Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

54

patronów

1247 zł

miesięcznie

19787 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
123
miesięczne wsparcie
114
liczba patronów

  Walczę z bylejakością w moim życiu i namawiam do tego samego swoich odbiorców. Staram się wypracować nowoczesny model gentlemana.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
31 %
100%
osiągnięto 31%
cel: 4000 zł miesięcznie
brakuje 2753 zł
Seria: Gentleman w Podróży


Misja Czasu Gentlemanów powinna rozwinąć skrzydła, a Ty możesz mi w tym pomóc!

Moim marzeniem jest zrealizowanie serii pokazującej różnice kulturowe, na jakie trafimy w różnych stronach świata. Coraz częściej bywamy bowiem w Chinach, Japonii, krajach arabskiskich, Stanach Zjednoczonych itp., ale brak wiedzy o panujących tam zwyczajach sprawia, że grożą nam niepotrzebne wpadki. Popularyzowanie wiedzy z tego zakresu pomoże ich uniknąć i zadbać o wizerunek Polaków za granicą.

Pieniądze z tego progu przeznaczę na wyjazdy zagraniczne do miejsc, które chcielibyście lepiej poznać. Przy niższym budżecie zostaniemy w Europie, ale jeśli zgromadzi się nas dostatecznie dużo wybierzemy Azję, Afrykę lub Ameryki. Cele ustalimy wspólnie.

W planach mam pokazywanie różnic kulturowych, najważniejszych zasad dobrych manier, etykiety biznesowej i poszukiwanie lokalnego ideału gentlemana/człowieka z klasą. Patroni zyskają też dostęp do ekskluzywnych materiałów: vlogów i zdjęć z wypraw.

Górna granica tego celu jest o wiele wyższa - przeloty i noclegi będą tu podstawowym i to niemałym kosztem. Jednak, żeby w pełni wykorzystać potencjał tych wyjazdów powinienem podróżować z operatorem. Dzięki temu nie tylko filmy będą lepszej jakości, ale też powstanie ich więcej, bo spora część pracy zostanie zdjęta z moich ramion.

Gdyby w danym miesiącu nie udało się zebrać wystarczających środków, odłożymy je na kolejny.
0%
15 %
100%
osiągnięto 15%
cel: 8000 zł miesięcznie
brakuje 6753 zł
Pomocna dłoń


Samodzielność do bardzo dobra cecha, ale bez porównania lepiej pracuje się w duecie. Materiały, przy tworzeniu których mogę zatrudnić osobę do pomocy, są o wiele lepsze wizualnie, powstają szybciej i zawierają mniej błędów. Statystyki pokazują też, że podobają się Wam bardziej.
Wyobraźcie sobie jak wyglądałby Czas Gentlemanów, gdyby każdy materiał był tak realizowany!

Pozwoliłoby mi to na zwiększenie regularności i ujednolicenie jakości moich treści. Mógłbym wprowadzić więcej serii i mocno trzymać się ich terminów. To wszystko z kolei przełoży się na docieranie do większej liczby odbiorców, a także lepszy kontakt z Wami. Nadmiar obowiązków utrudnia bowiem choćby szybkie odpisywanie na wiadomości czy organizowanie transmisji na żywo.

Słowem - ułatwiłoby to nam walkę z bylejakością!

To bardzo wysoki próg i wiem jak optymistyczne byłoby planowanie osiągnięcia go w ciągu najbliższych miesięcy, ale chciałbym, żebyście wiedzieli do czego dążę. Jeśli pomożecie mi go osiągnąć, będzie to dla mnie jasny sygnał, jak bardzo potrzebna jest moja praca.
0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 1000 zł miesięcznie
cel osiągnięty!
Wyższy poziom


Tworząc Czas Gentlemanów staram się wypełniać ważną misję: walczyć z bylejakością, inspirować do pracy nad sobą i przekazywać wartościową wiedzę. Wspierając mnie na Patronite możesz mi znaczenie w tym pomóc!

Dzięki Tobie, zapomniane już nieco wartości mogą znów trafić do szerokiego grona odbiorców poprzez Czas Gentlemanów. Tym samym możemy wspólnie budować pokolenie Polaków, dla których szacunek dla innych, empatia, wysiłek w pracy, dobry styl i kultura osobista to ważne elementy życia.

Uzyskane z tego celu środki przeznaczę na rozwój technologiczny oraz zatrudnienie osób do pomocy przy nagrywaniu wybranego materiału. Najczęściej będą to filmy z tematyki dotyczącej dobrych manier, gdzie dobrze jest mieć też dodatkowych aktorów, a nawet atrakcyjne lokalizacje. Mogą to być też filmy z zakresu szlifowania swojego charakteru i męskiej elegancji.

