Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

W Patronite od 04.01.2019

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 541

Liczba Patronów: 542

Zostań Patronem
20 patronów
500 miesięcznie
5 475 łącznie
Jesteśmy prawnikami pomagającymi uchodźcom. Działamy na rzecz ochrony praw człowieka, przede wszystkim świadcząc bezpłatną pomoc prawną osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i dyskryminacją, w tym cudzoziemcom w procedurze uchodźczej, bezpaństwowcom i cudzoziemskim ofiarom handlu ludźmi.

O Autorze

KIM JESTEŚMY I CO ROBIMY?

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć (CPPHN) jest pozarządową organizacją pożytku publicznego założoną w 2002 r. w Krakowie. Jesteśmy prawnikami i pomagamy szczególnie potrzebującej grupie osób - uchodźcom!

Naszą misją jest świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej dla osób społecznie marginalizowanych, których prawa i wolności są naruszane, rozwój demokracji, upowszechnianie i propagowanie idei poszanowania praw człowieka oraz państwa prawa, a także przeciwdziałanie dyskryminacji, kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i krzewienie kultury prawnej w Polsce. 

Działamy na rzecz ochrony praw człowieka, przede wszystkim świadcząc bezpłatną pomoc prawną osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i dyskryminacją, w tym w szczególności cudzoziemcom w procedurze uchodźczej, bezpaństwowcom i cudzoziemskim ofiarom handlu ludźmi. 

Wierzymy, że prawa człowieka mają charakter powszechny, ale osoby w szczególnie trudnej sytuacji często potrzebują dodatkowego wsparcia, aby mogły je zrealizować. Nasz zespół składa się głównie z prawników, ponieważ wierzymy, że dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej jest gwarantem realizacji praw człowieka. 

 

Przez 18 lat działalności udzieliliśmy bezpłatnej pomocy prawnej ponad 16 000 osób!

Oprócz świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej, prowadzimy także regularne monitoringi przestrzegania standardów praw człowieka, podejmujemy interwencje prawne i działalność rzeczniczą, realizujemy projekty badawcze i edukacyjne oraz podejmujemy działania mające na celu przeciwdziałanie handlowi ludźmi i dziećmi. 

Na co dzień współpracujemy z wieloma partnerami, w szczególności z Biurem Krajowym Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców w Polsce (UNHCR), którego jesteśmy partnerem wykonawczym nieprzerwanie od 2003 r., z Urzędem do Spraw Cudzoziemców, Fundacją La Strada oraz z Europejską Siecią na Rzecz Bezpaństwowców (ENS). 

 

 

NASZ ZESPÓŁ:

Zespół Centrum składa się z prawników, wspieranych przez specjalistów z powiązanych dziedzin, doświadczonych w zakresie ochrony praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji i ksenofobii oraz komunikacji międzykulturowej. Centrum chętnie współpracuje też z wolontariuszami.

Z CZEGO JESTEŚMY DUMNI

Wyobraźcie sobie 16 tysięcy ludzkich historii, historii ludzi, którzy dzięki uzyskanej od CPPHN pomocy uwierzyli, że godność i prawa człowieka to nie tylko piękne, puste słowa, ale coś, co przysługuje każdemu z nas, niezależnie od tego kim się jest i skąd pochodzi. Z tego, ilu osobom udało nam się pomóc jesteśmy dumni najbardziej!

Ponadto, nasze stowarzyszenie jest Laureatem 8 edycji Polskiej Nagrody im. Sergio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (2002-2003), za udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej uchodźcom i innym cudzoziemcom poszukującym w Polsce ochrony przed prześladowaniem i naruszeniem fundamentalnych praw człowieka oraz podejmowanie inicjatyw wspierających integrację, pokojowe współistnienie oraz zmniejszanie konfliktów międzykulturowych. 

Prezes Centrum, Katarzyna Przybysławska została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego za wybitne zasługi w działalności na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej oraz nagrody Rzecznika Praw Obywatelskich im. Pawła Włodkowica.

 

NA CO ZBIERAMY?

Naszym głównym obecnie działaniem jest świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom, którzy poszukują ochrony w Polsce. Nasi prawnicy regularnie odwiedzają co miesiąc dwa ośrodki strzeżone dla cudzoziemców oraz jedno przejście graniczne. Spotykają się tam z ludźmi, którzy musieli opuścić swoje kraje pochodzenia z powodu prześladowania, wojny i zagrożenia życia. Bardzo często osoby, które do nas przychodzą to rodziny z małymi dziećmi. Pomoc prawna dla tych osób jest niezwykle potrzebna z różnych względów. Po pierwsze są to ludzie, którzy z uwagi na problemy językowe, różnice kulturowe, jak również traumę związaną z przeżyciami z przeszłości, mają utrudnioną możliwość czynnego udziału w toczącym się wobec nich postępowaniu, które zadecyduje, czy będą mogli rozpocząć bezpieczne życie w Polsce lub, czy będą musieli wrócić do kraju, w którym spotkali się z niebezpieczeństwem. Ośrodki dla uchodźców, a w szczególności ośrodki strzeżone (o charakterze zamkniętym) to miejsca, gdzie niezwykle trudno o pomoc prawną. Ich mieszkańcy nie mają środków finansowych aby móc korzystać z pomocy kancelarii prawnych, a organizacji o podobnym jak nasz profilu jest w Polsce zaledwie kilka. Biorąc wiec pod uwagę ogromne zapotrzebowanie, pomocy wciąż jest za mało. Drugą ważną kwestią w tym zakresie, na której skupiają się prawnicy CPPHN to pomoc rodzinom z dziećmi w zwolnieniu ich z zamkniętych ośrodków strzeżonych. Trafiają tam ci cudzoziemcy, u których zachodzi konieczność potwierdzenia ich tożsamości, lub którzy złamali przepisy przekraczając granicę. Niestety polskie przepisy pozwalają na umieszczenie w takich zamkniętych miejscach rodzin z dziećmi. Ośrodki strzeżone, choć nie są więzieniami, i nie służą odbywaniu kary, w wielu aspektach je przypominają. Zdecydowanie nie jest to miejsce dla dzieci.

Niestety w obecnej sytuacji nasza organizacja musiała się zmierzyć z koniecznością szukania nowych  źródeł wsparcia jej misji i działań. Niewiele jest dostępnych funduszy publicznych, w ramach których moglibyśmy nieść naszą pomoc. Tak naprawdę od kilku lat trzon finansowania naszych działań stanowi jeden projekt, finansowany ze środków Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców (UNHCR), którego jesteśmy partnerem wykonawczym. Środki te nie pozwalają jednak na pokrycie pełnych etatów osób pracujących w CPPHN. Dla naszych pracowników jest to niezwykle ciężka sytuacja, w pełni skupiamy się bowiem na pracy w organizacji i nie mamy innych źródeł zatrudnienia. W konsekwencji straciliśmy część zespołu, i w mniejszym gronie staramy się realizować te same zadania. To jednak zmobilizowało nas aby szukać wsparcia wśród Was – osób, którym los naszych beneficjentów nie jest obojętny. Zbieramy na to, aby móc pomagać dalej. Obecnie nie mamy  żadnych gwarancji, że w najbliższej przyszłości będziemy mieć środki finansowe na kontynuowanie naszej misji, nie mamy żadnych projektów dłuższych od 1 roku. Mocno wierzymy, że z Waszą pomocą uda nam się kontynuować naszą misję, bez strachu o to, czy nasza organizacja przetrwa.

 


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem