Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

3330 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  Emergenza! Born to play live :) To festiwal tworzony przez ludzi z pasją dla kapel bez kontraktów płytowych.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

O Autorze

Czym jest EMERGENZA FESTIVAL?

To międzynarodowy festiwal działający na zasadach franczyzy! Organizowany lokalnie przez zarząd złożony z 3 osób na cały kraj. Nowa ekipa zakończyła właśnie V edycję. Byliśmy w 8 miastach Polski : Warszawa, Szczecin, Gdańsk, Poznań, Łódź, Kraków, Katowice, Lublin.

W przyszłej edycji planujemy rozszerzyć festiwal o kolejne miasta takie jak : Koszalin, Gorzów Wielkopolski, Olsztyn, Bydgoszcz, Gdynia, Zamość

Wszystko to wymaga mnóstwa pracy, co pochłania wiele czasu. Jednak żeby to robić potrzeba też pieniędzy.

Mamy wiele pomysłów na rozszerzenie POLSKIEJ SCENY MUZYCZNEJ!!! 

Wierzymy w młode kapele i chcemy im pomagać.

 

Emergenza Crew

Jesteśmy młodym zgranym team'em, który ma wielkie serducho do tego co robimy. Pracując za darmo oddajemy wszystko co mamy czyli siebie. Wierzy w siłę Polskich wykonawców i chcemy im pomagać. 

 • Marcin "Yanusin" Janusiński - wokalista, gitarzysta, konferansjer i stage manager. 
 • Tomek "Radom" Radomski - perkusista, buso-ogarniator, technik, kontakto załatwiacz. 
 • Jarosław Dudek - Promotor, opiekun ogniska na FB.

 

Projekt PostSeasonTour

Kapele w naszym festiwalu nie tylko mają możliwość zagrania profesjonalnie zorganizowanych koncertów i to nawet pięciu w trakcie sezonu. Walczą również o nagrody. A najważniejsza z nich to trasa koncertowa po 20 największych klubach Europy. tę nagrodę zdobywa jednak tylko jeden band z całego świata.

My chcielibyśmy dla polskiego I miejsca zorganizować taką trasę. Na początku na mniejszą skalę, ale stopniowo rozwijając nasze możliwości ją powiększać. Jeszcze nikt nigdy tego nie zrobił!

I tutaj Twoja rola SPONSORZE! Wszystko  kosztuje. Noclegi, paliwo, jedzenie, kluby, realizatorzy dźwięku i świateł. Bez finansowego wsparcia nie uda nam się tego wykonać. 

My mamy wiedzę i kontakty żeby to zrobić i upamiętnić na kamerach, a Ty możesz nas wesprzeć finansowo.

 

Emergenza Polska Tour

To drugi projekt trasy jaki szykujemy! Będzie łatwiej bo na własnym terenie, ale transportu noclegów czy jedzenia nie przeskoczymy. Chcielibyśmy najciekawsze kapele z naszego podwórka prezentować w innych miastach konkursowych! Kluby i tak są już załatwione, realizatorzy są na miejscu tylko wybrany band musi dojechać, wypocząć przed i po gigu oraz zapchać brzuch coby się im lepiej spało po trudach scenicznych. 

 

Zapraszamy na naszą stronę : 

www.emergenza.net

www.facebook.com/emergenzapolska

 

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Doceniamy każdy gest!
Dla Ciebie piątka to pewnie niewiele! Dla nas to masa potrzebnych wydruków z pobliskiego ksero :)

Dziękujemy! Za to zawsze przybijemy Ci pionę na eventach przez nas organizowanych :)
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Bring it on! Teraz już nie tylko na ksero nam wystarczy, ale i na pocztę.
Bo przecież dycha do dychy i zapłacimy za znaczki i koperty.
Dziękujemy Ci bardzo!!!!
Wstawiamy raz w miesiącu #tag z Twoim nickiem przy zdjęciu Emergenzy!
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 0
Tu już się dzieje!
W zamian za Twą hojność będziesz dostawał od nas Newsletter.
W nim zawrzemy info o festiwalu i innych aktualnościach związanych z naszymi wydarzeniami.
A do tego dorzucamy nasze uśmiechy i wielkie podziękowania!
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 100
WOW! Musisz być muzycznym entuzjastą!
Poszukiwaczem nowości na Polskiej scenie.
Dlatego należy Ci się jedno darmowe wejście w miesiącu na wybrany przez Ciebie koncert Emergenzy.
No i oczywiście nasza dozgonna wdzięczność.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 50
Czujemy od Ciebie mega pozytywną energię!
Stówa miesięcznie pokrywa nam częściowo koszty prowadzenia działalności biurowej i rozliczeniowej.
Brak nam słów pisanych żeby Ci podziękować dlatego nagramy specjalny filmik z trasy.
*oraz wszystkie nagrody z poprzednich progów
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 20
Panie Sponsorze!
Tego to się nikt nie spodziewał! Dajesz nam tak wiele, ze w zamian zapraszamy Cię na wybrany przez Ciebie dzień festiwalowy.
Zobaczysz jak pracujemy przy scenie z kapelami. Zaciągniesz się bacstagowym powietrzem i otrzymasz VIP passa.
To nie wszystko! Zostaniesz wpisany na oficjalną listę naszych sponsorów, umieszczoną na naszej stronie.
*oraz wszystkie nagrody z poprzednich progów
Zostań patronem
1000 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 5
What?????!!!!!!
Nie wierzymy.... Przecieramy oczy po raz czwarty. Stajesz się naszym mistrzem dla którego przygotujemy ołtarzyk i będziemy się doń kłaniać codziennie. A tak na serio to niesamowite co robisz dla nas. Naszej radości nie da się opisać. Po za wszystkimi nagrodami z poprzednich progów chcielibyśmy dodać coś specjalnego dla Ciebie Sponsorze ! Ekskluzywny filmik z naszych wyjazdów, rozmowy z backstagy, spotkania z gwiazdami i wszystko co się wydarzy w czasie festiwalu. Stajesz się także naszym honorowym gościem. Zawsze mile widzianym w Vip sekcji na każdym z naszych koncertów!
Zostań patronem

Polecani Autorzy