Współpraca z Down Syndrome Association of Mongolia

W Towarzystwie Przyjaciół Dzieci wiemy, jak ważne jest uczenie się od siebie nawzajem.

W październiku 2022  roku dzięki pośrednictwu Ambasady Mongolii w Polsce nawiązaliśmy współpracę z przedstawicielami organizacji Down Syndrome Association of Mongolia, którzy w ramach wizyty studyjnej na Mazowszu, współfinansowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, mieli okazję poznać obowiązujące w Polsce przepisy i rozwiązania dotyczące osób z niepełnosprawnościami, w szczególności aktywizacji zawodowej. Naszymi gośćmi byli Przewodniczący DSAM - Ganzorig Vanchig oraz dyrektor wykonawcza - Naranjargal Batsukhl. Pan Ganzorig jest także współproducentem i konsultantem merytorycznym fabularnego filmu pt. „TRIO”, który był prezentowany podczas Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Film otrzymał drugą nagrodę publiczności, która została wręczona podczas trwania wizyty  studyjnej DSAM.

Podczas wizyty nasi goście odwiedzili nasze placówki:

  • Warsztat Terapii Zajęciowej TPD w Nowy Dworze Mazowieckim
  • Ośrodek Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”  
  • Świetlicę wytchnieniową prowadzoną przez TPD w Płocku

Odbyły się także spotkania z rodzicami Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD w Nowym Dworze Mazowieckim oraz z innymi organizacjami zajmującymi się pomocą osobom z niepełnosprawnościami m.in Mazowieckim Centrum Pomocy Społecznej czy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Spotkaliśmy się także z pracownikami Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, gdzie dyskutowaliśmy nt. potrzeb obserwowanych w Mongolii w zakresie kształcenia specjalnego.

Owocem rozpoczętej współpracy jest przetłumaczony na język mongolski podręcznik dla rodziców dzieci z Zespołem Downa. 

Mongolia jest na początku drogi budowania systemowego wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Cieszymy się, że moglibyśmy podzielić się swoim wieloletnim doświadczeniem i rozwiązaniami oraz poczuć, że na całym świecie są ludzie podzielający nasz zapał i chęć pomocy tej grupie społecznej. 

Komentarze (0)

Trwa ładowanie...