Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

1537

patronów

26018 zł

miesięcznie

Miejsce w rankingu Autorów
4
miesięczne wsparcie
3
liczba patronów

  Baniak poświęca zawodowe życie swojej pasji, czyli grom fabularnym (RPG). Prowadzi kanał filmowy, gdzie wspiera początkujących Mistrzów Gry poradnikami i prelekcjami, lecz także prezentuje własne sesje, które oglądają tysiące Widzów.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 5000 zł miesięcznie
cel osiągnięty!
Od pasji do pracy
Osiągnięcie tego celu pozwoli mi:
- opłacić wszystkie rachunki i podatki
- wyżywić siebie i rodzinę
- pełnoetatowo zajmować się kanałem, czyli nagrywać filmy, prowadzić portale społecznościowe i tworzyć inne treści dla moich Widzów
0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 10000 zł miesięcznie
cel osiągnięty!
Rozwój kanału
Osiągnięcie tego celu to rozwój. Mam środki na inwestowanie, zakup nowego sprzętu i zatrudnienie osoby do pomocy. Dzięki takiej kwocie jestem w stanie poprawiać stopniowo wszystko, co robię na kanale.
Nie ma sensu podawać wyższych progów, gdyż rozwój się nie kończy.

O Autorze

Szanowni Faństwo,

skoro trafiliście na mój profil, pewnie wiecie, kim jestem i czym się zajmuję. Jeśli jednak ja oraz moja działalność są Wam całkowicie obce, pozwólcie, że podzielę się kilkoma zdaniami na swój temat.

Nazywam się Michał Bańka, ale w odmętach polskiego fandomu znany jestem jako Baniak. Od 20 lat moją wielką pasją są gry fabularne, czyli RPG. W październiku 2013 roku postanowiłem zacząć dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i pomysłami z polskimi erpegowcami, co zaowocowało kanałem filmowym o nazwie "Baniak Baniaka" (https://www.youtube.com/baniakbaniaka). Szybko stał się najczęściej odwiedzanym kanałem poświęconym wyłącznie grom fabularnym w Polsce, zdobywając tysiące Fanów, którzy zaproponowali mi rozpoczęcie odwlekanej akcji Patronite. We wrześniu 2017 uruchomiłem możliwość stałego wspierania mnie, co niezwykle szybko przekształciło się w połączenie pasji ze stałą pracą.


Jeśli nie wiesz, czym są gry fabularne, zobacz mój film, w którym w kilka minut wszystko Ci wyjaśnię.

Najlepiej zrozumiesz, czym są gry fabularne, oglądając przykładową sesję. Ta została nagrana z ekipą improwizatorów, w tym z Wojciechem Tremiszewskim i Szymonem Jachimkiem z kabaretu Limo.


ZOSTAŃ MOIM PATRONEM

Na początek, pamiętaj jednak, że nawet jeśli nie zdecydujesz się na zostanie Patronem kanału "Baniak Baniaka", masz dostęp do wszystkich publikowanych filmów i informacji na fanpage'u.

A teraz pozwól, że filmowo zaproszę Cię do grona najbliższych mi Widzów.

Jeśli chcesz zostać Patronem, musisz wybrać próg wsparcia. Znajdziesz je po prawej stronie, ale dodatkowo każdy został opisany poniżej. To powinno ułatwić Ci wybór.

 

UWAGA! Jeśli wybrałeś próg i ukończyłeś transakcję, oczekuj na wiadomość ode mnie. Każdy nowy Patron otrzymuje maila z powitaniem i opisem co dalej. Sprawdzaj skrzynkę spamową (adresu użytego w rejestracji), bo czasem to tam ląduje. Wysyłam maila  w przeciągu 2 dni roboczych.


ARCHIWUM PROFILOWE

Mój profil został uruchomiony we wrześniu 2017 roku. W ten sposób mówiłem wtedy o tym pomyśle:

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

10 zł / miesiąc
patroni: 1042


PRAWDZIWY FAN

Otrzymujesz dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku. Tam znajdziesz świetne grono ludzi o zainteresowaniach podobnych do Twoich. Możesz tam prosić o porady, dzielić się inspiracjami czy szukać nowych znajomych. Gwarantuję kulturę i przyjazną atmosferę. Grupa „Gracze Wspieracze” to także:

