Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

38

patronów

924 zł

miesięcznie

17305 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
147
miesięczne wsparcie
154
liczba patronów

  Walczę z bylejakością w moim życiu i namawiam do tego samego swoich odbiorców. Staram się wypracować nowoczesny model gentlemana.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
23 %
100%
osiągnięto 23%
cel: 4000 zł miesięcznie
brakuje 3076 zł
Seria: Gentleman w Podróży
Misja Czasu Gentlemanów powinna rozwinąć skrzydła, a Ty możesz mi w tym pomóc!

Moim marzeniem jest zrealizowanie serii pokazującej różnice kulturowe, na jakie trafimy w różnych stronach świata. Coraz częściej bywamy bowiem w Chinach, Japonii, krajach arabskiskich, Stanach Zjednoczonych itp., ale brak wiedzy o panujących tam zwyczajach sprawia, że grożą nam niepotrzebne wpadki. Popularyzowanie wiedzy z tego zakresu pomoże ich uniknąć i zadbać o wizerunek Polaków za granicą.

Pieniądze z tego progu przeznaczę na wyjazdy zagraniczne do miejsc, które chcielibyście lepiej poznać. Przy niższym budżecie zostaniemy w Europie, ale jeśli zgromadzi się nas dostatecznie dużo wybierzemy Azję, Afrykę lub Ameryki. Cele ustalimy wspólnie.

W planach mam pokazywanie różnic kulturowych, najważniejszych zasad dobrych manier, etykiety biznesowej i poszukiwanie lokalnego ideału gentlemana/człowieka z klasą. Patroni zyskają też dostęp do ekskluzywnych materiałów: vlogów i zdjęć z wypraw.

Górna granica tego celu jest o wiele wyższa - przeloty i noclegi będą tu podstawowym i to niemałym kosztem. Jednak, żeby w pełni wykorzystać potencjał tych wyjazdów powinienem podróżować z operatorem. Dzięki temu nie tylko filmy będą lepszej jakości, ale też powstanie ich więcej, bo spora część pracy zostanie zdjęta z moich ramion.
0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 900 zł miesięcznie
cel osiągnięty!
Wyższy poziom
Tworząc Czas Gentlemanów staram się wypełniać ważną misję: walczyć z bylejakością, inspirować do pracy nad sobą i przekazywać wartościową wiedzę. Wspierając mnie na Patronite możesz mi znaczenie w tym pomóc!

Dzięki Tobie, zapomniane już nieco wartości mogą znów trafić do szerokiego grona odbiorców poprzez Czas Gentlemanów. Tym samym możemy wspólnie budować pokolenie Polaków, dla których szacunek dla innych, empatia, wysiłek w pracy, dobry styl i kultura osobista to ważne elementy życia.

Uzyskane z tego celu środki przeznaczę na rozwój technologiczny oraz zatrudnienie osób do pomocy przy nagrywaniu wybranego materiału. Najczęściej będą to filmy z tematyki dotyczącej dobrych manier, gdzie dobrze jest mieć też dodatkowych aktorów, a nawet atrakcyjne lokalizacje. Mogą to być też filmy z zakresu szlifowania swojego charakteru i męskiej elegancji.

Do tej pory zrealizowałem w ten sposób kilka filmów o relacjach damsko-męskich i męskiej elegancji. Znajdziesz je w sekcji "O autorze".

O Autorze

Twoje wsparcie ma znaczenie!

Nazywam się Łukasz Kielban. Od niemal 9 lat walczę z bylejakością tworząc edukacyjne i inspiracyjne filmy oraz artykuły na Czasie Gentlemanów.

Moją misją jest zmienianie świata na lepsze. Staram się promować nieco już zapomniane wartości, tradycje i praktyki, które uważam za cenne. Wierzę, że powinniśmy budować pozytywne relacje międzyludzkie oparte o wzajemny szacunek, uwagę i empatię. Sam mocno pracuję nad sobą, świadomie kształtując swój charakter i zachęcam do tego moich odbiorców.

Wypełnianie tej misji to sporo pracy, ale możesz ją wesprzeć i tym samym przyczynić się do powstawania coraz lepszych materiałów, które dotrą do szerokiego grona odbiorców. Pozwalasz w ten sposób by idee dobrego stylu, klasycznych manier i kultury osobistej nie zaginęły w morzu niedbalstwa i obojętności. Dzięki Tobie te wartości mogą wrócić na należne im miejsce.

Idź, wraz ze mną, tą drogą, na przekór trendom bylejakości w zachowaniu i wyglądzie. Pomóż mi choć odrobinę zmienić świat na lepsze.


Co już osiągnęliśmy

Dzięki dotychczasowemu wsparciu Patronów mogliśmy zobaczyć jak wielki potencjał drzemie w Czasie Gentlemanów. W ramach budżetu powstało już wiele produkcji, które zyskały ogromne zasięgi, popularyzując dobre idee.

Stworzyliśmy razem kilka poradników dobrych manier. Między innymi:

A także o męskiej elegancji:

Okazuje się, że sposób prezentacji ma ogromne znaczenie, jeśli chcemy, by ta wiedza trafiła do szerszego grona. Niestety nie są to proste, ani tanie produkcje. Twoje wsparcie pomoże mi pokryć ich koszty, przygotowywać je regularnie i na najwyższym poziomie.


