Czym jest manifestowana próba samobójcza?

Obrazek posta

Nagranie spotkania dostępne tylko dla naszych Patronów. 

link do spotkania: https://patronite.pl/app/play-video?id=38aa15e0-2868-4d4c-a0b4-0439d9595f98


Podkomisarz Waldemar Staniszewski jest ekspertem ds. negocjacji policyjnych. Były koordynator systemu negocjacji policyjnych zachodniopomorskiego garnizonu Policji z ponad 15-letnim doświadczeniem w realizacjach negocjacji w sytuacjach kryzysowych. Jego doświadczenie obejmuje ponad 14 lat prowadzenia wykładów, warsztatów i szkoleń, w tym z zakresu radzenia sobie ze stresem, prenegocjacji i umiejętności postępowania w sytuacjach szczególnych, w tym kryzysowych realizowanych w szkołach wyższych, średnich i podstawowych, urzędach administracji publicznej, zakładach pracy, ośrodkach pomocy społecznej, bankach, sądach i prokuraturach oraz jednostkach penitencjarnych, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej.

Podczas spotkania poruszone zostaną następujące tematy:

  • przypadki manifestowanych prób samobójczych,
  • skutki prawne usiłowania manifestowanej próby samobójczej,
  • przypadkowe uczestnictwo w manifestowanej próbie samobójczej,
  • uczestnictwo służb podczas takiego zdarzenia,
  • kto może być negocjatorem w sytuacjach związanych z manifestowaną próbą samobójczą,
  • korzystanie z wiedzy specjalistów w sytuacji kryzysowej związanej z manifestowaną próbą samobójczą,
  • miejsca dokonywania manifestowanej próby samobójczej,
  • dalsze postępowanie ze sprawcą manifestowanej próby samobójczej,
  • współpraca z mediami w trakcie trwania manifestowanej próby samobójczej.

A także wiele innych wątków. Na koniec spotkania przewidujemy Q & A.

spotkanie online

Komentarze (2)

Trwa ładowanie...