Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

1100 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  Anonymous Diablo Fans Grupa zapaleńców, którzy lubią robić to co robią i robią to zupełnie za darmo. Wbrew krążącej opinii – nie pobieramy żadnego wynagrodzenia od firmy Blizzard Entertainment! Wszystko co znajduje się na naszej stronie jest efektem naszej ciężkiej pracy i wielu godzin konkretnej rozkminki! diablo3fans.pl

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

O Autorze

KIM JESTEŚMY?

Nikim istotnym. Jesteśmy jedynie grupą zapaleńców, którzy lubią robić to co robią i robią to z pasją. Wbrew krążącej opinii – nie pobieramy żadnego wynagrodzenia od firmy Blizzard Entertainment! Wszystko co znajduje się na naszej stronie jest efektem naszej ciężkiej pracy i wielu godzin konkretnej rozkminki, ponieważ żaden z nas nie jest ani grafikiem ani informatykiem.

DLACZEGO TO ROBIMY?

Z uwagi na to, że zdecydowanie większość polskich fansite’ów Diablo potrafi jedynie kopiować informację z oficjalnych stron a obiektywne podejście jest im zupełnie obce – postanowiliśmy dać Wam coś więcej! Będziemy raczyć Was wszystkimi istotnymi informacjami zza ocenu i na bieżąco komentować. Będziemy wyciągać całą esencję z tekstów anglojęzycznych i podawać je wam w odpowiedniej oprawie, abyście mieli pełną świadomość jakie zło nas czeka.

 

DLACZEGO WARTO NAM POMÓC?

Ważną cechą każdej społeczności jest jej stabilność. Jakby nie było budowa grupy odbiorców wymaga bardzo dużo pracy, zaangażowania a przede wszystkim regularności podejmowanych działań. Jaki cel miałoby prowadzenie strony, fanpage’a czy jakiekolwiek innej formy komunikacji, gdyby była ona prowadzona w sposób nieregularny?

Niemniej jednak prowadzenie każdego cyrku, wiąże się z pewnymi ograniczeniami, kosztami, trudnymi decyzjami czy wyrzeczeniami. Na wstępie chcielibyśmy stanowczo zaznaczyć, że naszą intencją nigdy nie była i nie będzie działalność zarobkowa w formie Anonimowych. Każdy z nas pracuje dzięki czemu ma z czego żyć. Mimo wszystko – wobec ambitnych planów, które mamy, postanowiliśmy skorzystać z oferty serwisu patronite.pl

Tak jak wspomnieliśmy, nie jesteśmy tutaj po to, aby zarabiać pieniądze. Zdecydowaliśmy się na utworzenie konta patronite, ponieważ chcemy w znaczący sposób rozbudować naszą społeczność. Co konkretnie chcielibyśmy zrobić? Oto kilka pomysłów na to, od czego moglibyśmy wspólnie zacząć:

 

TEAM SPEAK DLA WSZYSTKICH!

Większość z Was na pewno wie czym jest TS. Dla tych, którzy nie wiedzą – team speak jest internetowym komunikatorem wykorzystującym technologię VoIP do komunikacji głosowej pomiędzy wieloma użytkownikami. Jego ważną cechą jest to, że można go odpalić nawet na “ziemniaku”.

Nasz celem jest umożliwienie każdemu zapaleńcowi możliwości poznania innych graczy, wspólną grę, rozmowy o niczym etc. Możecie nam wierzyć na słowo, ale prowadzenie rozgrywki z kimś, kogo słyszymy, z kim na bieżąco ustalamy taktykę etc. jest znacznie przyjemniejsze niż siedzenie w ciszy z samym sobą. Ponadto rozgrywka będzie znacznie efektywniejsza. Wasze wsparcie może urzeczywistnić tą ciekawą inicjatywę! Czy nie fajnie by było w końcu zapomnieć stwierdzenia “nie ma z kim grać”?

HOSTING

Prowadzenie każdej strony internetowej niesie ze sobą określone koszty. Nasza witryna nie należy do najmniejszych. Jej istnienie wymaga nieco więcej niż to, co oferują “tanie” lub darmowe hostingi. Ponadto, portal jest w ciągłej rozbudowie. Na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy pojawiło się blisko 400 wpisów zarówno newsowych jak i buildów. Zapewniamy, że na tym nie poprzestaniemy. Diablo jest grą, która ciągle się rozwija. Wierzymy, że Blizzard nie poprzestanie na tym, co już zaprezentował. Wspomnicie nasze słowa – nadchodzi coś świerzego! W tym miejscu warto również przytoczyć kilka statystyk z ostatnich 30 dni:

SESJE: 1 428 924

UŻYTKOWNICY: 455 382

WYŚWIETLENIA STRONY: 3 913 779

Jak widzicie, udało nam się osiągnąć całkiem przyzwoity wynik za co cały zespół Anonymous chciałby wam gorąco podziękować.