Plan

Bez względu na powodzenie mojego projektu, Czas Gentlemanów będzie dalej tworzony, choćby jednoosobowo w domowych warunkach.

Jednak najważniejszym celem jest przygotowanie materiałów pokazujących jak podróżować z klasą i nie popełnić niepotrzebnej gafy za granicą. Zadbajmy o wizerunek podróżujących Polaków!

Zgromadzone środki będę przeznaczał na koszty podróży i noclegów w krajach, o których chciałbym Wam opowiedzieć. W planach mam przygotowywanie materiałów mających ułatwić życie turystom, ale też biznesmenom. Chciałbym także sprawdzić czy wszędzie można odnaleźć analogię do europejskiego ideału gentlemana.

Przy okazji powstaną liczne materiały dla Patronów. W zależności od możliwości będą to vlogi, podcasty, zdjęcia, a może też live'y czy making off'y. Tworzone filmy i artykuły będą udostępniane Patronom w pierwszej kolejności na jakiś czas przed właściwą premierą.

Gdzie chcę pojechać?

Przy skromniejszym budżecie wybiorę Europę i odwiedzę najpierw Wielką Brytanię lub Hiszpanię.

Jeśli Patroni na to pozwolą:
Chiny
Japonia
Indie
Stany Zjednoczone
Egipt lub Zjednoczone Emiraty Arabskie
Kenia lub Tanzania
...

W każdym wypadku najpierw Patroni zostaną zapytani o to jaki kraj powinienem odwiedzić.

W międzyczasie będą oczywiście powstawały też materiały na naszym rodzimym terenie o relacjach, manierach, charakterze i elegancji.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

6 zł / miesiąc
patroni: 7
Uważasz Czas Gentlemanów za wartościowe miejsce? Możesz wspomóc jego rozwój choćby tą kwotą.

W zamian to ja będę Ci bardzo wdzięczny! Ponadto otrzymasz dostęp do comiesięcznych vlogów kręconych dla Patronów, które będą tutaj publikowane.
Zostań patronem
12 zł / miesiąc
patroni: 11
Serdecznie dziękuję za wsparcie! Wiele ono dla mnie znaczy, bez względu na wysokość wpłaty. Zapraszam do Klubu Patronów Czasu Gentlemanów - specjalnej grupy na Facebooku, która ułatwi nam kontakt. Natomiast na tym profilu otrzymasz dostęp do dodatkowych materiałów dla Patronów.

Ja tymczasem biorę się do pracy nad popularyzowaniem życia z klasą wśród młodych dam i gentlemanów.
Miłego dnia!
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 8
Serdecznie dziękuję za wsparcie! Wiele ono dla mnie znaczy, bez względu na wysokość wpłaty. Zapraszam do Klubu Patronów Czasu Gentlemanów - specjalnej grupy na Facebooku, która ułatwi nam kontakt. Natomiast na tym profilu otrzymasz dostęp do dodatkowych materiałów dla Patronów.

Ja tymczasem biorę się do pracy nad popularyzowaniem życia z klasą wśród młodych dam i gentlemanów.
Miłego dnia!
Zostań patronem
25 zł / miesiąc
patroni: 2
Wsparcie video/graficzne

W swojej pracy staram się być jak najbardziej samowystarczalny, co wymaga ode mnie umiejętności graficznych i edytorskich, ale też odpowiedniego oprogramowania. Niestety Photoshop to nie kaprys, a stabilny program do montażu video piechotą nie chodzi.

Wybierając ten próg pomożesz mi w pierwszej kolejności nabyć dobry program do obróbki grafiki, a w drugiej wymienić nieco zawodny edytor video na profesjonalne oprogramowanie. To dla mnie bardzo ważne narzędzia pracy.

W nagrodę otrzymasz co miesiąc grafikę z inspirującym cytatem, a także miejsce na liście Patronów i dostęp do grupy.
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 3
Serdecznie dziękuję za wsparcie! Wiele ono dla mnie znaczy, bez względu na wysokość wpłaty. Zapraszam do Klubu Patronów Czasu Gentlemanów - specjalnej grupy na Facebooku, która ułatwi nam kontakt. Natomiast na tym profilu otrzymasz dostęp do dodatkowych materiałów dla Patronów.

Ja tymczasem biorę się do pracy nad popularyzowaniem życia z klasą wśród młodych dam i gentlemanów.
Miłego dnia!
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 3
Serdecznie dziękuję za wsparcie! Wiele ono dla mnie znaczy, bez względu na wysokość wpłaty. Zapraszam do Klubu Patronów Czasu Gentlemanów - specjalnej grupy na Facebooku, która ułatwi nam kontakt. Natomiast na tym profilu otrzymasz dostęp do dodatkowych materiałów dla Patronów.

Ja tymczasem biorę się do pracy nad popularyzowaniem życia z klasą wśród młodych dam i gentlemanów.
Miłego dnia!
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 3
Serdecznie dziękuję za wsparcie! Wiele ono dla mnie znaczy, bez względu na wysokość wpłaty. Zapraszam do Klubu Patronów Czasu Gentlemanów - specjalnej grupy na Facebooku, która ułatwi nam kontakt. Natomiast na tym profilu otrzymasz dostęp do dodatkowych materiałów dla Patronów.

Ja tymczasem biorę się do pracy nad popularyzowaniem życia z klasą wśród młodych dam i gentlemanów.
Miłego dnia!
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy