Avatar użytkownika

Kolorowe raki | ONKOBAZA

3
patronów
160 
miesięcznie
2 550 
łącznie
3
patronów
160 zł 2 550 zł
miesięcznie łącznie

Progi wsparcia

10 zł miesięcznie
WARIANT ZIELONY

Dziękuję!
Nawet nie wiesz, jak wielkie znaczenie ma dla mnie Twoje wsparcie!
1. Chcę to opisać, wysyłając do Ciebie maila z podziękowaniem.
2. Jeśli jeszcze nie śledzisz wszystkich moich kanałów, wyślę Ci do nich zaproszenie.
30 zł miesięcznie
WARIANT NIEBIESKI

Dziękuję!
Nawet nie wiesz, jak wielkie znaczenie ma dla mnie Twoje wsparcie!
1. Chcę to opisać, wysyłając do Ciebie list z podziękowaniem.
2. Dołączę do niego naklejki z logo Kolorowych raków i ONKOBAZY.
3. Jeśli jeszcze nie śledzisz wszystkich moich kanałów, wyślę Ci do nich zaproszenie.
50 zł miesięcznie
WARIANT ŻÓŁTY

Dziękuję!
Nawet nie wiesz, jak wielkie znaczenie ma dla mnie Twoje wsparcie!
1. Chcę to opisać, wysyłając do Ciebie list z podziękowaniem.
2. Dołączę do niego naklejki z logo Kolorowych raków i ONKOBAZY.
3. Jeśli jeszcze nie śledzisz wszystkich moich kanałów, wyślę Ci do nich zaproszenie.
4.Będę Cię informować mailowo o wszystkich ogłaszanych przeze mnie konkursach.
5. Jeśli Twoje wsparcie będzie trwało co najmniej trzy miesiące, to raz na kwartał wymienię Cię (jeśli się zgodzisz) w poście z podziękowaniami na grupie Kolorowe raki.
100 zł miesięcznie
Wybierz 100 zł
14 dostępnych miejsc
WARIANT POMARAŃCZOWY

Dziękuję!
Nawet nie wiesz, jak wielkie znaczenie ma dla mnie Twoje wsparcie!
1. Chcę to opisać, wysyłając do Ciebie list z podziękowaniem.
2. Dołączę do niego naklejki z logo Kolorowych raków i ONKOBAZY.
3. Jeśli jeszcze nie śledzisz wszystkich moich kanałów, wyślę Ci do nich zaproszenie.
4. Będę Cię informować mailowo o wszystkich ogłaszanych przeze mnie konkursach.
5. Jeśli Twoje wsparcie będzie trwało co najmniej trzy miesiące, to raz na kwartał wymienię Cię (jeśli się zgodzisz) w poście z podziękowaniami na grupie Kolorowe raki.
6. Będę Cię oznaczać pod postami (lub wysyłać do nich linki) na grupie Kolorowe raki, które będą dotyczyły tematu, który zgłosisz mi jako szczególnie dla Ciebie interesujący.
7. Raz na kwartał będziesz mógł/mogła zgłosić mi temat, który chciałbyś/chciałabyś, żebym poruszyła na swoim blogu. Jeśli tylko będzie się mieścił w jego konwencji - napiszę taki post!
500 zł miesięcznie
Wybierz 500 zł
10 dostępnych miejsc
WARIANT CZERWONY

Dziękuję!
Nawet nie wiesz, jak wielkie znaczenie ma dla mnie Twoje wsparcie!

1. Chcę to opisać, wysyłając do Ciebie list z podziękowaniem. Dołączę do niego naklejki z logo Kolorowych raków i ONKOBAZY.
2. Jeśli jeszcze nie śledzisz wszystkich moich kanałów, wyślę Ci do nich zaproszenie.
3. Będę Cię informować mailowo o wszystkich ogłaszanych przeze mnie konkursach.
4. Jeśli Twoje wsparcie będzie trwało co najmniej trzy miesiące, to raz na kwartał wymienię Cię (jeśli się zgodzisz) w poście z podziękowaniami na grupie Kolorowe raki.
5. W okresie Twojego wsparcia będę Cię oznaczać pod postami (lub wysyłać do nich linki) na grupie Kolorowe raki, które będą dotyczyły tematu, który zgłosisz mi jako szczególnie dla Ciebie interesujący.
6. Raz na kwartał będziesz mógł/mogła zgłosić mi temat, który chciałbyś/chciałabyś, żebym poruszyła na swoim blogu. Jeśli tylko będzie się mieścił w jego konwencji - napiszę taki post!
7. Raz na pół roku będę mogła wystąpić np. dla Twojej firmy wygłaszając przemówienie w tematyce profilaktyki onkologicznej i wsparcia w chorobie (on-line, chyba że ustalimy możliwości mojego dojazdu na spotkanie stacjonarne). Możemy to zamienić na LIVE'a z Twoim udziałem na moim kanale IG.
8. Jeśli świadczysz usługi w zakresie wsparcia pacjentów onkologicznych lub sprzedajesz produkt, który może być dla nich przydatny (nie dotyczy alt-medu, suplementów diety czy produktów nie związanych z onkologią - zapytaj wcześniej!), to w okresie Twojego wsparcia zamieszczę jedno ogłoszenie w ONKOBAZIE promujące Twój produkt/usługę.

Punkty 6-8 obowiązują, jeśli Twoje wsparcie będzie zadeklarowane na co najmniej pół roku.

Kup wsparcie na prezent!

Podaruj znajomemu subskrypcję Autora Kolorowe raki | ONKOBAZA w formie kuponu podarunkowego.

Zobacz jak działają kupony
Kup na prezent

O autorze

Wspieram Osoby, które usłyszały diagnozę onkologiczną oraz głośno mówię o profilaktyce. Służę wsparciem emocjonalnym, ale też podpowiadam konkretne narzędzia ułatwiające przejście przez trudny okres leczenia. Stale się szkolę, ale przede wszystkim bazuję na własnych doświadczeniach jako pacjentki.

ENGLISH VERSION - BELOW POLISH TEXT

 

Prowadzę bloga "Kolorowe raki", na którym: 

  • dzielę się swoimi doświadczeniami jako pacjentki onkologicznej,
  • pomagam budować wiarę w to, że może być dobrze,
  • pokazuję, że nawet w tak trudnej sytuacji, jaką jest leczenie nowotworu, można się śmiać i czuć dobrze,
  • podpowiadam różne patenty, które ułatwią przejście procesu leczenia pod czujnym okiem lekarzy.

Wiem, że w procesie leczenia są chwile, gdy wszystko widzi się w czarnych barwach. Ale wiem też, że można odkryć mnóstwo pozytywnych kolorów, a czerń oswoić.

Bloga prowadzę przede wszystkim na FB: https://www.facebook.com/koloroweraki, ale najważniejsze teksty archiwizuję też na stronie https://koloroweraki.pl/, tak aby łatwiej można było znaleźć konkretne wpisy. Dodatkowe moje działania można śledzić na profilu IG: https://www.instagram.com/kolorowe_raki/.

Oprócz regularnych wpisów, organizuję też KONKURSY dla moich Czytelników. Ich archiwum znajdziecie tutaj: https://koloroweraki.pl/index.php/konkursy/

Zbieram pozytywne myśli i wspierające cytaty.


  

Staram się zabierać głos, występując na rozmaitych spotkaniach czy konferencjach oraz zabierając głos w mediach. Oto kilka przykładów:

Więcej PUBLIKACJI znajdziecie tutaj: https://koloroweraki.pl/index.php/mowia-o-kolorowych-rakach/.

 

Oprócz wsparcia w postaci wpisów na blogu czy moich wystąpień, podpowiadam też Pacjentom PRODUKTY i USŁUGI, które mogą być przydatne w trakcie leczenia onkologicznego.

W tym celu stworzyłam stronę ONKOBAZA.PL, która jest stale rozwijana.

Znaleźć można na niej zarówno zbiór ofert o bezpłatnych formach pomocy (psychologicznej dietetycznej, medycznej, prawnej, wizerunkowej...) jak i o produktach czy usługach dostępnych na zasadach komercyjnych (w kategoriach od kosmetyków począwszy, poprzez peruki, zabiegi, badania i wiele innych, na literaturze skończywszy).

W uzupełnieniu ONKOBAZY, prowadzę i administruję GRUPĘ Kolorowe raki, na której stale publikuję informacje o wydarzeniach w tematyce onkologicznej, ciekawych artykułach, bieżących sprawach pacjentów, akcjach, które nie są cykliczne, itp.

Wszystkie te działania sprawiają mi wielką przyjemność i wiem, że są potrzebne, bo spotykają się z niesamowicie pozytywnym odzewem. Oprócz serdecznych słów wsparcia otrzymuję również nagrody, w tym Jaskółkę Nadziei w kategorii "Pacjent niosący nadzieję".

 

   

Bardzo chciałabym rozwijać dalej swoją działalność, ale ponieważ w 90% jest przeze mnie wykonywana w ramach wolontariatu, a stanowi tak naprawdę pracę na cały etat (poza widocznymi działaniami, bardzo dużo czasu przeznaczam na dokształcanie się - np. ukończyłam szkołę onkowolontariatu) - potrzebuję wsparcia finansowego, by móc działać dalej z niesłabnącym zaangażowaniem. Oprócz stałego rozwoju moich kanałów, poszerzania asortymentu w ONKOBAZIE (również o usługi dostępne poza Polską!), organizowania kolejnych konkursów, marzy mi się wydanie poradnika-książki. Nie chcę jeszcze zdradzać jego formuły, powiem tylko, że byłoby to coś bardzo użytkowego i praktycznego i oczywiście utrzymanego w konwencji Kolorowych raków.

Dziękuję wszystkim, którzy zechcą wesprzeć moje działania!

 


 

I run a blog „Kolorowe raki” („Colorful crayfish” - „rak” stands for “cancer” in Polish), where:

  • I share my experience as an oncology patient,
  • I help build faith that things can be good,
  • I show that even in such a difficult situation as cancer treatment, you can laugh and feel good,
  • I suggest various tips that will makes the treatment process easier (always under the watchful eye of doctors).

I know that there are times in the healing process when everything is black.  But I also know that you can discover a lot of positive colors and tame black.

I run my blog mainly on Facebook: https://www.facebook.com/koloroweraki, but I also archive the most important texts on the website https://koloroweraki.pl/, so that it is easier to find specific entries.  Additional my activities can be followed on IG profile: https://www.instagram.com/kolorowe_raki/.

In addition to regular entries, I also organize COMPETITIONS for my Readers.  You can find the archive here: https://koloroweraki.pl/index.php/konkursy/.

I collect positive thoughts and supportive quotes.


  

I am giving speeches on various meetings, events and conferences and speaking in the media.. Here are some examples:

 

More PUBLICATIONS can be found here: https://koloroweraki.pl/index.php/mowia-o-kolorowych-rakach/.

 

In addition to support in the form of blog entries or my speeches, I also advise patients on PRODUCTS and SERVICES that may be useful during oncological treatment.

For this purpose, I created the ONKOBAZA.PL website, which is constantly being developed.

There you can find a collection of offers of free forms of assistance (psychological, dietetic, medical, legal) as well as products or services available on a commercial basis (in categories ranging from cosmetics to wigs, treatments, tests and many others, including literature).

In addition to ONKOBAZA, I run the Kolorowe Raki FACEBOOK GROUP, where I constantly publish information about oncological events, interesting articles, current patient issues, non-cyclical campaigns, etc.

All these activities give me great pleasure and I know that they are needed, because they meet with an incredibly positive response.  In addition to warm words of support, I also receive awards, including the award for "Patient Bringing Hope".

 

   

I would love to develop my business further. Since 90% of it is done by myself on voluntary basis, and in fact it is a full-time job (and I still spend a lot of time on further education), I need support in order to continue with unwavering commitment.  In addition to the constant development of my channels, expanding the range in ONKOBAZA (also with services available outside Poland!), organizing new competitions, I dream of publishing a guide-book.  I do not want to reveal its formula yet, I will only say that it would be something very useful and practical and of course kept in the convention of “Kolorowe Raki”.

Thank you to everyone who wants to support my activities!

 

 

 

 

Dołącz do grona Patronów!

Wesprzyj działalność Autora Kolorowe raki | ONKOBAZA już teraz!

Zostań Patronem

Najnowsi Patroni

Anonimowy patron
100 zł
Anonimowy patron
30 zł

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę kilka kwestii.