Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

10

patronów

220 zł

miesięcznie

1670 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
404
miesięczne wsparcie
378
liczba patronów

  Działamy na rzecz ochrony praw człowieka, przede wszystkim świadcząc bezpłatną pomoc prawną osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i dyskryminacją, w tym w szczególności cudzoziemcom w procedurze uchodźczej, bezpaństwowcom i cudzoziemskim ofiarom handlu ludźmi.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
22 %
100%
osiągnięto 22%
cel: 1000 zł miesięcznie
brakuje 780 zł
Comiesięczne wsparcie działań CPPHN

Kwota ta pozwoli nam zapewnić większą stabilność finansową Centrum i pokryć koszty naszych działań, na które nie wystarczają nam środki z projektów, które realizujemy, związane głownie z utrzymaniem naszego biura i bieżącymi opłatami stałymi. Uzyskanie większej kwoty miesięcznej pozwoli nam na zbudowanie rezerwy finansowej i większą stabilizację naszego budżetu! Dorzucając się do tej sumy, bezpośrednio wpływasz na poprawę sytuacji uchodźców w Polsce, dzięki Tobie – będziemy mogli zapewnić wsparcie prawne większej liczbie rodzin.
Po osiągnięciu naszego celu nagramy specjalne wideo, w którym m.in. podziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili.

O Autorze

KIM JESTEŚMY I CO ROBIMY?

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć (CPPHN) jest pozarządową organizacją pożytku publicznego założoną w 2002 r. w Krakowie. 

Naszą misją jest świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej dla osób społecznie marginalizowanych, których prawa i wolności są naruszane, rozwój demokracji, upowszechnianie i propagowanie idei poszanowania praw człowieka oraz państwa prawa, a także przeciwdziałanie dyskryminacji, kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i krzewienie kultury prawnej w Polsce. 

Działamy na rzecz ochrony praw człowieka, przede wszystkim świadcząc bezpłatną pomoc prawną osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i dyskryminacją, w tym w szczególności cudzoziemcom w procedurze uchodźczej, bezpaństwowcom i cudzoziemskim ofiarom handlu ludźmi. 

Wierzymy, że prawa człowieka mają charakter powszechny, ale osoby w szczególnie trudnej sytuacji często potrzebują dodatkowego wsparcia, aby mogły je zrealizować. Nasz zespół składa się głównie z prawników, ponieważ wierzymy, że dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej jest gwarantem realizacji praw człowieka. 

 

Przez 16 lat działalności udzieliliśmy bezpłatnej pomocy prawnej ponad 15 000 osób!

Oprócz świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej, prowadzimy także regularne monitoringi przestrzegania standardów praw człowieka, podejmujemy interwencje prawne i działalność rzeczniczą, realizujemy projekty badawcze i edukacyjne oraz podejmujemy działania mające na celu przeciwdziałanie handlowi ludźmi i dziećmi. 

Na co dzień współpracujemy z wieloma partnerami, w szczególności z Biurem Krajowym Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców w Polsce (UNHCR), którego jesteśmy partnerem wykonawczym nieprzerwanie od 2003 r., z Urzędem do Spraw Cudzoziemców, Fundacją La Strada oraz z Europejską Siecią na Rzecz Bezpaństwowców (ENS). 

 

 

NASZ ZESPÓŁ:

Zespół Centrum składa się z prawników, wspieranych przez specjalistów z powiązanych dziedzin, doświadczonych w zakresie ochrony praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji i ksenofobii oraz komunikacji międzykulturowej. Centrum chętnie współpracuje też z wolontariuszami.

Z CZEGO JESTEŚMY DUMNI

Wyobraźcie sobie 15 tysięcy ludzkich historii, historii ludzi, którzy dzięki uzyskanej od CPPHN pomocy uwierzyli, że godność i prawa człowieka to nie tylko piękne, puste słowa, ale coś, co przysługuje każdemu z nas, niezależnie od tego kim się jest i skąd pochodzi. Z tego, ilu osobom udało nam się pomóc jesteśmy dumni najbardziej!

