Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

  Nie trafiłeś tu przypadkiem, więc chwilę się zatrzymaj! Bets Hunter to przemyślany projekt zajmujący się nietypowym obstawianiem spotkań sportowych. Wiedza, wskazówki specjalistów i autorskie lekcje w formie poradników wskażą Ci drogę do typów z wysokimi kursami. Zostań, sprawdź, oceń sam!

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 4%
cel: 177777 zł
brakuje 170457 zł
Międzynarodowy projekt BETS HUNTER
1. Edukowanie użytkowników poprzez tworzenie poradników w zakresie typowania wysokich kursów i nietypowych spotkań sportowych. W dalszej perspektywie napisanie i wydanie w kilku językach profesjonalnej, jedynej na rynku książki o powyższej tematyce, którą będzie można dostać w księgarniach całej Europy.
2. Zakup profesjonalnego sprzętu służącego do tworzenia filmów na kanale Youtube.
3. Stworzenie aplikacji mobilnej ułatwiającej użytkownikom korzystanie z projektu Bets Hunter Academy.
4. Profesjonalne reklamowanie się w sieci wraz z pozycjonowaniem strony na serwisach całej Europy dla uzyskiwania coraz większej rzeszy odbiorców. Idea uświadamiania i nauczania to nasz priorytet.
5. Zakup gadżetów reklamowych i przekazywanie ich jako bonusy, nagrody dla najbardziej oddanych i zaangażowanych użytkowników.

O Autorze

Witam! 
Jestem Lukiano, Bets Hunter (Łowca Typów).
    Założyłem funpage na Facebook’u w listopadzie 2017 r. po wielu latach przemyśleń związanych z obstawianiem zdarzeń sportowych, a w szczególności piłkarskich. Uważam, że jestem nieszablonowym typerem ze względu na sposób podejścia do tematu.
    Gram tylko wysokie kursy (bardzo rzadko poniżej 2.00 na zwycięstwo danej drużyny), gdyż według mnie inaczej jest to nieopłacalne. Nie uznaję żadnego grania na „pewniaczki”- piszę to otwarcie i chciałbym, żeby to mocno wybrzmiało! „ Nie gramy bezpiecznych typów, gramy za bezpieczną stawkę”- to motto projektu Bets Hunter od samego początku istnienia!
    Przez długi okres czasu nie miałem w zwyczaju podawać swoich typów, ale postanowiłem założyć bloga i dzielić się moimi propozycjami oraz doświadczeniem i wiedzą.
Moim konikiem jest granie tzw. „taśm”, czyli kuponów ze sporą ilością zdarzeń (zazwyczaj powyżej dziesięciu) za niską stawkę. Wychodzę bowiem  z założenia, iż lepiej trafić „taśmę” raz na jakiś czas, niż próbować podwajać budżet kursem obstawiając typy z kursem ogólnym około 2.00 (takie granie to według mnie syzyfowa praca i zbyt duże ryzyko szybkiej utraty majątku).
    Na mojej stronie chciałbym Was przede wszystkim nauczyć jak grać, jak obstawiać, które kursy wybierać, a które omijać. Jak prawidłowo analizować i z jakich narzędzi korzystać, abyś miał lepszy obraz sytuacji przed podjęciem decyzji przy obstawianiu danego typu.
    Może zabrzmi to nieskromnie, ale bywa, że dostaję informację od znajomych, którzy dobrze znają smak niezdrowego sportu. Są to informacje bezcenne, np. takie, które dają mi pogląd na to, które spotkania dziś omijać, a których wręcz nie bać się grać… 
Przez kilka miesięcy istnienia mojej strony Bets Hunter niejednokrotnie udowodniłem, że powyższe słowa to nie zwykłe przechwałki, a realne prognozy. Trafione kursy na pojedyncze spotkania rzędu 25, 95, 110 to nie dzikie wymysły mojej fantazji, a coś co się wydarzyło naprawdę, pod moją pieczą. Zresztą zerknijcie poniżej:

    Wspólnie z najbliższymi współpracownikami mamy teraz ambicje dalej kontynuować tą pogoń za wysokimi kursami, tak samo jak czynimy to od kilku miesięcy na funpage’u na Facebook’u i na trzech kanałach tematycznych na Telegramie. Udało nam się w krótkim czasie zebrać ponad 1700 polubień na Facebooku i zgromadzić ponad 440 użytkowników na Telegramie! A już niebawem rusza zupełnie nietypowy jak na Polską skalę kanał na YouTube i wdrożonych będzie mnóstwo innych pomysłów ułatwiających Wam poruszanie się po świecie bukmacherki bez przeszkód. Wszystko to po to, by krok po kroku dążyć do Waszej stabilizacji finansowej!

 


Na czym to polega?
    Naszą ideą u progu było założenie profesjonalnej akademii bukmacherskiej zarówno dla początkujących jak i dla tych zaawansowanych graczy. Nasza misja to edukacja, czytelne przekazywanie wiedzy z zakresu typowania wyników sportowych. Nie podajemy surowych typów! Dajemy do Twojej dyspozycji lekcje, poradniki, osobiste wskazówki i masę innych pomocnych narzędzi. Musisz wiedzieć, że wszystkie podawane typy zawsze popieramy rzetelną analizą. Jesteśmy ekipą, która siedzi w branży już kilka lat i dzięki doświadczeniu i profesjonalnemu podejściu chcemy zawojować na dobre rynek typerski w Polsce i nie tylko! Tak rozdzieliliśmy swoje role, żeby każdy odpowiadał za inna sferę i co najważniejsze, żeby było profesjonalnie do granic możliwości. Zaufaj, zostań z nami, a zobaczysz, że się nie zawiedziesz!

W jaki sposób podajemy typy?
Skupiamy się na codziennym podawaniu czterech piłkarskich spotkań z zasadami jasno ustalonymi, o których dowiedzie się ze specjalnie przygotowanych „Poradników dla BetsHunter’a”. Dodatkowo prowadzimy kanał na Telegramie do wyszukiwania „smakowitych kąsków” i obstawiania typów na żywo oraz kanał do swobodnej wymiany poglądów z zakresu różnych dyscyplin sportowych (mamy fachowców od hokeja, koszykówki, siatkówki, a nawet specjalistę od rzutów rożnych). Oprócz tego, na weekend podajemy tzw. „taśmy” z szansami na astronomiczne wygrane. Niejednokrotnie w mojej historii typowania takie wygrane mi się przytrafiały. Dla każdego bliżej zainteresowanego szczegółami tych zwycięstw podaję poniżej fotografie niektórych moich kuponów na różne rodzaje zakładów:

( HT/FT- "łamaniec", LIVE- na żywo, DW- dokładny wynik, Handicap)

 

Opis systemu gry Bets Hunter Academy.
Poniżej pragnę przedstawić Tobie system gry, który uważam za jedyny słuszny i przynoszący na dłuższą metę najlepsze efekty. Na Bets Hunter od samego początku skupialiśmy się na podawaniu typów, żeby trafić „taśmy”. Granie tego rodzaju kuponów jest według mnie najlepszym rozwiązaniem w długoterminowym planie. Ludzie rzadko to rozumieją i chcą wszystko na już. Tak się nie da. Jak praktycznie ze wszystkim w życiu, tak i w tej kwestii- trzeba wytrwałości, czasu i cierpliwości. Są 3 powody, dla których granie „taśm” jest najbardziej opłacalne. 
W tym wstępie podam tylko jeden z powodów, reszty dowiesz się już bezpośrednio na grupie. Otóż, jeżeli padnie wygrana raz w roku to zwraca się już cały wkład za kupony i jeszcze sporo środków ląduje na Twoim koncie (osobiście gram zazwyczaj „taśmy”, które mają kurs ogólny rzędu 2500!). Nie mówiąc już o tym, że osobiście trafiam takie kupony średnio minimum 2 razy w roku od kilku lat oraz mniejsze „taśmy” z np. z czterema typami na kuponie z AKO rzędu 50. Wszystkie wygrane kupony archiwizuję, więc w każdym momencie mogę je Tobie pokazać.  Rozumiesz już skąd moja chęć propagowania takiego stylu gry?

Uwierz mi, że z czasem sam stwierdzisz jak zmieniło się Twoje podejście do bukmacherki po trafieniu pierwszej porządnej „taśmy” i zobaczysz jak taki model grania uspokoi Twoją głowę i umożliwi bezstresowe obstawiania w dalszym okresie czasu.

Do zobaczenia na Bets Hunter Academy!

 

 

Jak można dołączyć do Grupy zamkniętej?

O to 3 kroki jak to zrobić:

1. Zarejestruj się w Patronite (najlepiej na te same dane jak Twoje konto na Facebooku)
2. Zostań Patronem "BETS HUNTER", wspierając Nasz projekt kwotą z dowolnego progu.
3. Wyślij zaproszenie do dołączenie do Grupy: https://www.facebook.com/groups/568827290125737/

W ciągu 24 godzin zostaniesz dodany do Grupy. Patronem zostać można w dowolnym momencie. Na bieżąco monitorujemy nowe zaproszenia do Grupy. Jeśli czekasz na dołączenie zbyt długo to dopiero wtedy proszę napisać wiadomość na adres: betshunteracademy@gmail.com lub bezpośrednio do "Lukiano Jot" (administrator Grupy).

 

      Mam nadzieję, że zapaliłem w Tobie nutkę zaciekawienia moim projektem i będziesz chciał go wesprzeć poprzez dotację.
     Ja, wraz z moją ekipą na pewno damy z siebie wszystko, by przekonać Cie, że warto było nam zaufać, z nami pozostać i wspólnie cieszyć się wymianą myśli, bezcennymi poradami, wiedzą, no i wygranymi kuponami! Wesprzyj nas i daj nam tylko pracować nad sukcesem w ciszy, a zobaczysz, że nasze osiągnięcia już za chwilę zaczną bardzo głośno krzyczeć.


Bets Hunter Team

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

10 zł / miesiąc
Dopiero nas poznałeś, ale pewnie słyszałeś już co nieco o naszych dokonaniach. Dzięki wysokim kursom, które podamy przez Facebook, ta kwota zwróci Ci się błyskawicznie. Pamiętaj przy tym, że nie będzie tu zwykłych, sucho rzuconych typów. Zawsze będą one poparte rzetelną analizą, dzięki zebranemu przez lata doświadczeniu ekipy Bets Hunter!

Dzięki za ten miły gest z Twojej strony!
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
Znasz zapewne nasze możliwości i pewnie dobrze wiesz, że nie raz wyłapaliśmy kurs w wysokości tej kwoty wsparcia. W zamian za wsparcie naszego projektu otrzymujesz dostęp do grupy Bets Hunter Academy, dostajesz przepustkę do naszego czata na Telegramie, gdzie praktycznie całą dobę użytkownicy wymieniają się swoimi opiniami na temat spotkań! To jednak nie wszystko. Mamy dla Ciebie niespodziankę w postaci specjalnych narzędzi ułatwiających analizę typów i wybieranie tych najwłaściwszych. Do tej pory stosowane przez nas sposoby były naszą słodką tajemnicą. Najwyższy czas się z Wami nimi podzielić!

Bardzo dziękujemy za Twoje wsparcie!
Zostań patronem
55 zł / miesiąc
W tej chwili zająłeś wygodne miejsce w Akademii Bets Hunter. Jesteś tu, bo chcesz wspólnie z naszą ekipą smakować zwycięstwa po dokładnych analizach typów. Bardzo to doceniamy i oprócz przeanalizowanych wcześniej typów podawanych na grupie Bets Hunter Academy i dostępu do naszego czata na Telegramie, oferujemy Ci przydatne lekcje i porady stworzone po latach analiz świata bukmacherki (jeden raz w miesiącu będziesz otrzymywał każdą z lekcji podzielonych na dwie części, ze względu na ich obszerność).

Bardzo dziękujemy za Twoje wsparcie! Naprawdę to doceniamy!
Zostań patronem
150 zł / miesiąc
Jesteś naszym wiernym fanem i dobrze wiesz, że wpłacając taką kwotę przyczyniasz się do naszego rozwoju! Tacy jak Ty powodują, że w pełni profesjonalny kanał na Youtube, który już stworzyliśmy, będzie rozwijał się ze zdwojoną mocą! Oprócz profitów w postaci typów na Facebook'u, dostępu do naszego czata i wstępu do Akademii, dostaniesz również wgląd do lekcji wraz z wyjaśnianiem przez nasz zespół na przykładach technik typowania konkretnych spotkań oraz będziesz mógł liczyć na prywatne przedmeczowe konsultacje.

Bardzo nam miło, że zdecydowałeś się na takie wsparcie!
Jesteśmy jeszcze bardziej zmotywowani do ciężkiej pracy! Dziękujemy!
Zostań patronem
400 zł / miesiąc
Doskonale rozumiesz, że to inwestycja w Twoją przyszłość. Dzięki takiej wpłacie otrzymujesz wszystko to, co jest w progu powyżej i dodatkowo PRYWATNE tłumaczenie lekcji na konkretnych przykładach spotkań oraz możliwość PRYWATNYCH gier na żywo z założycielami Bets Hunter. Otrzymasz również (UWAGA!) wgląd do typów z niecodziennych źródeł informacji, do których czasami mamy dostęp… Dzięki przebywaniu w tej ELICIE, z czasem sam posiądziesz pełną wiedzę i przestaniesz być od kogokolwiek zależny przy obstawianiu zdarzeń sportowych. DODATKOWO będziesz miał szansę stać się jednym z filarów naszego zespołu i jeśli nas przekonasz, będziesz miał realny wpływ na funkcjonowanie Bets Hunter Academy!

Dzięki za zaufanie! Witaj w zupełnej elicie Bets Hunter!
Uwierz nam, że dokonałeś bardzo dobrego wyboru!
Zostań patronem
1000 zł / miesiąc
Trafiłeś do strefy sponsorskiej. Jeśli widzisz w nas potencjał, to nie bój się zaryzykować i wesprzyj nas. Twoje logo, nazwa itp. będzie dodatkiem do naszego projektu, a my będziemy dumni, że wierzysz w nasz plan! Przed wsparciem, skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów i akceptacji Twojego pomysłu na reklamę.
Zostań patronem
9000 zł / miesiąc
To strefa dla osób, które chciałyby zdecydować się na długoterminowe sponsorowanie naszego projektu w dowolnej formie i kształcie, oczywiście wszystko po wspólnym skonsultowaniu Twojego pomysłu. Oprócz stałego widnienia Twojego loga na wszystkich naszych projektach, będzie ono mogło być również widoczne na gadżetach reklamowych, które mamy zamiar wydawać na naprawdę dużą skalę. Jednym słowem jesteśmy otwarci na Twoje pomysły, daj upust swojej wyobraźni i rozreklamuj swój wizerunek razem z nami!
Tak jak w poprzednim progu, przed wsparciem, skontaktuj się z nami w celu dogrania szczegółów i akceptacji Twojego pomysłu na reklamę.
Zostań patronem

Polecani Autorzy