Avatar użytkownika

Ewelina Negowetti

Opcja wsparcia finansowego jest niedostępna!

O autorze

Wspieram rodziców dzieci transpłciowych oraz inne osoby dorosłe, które potrzebują wsparcia, informacji, wiedzy merytorycznej lub szkoleń z zakresu transpłciowości. Prowadzę największą w Polsce grupę samopomocową dla rodziców dzieci transpłciowych i współpracuję z firmami, szkołami, fundacjami.

Wspieram rodziców dzieci transpłciowych poprzez dostarczanie im wiedzy na temat transpłciowości, informacji gdzie szukać pomocy medycznej, prawnej etc. Prowadzę największą w Polsce grupę wsparcia rodziców dzieci transpłciowych. Jest to grupa samopomocowa, na Facebook'u i obecnie zrzesza ponad 600 rodziców. Jestem aktywną medialnie edukatorką i współautorką broszur informacyjnych, autorką infografik - dla rodziców, szkół, specjalistów. Aktywnie działam na rzecz poprawy sytuacji transpłciowych nastolatków w szkołach, szczególnie w kontekście możliwości funkcjonowania dziecka pod wybranym imieniem, dostępu do toalet itp. Wspieram nauczycieli, którzy potrzebują takiego wsparcia by zapewnić dobre funkcjonowanie transpłciowym osobom w szkole.

Współdziałam z wieloma organizacjami wspierającymi społeczność osób LGBTQIA+ , zarówno w Polsce jak i Szwajcarii, Danii czy Kanadzie. Szkolę się na bieżąco i dzielę wiedzą z korporacjami, Organizacjami pozarządowymi, poprzez prasę, radio czy udział w programach tv

Działam na rzecz praw osób transpłciowych w miejscach pracy poprzez szkolenia dla działów HR, managerów i społeczności - https://www.youtube.com/watch?v=ib5n7AOWOfs

Wspieram działania na rzecz rodziców dzieci transpłciowych wielu organizacji  jak: Kampania Przeciw Homofobii, Stowarzyszenie "My, Rodzice"; Fundacja Trans-Fuzja i innych. 

Z wieloma anonimowymi rodzicami dzieci transpłciowych, prowadzę zbiórkę pieniędzy na zakup binderów dla transpłciowych nastolatków, które nie mają wsparcia w domu. W 2021 roku łącznie przekazaliśmy ponad 80 binderów takim dzieciom. Do zbiórki włączyły się osoby niezwiązane z transpłciowymi dziećmi a zwyczajnie - dobrzy ludzie, którzy angażują się w nasze działania. To jedna z najważniejszych naszych akcji.

Tworzę materiały edukacyjne, infografiki, których celem jest edukowanie społeczeństwa w sposób przystępny i zrozumiały. 

      

 


Moje działania wynikają częściowo z doświadczeń życiowych i dotychczasowej drogi zawodowej. Jestem mamą dwóch synów, jeden z nich jest osobą transpłciową. Zanim zrobił coming out, działałam już na rzecz osób wykluczonych. Mam wieloletnie doświadczenie pracy w międzynarodowych korporacjach a moje formalne wykształcenie to licencjat z polityki imigracyjnej Polski oraz tytuł magistra z pracą magisterską na temat zarządzania organizacjami pozarządowymi. Jestem certyfikowanym mediatorem szkolnym i posiadam uprawnienia trenera biznesu. To pozornie odległe doświadczenie pracy w korporacjach pozwala mi efektywnie działać na rzecz rodziców dzieci transpłciowych. Wierzę, że wspierając ich działam najefektywniej na rzecz edukacji w zakresie praw osób transpłciowych w Polsce, w tym szczególnie na rzecz dzieci transpłciowych. Obecnie tworzę poradnik dla rodziców dzieci transpłciowych, w którym znajdą całą niezbędną wiedzę na temat poruszania się po świecie swojego transpłciowego dziecka. Mam wiele fajnych pomysłów, które mają na celu edukację społeczeństwa w temacie transpłciowości.