- moje materiały z przeprowadzonych sesji. Scenariusze, mapy, rysunki BN-ów i moje notatki z przygód,
- transmisje (tzw. Lajfy), na których odpowiadam na pytania Patronów, omawiam własne sesje, dzielę się pomysłami i zapowiadam przyszłe wydarzenia,
- konkursy, bo mam sporo erpegowych rzeczy i staram się je rozdawać swoim Patronom,
- przedpremierowe pokazy moich filmów, czasem nawet z paromiesięcznym wyprzedzeniem,
- wiele innych atrakcji, na które nie starczy mi tu już miejsca.
Nie jesteś jeszcze przekonany? Zerknij do filmu przedstawiającego ten próg.
Zostań patronem
25 zł / miesiąc
patroni: 430


PRAWDZIWY FAN PLUS

Skoro powyższy próg to dla Ciebie zdecydowanie za mało, pozwól, że zaproszę Cię do „Karczmy Baniaka”, czyli mojego kanału Discord. Znajdziesz tam:
- wiecznie aktywny czat główny pełen kulturalnych i zabawnych ludzi, tak samo jak Ty zakręconych na punkcie gier fabularnych,
- „pokoje” RPG, czyli miejsca, gdzie możesz poprowadzić lub zagrać sesję. W Karczmie znajdziesz naprawdę wielu chętnych do gry, ale także zainteresowanych poprowadzeniem tzw. Kelnerów i Barmanów. Wystarczy się zgłosić,
- przestrzeń do dzielenia się inspiracjami, pomysłami na sesje i spostrzeżeniami dotyczącymi Twoich ulubionych systemów,
- Karczemne Pogaduchy, czyli głosowe spotkania z innymi Gośćmi
- Lożę Spoilerową, czyli miejsce, gdzie śmiało możesz pogadać z innymi Widzami na temat moich sesji. Jest to zarazem spokojniejszy czat na czas moich transmisji na żywo,
- pełną listę moich filmów, także tych niepublikowanych na kanale YouTube,
- wiele innych przydatnych rzeczy, jak Tablica Ogłoszeń, moje scenariusze i inne czaty.

Nie wierzysz mi? Zerknij na film prezentujący ten próg. Sam się przekonasz.

Uwaga! Próg łączy się z „Prawdziwym Fanem”, czyli także otrzymujesz dostęp do grupy na Facebooku.
Zostań patronem
55 zł / miesiąc
patroni: 20
Limit: 20


MYTNIK

Mytnicy otrzymują wszystko z progów poprzednich.

Ponad to raz w miesiącu wysyłam Ci zestaw pięciu pięknych, ręcznie wybijanych, mosiężnych monet, które z pewnością przydadzą się na Twoich sesjach. Chcesz zobaczyć je z bliska? Koniecznie włącz film prezentujący progi Mytnik oraz Skarbnik.

Koszt wysyłki już jest pokryty. Nagrodę staram się wysyłać między 15 a 25 dniem każdego miesiąca. Wysyłka Pocztą Polską, tylko na terenie naszego kraju.
Limit osiągnięty
Czy powiadomić Cię, gdy próg będzie dostępny?
56 zł / miesiąc
patroni: 10
Limit: 10


SREBRNY MYTNIK

Srebrni mytnicy otrzymują wszystko z progów 10 i 25 zł.

Ponad to raz w miesiącu wysyłam Ci zestaw pięciu ręcznie wybijanych monet z miedzi cynowanej. Świetnie imituje srebro i z pewnością dobrze je wykorzystasz na swoich sesjach. Średnica monet to 21 mm. Są nieco mniejsze od "złotych", lecz to celowy zabieg, by reprezentowały jednak niższą wartość przy erpegowym stole.

Koszt wysyłki jest już pokryty. Nagrodę staram się wysyłać między 15. a 25. dniem każdego miesiąca. Wysyłka Pocztą Polską, tylko na terenie naszego kraju.

Uwaga! Próg nie łączy się z progiem Mytnik (55 PLN)!
Limit osiągnięty
Czy powiadomić Cię, gdy próg będzie dostępny?
75 zł / miesiąc
patroni: 25
Limit: 25


SKARBNIK

Ten próg jest bardzo podobny do Mytnika, lecz co miesiąc otrzymujesz nie pięć, a dziesięć wspomnianych monet. Koniecznie zobacz film, prezentujący ten próg wsparcia. Dowiesz się więcej.

Koszt wysyłki już jest pokryty. Nagrodę staram się wysyłać między 15 a 25 dniem każdego miesiąca. Wysyłka Pocztą Polską, tylko na terenie naszego kraju.

Uwaga! Próg łączy się z progami „Prawdziwy Fan” oraz „Prawdziwy Fan Plus”, lecz już nie z „Mytnikiem”.

Limit osiągnięty
Czy powiadomić Cię, gdy próg będzie dostępny?
76 zł / miesiąc
patroni: 10
Limit: 10


SREBRNY SKARBNIK

Ten próg jest niemal identyczny co Srebrny Mytnik, lecz co miesiąc otrzymujesz nie pięć, a dziesięć "srebrnych" monet.

Koszt wysyłki jest już pokryty. Nagrodę staram się wysyłać między 15. a 25. dniem każdego miesiąca. Wysyłka Pocztą Polską, tylko na terenie naszego kraju.

Uwaga! Próg łączy się tylko z progami 10 i 25 zł.
Limit osiągnięty
Czy powiadomić Cię, gdy próg będzie dostępny?
148 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 1
iGranie z Baniakiem

Znasz "Różę i Kły" czy "A Tymczasem..."? Teraz pora na Ciebie. Możesz zagrać z Baniakiem, współtworząc BCU.

- Sesje będą odbywały się raz w miesiącu, online, przy wykorzystaniu komunikatora oraz wirtualnego stołu
- Spotkania będą nagrywane, a następnie publikowane na kanale "Baniak Baniaka"
- Śmierć Badacza oznacza anulowanie subskrypcji i udostępnienie kolejnego progu dla następnego Gracza. W przypadku opłacenia suba na kilka miesięcy wprzód, środki zostaną zwrócone za niewykorzystane sesje.

Będziemy grali kampanię „Time for Harvest”. Jeśli ją znasz, nie korzystaj z tego progu. iGranie z Baniakiem łączy się z progiem za 25 PLN.
Limit osiągnięty
Czy powiadomić Cię, gdy próg będzie dostępny?
149 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 1
iGranie z Baniakiem

Znasz "Różę i Kły" czy "A Tymczasem..."? Teraz pora na Ciebie. Możesz zagrać z Baniakiem, współtworząc BCU.

- Sesje będą odbywały się raz w miesiącu, online, przy wykorzystaniu komunikatora oraz wirtualnego stołu
- Spotkania będą nagrywane, a następnie publikowane na kanale "Baniak Baniaka"
- Śmierć Badacza oznacza anulowanie subskrypcji i udostępnienie kolejnego progu dla następnego Gracza. W przypadku opłacenia suba na kilka miesięcy wprzód, środki zostaną zwrócone za niewykorzystane sesje.

Będziemy grali kampanię „Time for Harvest”. Jeśli ją znasz, nie korzystaj z tego progu. iGranie z Baniakiem łączy się z progiem za 25 PLN.
Limit osiągnięty
Czy powiadomić Cię, gdy próg będzie dostępny?
150 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 1
iGranie z Baniakiem

Znasz "Różę i Kły" czy "A Tymczasem..."? Teraz pora na Ciebie. Możesz zagrać z Baniakiem, współtworząc BCU.

- Sesje będą odbywały się raz w miesiącu, online, przy wykorzystaniu komunikatora oraz wirtualnego stołu
- Spotkania będą nagrywane, a następnie publikowane na kanale "Baniak Baniaka"
- Śmierć Badacza oznacza anulowanie subskrypcji i udostępnienie progu dla następnego Gracza. W przypadku opłacenia suba na kilka miesięcy wprzód, środki zostaną zwrócone za niewykorzystane sesje.

Będziemy grali kampanię „Time for Harvest”. Jeśli ją znasz, nie korzystaj z tego progu. iGranie z Baniakiem łączy się z progiem za 25 PLN.
Limit osiągnięty
Czy powiadomić Cię, gdy próg będzie dostępny?
151 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 1
iGranie z Baniakiem

Znasz "Różę i Kły" czy "A Tymczasem..."? Teraz pora na Ciebie. Możesz zagrać z Baniakiem, współtworząc BCU.

- Sesje będą odbywały się raz w miesiącu, online, przy wykorzystaniu komunikatora oraz wirtualnego stołu
- Spotkania będą nagrywane, a następnie publikowane na kanale "Baniak Baniaka"
- Śmierć Badacza oznacza anulowanie subskrypcji i udostępnienie kolejnego progu dla następnego Gracza. W przypadku opłacenia suba na kilka miesięcy wprzód, środki zostaną zwrócone za niewykorzystane sesje.

Będziemy grali kampanię „Time for Harvest”. Jeśli ją znasz, nie korzystaj z tego progu. iGranie z Baniakiem łączy się z progiem za 25 PLN.
Limit osiągnięty
Czy powiadomić Cię, gdy próg będzie dostępny?

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy