Strefa Patrona:

Zielona Góra
Obserwuj
Podziel się ze znajomymi
NAPISZ WIADOMOŚĆ
0

patronów

0 zł

miesięcznie

0 zł

łącznie

 

  Działamy od 7 lutego 2006 r. Naszą misją jest promocja kultury i tradycji żydowskiej oraz kształtowanie postaw tolerancji wobec materialnej i niematerialnej różnorodności kulturowej wśród społeczności lokalnych http://judaica.zgora.pl

ZOSTAŃ PATRONEM

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 200000 zł
brakuje 200000 zł
Rewitalizacja cmentarza żydowskiego
Chcemy przywrócić do pierwotnego stanu cmentarz żydowski przy ul. Letniej i Chmielnej w Zielonej jako jednego z najpiękniejszych i najlepiej zaprojektowanych dziewiętnastowiecznych ogrodów (wiekowe klony, dęby i robinie, czarny bez, roślinność ruderalna). Niestety postępująca dewastacja zwiększa kosztorys takiej inwestycji.

Potrzebujemy co najmniej 200 000 zł, żeby przeprowadzić generalne porządki z zakresu prac ogrodowych, zgodnych z wymogami religijnymi judaizmu i za zgodą Komisji Rabinicznej. Chcemy też naprawić zabytkowy mur (w wielu miejscach jest zniszczony) i ogrodzić ozdobnym płotem cały cmentarz.

Najpilniejsze prace jednak wymagają oczyszczenia działki z wszystkich śmieci i usunięcia części nielegalnego nasypu, który służy sąsiadowi za prywatny parking. Jeśli zostanie jeszcze trochę pieniążków, to chcielibyśmy jeszcze komisyjnie sporządzić dokumentację nekropolii (m.in. opis stanu zachowania cmentarza, jego wymiary i liczby zachowanych nagrobków), zabezpieczyć nagrobki niemieckie w formie lapidarium ściennego oraz zabezpieczyć macewy i zrekonstruować ich polichromię przez specjalistów z zakresu żydowskiej sztuki sepulkralnej.

Wszyscy darczyńcy - Patroni - zostaną uhonorowani imiennie kamienną tablicą: "Rewitalizacja cmentarza żydowskiego została zrealizowana dzięki wsparciu ..."

Więcej informacji o cmentarzu żydowskim i domu przedpogrzebowym w Zielonej Górze znajdziecie tutaj: http://judaica.zgora.pl/cmentarz/
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 350000 zł
brakuje 350000 zł
Generalny remont żydowskiego domu przedpogrzebowego
Chcielibyśmy odbudować dom przedpogrzebowy i przywrócić do jego dawnej świetności. Dziś jest w fatalnym stanie (dach przecieka, okna wybite, brama rozbita). W latach 60. ktoś urządził w nim oborę dla krów, a następnie ktoś inny - warsztat samochodowy i to wtedy zniszczono murowaną wannę rytualną o pojemności 3500 litrów wody oraz malowidła, przedstawiające żydowskie obrzędy pogrzebowe. Dodatkowo wybito drugie drzwi i zrobiono kanał do naprawy samochodów. Całości zniszczenia dopełniły niedawne wydarzenia: właściciel sąsiedniej posesji zrobił sobie parking dojazdowy dla samochodów, tworząc duży nasyp, który nie dość, że zdewastował kawałek uświęconej ziemi cmentarnej, to jeszcze przysypał ścianę boczną domu przedpogrzebowego.

Zbieramy fundusze na najpilniejsze prace remontowo-budowlane: w pierwszej kolejności musimy wymienić połać dachową, wstawić okna i bramę, a w dalszej kolejności - wykonać prace z zakresu otynkowania, malowania, instalacji systemu grzewczego i elektrycznego. Pragniemy uhonorować ten budynek, adaptując go na historyczne i kulturowe miejsce pamięci na mapie Zielonej Góry.

Wszyscy darczyńcy - Patroni - zostaną uhonorowani imiennie kamienną tablicą: "Remont i odbudowa żydowskiego domu przedpogrzebowego została zrealizowana dzięki wsparciu ..."

Więcej informacji o cmentarzu żydowskim i domu przedpogrzebowym w Zielonej Górze znajdziecie tutaj: http://judaica.zgora.pl/cmentarz/

O Autorze

Wszystko zaczęło się od szkolnej akcji Andrzeja Kirmiela, który wraz ze swoimi uczniami odnalazł, ocalił od zniszczenia i zabezpieczył macewy. 

 

Walczymy o przywrócenie pamięci historycznej o zielonogórskich Żydach w Zielonej Górze i o ocalenie cmentarza żydowskiego przy ul. Letniej i Chmielnej. Cyklicznie organizujemy akcje sprzątania kirkutu, wieczory chanukowe, wieczory szabatowe, koncerty, prelekcje i inne wydarzenia, przybliżające społeczeństwu tradycję i kulturę żydowską. https://judaica-zgora.tumblr.com/
 
Od lat próbujemy też zebrać fundusze na rewitalizację zdewastowanego cmentarza żydowskiego i zrujnowanego domu przedpogrzebowego, a zwłaszcza na najpilniejsze prace takie, jak generalny remont kaplicy z wymianą połaci dachowej i rekonstrukcją malowideł obrzędowych czy naprawa muru i ogrodzenie kirkutu. 

 

Nie mamy też wystarczających środków do organizowania wielu wystaw, koncertów i występów, przybliżających kulturę i tradycję żydowską. Ze skromnych pieniędzy, które uda nam się wyszarpać, oraz współpracy z kilkoma instytucjami publicznymi udaje się nam choć w niewielkim procencie coś zdziałać.

Galeria mediów