Fundacja LEPSZY DOM LEPSZE JUTRO

W Patronite od 10.01.2023

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 3409

Liczba Patronów: 2726

Zostań Patronem
Kup na prezent
2 patronów
10 miesięcznie
25 łącznie
Fundacja Lepszy Dom Lepsze Jutro Celem Fundacji jest realizacja zadań społecznie i/lub gospodarczo użytecznych.

O Autorze

Zapraszamy do wsparcia naszej fundacji i pomocy najbardziej potrzebującym. Jesteśmy przekonani, że każda osoba może mieć wpływ na poprawę sytuacji społecznej i jesteśmy wdzięczni za każde wsparcie.

Jako patron naszej fundacji będziesz miał możliwość wsparcia projektów, które są bliskie Twojemu sercu. Twoje wsparcie finansowe umożliwi nam realizację projektów, które pomogą najbardziej potrzebującym. Będziesz miał również okazję uczestniczyć w spotkaniach i wydarzeniach, które organizujemy dla naszych patronów.

Nie musisz być milionerem, aby zostać naszym patronem. Każde wsparcie finansowe jest cenne i przyczynia się do osiągnięcia celów naszej fundacji. Wspierając nas, możesz mieć pewność, że Twoje pieniądze zostaną wykorzystane w sposób efektywny i zgodny z naszymi wartościami.

W podziękowaniu za okazany naszej Fundacji akt dobroci serca, złożymy na Twoje ręce list gratulacyjny i Certyfikat, który będziesz mógł umieścić w gablocie firmowej, jako dowód Twojej działalności charytatywnej.

 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) spotkania edukacyjne, prelekcje, wykłady, warsztaty, szkolenia, wyjazdy, konferencje,

2) organizację koncertów, wystaw, spotkań, eventów, pokazów,

3) reaktywację do życia społecznego poprzez kontakt z innymi ludźmi i reaktywację

życia towarzyskiego, wspólne spędzanie czasu, rozwijanie funkcji adaptacyjnych i

poznawczych, pomoc w poszukiwaniu pracy,

4) organizowanie i przeprowadzanie działań dążących do aktywizacji i wyrównania

szans ekonomicznych i społecznych,

5) udzielanie wsparcia finansowego, rzeczowego i organizacyjnego dla osób

potrzebujących,

​6) organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych na rzecz osób potrzebujących -

zarówno osób prywatnych, jak i instytucji, pomoc w zakupie środków medycznych i

paramedycznych, żywności, artykułów pierwszej potrzeby,

7) zatrudnianie osób na umowy i wolontariuszy,

8) działania promocyjne i reklamowe,

9) podnajem pomieszczeń oraz zakup środków trwałych i nieruchomości niezbędnych do

realizacji celów.


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Anna Urbaniak-Gadomska
Anna Urbaniak-Gadomska
Próg: 5 zł
Anonimowy patron
Próg: 5 zł