Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

11

patronów

700 zł

miesięcznie

750 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
179
miesięczne wsparcie
341
liczba patronów

  Strona internetowa Społecznego Muzeum Żydów Białgostoku i Regionu (SMŻBiR) prowadzona przez kilkudziesięciu wolontariuszy. Jej celem jest upowszechnianie wiedzy o nieistniejącej społeczności żydowskiej Białegostoku i regionu. Planem dalszym jest powołanie realnego Muzeum (SMŻBiR).

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
46 %
100%
osiągnięto 46%
cel: 1500 zł miesięcznie
brakuje 800 zł
Bieżące koszty utrzymania infrastruktury; systematyczna aktualizacja portalu
Zebrane środki zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na opłacenie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem serwisu, oraz zapewnieniem mu stałej opieki technicznej. Pokryją koszt serwera i domeny, transferu danych oraz dostępu do Google Maps, z którego w znacznym stopniu korzysta nasz portal. Pozwolą również na zapewnienie systematycznej opieki programisty nad stroną (naprawianie błędów, aktualizacja oprogramowania).
Co zaś najważniejsze, środki te zapewnią stały dopływ nowych materiałów wzbogacających zawartość portalu. Jeżeli uda nam się osiągnąć cel 1500 zł, gwarantujemy, że na portalu muzeum miesięcznie opublikujemy co najmniej 50 nowych wpisów lub też znacząco wzbogacimy już istniejące. Statystyki i szczegóły o nowych wpisach zamieszczać będziemy na stronie muzeum oraz w skierowanych specjalnie do naszych Patronów newsletterach.
0%
14 %
100%
osiągnięto 14%
cel: 5000 zł miesięcznie
brakuje 4300 zł
Rozwój serwisu; dodawanie nowych funkcji; wzbogacone treści wpisów; aktualizacja tłumaczeń
5000 zł zapewni wszystko to, co obiecaliśmy w "celu 1". Dodatkowo zaś pozwoli nam na wykonywanie prac programistycznych związanych z rozbudową portalu, udostępnieniem nowych funkcji proponowanych przez Patronów. Poprawi także funkcjonalność, wydajność i szybkość serwisu.
Przede wszystkim jednak zebraną sumę przeznaczymy na poprawę jakości zawartości merytorycznej. Z zebranych środków zatrudnimy stażystę, który nie tylko uaktualni wiele wpisów, ale wzbogaci je o nowe treści. Wsparcie to sprawi również, że tłumaczenia na język angielski będą nadążały za wpisami w języku polskim. Nasz realny wkład pracy będzie w przejrzysty sposób prezentowany na portalu, ale także wysyłany w formie specjalnego newslettera do naszych Patronów.
0%
100%
osiągnięto 4%
cel: 15000 zł miesięcznie
brakuje 14300 zł
Podwojenie nowych wpisów; stypendium na cele związane z wzbogaceniem zasobów muzeum; kanał filmowy na YouTube
Takie wsparcie pozwoli nam na zatrudnienie kustosza naszego wirtualnego muzeum. W rezultacie podwoimy ilość wpisów. Z pozyskanych funduszy będziemy również fundować stypendia dla badaczy żydowskiej historii naszego regionu. Zostanie stworzony regulamin przyznawania stypendium. Tematy prac stypendialnych będą konsultowane z naszymi Patronami. Prace stypendialne będą w całości publikowane na naszym portalu, także w wersji angielskiej.
Dodatkowo uruchomimy kanał filmowy na YouTube gdzie będziemy prezentować otrzymane i nagrane przez nas materiały filmowe. Oznacza to skonstruowanie mapy drogowej projektu, zakup sprzętu wideo i audio (chcemy rejestrować wypowiedzi ofiarodawców, historię przekazywanych walorów muzealno kolekcjonerskich).
15000 zł miesięcznie oznacza realizację wszystkich zobowiązania z "celu 1 oraz 2", ale także rozpoczęcie działań zmierzających do uruchomienia realnego Muzeum Żydów Białegostoku i Regionu.

O Autorze

Strona internetowa Społecznego Muzeum Żydów Białegostoku i regionu prowadzona jest przez grupę kilkudziesięciu wolontariuszy. Jej głównym celem jest upowszechnianie wiedzy o - nieistniejącej dziś - społeczności żydowskiej Białegostoku i regionu. Planem dalekosiężnym jest powołanie realnego Muzeum Żydów Białegostoku i regionu.

Nasi autorzy zrealizowali już wiele projektów jak np. zakładkę na naszej stronie "Posłuchaj", która umożliwia oglądanie i słuchanie muzyki, którą skomponowali (lub napisali słowa) Żydzi o białostockich korzeniach" https://www.jewishbialystok.pl/posluchaj,5580.html

czy też wystawę z okazji 75 lecia Powstania w Getcie Białostockim : 
https://youtu.be/eoHMa71K8-U

W ostatnim okresie notujemy oglądalność naszej strony na poziomie od 30 do 50 tys. wejść miesięcznie, co można sprawdzić pod adresem:
https://www.jewishbialystok.pl/Nasze-statystyki,5353,7059

Z miesiąca na miesiąc w górę!

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
To oczywiście symboliczna kwota, ale dla naszego projektu bardzo ważna. Liczy się każdy grosz, każda złotówka, ziarnko do ziarnka. Już kilkadziesiąt wpłat na tym poziomie zapewni nam comiesięczne opłacenie kosztów utrzymania strony: hosting, domeny i licencji Google Maps. Za Twoje wsparcie podziękujemy Ci (z imienia i nazwiska lub poprzez nick) na stronie darczyńców naszego wirtualnego Muzeum.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 3
Do każdego darczyńcy, który wesprze nas kwotą 10 zł miesięcznie zadzwonimy z podziękowaniem. Będzie on również wymieniony (z imienia i nazwiska lub poprzez nick) na stronie naszego wirtualnego Muzeum, a przy Jego nazwisku pojawi się symboliczny "Laur Życzliwości". Prześlemy go również w postaci pliku cyfrowego z imieniem i nazwiskiem.
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 4
Za wsparcie Muzeum kwotą 30 zł miesięcznie otrzymasz co roku unikalną pocztówkę starego Białegostoku o tematyce żydowskiej (ekskluzywna limitowana i numerowana seria wydawnicza). Pocztówka będzie zaadresowana bezpośrednio do Ciebie a dodatkowo złożymy na niej podpisy członków naszego zespołu redakcyjnego. Twoje imię i nazwisko (lub nick) zostanie wymienione na naszej stronie darczyńców i opatrzone symbolicznym "Laurem Darczyńcy". Laur otrzymasz również w postaci pliku cyfrowego z Twoim imieniem i nazwiskiem.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 1
To już znacząca suma, za którą nie tylko zostaniesz wyróżniony na naszej stronie darczyńców “Laurem Twórcy”, ale otrzymasz go również pocztą w formie efektownego dyplomu z Twoim imieniem i nazwiskiem (a jeśli sobie życzysz - także zdjęciem) oraz pieczęcią naszego Muzeum. Ponadto stajesz się członkiem społeczności mającej wpływ na kształt i zawartość portalu z możliwością propozycji zmian na stronie. Oczywiście przysługują Ci też nagrody z niższych progów.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 2
Limit: 300
100 zł miesięcznie daje Ci miejsce w ścisłej redakcji portalu. “Laur Srebrnego Białystokera” umożliwi Ci samodzielne umieszczanie wpisów, materiałów zdjęciowych, filmowych, itp. Ten Laur pojawi się przy Twoim imieniu i nazwisku na naszym portalu oraz otrzymasz go w postaci stylowej ramki (jeśli sobie życzysz - także ze zdjęciem) oraz pieczęcią naszego Muzeum. W pierwsza rocznicę Twojej współpracy z nami otrzymasz bardzo rzadką książkę - z dedykacją autora poświęconą cmentarzom żydowskim w Polsce. W kolejnych latach będziesz otrzymywał podobne białe kruki. Ponadto raz do roku z radością zaprosimy Cię na wycieczkę z naszym przewodnikiem szlakiem pamiątek i wspomnień dawnego żydowskiego Białegostoku. Oczywiście przysługują Ci nagrody z niższych progów.
Zostań patronem
300 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 100
Za wsparcie Muzeum miesięczną kwotą 300 zł zostaniesz wyróżniony “Złotym Laurem Białystokera”. Twoje nazwisko pojawi się nie tylko na stronie darczyńców, ale również zostanie wyeksponowane na stronie głównej (homepage) Muzeum.
W pierwszą rocznicę Twojej subskrypcji prześlemy Ci pamiątkowy grawerton z Twoim imieniem i nazwiskiem oraz podziękowaniem za wsparcie.
Co kwartał, otrzymasz publikację wydaną specjalnie dla Patronów ze Złotym Laurem Białystokera (książkę, album, płytę DVD z filmem, itp., opatrzoną osobistą dedykacją autora). Zostaniesz honorowym gościem corocznego przyjęcia organizowanego przez redakcję muzeum.
Ponadto raz do roku zaprosimy Ciebie na wycieczkę z naszym przewodnikiem do wybranego przez Ciebie miejsca na Podlasiu.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy