JewishBialystok.pl

W Patronite od 01.04.2019

Miejsce w rankingu Autorów

miesięczne wsparcie: 227

liczba Patronów: 418

9 patronów
650 zł miesięcznie
5 380 zł łącznie

Bieżące koszty utrzymania infrastruktury; systematyczna aktualizacja portalu

1 500 zł

miesięcznie

43%

osiągnięto

850 zł

brakuje

Zebrane środki zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na opłacenie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem serwisu, oraz zapewnieniem mu stałej opieki technicznej. Pokryją koszt serwera i domeny, transferu danych oraz dostępu do Google Maps, z którego w znacznym stopniu korzysta nasz portal. Pozwolą również na zapewnienie systematycznej opieki programisty nad stroną (naprawianie błędów, aktualizacja oprogramowania).
Co zaś najważniejsze, środki te zapewnią stały dopływ nowych materiałów wzbogacających zawartość portalu. Jeżeli uda nam się osiągnąć cel 1500 zł, gwarantujemy, że na portalu muzeum miesięcznie opublikujemy co najmniej 50 nowych wpisów lub też znacząco wzbogacimy już istniejące. Statystyki i szczegóły o nowych wpisach zamieszczać będziemy na stronie muzeum oraz w skierowanych specjalnie do naszych Patronów newsletterach.

Rozwój serwisu; dodawanie nowych funkcji; wzbogacone treści wpisów; aktualizacja tłumaczeń

5 000 zł

miesięcznie

13%

osiągnięto

4 350 zł

brakuje

5000 zł zapewni wszystko to, co obiecaliśmy w "celu 1". Dodatkowo zaś pozwoli nam na wykonywanie prac programistycznych związanych z rozbudową portalu, udostępnieniem nowych funkcji proponowanych przez Patronów. Poprawi także funkcjonalność, wydajność i szybkość serwisu.
Przede wszystkim jednak zebraną sumę przeznaczymy na poprawę jakości zawartości merytorycznej. Z zebranych środków zatrudnimy stażystę, który nie tylko uaktualni wiele wpisów, ale wzbogaci je o nowe treści. Wsparcie to sprawi również, że tłumaczenia na język angielski będą nadążały za wpisami w języku polskim. Nasz realny wkład pracy będzie w przejrzysty sposób prezentowany na portalu, ale także wysyłany w formie specjalnego newslettera do naszych Patronów.

Podwojenie nowych wpisów; stypendium na cele związane z wzbogaceniem zasobów muzeum; kanał filmowy na YouTube

15 000 zł

miesięcznie

4%

osiągnięto

14 350 zł

brakuje

Takie wsparcie pozwoli nam na zatrudnienie kustosza naszego wirtualnego muzeum. W rezultacie podwoimy ilość wpisów. Z pozyskanych funduszy będziemy również fundować stypendia dla badaczy żydowskiej historii naszego regionu. Zostanie stworzony regulamin przyznawania stypendium. Tematy prac stypendialnych będą konsultowane z naszymi Patronami. Prace stypendialne będą w całości publikowane na naszym portalu, także w wersji angielskiej.
Dodatkowo uruchomimy kanał filmowy na YouTube gdzie będziemy prezentować otrzymane i nagrane przez nas materiały filmowe. Oznacza to skonstruowanie mapy drogowej projektu, zakup sprzętu wideo i audio (chcemy rejestrować wypowiedzi ofiarodawców, historię przekazywanych walorów muzealno kolekcjonerskich).
15000 zł miesięcznie oznacza realizację wszystkich zobowiązania z "celu 1 oraz 2", ale także rozpoczęcie działań zmierzających do uruchomienia realnego Muzeum Żydów Białegostoku i Regionu.
Zostań Patronem
Najnowsi Patroni