Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

W Patronite od 24.01.2023

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 2266

Liczba Patronów: 2565

Zostań Patronem
Kup na prezent
2 patronów
70 miesięcznie
490 łącznie
Jesteśmy działającą w Warszawie i na Mazowszu organizacją pożytku publicznego. Od ponad 100 lat wspieramy w zdrowym rozwoju dzieci, młodzież i osoby z niepełnosprawnością zagrożone wykluczeniem społecznym.

O Autorze

Silni tradycją

mądrzy doświadczeniem

otwarci działaniem

 

 

Obszerność naszych działań trudno opisać w kilku zdaniach, ale to przede wszystkim:

 • codzienna praca z ponad 1500 dzieci w naszych 46 placówkach wsparcia dziennego w Warszawie i na Mazowszu, gdzie nasi wykwalifikowani wychowawcy pomagają w nauce, prowadzą warsztaty i zajęcia edukacyjne, dzieci mogą zjeść ciepły posiłek, wziąć udział w zabawach i wycieczkach, 

dzieci

 

 • organizacja wyjazdów kolonijnych i zimowisk dla 2000 dzieci rocznie,

 

 • aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami - już około 150 osób bierze udział w naszych Warsztatach Terapii Zajęciowej. To rodzaj rehabilitacji, która pozytywnie wpływa na rozwój pamięciowy, poznawczy, społeczny oraz fizyczny uczestnika oraz skupia się na lepszym funkcjonowaniu jego ciała i komunikacji. Terapia przygotowuje do radzenia sobie w codziennym życiu i pomaga w podjęciu zatrudnienia na rynku pracy. Zajęcia odbywają się w pracowniach tematycznych takich jak multimedialna (z możliwością korzystania z komputera, internetu), gospodarstwa domowego (gdzie trenuje się umiejętności ekonomiczne czy przygotowywanie posiłków), krawieckie, stolarskie czy artystyczne. 

 • w ramach wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnościami podjęliśmy nowatorski projekt budowy Domu Wytchnieniowego - Środowiskowego Domu Dziennego Pobytu z miejscami hostelowymi w Olszance w powiecie żyrardowskim (zobacz jak nam idzie w zakładce "Cele").

Projekt umożliwi objęcie dzienną opieką oraz rehabilitacją ok. 30 osób z niepełnosprawnościami. Placówka ma być dla tych osób miejscem wszechstronnego rozwoju, a dla ich rodzin miejscem wytchnieniowym. Zdecydowaliśmy, że Dom będzie posiadał pokoje hostelowe, co umożliwia dorosłej osobie z niepełnosprawnością skorzystać z naszego Ośrodka przez całą dobę, a ich rodzinom daje czas niezbędny do załatwienia osobistych spraw. 

 

 

 • prowadzimy najstarszy w Polsce Ośrodek Adopcyjny w Warszawie, dzięki któremu ponad 4000 dzieci znalazło kochający dom a około 1000 dzieci powierzyliśmy w opiekę rodzinom zastępczym. Nasza placówka oferuje pełne wsparcie przed i po adopcyjne, korzystamy z autorskiego programu szkolenia “D.R.O.G.A. do rodzicielstwa”. Przy Ośrodku działa Klub Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych, gdzie rodziny wzajemnie wspierają się w procesie adopcyjnym. Od początku lat 90-tych ubiegłego wieku Ośrodek prowadzi Adopcyjny Telefon Zaufania, gdzie anonimowo można uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania lub otrzymać wsparcie psychologiczne.

Wspierając pracę Ośrodka Adopcyjnego TPD:

 1. pomagasz w jeszcze lepszym przygotowaniu osób chętnych do pełnienia roli rodzica,
 2. umożliwiasz diagnostykę medyczną dzieci oczekujących na swoich rodziców adopcyjnych, 
 3. ułatwiasz uzyskanie specjalistycznego wsparcia osobom, które przysposobiły dziecko - rodzicielstwo adopcyjne jest bowiem rodzicielstwem terapeutycznym (dla dziecka). Chcemy obejmować wsparciem i oferować konsultacje osobom, które zdecydowały się na ten bardzo odważny krok,
 4. przyczyniasz się do organizacji wyjątkowego dla rodzin adopcyjnych wydarzenia, jakim jest „Piknik z Bajką Adopcyjną”. Pierwszy Piknik zorganizowany został 10 lat temu z inicjatywy i przy współudziale rodziców adopcyjnych.

 

 

 

 

Codziennie pod naszą opieką znajduje się ponad półtora tysiąca dzieci!

 


 

Jesteśmy uważni i reagujemy na wydarzenia wokół nas, dlatego od maja 2022 prowadzimy Ośrodek "Nadzieja"- jest to miejsce wsparcia dla kobiet-uchodźczyń wojennych z Ukrainy i ich dzieci. Kobiety mogą skorzystać z porad psychologicznej, pedagogicznej, prawniczej oraz z pomocy w znalezieniu pracy. 

 

 

Nieustannie podejmujemy nowe inicjatywy, by w jak najlepszy sposób pomagać najbardziej potrzebującym: 

 • jesteśmy w trakcie remontu budynku, w którym powstanie Środowiskowy Dom Dziennego Pobytu z pokojami hostelowymi- będzie to miejsce pełnego rozwoju osób z niepełnosprawnościami a dla ich rodzin - wytchnienia - możesz pomóc nam w budowie- sprawdź naszą zakładkę "Cele" :) 
 • rozwijamy działalność Warszawskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie mieszkańcy Warszawy oprócz skorzystania z porad specjalistów, mogą brać udział w warsztatach, webinariach i wykładach,
 • stale pracujemy nad nowoczesnymi, dopasowanymi do współczesnych wyzwań rozwiązaniami w Ośrodku Adopcyjnym, by kompleksowo wpierać przyszłą rodzinę w procesie adopcyjnym,
 • dostarczamy do Ośrodka "Nadzieja" żywność, produkty higieniczne, zapewniamy kobietom i dzieciom z Ukrainy możliwość porad psychologicznych, pedagogicznych, prawnych, pomagamy w znajdowaniu pracy - możesz pomóc nam spełnić te potrzeby - sprawdź naszą zakładkę "Cele" :) 

 

Chciałbyś nas wesprzeć?

Zostań naszym Patronem i dołóż swoją cegiełkę do pomocy najbardziej potrzebującym!

 

Odwiedź nas - tpd-maz.org.pl 

Napisz do nas - biuro-tpd@tpd-maz.org.pl 

Znajdziesz nas również na Facebook'u: https://www.facebook.com/TPD.Oddzial.Mazowiecki 

 


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

 • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
 • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
 • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
 • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
 • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
 • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
 • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Anonimowy patron
Próg: 20 zł
Anonimowy patron
Próg: 50 zł
Anonimowy patron
Próg: 100 zł