Do tej pory zrealizowałem w ten sposób kilka filmów o relacjach damsko-męskich i wizerunku. Znajdziesz je w sekcji "O autorze".

O Autorze

Twoje wsparcie ma znaczenie!

Nazywam się Łukasz Kielban. Od niemal 9 lat walczę z bylejakością tworząc edukacyjne i inspiracyjne filmy oraz artykuły na Czasie Gentlemanów.

Moją misją jest zmienianie świata na lepsze. Staram się promować nieco już zapomniane wartości, tradycje i praktyki, które uważam za cenne. Wierzę, że powinniśmy budować pozytywne relacje międzyludzkie oparte o wzajemny szacunek, uwagę i empatię. Sam mocno pracuję nad sobą, świadomie kształtując swój charakter i zachęcam do tego moich odbiorców.

Wypełnianie tej misji to sporo pracy, ale możesz ją wesprzeć i tym samym przyczynić się do powstawania coraz lepszych materiałów, które dotrą do szerokiego grona odbiorców. Pozwalasz w ten sposób by idee dobrego stylu, klasycznych manier i kultury osobistej nie zaginęły w morzu niedbalstwa i obojętności. Dzięki Tobie te wartości mogą wrócić na należne im miejsce.

Idź, wraz ze mną, tą drogą, na przekór trendom bylejakości w zachowaniu i wyglądzie. Pomóż mi choć odrobinę zmienić świat na lepsze.


Co już osiągnęliśmy

Dzięki dotychczasowemu wsparciu Patronów mogliśmy zobaczyć jak wielki potencjał drzemie w Czasie Gentlemanów. W ramach budżetu powstało już wiele produkcji, które zyskały ogromne zasięgi, popularyzując dobre idee.

Stworzyliśmy razem kilka poradników dobrych manier. Między innymi:

A także o męskiej elegancji:

Okazuje się, że sposób prezentacji ma ogromne znaczenie, jeśli chcemy, by ta wiedza trafiła do szerszego grona. Niestety nie są to proste, ani tanie produkcje. Twoje wsparcie pomoże mi pokryć ich koszty oraz przygotowywać je regularnie i na najwyższym poziomie.


Plan

Bez względu na powodzenie mojego projektu, Czas Gentlemanów będzie dalej tworzony, choćby jednoosobowo w domowych warunkach.

Jednak najważniejszym celem jest przygotowanie materiałów pokazujących jak podróżować z klasą i nie popełnić niepotrzebnej gafy za granicą. Zadbajmy o wizerunek podróżujących Polaków!

Zgromadzone środki będę przeznaczał na koszty podróży i noclegów w krajach, o których chciałbym Wam opowiedzieć. W planach mam przygotowywanie materiałów mających ułatwić życie turystom, ale też biznesmenom. Chciałbym także sprawdzić czy wszędzie można odnaleźć analogię do europejskiego ideału gentlemana.

Przy okazji powstaną liczne materiały wyłącznie dla Patronów. W zależności od możliwości będą to vlogi, podcasty, zdjęcia, a może też live'y czy making off'y. Tworzone filmy i artykuły będą udostępniane Patronom w pierwszej kolejności na jakiś czas przed właściwą premierą.

Gdzie chcę pojechać?

Przy skromniejszym budżecie wybiorę Europę i odwiedzę najpierw Wielką Brytanię lub Hiszpanię.

A jeśli Patroni na to pozwolą:
Chiny
Japonia
Indie
Stany Zjednoczone
Egipt lub Zjednoczone Emiraty Arabskie
Kenia lub Tanzania
...

W każdym wypadku najpierw Patroni zostaną zapytani o to jaki kraj powinienem odwiedzić.

W międzyczasie będą oczywiście powstawały też materiały na naszym rodzimym terenie o relacjach, manierach, charakterze i elegancji.

Progi i nagrody

Bardzo doceniam wsparcie Patronów i staram się jak najlepiej za nie odwdzięczać. Głównym sposobem jest tworzenie lepszych materiałów i docieranie do nich do szerszego grona odbiorców by promować dobre praktyki i wartości

Oferuję jednak wiele więcej. Ułatwiony kontakt mailowy, dyskusje na grupie a Facebooku i materiały dodatkowe pozwalają w szybszy sposób uzyskać ode mnie opinie i rady na różne tematy. Każdego dnia otrzymuję sporo pytań i niekiedy nie znajduję czasu by na wszystkie odpowiedzieć, ale sprawy Patronów traktuję priorytetowo.

Ponadto chciałbym odwdzięczyć się czymś tak symbolicznym jak kartka z podróży i listowne podziękowanie. Może nie mają wielkiej wartości, ale będą fizyczną pamiątką udziału w naszej misji, a to już ma znaczenie.

W końcu wpis na liście Patronów (pozostaje tam nawet po wygaśnięciu subskrypcji) to coś w rodzaju świadectwa zostania mecenasem inicjatywy mającej zmienić świat na lepsze.

Niezależnie od progu, który wybierzesz pamiętaj, że jesteś takim Mecenasem!

Jak więc widzisz nie oferuję kubeczków, czapeczek i koszulek, bo ten profil w istocie nie jest sklepem z gadżetami. Dlatego też pozwoliłem sobie stworzyć trzy progi z identycznymi formami podziękowań: Czas Przygotowań, Czas Wyruszenia i Czas Drogi. Różnorodność kwot jest odpowiedzią na prośby Patronów, a "nagrody" są identyczne, bo wiem, że nie dla nich wspieracie Czas Gentlemanów. Wprowadzanie wymyślnych "nagród" byłoby sztuką dla sztuki. Sam zatem oceń jakie środki możesz i chcesz przeznaczyć na wsparcie naszej misji.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

6 zł / miesiąc
patroni: 12
Czas Planów

Każda misja musi być wypełniana mądrze, a każda podróż dobrze zaplanowana.

Przede mną długie godziny zbierania informacji, czytania i prowadzenia rozmów. Ustalanie miejsc, które należy odwiedzić i osób, z którymi warto porozmawiać to klucz do sukcesu. Im lepszy plan, tym lepsze będą efekty pracy.

Dziękuję, że pomagasz mi w walce z bylejakością! Nawet drobna kwota czyni różnicę w dużej skali.

Jako Patron otrzymasz dostęp do materiałów dodatkowych publikowanych na moim profilu – podcastów, vlogów, zdjęć itp.
Zostań patronem
12 zł / miesiąc
patroni: 20
Czas Przygotowań

Droga jest długa, ale kto się dobrze do niej przygotuje, przejdzie ją szczęśliwie.

Wybranie odpowiedniego ekwipunku to zawsze najtrudniejsze zadanie. Chciałoby się mieć przy sobie wszystko, ale nasze barki udźwigną tylko część. Ważny więc będzie wybór rzeczy niezbędnych, które pomogą nam osiągnąć cel, a nie zatrzymają nas w pół drogi.

Dziękuję, że pomagasz mi w promowaniu idei, że liczy się jakość, a nie ilość!

Jako Patron otrzymasz:

wpływ na tematykę materiałów powstających z budżetu z Patronite – poprzez ankiety

• dostęp do Klubu Patronów Czasu Gentlemanów – tajnej grupy na Facebooku, gdzie możesz kulturalnie podyskutować, poznać plany na rozwój i dowiedzieć się o aktualizacjach

• priorytet w nawiązaniu kontaktu mailowego ze mną

• dostęp do materiałów dodatkowych publikowanych na moim profilu – podcastów, vlogów, zdjęć itp.

wpis na liście Patronów Czasu Gentlemanów na blogu (jeśli nie chcesz, wystarczy, że wybierzesz subskrypcję anonimową albo napiszesz do mnie w tej sprawie)
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 10
Czas Wyruszenia

Moment opuszczenia domu to najprzyjemniejsza chwila podróży – dreszcz emocji przed tym, co od tej chwili może się wydarzyć.

Porzucenie ciepłego kąta jest niezbędne by cokolwiek osiągnąć, niezależnie czy chcesz zmienić siebie, czy świat, który Cię otacza. Prawdę mówiąc, nawet jeśli chcesz naprawić swój dom, najlepiej zrobisz wychodząc z niego, by spojrzeć nań z dystansu i poszukać odpowiednich rozwiązań gdzieś dalej.

Dziękuję, że pomagasz mi pokazywać jak ważne jest krytyczne patrzenie na siebie samego!

Jako Patron otrzymasz te same nagrody co w progu Czas Przygotowań. Sam oceń, która kwota bardziej Ci odpowiada.
Zostań patronem
25 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 1
(Próg wygaszany)

Wsparcie video/graficzne

Patroni otrzymują co miesiąc grafikę z inspirującym cytatem, a także te same nagrody co w progu Czas Przygotowań.
Limit osiągnięty
Czy powiadomić Cię, gdy próg będzie dostępny?
30 zł / miesiąc
patroni: 2
Czas Drogi

Esencją podróży jest droga, a nie cel, do którego zmierzamy.

Cel wędrówki jest bardzo ważny. To w końcu on zmotywował nas do wyruszenia. Ale to droga, jaką do niego przebyliśmy nas zmienia. Tak, jak nigdy nie powinieneś myśleć, że już jesteś człowiekiem z klasą i nie musisz nad sobą pracować, tak lepiej nie dochodzić do wniosku, że nie ma już przed nami dróg, którymi warto byłoby pójść. Na szczęście przede mną są jeszcze liczne, długie i ekscytujące drogi.

Dziękuję, że pomagasz mi pokazywać jak ważne są wysiłek i praca!

Jako Patron otrzymasz te same nagrody co w progu Czas Przygotowań. Sam oceń, która kwota bardziej Ci odpowiada.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 5
Czas Poznania

Podczas wędrówki poznajemy świat i ludzi, ale przede wszystkim siebie samych.

Trudy, jakie napotykamy na naszej drodze, pomagają nam dowiedzieć się kim właściwie jesteśmy i z jakiej gliny nas ulepiono. Dopiero takie przeżycia mogą zbudować naszą pewność siebie i rozwinąć wiarę we własne możliwości. Niespodziewane zdarzenia i kłopoty, czyli tak zwane „przygody”, są często nieprzyjemne, ale to one powodują w nas najważniejsze zmiany.

Dziękuję, że pomagasz mi popularyzować świadome kształtowanie charakteru!

Jako Patron otrzymasz nagrody z progu Czas Przygotowań oraz:

kartkę z podróży, z miejsc, do których pojadę w ramach budżetu z Patronite

wpis na planszy z podziękowaniami publikowanej na końcu moich filmów (jeśli nie chcesz, wystarczy, że wybierzesz subskrypcję anonimową albo napiszesz do mnie w tej sprawie)
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 2
Czas Spotkań

Najwięcej możemy się nauczyć od innych.

Spotkania z innymi ludźmi to jedna z największych wartości podróży. Dlatego nie podróżuje prawdziwie ten, kto stroni od towarzystwa i nie stara się wtopić w otoczenie. Z rozmów i wzajemnych relacji jesteśmy w stanie wyciągnąć naukę w ekspresowym tempie. Dla mnie spotkania wiążą się nierozerwalnie z wędrówką i to na dwa sposoby. Najpierw podczas samej podróży, z ludźmi mijanymi po drodze. Później, po powrocie do domu, gdzie mogę wszystkim opowiedzieć o tym, co mnie spotkało.

Dziękuję, że pomagasz mi popularyzować otwartość umysłu i szacunek do innych!

Jako Patron otrzymasz wszystkie nagrody z progu Czas Poznania oraz:

• specjalne, listowne podziękowanie i kartkę z podróży, z miejsc, w które pojadę w ramach budżetu z Patronite.
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 1
Czas Gentlemanów

Nie wskazując drogę, lecz dając dobry przykład zmieniasz świat.

Jedna podróż może się skończyć, ale przed nami jest jeszcze wiele dróg do przebycia. Cieszę się, że wybierasz się na tę wędrówkę razem ze mną!

Decydując się na ten próg zostajesz od razu zasłużonym Patronem. W znaczący sposób wspierasz misję walki z bylejakością, promowania zapomnianych już nieco wartości i pracy nad sobą. Liczę, że będziemy mieli okazję porozmawiać na spokojnie przy kawie lub herbacie.

Dziękuję, że pomagasz mi zmieniać świat na lepsze!

Jako Patron otrzymasz:

• wpis na liście Zasłużonych Patronów Czasu Gentlemanów na blogu (jeśli nie chcesz, wystarczy, że wybierzesz subskrypcję anonimową albo napiszesz do mnie w tej sprawie)

oraz wszystkie powyższe nagrody:

• specjalne, listowne podziękowanie i kartkę z podróży, z miejsc, w które pojadę w ramach budżetu z Patronite.

wpływ na tematykę materiałów powstających z budżetu z Patronite – poprzez ankiety

• dostęp do Klubu Patronów Czasu Gentlemanów – tajnej grupy na Facebooku, gdzie możesz kulturalnie podyskutować, poznać plany na rozwój i dowiedzieć się o aktualizacjach

• priorytet w nawiązaniu kontaktu mailowego ze mną

• dostęp do materiałów dodatkowych publikowanych na moim profilu – podcastów, vlogów, zdjęć itp.

wpis na planszy z podziękowaniami publikowanej na końcu moich filmów (jeśli nie chcesz, wystarczy, że wybierzesz subskrypcję anonimową albo napiszesz do mnie w tej sprawie)
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy