NOISE Magazine

W Patronite od 16.12.2020

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 136

Liczba Patronów: 214

Zostań Patronem
78 patronów
3 140 miesięcznie
33 810 łącznie

100%

15 000 zł

miesięcznie

20%

osiągnięto

11 860 zł

brakuje

15 000 złotych miesięcznie to kwota, którą zamierzamy przeznaczyć na utrzymanie w 2021 roku cyklu wydawniczego sześciu numerów rocznie. Chcemy, aby ta kwota pokryła koszty stałe prowadzenia zarejestrowanej działalności gospodarczej, jak i wydania pisma. W tym zawiera się druk pisma w takiej objętości, na takim papierze i w takim formacie graficznym jak do tej pory. Ale nie tylko - to także wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w tworzenie pisma: autorów tekstów i zdjęć, grafika, korektora.

> 100%

25 000 zł

miesięcznie

12%

osiągnięto

21 860 zł

brakuje

25 000 miesięcznie to kwota, która pozwoli nam na dalszy rozwój pisma, w tym budowę platformy internetowej i sklepu.
Zostań Patronem
Najnowsi Patroni
Przemyslaw Witas
Przemyslaw Witas
Próg: 20 zł
Michal Kokot
Michal Kokot
Próg: 10 zł
Krzysztof Słyż
Krzysztof Słyż
Próg: 100 zł
Marcin Klimkowski
Marcin Klimkowski
Próg: 50 zł
Anonimowy patron
Próg: 250 zł
Grzegorz Gampe
Grzegorz Gampe
Próg: 10 zł