Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

2

patronów

54 zł

miesięcznie

54 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
759
miesięczne wsparcie
844
liczba patronów

  Muzeum które uczy i bawi - prezentując zabytkowy sprzęt informatyczny, z którego kiedyś człowiek był dumny i uważał go za niebywałe osiągnięcie.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

O Autorze

KOMPUTERY - nie zauważamy ich wartości historycznej, naukowej, estetycznej. One po prostu były i są. W cieniu wielkiej sztuki i architektury,  na naszych oczach odchodzą w niepamięć (utylizowane czyli trwale niszczone) perły pędzącego postępu technicznego. Choć zmieniły nasz świat i choć ich ranga w naszym życiu stale rośnie, o tych starych raczej nie pamiętamy, a są one przecież wyjątkowym dowodem ludzkiego geniuszu.

Ponad 10 lat temu, grupa zapaleńców podjęła próbę ratowania tego dziedzictwa. Od 7 lat rozbudowujemy i animujemy, zarejestrowane formalnie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Komputerów i Informatyki.

W czasie tych kilku lat stworzyliśmy i stale rozbudowujemy, unikalną na skalę światową interaktywną ekspozycję, pozwalającą nie tylko oglądać stare komputery ale także usiąść przed klawiaturą i spróbować swoich sił w praktyce.  Na przygotowane przez nas wystawy przychodzą tłumy odwiedzających, choć ani dostępne środki ani infrastruktura, nie pozwalają nam jeszcze w pełni wykorzystać zbiorów i pomysłów na ich prezentację. W jedną tylko Noc Muzeów 2018, w godzinach pomiędzy 17.00 a 01.00 gościło u nas ponad 2500 osób.

Obecnie, na wynajmowanych od miasta Katowice ok. 600 m2 powierzchni ekspozycyjnej prezentujemy blisko 300 urządzeń, wybranych spośród ponad 4000 zgromadzonych eksponatów.  Przygotowana ekspozycja obejmuje okres od końca lat 50-tych XX wieku do początków wieku XXI. Na przygotowanej wystawie znalazły się np.: komputer ODRA 1305, komputery VAX, komputery PRS, Apple (od MCIntosh do Imac), pierwszy przenośny HP 85, IBM seria51xx portable czy radziecki ZX Spectrum o nazwie Radug. W kolekcji posiadamy również wiele urządzeń produkcji polskiej, w tym np.: MERITUM, ComPan, Bosman, Impol, Meraster oraz linię sprzętową ELWRO.

Obok zabytków sprzętowych stale rozbudowujemy zasoby archiwalne literatury fachowej oraz oprogramowanie. Planowane jest ich udostępnienie w tworzącej się Bibliotece Specjalistycznej.

Część sali ekspozycyjnej - informatyka lata 80-te

 


Bardzo często odwiedzają nas media. Publikowane informacje ukazują się nie tylko w Polsce ale i za granicą. Na naszej stronie: Napisali o nas znajdziecie dużo przykładów takich publikacji. 

 


Odwiedzają nas także goście zagraniczni. Oto krótka relacja z wizyty przedstawicieli zaprzyjaźnionego The National Museum of Computing z  Bletchley Park w Wielkiej Brytanii.

 


Muzeum to nie tylko sam sprzęt i dokumentacja. Staramy się budować aktywne zespoły wolontariuszy. W naszym zespole spotkacie zarówno uczniów szkół średnich, dopiero poznających tę historię, jak i 70-latków, konstruktorów i serwisantów sprzętu sprzed 40-tu czy 50-ciu lat.

Zobacz film z naszych prac nad przywracaniem do życia komputera ODRA 1305.

Cele

0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 4000 zł miesięcznie
brakuje 3946 zł
Operacja Thanasis
Operacja Thanasis to projekt odtworzenia sali Ośrodka Obliczeniowego JC ODRA 1305, obejmujący prace konserwatorskie i uruchomieniowe Systemów Komputerowych ODRA 1304 i ODRA 1305. Co ważne - nie tylko odbudowujemy, ale także w pełni odtwarzamy oprogramowanie i uruchamiamy komputer ODRA 1305.
Kryptonimem THANASIS pragniemy uhonorować profesora Uniwersytetu Kreteńskiego, Thanasisa Kamburelisa - projektanta i twórcę komputera ODRA 1305.
Rodzina polskich komputerów ODRA, produkowana była seryjnie w latach 1970-1983, w Zakładach Elektronicznych Elwro we Wrocławiu. Seria 1305 uważana jest za jeden z najlepszych systemów komputerowych, produkowanych w latach siedemdziesiątych w RWPG.
W swoich zbiorach nasze muzeum zgromadziło pokaźną kolekcję dokumentacji i oprogramowania. Dlatego cała Operacja Thanasis prowadzona jest w oparciu o dostępne oryginały projektów i dokumentów, związanych z komputerami serii ODRA 1300.
Całość realizowanych prac prowadzi i nadzoruje, jeden z twórców komputera, wolontariusz MHKI, Pan Romuald Jakóbiec.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

7 zł / miesiąc
patroni: 0
Bardzo dziękujemy za wsparcie.
Każda wpłata pozwala nam choćby na zakup lepszych środków do wyczyszczenia starego komputera. A być może właśnie te kilka złotych pozwoli na zakup opornika lub tranzystora i umożliwi ponowne ożywienie takiego sprzętu z lat 70-tych jak np. ODRA 1305?
Zostań patronem
17 zł / miesiąc
patroni: 1
Za tyle możemy kupić np. niezbędne w działaniu muzeum ściereczki do czyszczenia ekranów. A jest co czyścić - blisko 100 monitorów włączonych dla każdego odwiedzającego!!!
Jeśli wspierasz nas taka kwotą, pochwal się przy wejściu do muzeum. Na pewno nie zapłacisz za bilet.
Zostań patronem
37 zł / miesiąc
patroni: 1
37 zł to już poważna kwota (prawie 450 zł rocznie).
Jeśli zdecydujesz się na takie wpłaty przez minimum 6 miesięcy, zapraszamy przez okres wpłat bezpłatnie do muzeum, a Twoje dane umieścimy na specjalnej liście wspierających, publikowanej na naszych stronach: www i Facebooku.
Zostań patronem
67 zł / miesiąc
patroni: 0
Wpłacając tę kwotę przez minimum 6 miesięcy, będziesz zawsze mile widzianym gościem. Oczywiście zanim wpadniesz, umów się z nami. Tym sposobem na pewno nie trafisz na zamknięte drzwi :) Zabierz ze sobą do 3 znajomych. Oni nic nie zapłacą!
Zostań patronem
127 zł / miesiąc
patroni: 0
Jeśli Twoje wsparcie obejmie minimum 6 miesięcy, gwarantujemy:
1. W trakcie okresu wpłat, dowolna ilość bezpłatnych wizyt w muzeum (Twoich w towarzystwie do 5-ciu znajomych)
2. Publikacja na naszych stronach oraz na specjalnej tablicy donatorów, dostępnej na terenie ekspozycji muzeum.
Zostań patronem
512 zł / miesiąc
patroni: 0
Ten poziom wpłat przez 6 miesięcy, to już minimum jedna wyprawa eksploracyjna po stary sprzęt. Umożliwiając wyprawy ratunkowe do najdalszych miejsc, stajesz się dla historii informatyki kimś wyjątkowo ważnym. Dlatego w naszym muzeum zyskujesz specjalny status. Gwarantujemy Ci tytuł opiekuna finansowego konkretnego sprzętu. Obok publikacji w sieci i dyplomu, ustalony sprzęt w ekspozycji zyska specjalną tabliczkę, informującą o Twoim zaangażowaniu.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy