Everyday Warsaw

Funkcjonowanie

330 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

330 zł

brakuje

Tyle mniej więcej potrzebuje miesięcznie aby opłacić abonament za programy i hosting strony.

Funkcjonowanie rozszerzone

900 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

900 zł

brakuje

To nawet nie są koszty działalności w Polsce. Ale zdecydowanie mi lżej to udźwignąć i skupić się na pracy twórczej.

Minimalna Krajowa

1 459 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

1 459 zł

brakuje

Przyzwoita kwota ;)
Na tyle przyzwoita, że mogę po opłatach zostać na zero i liczyć, że uda mi się sprzedać odbitki :D

Mogę skupić swoje wysiłki na Everyday Warsaw

2 759 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

2 759 zł

brakuje

Taka kwota pozwoli mi na skupieniu się w 100% na Everyday Warsaw

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)