Avatar użytkownika

Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji

9
patronów
310 
miesięcznie
5 330 
łącznie
9
patronów
310 zł 5 330 zł
miesięcznie łącznie

Progi wsparcia

10 zł miesięcznie
Każda złotówka jest dla nas wielkim darem, który umożliwia nam istnienie i realizację Bożych marzeń, które Bóg wkłada w nasze serca. Każdego dnia modlimy się za tych, którym głosiliśmy Ewangelię i tych, do których Pan nas pośle, a także za naszych darczyńców, ofiarodawców i wszystkich, którzy nam pomagają - raz w miesiącu jest także sprawowana Msza Święta w Waszej intencji.
Chcemy służyć dalej najlepiej jak tylko potrafimy.

Za wszelkie wsparcie z całego serca dziękujemy!
Niech Bóg Ci błogosławi!+

"Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki według tego, co jest napisane:
Rozproszył, dał ubogim,
sprawiedliwość Jego trwa na wieki.
Ten zaś, który daje nasienie siewcy, i chleba dostarczy ku pokrzepieniu, i ziarno rozmnoży, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości. Wzbogaceni we wszystko, będziecie pełni wszelkiej prostoty, która składa przez nas dziękczynienie Bogu. Posługiwanie bowiem tej sprawie społecznej nie tylko uzupełnia to, na co nie stać świętych, lecz obfituje w liczne dziękczynienia składane Bogu. Ci, którzy oddają się tej posłudze, wielbią Boga za to, żeście posłuszni w wyznawaniu Ewangelii Chrystusa, a w prostocie stanowicie jedno z nimi i ze wszystkimi. A w swych modlitwach za was okazują wam miłość z powodu przebogatej w was łaski Boga. Dzięki Bogu za Jego dar niewypowiedziany"
2 Kor 9,6-15
20 zł miesięcznie
Każda złotówka jest dla nas wielkim darem, który umożliwia nam istnienie i realizację Bożych marzeń, które Bóg wkłada w nasze serca. Każdego dnia modlimy się za tych, którym głosiliśmy Ewangelię i tych, do których Pan nas pośle, a także za naszych darczyńców, ofiarodawców i wszystkich, którzy nam pomagają - raz w miesiącu jest także sprawowana Msza Święta w Waszej intencji.
Chcemy służyć dalej najlepiej jak tylko potrafimy.

Za wszelkie wsparcie z całego serca dziękujemy!
Niech Bóg Ci błogosławi!+

"Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki według tego, co jest napisane:
Rozproszył, dał ubogim,
sprawiedliwość Jego trwa na wieki.
Ten zaś, który daje nasienie siewcy, i chleba dostarczy ku pokrzepieniu, i ziarno rozmnoży, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości. Wzbogaceni we wszystko, będziecie pełni wszelkiej prostoty, która składa przez nas dziękczynienie Bogu. Posługiwanie bowiem tej sprawie społecznej nie tylko uzupełnia to, na co nie stać świętych, lecz obfituje w liczne dziękczynienia składane Bogu. Ci, którzy oddają się tej posłudze, wielbią Boga za to, żeście posłuszni w wyznawaniu Ewangelii Chrystusa, a w prostocie stanowicie jedno z nimi i ze wszystkimi. A w swych modlitwach za was okazują wam miłość z powodu przebogatej w was łaski Boga. Dzięki Bogu za Jego dar niewypowiedziany"
2 Kor 9,6-15
30 zł miesięcznie
Każda złotówka jest dla nas wielkim darem, który umożliwia nam istnienie i realizację Bożych marzeń, które Bóg wkłada w nasze serca. Każdego dnia modlimy się za tych, którym głosiliśmy Ewangelię i tych, do których Pan nas pośle, a także za naszych darczyńców, ofiarodawców i wszystkich, którzy nam pomagają - raz w miesiącu jest także sprawowana Msza Święta w Waszej intencji.
Chcemy służyć dalej najlepiej jak tylko potrafimy.

Za wszelkie wsparcie z całego serca dziękujemy!
Niech Bóg Ci błogosławi!+

"Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki według tego, co jest napisane:
Rozproszył, dał ubogim,
sprawiedliwość Jego trwa na wieki.
Ten zaś, który daje nasienie siewcy, i chleba dostarczy ku pokrzepieniu, i ziarno rozmnoży, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości. Wzbogaceni we wszystko, będziecie pełni wszelkiej prostoty, która składa przez nas dziękczynienie Bogu. Posługiwanie bowiem tej sprawie społecznej nie tylko uzupełnia to, na co nie stać świętych, lecz obfituje w liczne dziękczynienia składane Bogu. Ci, którzy oddają się tej posłudze, wielbią Boga za to, żeście posłuszni w wyznawaniu Ewangelii Chrystusa, a w prostocie stanowicie jedno z nimi i ze wszystkimi. A w swych modlitwach za was okazują wam miłość z powodu przebogatej w was łaski Boga. Dzięki Bogu za Jego dar niewypowiedziany"
2 Kor 9,6-15
50 zł miesięcznie
Każda złotówka jest dla nas wielkim darem, który umożliwia nam istnienie i realizację Bożych marzeń, które Bóg wkłada w nasze serca. Każdego dnia modlimy się za tych, którym głosiliśmy Ewangelię i tych, do których Pan nas pośle, a także za naszych darczyńców, ofiarodawców i wszystkich, którzy nam pomagają - raz w miesiącu jest także sprawowana Msza Święta w Waszej intencji.
Chcemy służyć dalej najlepiej jak tylko potrafimy.

Za wszelkie wsparcie z całego serca dziękujemy!
Niech Bóg Ci błogosławi!+

"Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki według tego, co jest napisane:
Rozproszył, dał ubogim,
sprawiedliwość Jego trwa na wieki.
Ten zaś, który daje nasienie siewcy, i chleba dostarczy ku pokrzepieniu, i ziarno rozmnoży, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości. Wzbogaceni we wszystko, będziecie pełni wszelkiej prostoty, która składa przez nas dziękczynienie Bogu. Posługiwanie bowiem tej sprawie społecznej nie tylko uzupełnia to, na co nie stać świętych, lecz obfituje w liczne dziękczynienia składane Bogu. Ci, którzy oddają się tej posłudze, wielbią Boga za to, żeście posłuszni w wyznawaniu Ewangelii Chrystusa, a w prostocie stanowicie jedno z nimi i ze wszystkimi. A w swych modlitwach za was okazują wam miłość z powodu przebogatej w was łaski Boga. Dzięki Bogu za Jego dar niewypowiedziany"
2 Kor 9,6-15
100 zł miesięcznie
Każda złotówka jest dla nas wielkim darem, który umożliwia nam istnienie i realizację Bożych marzeń, które Bóg wkłada w nasze serca. Każdego dnia modlimy się za tych, którym głosiliśmy Ewangelię i tych, do których Pan nas pośle, a także za naszych darczyńców, ofiarodawców i wszystkich, którzy nam pomagają - raz w miesiącu jest także sprawowana Msza Święta w Waszej intencji.
Chcemy służyć dalej najlepiej jak tylko potrafimy.

Za wszelkie wsparcie z całego serca dziękujemy!
Niech Bóg Ci błogosławi!+

"Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki według tego, co jest napisane:
Rozproszył, dał ubogim,
sprawiedliwość Jego trwa na wieki.
Ten zaś, który daje nasienie siewcy, i chleba dostarczy ku pokrzepieniu, i ziarno rozmnoży, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości. Wzbogaceni we wszystko, będziecie pełni wszelkiej prostoty, która składa przez nas dziękczynienie Bogu. Posługiwanie bowiem tej sprawie społecznej nie tylko uzupełnia to, na co nie stać świętych, lecz obfituje w liczne dziękczynienia składane Bogu. Ci, którzy oddają się tej posłudze, wielbią Boga za to, żeście posłuszni w wyznawaniu Ewangelii Chrystusa, a w prostocie stanowicie jedno z nimi i ze wszystkimi. A w swych modlitwach za was okazują wam miłość z powodu przebogatej w was łaski Boga. Dzięki Bogu za Jego dar niewypowiedziany"
2 Kor 9,6-15
200 zł miesięcznie
Każda złotówka jest dla nas wielkim darem, który umożliwia nam istnienie i realizację Bożych marzeń, które Bóg wkłada w nasze serca. Każdego dnia modlimy się za tych, którym głosiliśmy Ewangelię i tych, do których Pan nas pośle, a także za naszych darczyńców, ofiarodawców i wszystkich, którzy nam pomagają - raz w miesiącu jest także sprawowana Msza Święta w Waszej intencji.
Chcemy służyć dalej najlepiej jak tylko potrafimy.

Za wszelkie wsparcie z całego serca dziękujemy!
Niech Bóg Ci błogosławi!+

"Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki według tego, co jest napisane:
Rozproszył, dał ubogim,
sprawiedliwość Jego trwa na wieki.
Ten zaś, który daje nasienie siewcy, i chleba dostarczy ku pokrzepieniu, i ziarno rozmnoży, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości. Wzbogaceni we wszystko, będziecie pełni wszelkiej prostoty, która składa przez nas dziękczynienie Bogu. Posługiwanie bowiem tej sprawie społecznej nie tylko uzupełnia to, na co nie stać świętych, lecz obfituje w liczne dziękczynienia składane Bogu. Ci, którzy oddają się tej posłudze, wielbią Boga za to, żeście posłuszni w wyznawaniu Ewangelii Chrystusa, a w prostocie stanowicie jedno z nimi i ze wszystkimi. A w swych modlitwach za was okazują wam miłość z powodu przebogatej w was łaski Boga. Dzięki Bogu za Jego dar niewypowiedziany"
2 Kor 9,6-15
300 zł miesięcznie
Każda złotówka jest dla nas wielkim darem, który umożliwia nam istnienie i realizację Bożych marzeń, które Bóg wkłada w nasze serca. Każdego dnia modlimy się za tych, którym głosiliśmy Ewangelię i tych, do których Pan nas pośle, a także za naszych darczyńców, ofiarodawców i wszystkich, którzy nam pomagają - raz w miesiącu jest także sprawowana Msza Święta w Waszej intencji.
Chcemy służyć dalej najlepiej jak tylko potrafimy.

Za wszelkie wsparcie z całego serca dziękujemy!
Niech Bóg Ci błogosławi!+

"Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki według tego, co jest napisane:
Rozproszył, dał ubogim,
sprawiedliwość Jego trwa na wieki.
Ten zaś, który daje nasienie siewcy, i chleba dostarczy ku pokrzepieniu, i ziarno rozmnoży, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości. Wzbogaceni we wszystko, będziecie pełni wszelkiej prostoty, która składa przez nas dziękczynienie Bogu. Posługiwanie bowiem tej sprawie społecznej nie tylko uzupełnia to, na co nie stać świętych, lecz obfituje w liczne dziękczynienia składane Bogu. Ci, którzy oddają się tej posłudze, wielbią Boga za to, żeście posłuszni w wyznawaniu Ewangelii Chrystusa, a w prostocie stanowicie jedno z nimi i ze wszystkimi. A w swych modlitwach za was okazują wam miłość z powodu przebogatej w was łaski Boga. Dzięki Bogu za Jego dar niewypowiedziany"
2 Kor 9,6-15
500 zł miesięcznie
Każda złotówka jest dla nas wielkim darem, który umożliwia nam istnienie i realizację Bożych marzeń, które Bóg wkłada w nasze serca. Każdego dnia modlimy się za tych, którym głosiliśmy Ewangelię i tych, do których Pan nas pośle, a także za naszych darczyńców, ofiarodawców i wszystkich, którzy nam pomagają - raz w miesiącu jest także sprawowana Msza Święta w Waszej intencji.
Chcemy służyć dalej najlepiej jak tylko potrafimy.

Za wszelkie wsparcie z całego serca dziękujemy!
Niech Bóg Ci błogosławi!+

"Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki według tego, co jest napisane:
Rozproszył, dał ubogim,
sprawiedliwość Jego trwa na wieki.
Ten zaś, który daje nasienie siewcy, i chleba dostarczy ku pokrzepieniu, i ziarno rozmnoży, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości. Wzbogaceni we wszystko, będziecie pełni wszelkiej prostoty, która składa przez nas dziękczynienie Bogu. Posługiwanie bowiem tej sprawie społecznej nie tylko uzupełnia to, na co nie stać świętych, lecz obfituje w liczne dziękczynienia składane Bogu. Ci, którzy oddają się tej posłudze, wielbią Boga za to, żeście posłuszni w wyznawaniu Ewangelii Chrystusa, a w prostocie stanowicie jedno z nimi i ze wszystkimi. A w swych modlitwach za was okazują wam miłość z powodu przebogatej w was łaski Boga. Dzięki Bogu za Jego dar niewypowiedziany"
2 Kor 9,6-15

Kup wsparcie na prezent!

Podaruj znajomemu subskrypcję Autora Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji w formie kuponu podarunkowego.

Zobacz jak działają kupony
Kup na prezent

O autorze

Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji istnieje od 2011 r. i naszym celem jest wspieranie działalności ewangelizacyjnej Kościoła. Organizujemy wiele kursów i rekolekcji ewangelizacyjnych oraz szereg wydarzeń, spotkań i konferencji pozwalających formować ewangelizatorów i rozpalać wiarę!

 „Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” Dz 4,20. Jako Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji powstaliśmy w 2011 roku i naszym celem jest wspieranie działalności ewangelizacyjnej Kościoła. Nie jesteśmy budynkiem, formalną instytucją, ale gromadzimy osoby, których pragnieniem jest dzielenie się świadectwem wiary i przyprowadzanie współczesnego człowieka do Boga, który jest bliski i kocha! Nieustannie formujemy nowych ewangelizatorów dla nowej ewangelizacji! Od lat organizujemy wiele kursów i rekolekcji ewangelizacyjnych oraz szereg wydarzeń, spotkań i konferencji pozwalających katolikom na nowo odkryć piękno wiary, a także prowadzimy działalność wydawniczą, publikując książki, które mają zbliżać do Boga. Nie mamy stałego źródła dochodu, a nasze istnienie
i ewangelizacja są kroczeniem w wierze i zaufaniu Bogu, który otwiera serce naszych darczyńców, pozwalając nam wspólnymi siłami realizować marzenia Boga. 

Jezus żyje i uzdrawia dziś! Doświadczamy tego prowadząc cykliczne modlitwy o uzdrowienie
w Lublinie, Chełmie i Krasnymstawie. W każdą trzecią środę miesiąca organizujemy cykliczne spotkania dla kobiet "KOBIETY KOBIETOM" w Lublinie lub online, wspierając integralny rozwój kobiet. Trzecia niedziela miesiąca, to Dom Chwały – wydarzenie, na które zapraszamy mówców i różne zespoły uwielbienia z całej Polski, by wprowadzali nas słowem i śpiewem
w doświadczenie Bożej chwały. Nieustannie formujemy ekipy ewangelizatorów poprzez warsztaty i szkolenia, które mają dawać narzędzia do ewangelizacji współczesnego człowieka. Jest to możliwe dzięki Waszemu wsparciu, aby inwestować w rozwój konkretnych ludzi, którzy są dyspozycyjni w posłudze i mają wielkie pragnienia, aby służyć innym. Pragniemy poszerzać nasze szeregi, docierać do innych, by finanse nie były przeszkodą w realizacji Bożych dzieł!

Podejmujemy ewangelizację na żywo, a także online. Za nami wiele wspólnych, autorskich projektów: "Seminarium Uzdrowienia dla kobiet", seminarium "Być uczniem Jezusa
w dzisiejszym świecie – wpatrujemy się w Kościół pierwotny", "Kobieta utkana z więzi", "Ciało. Duch. Misja. Mężczyzna – Boży projekt", Szkoła przebudzenia i wiele, wiele innych. 

W naszym Centrum Formacji PSNE praktycznie co tydzień kursy ewangelizacyjne: kurs Nowe Życie, Emaus, Jan, Jezus w 4 Ewangeliach, Historia Zbawienia, Mojżesz, Paweł, Sekret Pawła, Apollos, Maria Magdalena (dla kobiet), Chłopiec z chlebami, Wspólna droga oraz Tobiasz i Sara (dla małżeństw). Jako PSNE stworzyliśmy nasze autorskie kursy ewangelizacyjne: Szymon Piotr - formacja "Skały", Królowa Estera, Gamaliel, Orygenes, Drabina Gwidona i wciąż chcemy tworzyć kolejne. Jesteśmy mobilną ekipą i jeździmy także do innych miast i państw z posługą głoszenia Słowa Bożego. 

Naszym marzeniem było i jest, aby każdy człowiek w Polsce mógł doświadczyć Bożej miłości
i życia w mocy Ewangelii i by ten ogień ponieść do innych narodów, aż po krańce świata!

Cele Autora

Wsparcie dotychczasowych działań i realizacja kolejnych
  • 25 000 zł miesięcznie
  • 24 690 zł brakuje
1%
Dzięki Waszemu wsparciu finansowemu możemy:

- przekazać należne i stałe wynagrodzenie za wykonywaną pracę oraz świadczenia na ten moment 2 osobom zatrudnionym na pełen etat oraz 2 osobom zatrudnionym na pół etatu, którzy trudzą się w pracach administracyjnych, graficznych, logistycznych, nagrywając i zajmując się postprodukcją medialną, bez których realizacja tylu dzieł byłaby zwyczajnie niemożliwa.

- pokryć koszty wynajmu i wyposażenia biura PSNE - to miejsce rozmów z wieloma ludźmi angażującymi się w naszą służbę, a także utrzymanie Centrum Formacji w którym wraz z ekipą ewangelizatorów nieustannie się szkolimy oraz regularnie prowadzimy nasze działania ewangelizacyjne.

- opłacić rachunki za internet, prąd, programy, aplikacje, paliwo itd. a także uzupełniamy i udoskonalamy możliwości sprzętowe, by jakość naszych działań miała standard Królestwa Bożego, bo Jezus jest godzien tego, co najlepsze i najpiękniejsze!

- rok 2022 pozwolił stworzyć nowoczesną platformę internetową www.snepallotyni.pl, która wyniosła nas 35 tys. zł. i wymaga stałego utrzymania, a na której znajdziemy bazę rekolekcji i kursów online, kalendarz posług, świadectwa, aktualności o nowych projektach itd. W ubiegłym roku podjęliśmy się także gruntownego remontu łazienek przy Centrum Formacji PSNE, który z szacowanych 30 tys. w związku z inflacją i dodatkowymi kosztami wyniósł nas 72 tys. Wciąż spłacamy te dwie inwestycje. 

- inwestować w nowe źródła formacji i szkolić ewangelizatorów w różnych miejscach, by ewangelizować z jeszcze większą mocą! A także umożliwić uczestnictwo w rekolekcjach i kursach ewangelizacyjnych tym, dla których pieniądze mogą być przeszkodą. Tak, aby wspólnie realizować nakaz misyjny Jezusa: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody" (Mt 28,19).

Dołącz do grona Patronów!

Wesprzyj działalność Autora Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji już teraz!

Zostań Patronem

Najnowsi Patroni

Anonimowy patron
10 zł
Marta Gibas
Marta Gibas
30 zł
Anonimowy patron
50 zł
Czesław Komandor
Czesław Komandor
30 zł
Andrzej Pyzowski
Andrzej Pyzowski
30 zł

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę kilka kwestii.