Fundacja Theosis

W Patronite od 20.05.2020

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 1371

Liczba Patronów: 936

Zostań Patronem
Kup na prezent
13 patronów
185 miesięcznie
5 340 łącznie
FUNDACJA THEOSIS została ustanowiona przez Monikę i Marcina Gajdów w dniu 24 sierpnia 2015 roku, a do KRS wpisano ją 18 listopada 2015 roku pod numerem 0000586830 i odtąd zaczęła funkcjonować jako organizacja pozarządowa o charakterze „non profit”

O Autorze

Fundacja Theosis działa w trzech obszarach: duchowości, psychologii i propagowania treści. Chcemy wspierać działania na styku psychologii i duchowości, dzięki którym człowiek może coraz piękniej, mądrzej i zdrowiej żyć, stając się coraz bardziej sobą: istotą wolną wewnętrznie i gotową do dzielenia się miłością z innymi. W teologii nazywamy ten stan świętością. Nazwa theosis (przebóstwienie) podkreśla, że świętość to udział w życiu Boga: Kto miłuje, zna Boga, bo Bóg jest miłością. (por 1J 4, 7-8).

Celem Fundacji Theosis jest więc… przymnażanie świętych ludzi na ziemi
Jeśli utożsamiasz się z tymi celami, możesz nas wesprzeć duchowo, modląc się za to dzieło, a także wspomóc je materialnie.

Każdy gest jest bezcenny!

Jesteśmy Ci wdzięczni za wszystko!

Im więcej miłości tym więcej miłości


Tutaj możesz wejść na nasze profile:
YOUTUBE
STRONA FUNDACJI THEOSIS
FACEBOOK


Monika i Marcin Gajdowie:

Wszystko zaczęło się od naszego spotkania z Karmelem… Już jako młodzi małżonkowie, zetknęliśmy się z duchowością karmelitańską, co zaowocowało podjęciem wiernej modlitwy wewnętrznej. Próbowaliśmy łączyć modlitwę w ciszy z życiem w świecie. Staraliśmy się zintegrować życie duchowe z obowiązkami zawodowymi i wychowywaniem czwórki dzieci.
Nie było łatwo! : )

Jednak wysiłek, który podjęliśmy, otworzył przed nami drogę kontemplatywną – wylała się „duchowość pustych rąk”. Prowadzili nas ukochani święci: Franciszek z Asyżu oraz Teresa od Dzieciątka Jezus. Potem pojawili się: Jan od Krzyża, Teresa z Avila, ojcowie pustyni, ojcowie greccy a także współcześni świadkowie modlitwy. Zaczęliśmy oddychać dwoma płucami Kościoła, rozpoznając jedność i komplementarność zachodniej tradycji kontemplacyjnej, w tym Lectio Divina oraz tradycji hezychastycznej, pochodzącej z prawosławia.

Gdy zaczęliśmy dzielić się darem modlitwy i duchowości pustych rąk z innymi, zebrała się wokół Słowa duchowa rodzina, którą nazywaliśmy Przyjaciółmi Miłości Miłosiernej.

Fundacja Theosis wspiera inicjatywy propagujące chrześcijańską duchowość kontemplacyjną. Krótko mówiąc: chcemy uczyć modlitwy i dzielić się darem duchowości, pozostając w sercu Kościoła Katolickiego. Robimy to na przeróżne sposoby: publikując materiały formacyjne oraz edukacyjne, organizując rekolekcje, sesje i konferencje, organizując konferencje on-line, wspierając materialnie ośrodki duchowości i osoby, których nie stać na udział w rekolekcjach. Marzy nam się budowa domu rekolekcyjnego „Święta Cisza”, pięknego miejsca do przeżywania indywidualnych rekolekcji w milczeniu. Może kiedyś Bóg pozwoli…

Tym czasem zapraszamy Cię do współpracy. Jeśli masz jakiś pomysł, jeśli chcesz w swoim mieście zorganizować rekolekcje, warsztaty, konferencję, utworzyć grupę modlitwy kontemplacyjnej, skontaktuj się z nami. Możesz także wesprzeć finansowo nasze działania.

Dziękujemy!


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Dominika Swierczynska
Dominika Swierczynska
Próg: 10 zł
Anonimowy patron
Próg: 10 zł
Tomasz Strzeszewski
Tomasz Strzeszewski
Próg: 5 zł
Anonimowy patron
Próg: 10 zł
Elzbieta Mazur
Elzbieta Mazur
Próg: 10 zł
Anonimowy patron
Próg: 50 zł