NOISE Magazine

W Patronite od 16.12.2020

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 90

Liczba Patronów: 187

Zostań Patronem
82 patronów
3 980 miesięcznie
4 000 łącznie

100%

15 000 zł

miesięcznie

26%

osiągnięto

11 020 zł

brakuje

15 000 złotych miesięcznie to kwota, którą zamierzamy przeznaczyć na utrzymanie w 2021 roku cyklu wydawniczego sześciu numerów rocznie. Chcemy, aby ta kwota pokryła koszty stałe prowadzenia zarejestrowanej działalności gospodarczej, jak i wydania pisma. W tym zawiera się druk pisma w takiej objętości, na takim papierze i w takim formacie graficznym jak do tej pory. Ale nie tylko - to także wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w tworzenie pisma: autorów tekstów i zdjęć, grafika, korektora.

> 100%

25 000 zł

miesięcznie

15%

osiągnięto

21 020 zł

brakuje

25 000 miesięcznie to kwota, która pozwoli nam na dalszy rozwój pisma, w tym budowę platformy internetowej i sklepu.
Zostań Patronem