Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

0 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  Fortyfikacje - miejsce poświęcone miłośnikom wszelkiej fortyfikacji - szczególnie tej nowożytnej, niemieckiej oraz pruskiej.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 20 zł miesięcznie
brakuje 20 zł
Utrzymanie serwisu fortyfikacje.xyz przez miesiąc
Dzięki tej kwocie mój blog spokojnie przetrwa kolejny miesiąc!
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 150 zł miesięcznie
brakuje 150 zł
Utrzymanie serwera przez rok
Taka kwota pozwoli mi na utrzymanie strony fortyfikacje.xyz przez rok. Pozwoliłaby na utrzymanie hostingu oraz domeny.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 300 zł miesięcznie
brakuje 300 zł
Co najmniej jedna wyprawa miesięcznie!
Pozwoli mi to spokojnie co najmniej raz w miesiącu wybrać się na eksplorację! Bez lęku o domowe finanse! Taka kwota miesięcznie pozwoli mi na sfinansowanie kosztów paliwa i wyżywienia. Pozwoli mi to odłożyć środki, które bym na to przeznaczył na kupno nowego sprzętu eksploracyjnego!
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 1000 zł miesięcznie
brakuje 1000 zł
Wyprawa na Trójkąt Lidzbarski!
Jedną z tych linii umocnień, którą chciałbym zobaczyć to... Trójkąt Lidzbarski! Dla mnie to legendarne fortyfikacje! Przy okazji mógłbym zahaczyć o Pozycję Olsztyniecką, Szczycieńską... Ach, rozmarzyłem się ;)
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 1800 zł miesięcznie
brakuje 1800 zł
Obiektyw szerokokątny!
Ooooo! O tym marzyłem od zawsze! ;) Obiektyw szerokokątny Sigma 10-20mm! Pozwoli na jeszcze lepszą fotografię wnętrz eksplorowanych fortyfikacji oraz ujęcie ich aparycji w jeszcze szerszym zakresie! Marzenia się spełniają...

O Autorze

Dzień dobry! Czołem!

Z tej strony Michał - twórca, administrator i motor w jednym fanpaga'u Fortyfikacje. Jeśli tu zawitałeś, to znaczy, że zetknąłeś się już z jakąś moją twórczością! Bardzo mi przyjemnie! Obecnie działam sam i prawdopodobnie długo tak zostanie. To nie znaczy - oczywiście - że nie jestem otwarty na współpracę: otacza mnie grupa przyjaciół, znajomych, po prostu dobrych dusz, które wspierają mnie słowem, wiedzą i umiejętnościami (Dziękuję!).

Pasja!

Moją pasją, którą staram się dzielić, jest sztuka fortyfikacyjna. Początkowo byłem tzw. bunkrowcem, którego interesowały jedynie tzw. doły. Z czasem moje zainteresowanie wzbudziły konstrukcje naziemne, zacząłem poznawać kolejne linie umocnień, szczegóły konstrukcyjne, gromadziłem literaturę... Wiernym towarzyszem był i jest (!) aparat fotograficzny. Początkowo wszystkie zdjęcia szły do szuflady. W 2014 roku postanowiłem, że uczynię z nich pożytek i tak narodził się profil na Facebook'u FORTYFIKACJE. Z czasem narodziło się coś równoległego: strona internetowa, na którą staram się przenosić wszystkie moje posty, artykuły i zdjęcia. Zdjęcia wykonuję oczywiście sam, wiedzę merytoryczną czerpię przede wszystkim z prywatnej biblioteczki. Stronę tworzę amatorsko, tak jak potrafię, za podstawę posłużył mi szablon Joomla Beyond.

Dlaczego?

Moja pasja jest dla mnie darem, dzielę się nią i płynącą z niej wiedzą i umiejętnościami nie żądając niczego w zamian. Tak było, tak jest i tak będzie! Cokolwiek każdy (nawet ja! ;) ) potrzebuje czasem pomocy: docieranie do kolejnych fortecznych zakątków, konserwacja i kupno nowego sprzętu fotograficznego oraz związanego z eksploracją, wreszcie - prowadzenie działalności medialnej na Facebooku i własnej stronie internetowej  - wymagają niemałych nakładów finansowych... Dotąd ponosiłem je sam - i szczerze - dalej je będę ponosił...

Prośba!

...Lecz jeśli uważasz, że to co robię jest cenne i warto mnie wesprzeć:

Będę Ci bardzo wdzięczny!


Kierunki moich zainteresowań

Celem głównym jaki sobie postawiłem jest poznawanie rozmaitych fortyfikacji, ich eksploracja i popularyzowanie wiedzy o nich. Oczywiście - jak każdy - mam swoje sympatie. Jak dotąd zajmowałem się głównie penetracją następujących linii umocnień i fortyfikacji:

Pozycja Odry

(Oder-Stellung)

To prawdopodobnie moja najbardziej ukochana linia umocnień! Schrony wzniesione w jej ramach zbudowane są wzdłuż Odry od Wrocławia po Eisenhüttenstadt w Niemczech. Budowana w latach 1928-1937.

Pozycja Pomorska

(Pommern-Stellung)

Niesamowite niemieckie umocnienia! Ciągną się od Gorzowa Wlkp. po Darłowo. Dodatkowym atutem jest intrygujący krajobraz i przyroda z Drawieńskim Parkiem Narodowym na czele. Schrony wznoszono w latach 1931-1937.

Pozycja Trzcielska

(Tirschtiegel-Stellung)

Niemieckie umocnienia graniczne. Bardzo je lubię, po pochodzę z regionu, gdzie można je napotkać. Bardzo tajemnicza i mało zbadana linia fortyfikacji.

Forteczny Łuk Odry-Warty

(Die Festungsfront Oder-Warthe-Bogen)

Znasz tą linię fortyfikacji pod nazwą Międzyrzecki Rejon Umocniony! Chyba najbardziej znane bunkry w Polsce! Musisz wiedzieć, że schrony wchodzące w jej skład to nie tylko "Pętla Boryszyńska" lub Panzerwerk 717 w Pniewie. Rozciąga się pomiędzy nurtami rzek Odry i Warty. Wznoszona w latach 1934-1944.

Schrony mobilizacyjne i międzypolowe
Twierdzy Poznań

Bardzo lubię wracać do Poznania! Nie tylko po to by oglądać potężne forty, ale przede wszystkim by eksplorować mało znane, a bardzo ciekawe schrony, które powstały w latach 1887-1914.

Pruskie fortyfikacje nowożytne

Poznań, Kostrzyn nad Odrą, Kołobrzeg, Świnoujście, Głogów... to niegdyś miasta twierdze. Wiele umocnień wznoszonych przez Prusy przetrwało do dziś. Wiele z nich jest mało znanych! Szczególnie interesujące są dla mnie blokhauzy kolejowe.

Niemieckie stacje radarowe
z czasów II wojny światowej

Rozsiane praktycznie na terenie całej Polski. Niewiele osób o nich wie mieszkając nawet obok nich!

Polskie fortyfikacje

Mamy swoją myśl fortyfikacyjną! W okresie II Rzeczypospolitej i PRL wznosiliśmy arcyciekawe umocnienia! Dla mnie jest to teren planowanych eksploracji. Twoje wsparcie pomoże mi zrealizować te plany!

Oczywiście to nie wszystko!

Twoje wsparcie może umożliwić mi eksplorację kolejnych fortyfikacji polskich, niemieckich, sowieckich, pruskich, austriackich. Ba! Może sprawić, że moja opowieść na temat umocnień przekroczy granice Polski i snuta będzie dalej!

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Polecani Autorzy