NOISE Magazine

W Patronite od 16.12.2020

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 150

Liczba Patronów: 219

Zostań Patronem
74 patronów
2 840 miesięcznie
24 770 łącznie

100%

15 000 zł

miesięcznie

18%

osiągnięto

12 160 zł

brakuje

15 000 złotych miesięcznie to kwota, którą zamierzamy przeznaczyć na utrzymanie w 2021 roku cyklu wydawniczego sześciu numerów rocznie. Chcemy, aby ta kwota pokryła koszty stałe prowadzenia zarejestrowanej działalności gospodarczej, jak i wydania pisma. W tym zawiera się druk pisma w takiej objętości, na takim papierze i w takim formacie graficznym jak do tej pory. Ale nie tylko - to także wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w tworzenie pisma: autorów tekstów i zdjęć, grafika, korektora.

> 100%

25 000 zł

miesięcznie

11%

osiągnięto

22 160 zł

brakuje

25 000 miesięcznie to kwota, która pozwoli nam na dalszy rozwój pisma, w tym budowę platformy internetowej i sklepu.
Zostań Patronem
Najnowsi Patroni
Anonimowy patron
Próg: 100 zł
Piotr Pawłowski
Piotr Pawłowski
Próg: 20 zł
Anonimowy patron
Próg: 10 zł
Lidia Kowalska
Lidia Kowalska
Próg: 20 zł
Jakub Cendrowski
Jakub Cendrowski
Próg: 20 zł
Mateusz Wilk
Mateusz Wilk
Próg: 20 zł