Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

100 zł

miesięcznie

250 zł

łącznie

  Fundacja Edukacji Naturalnej prowadzi projekt Dalcedo - daleko na szlaku. Misją naszego projektu jest odkrywanie i popularyzowanie polskiego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Dziedzictwo to opisujemy w kluczu szlaków istniejących i przez nas opracowanych.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 25000 zł miesięcznie
brakuje 24900 zł
Niezależne OBSERWATORIUM polskiego dziedzictwa
Chcemy uczynić z „Dalcedo - daleko na szlaku” niezależne obserwatorium polskiego dziedzictwa.

Widzimy ogromną potrzebę w tym zakresie. Będziemy monitorować i dokumentować różne obiekty, także te rzadko fotografowane. Pokażemy ich piękno, historię, ale i zagrożenia. Zwiększymy częstotliwość publikacji do 3-4 w tygodniu, a docelowo zamierzamy publikować materiały codziennie. Oprzemy się na autorskiej dokumentacji fotograficznej o coraz wyższej jakości. Stworzymy zbiór zdjęć polskiego dziedzictwa. Zwiększymy nacisk na działania edukacyjne.

Chcemy jednak pozostać niezależni od biznesu turystycznego czy polityk rządowych. Chcemy, by inicjatywa rozwijała się jako przedsięwzięcie społecznościowe. Dlatego potrzebujemy Was i prosimy jedynie o 5 zł miesięcznie. To niewiele, ale to tyle, ile potrzebujemy by realizować naszą misję. Oczywiście, będziemy bardzo wdzięczni każdemu, kto zdecyduje się wpłacać większe sumy, ale wierzymy, że już małe wpłaty pozwolą nam pozostać niezależnymi.

Zebrane pieniądze wydamy na:
1) poszerzenie zespołu przez współpracę z ekspertami dziedzinowymi m.in. historykami i przyrodnikami właściwymi dla danego obiektu lub miejsca;
2) zaangażowanie profesjonalnych fotografów i ich podróże po kraju;
3) stworzenie biblioteki;
4) działania edukacyjne i promowanie postów;
5) redakcję i edycję zebranych materiałów.

Na stronie fundacji będziemy przedstawiali sprawozdania finansowe z wykorzystania każdej zebranej od Was złotówki.

5 kroków do zostania naszym Patronem: https://tiny.pl/t1jwm

Z Waszym wsparcie ruszamy 22 września.

Zapraszamy do kontaktu. Odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy kontaktować się z nami przez wewnętrzną pocztę na Patronite - "Napisz wiadomość" w prawym górnym rogu.

O Autorze

Fundacja Edukacji Naturalnej

Fundacja Edukacji Naturalnej wspiera samodzielne odkrywanie miejsc, poznawanie zjawisk i budowanie dobrych relacji. Zapraszamy do wspólnego przebycia drogi w ramach projektu Dalcedo - daleko na szlaku, która pomoże nam odkryć własne dziedzictwo. Każdy musi ją przebyć osobiście, ale my chcemy być pomocnym towarzyszem podróży.

Link do strony naszej fundacji: https://fundacjaen.org.pl/

Dalcedo - daleko na szlaku

Misją naszego projektu jest odkrywanie i popularyzowanie, a docelowo ochrona miejsc o dużej wartości historycznej (np. Ostrów Lednicki), kulturowej (np. Spichlerze w Grudziądzu) i przyrodniczej (np. Puszcza Bukowa w Bieszczadzkim Parku Narodowym) z terenu całej Polski. Najbardziej interesują nas obiekty o dużej wartości, ale nieznane, zapomniane, ignorowane, podlegające degradacji zagrożone (np. meandry Bugu) lub wręcz będące w stanie ruiny (np. pałac w Różance). Takie, o których mało kto wie, które mijamy nie zwracając na nie uwagi, ale także te, których historia jest ukryta pod płaszczem współczesnej ich funkcji np. jako hotelu (Pałac Ciekocinko) lub biura. Interesują nas także wszelkie inicjatywy mające na celu uratowanie, utrzymanie obiektów lub nadanie im nowego życia (jak np. DymarkiŻelazna Kolebka w Nietulisku).

Za nasze publikacje nie pobieramy żadnych opłat od gestorów obiektów, by nie były formą ich reklamy – zresztą wiele z pokazywanych przez nas miejsc nie ma żadnych gestorów. Jesteśmy też niezależni od branży turystycznej oraz instytucji państwowych. Portal robimy jako wolontariusze, kosztem innych działań naszej fundacji. Zdjęcia pozyskujemy przez czasochłonną kwerendę innych publikacji, działając w ramach licencji Facebooka. Czasem korzystamy z życzliwości lokalnych pasjonatów. Ten tryb działania pozwala nam publikować posty co 1-2 tygodnie.

Wybrane przez nas miejsca opisujemy w formie szlaków łączących obiekty o podobnych cechach lub które łączy wspólnota miejsca. Pokazujemy szlaki już istniejące lub proponujemy własne. Zobaczcie, co już zrobiliśmy: https://www.facebook.com/Dalcedo.daleko.na.szlaku/

Lista opracowanych dotąd szlaków (każda ilustracje stanowi link do odpowiedniego postu; w każdym znajdują się informacje nt. miejsc oraz atrybucje poszczególnych zdjęć):

Krzemienny Krąg

  
 

Szlak Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej

Szlakiem Napoleona Ordy

Szlakiem dworów i pałaców
Północnych Kaszub

Ścieżkami Polesia Zachodniego

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
Serdecznie dziękujemy dla każdego, kto zdecyduje się wpłacać 5 zł miesięcznie. Niby niewiele, ale właśnie o taką kwotę prosimy i wierzymy, że duża społeczność wpłacających tak małe kwoty pozwoli nam pozostać niezależnymi. Wpłacając tę kwotę stajesz się naszym Patronem.

Dostaniesz możliwość darmowego korzystania z naszego zbiór autorskich zdjęć. Otrzymasz dostęp do galerii powiększanej o ok. 5000 - 10000 zdjęć rocznie z bezcennych miejsc kulturowych i przyrodniczych w Polsce. Udostępnimy Tobie zdjęcia z miejsc, których nie znajdziesz w serwisach typu Shutterstock lub Pixabay. Nasze zdjęcia możesz swobodnie wykorzystywać w dowolnym celu. Prosimy jednak o wyraźną informację, że pochodzą z fanpagu „Dalcedo - daleko na szlaku” oraz o wskazanie autora zdjęcia. Jednak w przypadku chęci: a) wykorzystania komercyjnego; b) modyfikacji; c) zdjęcie znaków wodnych, będziemy wymagać maila z prośbą o zgodę na takie ich wykorzystanie.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
Jeszcze większa wdzięczność i szczere podziękowanie. Każda taka wpłata przyśpieszy naszą niezależność, a przede wszystkim przybliży nas do realizacji jeszcze większych celów. Wpłacając tę kwotę stajesz się naszym Patronem.

Dostaniesz możliwość darmowego korzystania z naszego zbiór autorskich zdjęć. Otrzymasz dostęp do galerii powiększanej o ok. 5000 - 10000 zdjęć rocznie z bezcennych miejsc kulturowych i przyrodniczych w Polsce. Udostępnimy Tobie zdjęcia z miejsc, których nie znajdziesz w serwisach typu Shutterstock lub Pixabay. Nasze zdjęcia możesz swobodnie wykorzystywać w dowolnym celu. Prosimy jednak o wyraźną informację, że pochodzą z fanpagu „Dalcedo - daleko na szlaku” oraz o wskazanie autora zdjęcia. Jednak w przypadku chęci: a) wykorzystania komercyjnego; b) modyfikacji; c) zdjęcie znaków wodnych, będziemy wymagać maila z prośbą o zgodę na takie ich wykorzystanie.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
Jesteśmy pełni podziwu i wdzięczności. Taka pomoc pozwoli nam uwierzyć, że możemy szybciej możemy osiągnąć nasze cele i myśleć o dalszych, bardziej ambitnych projektach. Wpłacając tę kwotę stajesz się naszym Patronem.

Dostaniesz możliwość darmowego korzystania z naszego zbiór autorskich zdjęć. Otrzymasz dostęp do galerii powiększanej o ok. 5000 - 10000 zdjęć rocznie z bezcennych miejsc kulturowych i przyrodniczych w Polsce. Udostępnimy Tobie zdjęcia z miejsc, których nie znajdziesz w serwisach typu Shutterstock lub Pixabay. Nasze zdjęcia możesz swobodnie wykorzystywać w dowolnym celu. Prosimy jednak o wyraźną informację, że pochodzą z fanpagu „Dalcedo - daleko na szlaku” oraz o wskazanie autora zdjęcia. Jednak w przypadku chęci: a) wykorzystania komercyjnego; b) modyfikacji; c) zdjęcie znaków wodnych, będziemy wymagać maila z prośbą o zgodę na takie ich wykorzystanie.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
Serdecznie dziękujemy za wsparcie i wielkie zaufanie do nas. Mamy nadzieję, że nasza ciężka praca spełni Twoje oczekiwania. Wpłacając tę kwotę i stajesz się naszym Patronem.

Dostaniesz możliwość darmowego korzystania z naszego zbiór autorskich zdjęć. Otrzymasz dostęp do galerii powiększanej o ok. 5000 - 10000 zdjęć rocznie z bezcennych miejsc kulturowych i przyrodniczych w Polsce. Udostępnimy Tobie zdjęcia z miejsc, których nie znajdziesz w serwisach typu Shutterstock lub Pixabay. Nasze zdjęcia możesz swobodnie wykorzystywać w dowolnym celu. Prosimy jednak o wyraźną informację, że pochodzą z fanpagu „Dalcedo - daleko na szlaku” oraz o wskazanie autora zdjęcia.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
Brak nam słów… każdy miesiąc zbliża nas do naprawdę wielkich celów. Chcielibyśmy podziękować szczególnie, bo to już naprawdę niemało pieniędzy. Obdarzasz nas wielkim zaufaniem. Wpłacając tę kwotę stajesz się naszym Patronem.

Dostaniesz możliwość darmowego korzystania z naszego zbiór autorskich zdjęć. Otrzymasz dostęp do galerii powiększanej o ok. 5000 - 10000 zdjęć rocznie z bezcennych miejsc kulturowych i przyrodniczych w Polsce. Udostępnimy Tobie zdjęcia z miejsc, których nie znajdziesz w serwisach typu Shutterstock lub Pixabay. Nasze zdjęcia możesz swobodnie wykorzystywać w dowolnym celu. Prosimy jednak o wyraźną informację, że pochodzą z fanpagu „Dalcedo - daleko na szlaku” oraz o wskazanie autora zdjęcia.
Zostań patronem

Polecani Autorzy