Ponadto, nasze stowarzyszenie jest Laureatem 8 edycji Polskiej Nagrody im. Sergio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (2002-2003), za udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej uchodźcom i innym cudzoziemcom poszukującym w Polsce ochrony przed prześladowaniem i naruszeniem fundamentalnych praw człowieka oraz podejmowanie inicjatyw wspierających integrację, pokojowe współistnienie oraz zmniejszanie konfliktów międzykulturowych. 

Prezes Centrum, Katarzyna Przybysławska została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego za wybitne zasługi w działalności na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej oraz nagrody Rzecznika Praw Obywatelskich im. Pawła Włodkowica.

 

NA CO ZBIERAMY?

Naszym głównym obecnie działaniem jest świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom, którzy poszukują ochrony w Polsce. Nasi prawnicy regularnie odwiedzają co miesiąc dwa ośrodki strzeżone dla cudzoziemców oraz jedno przejście graniczne. Spotykają się tam z ludźmi, którzy musieli opuścić swoje kraje pochodzenia z powodu prześladowania, wojny i zagrożenia życia. Bardzo często osoby, które do nas przychodzą to rodziny z małymi dziećmi. Pomoc prawna dla tych osób jest niezwykle potrzebna z różnych względów. Po pierwsze są to ludzie, którzy z uwagi na problemy językowe, różnice kulturowe, jak również traumę związaną z przeżyciami z przeszłości, mają utrudnioną możliwość czynnego udziału w toczącym się wobec nich postępowaniu, które zadecyduje, czy będą mogli rozpocząć bezpieczne życie w Polsce lub, czy będą musieli wrócić do kraju, w którym spotkali się z niebezpieczeństwem. Ośrodki dla uchodźców, a w szczególności ośrodki strzeżone (o charakterze zamkniętym) to miejsca, gdzie niezwykle trudno o pomoc prawną. Ich mieszkańcy nie mają środków finansowych aby móc korzystać z pomocy kancelarii prawnych, a organizacji o podobnym jak nasz profilu jest w Polsce zaledwie kilka. Biorąc wiec pod uwagę ogromne zapotrzebowanie, pomocy wciąż jest za mało. Drugą ważną kwestią w tym zakresie, na której skupiają się prawnicy CPPHN to pomoc rodzinom z dziećmi w zwolnieniu ich z zamkniętych ośrodków strzeżonych. Trafiają tam ci cudzoziemcy, u których zachodzi konieczność potwierdzenia ich tożsamości, lub którzy złamali przepisy przekraczając granicę. Niestety polskie przepisy pozwalają na umieszczenie w takich zamkniętych miejscach rodzin z dziećmi. Ośrodki strzeżone, choć nie są więzieniami, i nie służą odbywaniu kary, w wielu aspektach je przypominają. Zdecydowanie nie jest to miejsce dla dzieci.

Niestety w obecnej sytuacji nasza organizacja musiała się zmierzyć z koniecznością szukania nowych  źródeł wsparcia jej misji i działań. Niewiele jest dostępnych funduszy publicznych, w ramach których moglibyśmy nieść naszą pomoc. Tak naprawdę od kilku lat trzon finansowania naszych działań stanowi jeden projekt, finansowany ze środków Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców (UNHCR), którego jesteśmy partnerem wykonawczym. Środki te nie pozwalają jednak na pokrycie pełnych etatów osób pracujących w CPPHN. Dla naszych pracowników jest to niezwykle ciężka sytuacja, w pełni skupiamy się bowiem na pracy w organizacji i nie mamy innych źródeł zatrudnienia. W konsekwencji straciliśmy część zespołu, i w mniejszym gronie staramy się realizować te same zadania. To jednak zmobilizowało nas aby szukać wsparcia wśród Was – osób, którym los naszych beneficjentów nie jest obojętny. Zbieramy na to, aby móc pomagać dalej. Obecnie nie mamy  żadnych gwarancji, że w najbliższej przyszłości będziemy mieć środki finansowe na kontynuowanie naszej misji, nie mamy żadnych projektów dłuższych od 1 roku. Mocno wierzymy, że z Waszą pomocą uda nam się kontynuować naszą misję, bez strachu o to, czy nasza organizacja przetrwa.