INDEKSOWANIE

Jesteśmy w zasadzie jedynym polskim portalem, który na bieżąco serwuje wam wszelkiego rodzaju poradniki. Z uwagi na to, że wymaga to od nas dużo pracy, czasu i samozaparcia, zależy nam na tym, aby wieść parafialna docierała do najdalszych czeluści internetu. W tym celu wykorzystujemy google. Efekt jest bardzo zadawalający. Wpiszcie w wyszukiwarce frazę: podziemia zestawów, i zobaczcie co się stanie. Nie jest to oczywiście usługa darmowa, i w tym miejscu wasze wsparcie byłoby nieocenione, ponieważ miałoby realny wpływ na rozwój naszej społeczności.

KONKURSY

Wychodzimy z założenia, że fajny konkurs mający na celu aktywizację społeczności to sprawa niezwykle istotna. W naszej grupie nie ma ludzi przypadkowych. Są to przede wszystkim wierni fani Blizzarda, przez co wierzymy, że różnego rodzaju konkursy, giveaway’e są czymś, co ucieszy każdego fana. Chcielibyśmy organizować ich więcej. Dzięki Waszej pomocy będzie to możliwe!

To tylko kilka z naszych najbliższych planów. Mamy w planach stworzenie serwisów o innych grach ze stajni Zamieci np. Overwatch. Jesteśmy przekonani, że jeżeli zdecydujecie się na uczestnictwo w naszym programie patronite, nie będziecie żałować. Nie oczekujemy od Was złotych gór. Wystarczy symboliczna, regularnie przekazywana kwota. Umożliwi nam to naprawdę wiele. Jak to mówią: “grosz do grosza…” Kończąc chcieliśmy Wam powiedzieć – nic nie musicie, możecie.

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Chcielibyśmy Ci bardzo podziękować za wsparcie naszej „sprawy”. Grosz do grosza… Cieszymy się, że wspólnie z nami zacząłeś budować naszą anonimową społeczność.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Dzięki patronie! Twoja wpłata jest początkiem czegoś, co znacznie ułatwi nam życie. Oprócz tego, że jesteśmy Ci bardzo wdzięczni. Wiemy, że gry Blizzarda nie są niczym stałym. Ciągle pojawiają się nowe buildy, poradniki etc. Gdybyś miał jakiekolwiek pytania – wal do nas jak w dym. Każdy ma prawo zadać nam pytanie, niestety nie mamy jednak na wszystko wystarczająco dużo czasu. Niemniej jednak twoje wsparcie gwarantuje Ci „obsłużenie” w pierwszej kolejności!

Próg gwarantuje 1 stały los w loterii.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 0
Twoja pomoc jest naprawdę zauważalna. Dzięki takim ludziom jak ty, tacy ludzie jak my mogą robić to co robią i wierzą, że ich praca jest doceniona. Twój wkład gwarantuje Ci wzięcie udziału w każdym organizowanym przez nas konkursie!

Próg gwarantuje 2 stałe losy w loterii.
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 0
No Panie – dziękujemy! Decydując się na takie wsparcie musisz mieć świadomość, że twoja decyzja realnie wpływa na nasze plany! Dzięki takim ludziom jak ty, tworzy się wspaniała społeczność. Oprócz tego, że przysługują Ci wszystkie poprzednie przywileje, mamy dla Ciebie coś ekstra. Jako, że tak samo jak ty jesteśmy graczami, proponujemy Ci wspólną rozgrywkę, pomoc w grze etc. Wśród nas jest wielu naprawdę dobrych graczy, którzy z przyjemnością Ci pomogą! W przypadku regularnych wpłat, twoje dane, jeśli tylko będziesz sobie tego życzył – będą widoczne w naszym panteonie anonimowych patronów! Oprócz tego, mamy w planach organizowanie specjalnych konkursów tylko dla patronów. Możesz mieć pewność, że zawsze będziesz obecny wśród uczestników!
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Jesteś wspaniały. Nie wiemy czym zaskarbiliśmy sobie aż taką sympatię. Robisz dla naszej społeczności coś wielkiego. Oprócz tego, że przysługują Ci oczywiście wszystkie przywileje progów poprzedzających, będziemy wysyłać Ci od czasu do czasu fajne gifty, związane oczywiście z tematyką gier o których piszemy. Ciężko nam cokolwiek powiedzieć – dziękujemy! Gdybyśmy mogli coś dla Ciebie zrobić - napisz do nas - odpowiemy :)


Próg gwarantuje 5 stałych losóq w loterii.
Zostań patronem

Polecani Autorzy