Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

4

patronów

67 zł

miesięcznie

1811 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
706
miesięczne wsparcie
663
liczba patronów

  Obywatel Janek to rysownik podobno satyryczny i w niektórych, mało wymagających kręgach uznawany czasami za nawet zabawnego. Komentuje rzeczywistość, która wdziera się pazurami. Nie lubi imbiru. Uwielbia oliwki. Od wielu lat usiłuje skończyć swoją komiksową epopeję na temat pewnego mordercy...

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
13 %
100%
osiągnięto 13%
cel: 500 zł miesięcznie
brakuje 433 zł
Spokojna praca nad rysunkowym komentowaniem rzeczywistosci.
Jak większość ludzi, aby żyć - muszę jeść i pić. Zatem muszę pracować. Pracuję w różny sposób, głównie twórczo / warsztaty rysunkowe dla dzieci, robię industrialne meble, maluję.../ Niemniej potrzebuję czasu na to, aby w zabawny / mam nadzieję/ sposób komentować rzeczywistość na fejsbukowym fanpejdżu.

Czasami tego czasu na to brak w obliczu mnogości obowiązków. Taka kwota miesięcznie pozwoli mi na WYMUSZENIE tego czasu i niepracowanie w parę dni w miesiącu. I wtedy mogę częściej usiąść i pochylić się nad troskami tego świata z pisadłem/rysadłem w ręku...
0%
100%
osiągnięto 6%
cel: 1000 zł miesięcznie
brakuje 933 zł
Spokojna praca nad ukończeniem komiksu
Od wielu lat usiłuję skończyć [ praca już wykonana jest w 30 procentach] komiks o Zdzisławie Marchwickim, mordercy z Zagłębia, zwanym Wampirem z Zagłębia. W międzyczasie nakręcono o nim film dokumentalny, film fabularny, napisano książkę... A ja dalej walczę. Dlaczego? Z braku czasu. Przyjęta przeze mnie technika polega na linearnym wypełnianiu kadrów z dbałością o szczegóły i realia lat sześćdziesiątych. To bardzo pracochłonne. Jedna ilustracja / jedno okienko komiksowe/ powstaje w parę godzin. Bywa tak, że jedno okienko wykonuję przez cały dzień, zanim przedrę się przez gąszcz materiałów, które pomagają w uwiarygodnieniu szczegółów...

Na jednej stronie mamy kilka okienek. Stron ma być 200. To pracochłonne.

Wtedy, gdy rysuję nie mogę oczywiście pracować. Wsparcie pozwoliłoby mi na wygospodarowanie czasu na sfinalizowanie pomysłu, bez konieczności zamartwiania się o dobra doczesne. Jestem uparty i przekonany, że e podołam zadaniu. A przynajmniej będę się starał.

Po zakończeniu tego komiksu, będę mógł zabrać się za kolejny...
0%
100%
osiągnięto 3%
cel: 2000 zł miesięcznie
brakuje 1933 zł
Nieskrępowana praca nad obrazami
Ta kwota daje mi możliwość zarobkowania co drugi dzień / mam skromne wymagania/.
I w wolnym od pracy czasie, będę mógł się oddać mojej kolejnej pasji.
Malowanie obrazów to proces czasochłonny, a przy moim samokrytycyzmie podwójnie :]
Uwielbiam malować, ale czasu na to brak.

Tak.
Czas, czas, czas...a obowiązków mnóstwo.
I na wszystko potrzebne dudki

Ta kwota to taka pobożna prośba, lecz w końcu wszyscy muszą żyć jakąś nadzieją :]
0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 5000 zł miesięcznie
brakuje 4933 zł
Tylko sztuka
To taka utopijna wizja, lecz jak pisałem wcześniej bez wiary w lepsze jutro życie byłoby strasznie smutne.

Za te pieniądze TYLKO tworzę.

Pomysłów mam mnóstwo. O wiele więcej niż czasu.

Zrealizowanie wielu z nich / na wszystkie nie mam tyle życia :] / to moje utopijne marzenie.

Ale ja lubię żyć marzeniami.

O Autorze

Witajcie na stronie Obywatela Janka.

Przez dwie dekady prowadziłem agencję reklamową by finalnie przekazać ją w ręce brata. Dlaczego? Robiłem rzeczy straszne. Robiłem rzeczy nieprzyzwoite. Gdy pewnego dnia klient zamówił instalację świetlną i uparł się, że napis ma brzmieć "Zajebiste Podroby" coś we mnie pękło z siłą naprężonej struny głosowej średnio zdolnego, bawarskiego jodlera.

Od tego czasu postanowiłem robić to, co daje mi i innym radochę. Co daje trochę śmiechu i oddechu. 

Niektórzy twierdzą, że mi to nawet, czasami, w pewnym stopniu, aczkolwiek nie zawsze, wychodzi.

Postanowiłem skończyć komiks o pewnym mordercy z Zagłębia. Po latach rwanych prób, ograniczonych godzinami usługiwania namolnym geszefciarzom z talentem graficznym w rodzinie, w postaci cioci Ireny czy też wujka Rycha, mam na to czas ale...

Właśnie. Ale. 

Aby rysować, tworzyć grafiki i skończyć komiks trzeba jeść. Z dobrych źródeł wiem, że kto nie je, ten umiera.

Nie zamierzam umierać, więc tworzę, rysuję, organizuję warsztaty plastyczne dla dzieci aby zjeść i żyć.

Nie zawsze tyle ile oczekuję, lecz przynajmniej wstaję rano z rogalem na twarzy [do czasu przeczytania nagłówków w gazetach]

Mam głośną [nie cichą] nadzieję, że zechcecie mnie wesprzeć w tej nierównej walce z rzeczywistością, którą komentuję mymi rysunkami ku Waszej symbolicznej uciesze :] 

Za okazane wsparcie dziękuję i będę dziękować w sposób różny, może nie zawsze wartościowy z punktu widzenia lokaty :] , lecz na pewno , częściowo chociaż, zabawny.

I to by było na tyle. 

Acha, jeszcze dwie sprawy:

 Nie lubię imbiru, uwielbiam oliwki i owoce morza.

Wracam do pracy...

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

3 zł / miesiąc
patroni: 0
Dzięki tobie mogę posiedzieć i pomyśleć, aby stworzyć zabawny i - mam nadzieję - refleksyjny rysunek. Doceniam Twój wkład i w zamian za Twoje wsparcie oferuję ci rysunek w cyfrowej wersji, spersonalizowany specjalnie dla Ciebie lub dla wybranej przez Ciebie osoby.

Może to nie być przyjemny rysunek, jeżeli chcesz komuś wbić szpilkę, może być neutralny, jeżeli wisi Ci reakcja odbiorcy, i w końcu może być wazeliniarski, specjalnie dla Ciebie :] Masz go ode mnie raz na kwartał!
Zostań patronem
7 zł / miesiąc
patroni: 1
Kawa to paliwo dla tworzenia rysunków. To banalne, lecz gdyby nie ona, rysunki by nie powstawały. A kawa kosztuje. Zanim narysuję, muszę mieć paliwo. To jak z samochodem. A mój jest ekonomiczny :]

Zatem Twoja pomoc to pięćdziesiąt procent sukcesu :]

I za to nisko się kłaniam... obdarowując Cię raz na kwartał w postaci przesłania elektronicznie dwóch, spersonalizowanych rysunków, które sam wybierzesz, a ja się ładnie podpiszę lub zadedykuję wg twego uznania. Pamiętaj, że doceniam bardzo Twe wsparcie.
Zostań patronem
15 zł / miesiąc
patroni: 2
Aby stworzyć rysunek, poza kawą ważny jest czas...
Cóż, jego zawsze brakuje. Aby go zyskać, gdy nie podróżuję rowerem, to niestety muszę korzystać z samochodu.
Staram się robić to jak najrzadziej. Jednak...
Jednak muszę to robić aby zyskać trochę czasu w ciągu dnia..
A wiemy, że samochód to skarbonka.
Pijąca paliwo skarbonka.

Więc Twoja pomoc w zatankowaniu wozu to równocześnie kupno czasu.

A czasu tego będzie na tyle, abym mógł Ci raz na kwartał wysłać elektronicznie, w ramach podziękowania, dedykowany komiks na wybrany przez Ciebie temat. Będzie to komiks tylko dla Ciebie..

Może być dla Twego bliskiego / lub wroga ;] /
Twoja pomoc to wielka dla mnie rzecz...
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 1
Tworzenie rysunków i grafik / tak, to również robię/ zmusza do zakupu różnych imponderabiliów niezbędnych do pracy...
I niestety, ktoś tam kiedyś wymyślił, że tych dobrych, skutecznych i trwałych tanio się nie kupi.
Można kupić zamienniki. Ale to tak jak z butami na przygranicznej giełdzie. Tanie i nietrwałe.
Więc lepiej kupić jedne trwałe, wytrzymałe na parę miesięcy niźli tanie na dni kilka.

I umożliwiając mi zakup materiałów do pracy powodujesz:

- oszczędność czasu / dość biegania po giełdach/ i więcej chwil na rysowanie
- trwałość prac przeze mnie wykonywanych

I otrzymujesz:

- rysunek lub komiks dla Ciebie i Tylko dla Ciebie co kwartał

- możliwość współtworzenia rysunku na fejsbukowej stronie Obywatel Janek wybrany przez Ciebie dzień w roku :]


Dziękuję i kłaniam się nisko!
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Patronat w tej wysokości to moje wielkie podziękowania dla tego, kto się na takowy zdecyduje.
To naprawdę zaszczyt być tak docenionym. I zapewniam, że moja reakcja będzie równie hojna.

Osoba, która wesprze moje działania w takim wymiarze może liczyć na spersonalizowany, komiks co miesiąc. Lub zbiorczo, po trzech miesiącach na trzy strony
Z dedykacją, i na wybrany przez Ciebie temat.


Wyślę go na podany adres e-mail.
Z uszanowaniem chylę kapelusza...
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
To wielka dla mnie rzecz, takie uznanie wyrażone tą kwotą wsparcia.

Daje mi to solidny oddech w utrzymywaniu w formie mojej doczesnej powłoki i gwarantuje sporą dawkę witamin, niezbędną do tworzenia.

I dlatego podajesz mi adres pocztowy i wysyłam ci do domu co miesiąc oryginalny rysunek, wydrukowany cyfrowo na grubym, solidnym papierze.
Rysunek może być lekko przerobiony tak, aby wpasowywał się w jego personalizacji potencjalnemu obdarowanemu.


Ale to wszystko ustalimy sobie mailowo lub telefonicznie .

Dziękuję za tak hojne wsparcie. Jesteś Wielka / Wielki !
Zostań patronem
300 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 10
Teraz żadna choroba mi niegroźna!
Twoje wsparcie to ulga w wydatkach na medykamenty, których kupuję tony w obliczu mych różnych dolegliwości.
Tak, nikt nie jest wolny od tego przekleństwa.
Lecz nie o tym tu będę pisał.

Będę pisał jak bardzo cenie sobie taką pomoc.

A cenię bardzo wysoko i dlatego, co miesiąc otrzymasz ode mnie oryginalny rysunek piórkiem, spersonalizowany, zadedykowany i popryskany wonnymi olejkami.

Rysunek ten wyślę pod wskazany adres wraz z ukłonami i dziękczynną pieśnią.

Temat sam wybierzesz, lub poprosisz o oryginał już wcześniej wykonanego rysunku - o ile będzie dostępny.

Jesteś mocarzem!
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy