwa pytania, które ostatnio zadali nam nasi Patroni wraz z odpowiedziami.

 

PYTANIE: Przeczytałem niedawno w internecie o czymś takim jak ageplay - czym owy ageplay jest? Jak i po co ktoś to robi? Czy są w Polsce takie osoby?

ODPOWIEDŹ: Cześć! Cieszę się, że mogę udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. „Age play“ z języka angielskiego znaczy „zabawy wiekiem“. Patrząc na seksualność jako szeroki wachlarz rozmaitych ekspresji i preferencji seksualnej, praktycznie nie ma na świecie rzeczy, której ktoś nie uznałby za erotyczną. (Warunkiem podejścia sekspozytywnego jest świadomość, odpowiedzialność i zgoda wszystkich zaangażowanych stron, wyrażana przez dorosłe osoby powyżej 18 r.ż.)

Są osoby, które w celu doznania erotycznej przyjemności jako figurę swojego libido stawiają wiek. Pod parasol age play’owych aktywności może wchodzić między innymi:
- odgrywanie ról symbolicznie kojarzonych z wiekiem (np. babcia-wnuczek, wujek-uczennica, tatuś-córeczka itd)
- wchodzenie w role osób dużo młodszych/dużo starszych od aktualnego stanu rzeczy (np. zabawa w niemowlaka, zabawa w seniora)

Zabawy mogą odbywać się w pojedynkę lub z udziałem innych uczestników z wynegocjowanymi zasadami postępowania. Niektóre osoby potrzebują doznać opieki, czułości i troski, które w dynamice age play dają 'wydelegowani' do tych ról dorośli. Dla innych zabawa w niegrzeczne dziecko lub zgrzybiałego markotnego seniora będzie okazją do wprowadzania praktyk ze spektrum BDSM (przede wszystkim Dominacji/uległości lub sadyzmu lub masochizmu).

W Polsce jak najbardziej są takie osoby. Zapraszamy do Instytutu Pozytywnej Seksualności na spotkania w ramach Niewinnych Czwartków - osoby, które gościmy podczas tych spotkań należą do całej gamy seksualnych różnorodności.

Pozdrawiam,

Agata Loewe

http://agataloewe.com/

 

***

PYTANIE: Podoba mi się koleżanka z pracy (nie jest podwładną ani przełożoną). O ile wiem romanse biurowe bywają problematyczne. Czy są jakieś dobre praktyki „na rozpoczęcie“?

ODPOWIEDŹ: Nawiązujemy bardzo różne prywatne relacje w pracy. To całkiem naturalne. Na pracę poświęcamy ok. 1/3 naszego czasu w ciągu doby i często to właśnie w niej lub dzięki niej poznajemy nowych ludzi. Powiedziałabym jednak, że to nie rozpoczęcie biurowego romansu (lub związku), o które pytasz, jest tak naprawdę problematyczne, ale kontynuowanie go w pracy i potencjalne zakończenie. Po pierwsze, dlatego że współpracownicy prawdopodobnie będą świadkami waszej relacji, jej lepszych i gorszych momentów, być może będą je oceniać, być może w sytuacji kryzysu opowiedzą się po którejś stronie. Po drugie - prawdopodobnie po ewentualnym zakończeniu nadal będziecie musieli utrzymywać poprawne relacje zawodowe.

Pierwsza i podstawowa rada brzmi: rozważ ostrożnie możliwe scenariusze, pomyśl wcześniej, jak zachowasz się, gdy coś pójdzie nie tak, jak możesz zminimalizować potencjalne negatywne skutki dla Was obojga.

Wróćmy jednak do początku. Zacznij od sprawdzenia, jakie zasady dotyczące prywatnych relacji między pracownikami obowiązują w twojej firmie. Jeśli jest formalny kodeks, zapewne ogranicza prywatne relacje między przełożonym a podwładnym. Weź jednak to pod uwagę, bo przecież istnieje możliwość, że któreś z Was zostanie awansowane i będziecie musieli dostosować się do tego kodeksu. Bardzo prawdopodobne jest, że funkcjonują nieformalne reguły, do których również będziecie musieli się dostosować. Zaobserwuj, czy w firmie wiadomo o związkach między pracownikami, czy mówi się o nich otwarcie i są akceptowane, czy raczej są krytykowane, czy plotkuje się o nich za plecami zainteresowanych. To wszystko powinno mieć wpływ na waszą decyzję, jak prezentować waszą relację współpracownikom. Rozważ również, jak często wasze drogi zawodowe mogą się bezpośrednio łączyć np. czy zdarza się, że pracujecie nad wspólnym projektem lub czy możecie pracować z tym samym klientem. To wszystko są potencjalne źródła konfliktu interesów lub dyskomfortu dla pozostałych współpracowników.

Jeśli rozważyłeś za i przeciw i uznałeś, że gra jest warta świeczki, spróbuj umówić się z osobą, która ci się podoba tak samo, jak próbowałbyś się umawiać z osobą spoza pracy. Jeśli dobrze się znacie i dogadujecie, zaproś ją na randkę. Badź otwarty i szczery, licz się przy tym, że koleżanka odmówi. Jeśli tak się stanie, badź gotowy po prostu odpuścić sprawę bez złośliwości i niechęci. Nie stawiaj jej ani siebie w krępującej sytuacji: nie ogłaszaj swoich zamiarów „publicznie“, nie rób jej wyrzutów, ale też nie podważaj jej zawodowej pozycji. Nie próbuj również „badać“ jej wcześniej, prowokując niby to neutralne żarty lub rozmowy o seksualnym podtekście w gronie współpracowników.

Jeśli póki co tylko mijacie się na firmowym korytarzu, być może chciałbyś najpierw lepiej ją poznać. Szukaj okazji do rozpoczęcia rozmowy na neutralne tematy w możliwie neutralnym otoczeniu np. w kuchni czy przy okazji firmowej imprezy (w grudniu zapewne możesz się spodziewać jakiegoś świątecznego spotkania). Być może macie w pracy wspólnych znajomych, z którymi mógłbyś zaaranżować wspólne wyjście, np. na lunch.

Gdy wasza relacja zacznie się rozwijać, dość szybko staniecie przed koniecznością rozmowy o tym, jak chcecie prezentować ją w pracy, w tym również o możliwych negatywnych skutkach dla waszych karier. Sprawa wydaje się prosta, ale weź pod uwage, że w praktyce oznacza to też rozmowę o samym związku i odpowiedź na takie pytania: Dokąd zmiarzamy? Czy to jest poważny związek? Co jest ważniejsze – praca czy ta relacja? Związek „biurowy“ – nawet jeśli rozpoczynasz go z myślą, że to raczej krótkotrwały romans lub fascynacja - dużo krócej niż inny będzie się rozwijał w sferze niedopowiedzeń.

Weź również pod uwagę, że choć dobrze jest rozpoczynać relację dyskretnie, to skuteczne ukrywanie związku w pracy jest praktycznie nierealne. Wspólne lunche, kawy, wspólne przyjścia do pracy, czekanie na drugą osobę, aż skończy pracować, byście mogli razem wyjść wcześniej czy później nie umkną uwadze współpracowników. Znalezienie dobrego momentu (i sposobu) na poinformowanie w pracy (współpracowników/niektórych współpracowników/bezpośredniego przełożonego) o waszej relacji nie jest łatwe, ale na pewno powinno być waszą wspólną decyzją.

Jako para w pracy starajcie się, by wasza relacje nie była źródłem dyskomfortu dla reszty pracowników. Nie narzucajcie się z nią. Nie przedłużajcie przerw w pracy, by „pobyć ze sobą“. Nie używajcie służbowych maili czy telefonów do prywatnych celów. Unikajcie dotykania się, czy całowania w pracy. Ale też unikajcie przenoszenia prywatnych sporów czy kłótni do biura. To zresztą jest kolejne wyzwanie, które warto byś rozważył – czy opanowanie emocji (włączam w to także potrzebę czułości, afekt, ale też złość, zazdrość, rozczarowanie), będzie łatwo osiągalne?

I wreszcie – spróbuj sobie wyobrazić, co może się stać, jeśli się rozstaniecie? To akurat może być bardzo trudne, bo długość i jakoś związku będzie miała wpływ na to, jak przebiegnie potencjalne rozstanie. Jeśli w takim momencie nadal będzie was łączyć ta sama praca, musicie być gotowi na szybkie przywrócenie poprawnych relacji zawodowych lub zmianę pracy.

Powodzenia!

Anna Zaleska, sex coach

http://sekskomunikacja.pl/

***


Chcesz móc zadawać Instytutowi własne pytania dotyczące relacji i seksualności?

Subskrybuj nasze Wiadro Dopaminy za 60zł miesięcznie!

Darmowy!
Trwa ładowanie...