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 2
Dziękujemy! Twoje regularne wsparcie ma dla nas olbrzymie znaczenie. Mocno wierzymy, że z Twoją pomocą uda nam się osiągnąć ten cel, dzięki któremu będziemy mogli kontynuować naszą misję!
Co miesiąc będziesz otrzymywał/a od nas podziękowania e-mail oraz na naszym portalu na Facebooku.
Jeżeli chcesz zrezygnować z otrzymywania podziękowań możesz do nas napisać (lub wybrać subskrypcję anonimową).
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 4
Dziękujemy! Twoje regularne wsparcie ma dla nas olbrzymie znaczenie. Mocno wierzymy, że z Twoją pomocą uda nam się osiągnąć ten cel, dzięki któremu będziemy mogli kontynuować naszą misję!
Co miesiąc będziesz otrzymywał/a od nas podziękowania e-mail oraz na naszym portalu na Facebooku.
Ponadto co roku wyślemy Ci specjalne okolicznościowe podziękowania drogą pocztową.
Jeżeli chcesz zrezygnować z otrzymywania podziękowań możesz do nas napisać (lub wybrać subskrypcję anonimową).
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 1
Dziękujemy! Twoje regularne wsparcie ma dla nas olbrzymie znaczenie. Mocno wierzymy, że z Twoją pomocą uda nam się osiągnąć ten cel, dzięki któremu będziemy mogli kontynuować naszą misję!
Co miesiąc będziesz otrzymywał/a od nas podziękowania e-mail oraz na naszym portalu na Facebooku.
Ponadto co roku wyślemy Ci specjalne okolicznościowe podziękowania drogą pocztową wraz z upominkiem związanym z naszą organizacją.
Jeżeli chcesz zrezygnować z nagrody możesz do nas napisać (lub wybrać subskrypcję anonimową).
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy! Twoje regularne wsparcie ma dla nas olbrzymie znaczenie. Mocno wierzymy, że z Twoją pomocą uda nam się osiągnąć ten cel, dzięki któremu będziemy mogli kontynuować naszą misję!
Co miesiąc będziesz otrzymywał/a od nas podziękowania e-mail oraz na naszym portalu na Facebooku.
Ponadto co pół roku wyślemy Ci specjalne okolicznościowe podziękowania drogą pocztową wraz z upominkiem związanym z naszą organizacją.
Jeżeli chcesz zrezygnować z nagrody możesz do nas napisać (lub wybrać subskrypcję anonimową).Jeżeli chcesz zrezygnować z nagrody możesz do nas napisać (wybrać subskrypcję anonimową)
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 3
Dziękujemy! Twoje regularne wsparcie ma dla nas olbrzymie znaczenie. Mocno wierzymy, że z Twoją pomocą uda nam się osiągnąć ten cel, dzięki któremu będziemy mogli kontynuować naszą misję!
Co miesiąc będziesz otrzymywał/a od nas podziękowania e-mail oraz na naszym portalu na Facebooku. Twoje nazwisko znajdzie się również na naszej stronie internetowej, w rubryce „Wspierają nas”.
Ponadto co pół roku wyślemy Ci specjalne okolicznościowe podziękowania drogą pocztową wraz z upominkiem związanym z naszą organizacją.
Jeżeli chcesz zrezygnować z nagrody możesz do nas napisać (lub wybrać subskrypcję anonimową).
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy