Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

2

patronów

100 zł

miesięcznie

220 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
613
miesięczne wsparcie
871
liczba patronów

  Pro Patria Poland Team upowszechnia i tworzy filmy o historii Polski, zwłaszcza interesuje nas II wojna światowa i kultywujemy pamięć o niej (walki i martyrologia Polaków). Tworzymy filmy o kulturze, zabytkach polskich, również po angielsku, niemiecku, słowacku, a nawet szwedzku

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 4%
cel: 5000 zł
brakuje 4780 zł
Piekło polskich kobiet - film o obozie koncentracyjnym w Ravensbrück.
Zbieramy na realizację filmu dokumentalnego o obozie koncentracyjnym w Ravensbrück (trwający ok. 30 minut).

KL Ravensbrück to piekło polskich kobiet. Większość więźniów, bo 36 procent pochodziło z Polski.

Liczbę Polek szacuje się na ok. 40 tysięcy, z tego przeżyło zaledwie 8 tysięcy, czyli życie straciło 32 tysiące. Pierwsze Polki zostały przywiezione do obozu 23 września 1939 r. Były to działaczki oświatowe i społeczne towarzystw polskich z terenu Niemiec (członkinie "Związku Polaków w Niemczech", Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech, działaczki spod znaku "Rodła", nauczycielki języka polskiego). Natomiast z terenów okupowanych pierwszy transport Polek - więźniarek miał miejsce 2 listopada 1939 r. z Pabianic. Polki z Pomorza były aresztowane z listy, jako fanatyczki polskości (niem. Fanatische Polin), wrogo usposobione do państwa niemieckiego. Na tle społeczności obozowej Polki odróżniały się wysoką postawą godności osobistej. W KL Ravensbrück przeprowadzano zbrodnicze doświadczenia pseudomedyczne na więźniarkach – w większości młodych Polkach.

Ofiarowane pieniądze zostaną przeznaczone na realizację filmu o Polkach w Ravensbrück:

- na podróże i noclegi ekipy filmowej do miejsca pamięci w Ravensbrück
- na podróże w celu nagrań żyjących świadków.
- stanowić będą honorarium dla grafika
- oraz tłumaczy kilku wersji językowych (np. niemieckiej, angielskiej).
Pragniemy, bowiem upowszechnić film w kilku wersjach językowych.

Prosimy o materialne wsparcie projektu filmowego w celu zachowania pamięci o polskich ofiarach obozu koncentracyjnego w Ravensbrück.

O Autorze

Pro Patria Poland Team upowszechnia i tworzy filmy o historii Polski, zwłaszcza interesuje nas II wojna światowa i kultywujemy pamięć o niej (walki i martyrologia Polaków, okupacja niemiecka, sowiecka). Realizujemy filmy o zabytkach, kulturze i tradycji polskiej, począwszy od ważnych wydarzeń po dotyczące historii lokalnych. Popularyzujemy Polskę również przez filmy w języku angielskim, niemieckim, a nawet słowackim i szwedzkim.

Zrealizowaliśmy już ponad 350 filmów, które możecie zobaczyć na youtubie.

Zapraszamy :)

https://www.youtube.com/channel/UC10o3faEaxelw31bo697s1w

Kto?

Nazywam się dr Dariusz Zielonka, jestem absolwentem KUL-u i UW (historia), przewodnikiem po Warszawie oraz w Muzeum Powstania Warszawskiego, czyli codziennie zajmuje się popularyzacją historii. Od kilku lat biegam z kamerą i nagrywam ludzi, których warto posłuchać (prof. Witold Kieżun, mjr Tomek Nowakowski z batalionu Zośka, dr Zbigniew Osiński, dr Szymon Niedziela, dr Mirosław Czado, Jacek Kałużny, Aleksandra Duda, Ilona Proć-Ogrodnik, Marcin Kaczorowski i inni).

Z kim?

"Pro Patria Poland Team" to tak naprawdę nieformalna grupa przyjaciół i znajomych. To, co nas łączy to historia i miłość do Ojczyzny. Wielu z nas codziennie upowszechnia historię. W naszej nieformalnej grupie są historycy i lingwiści. Po pracy w ramach wolnego czasu i hobby tworzymy filmiki o tematyce historycznej i patriotycznej, głównie w języku polskim, angielskim i niemieckim. Robimy to bezinteresownie, pro publico bono.

https://youtu.be/ORzpNL3J7s8

Prowadzimy również blogi po polsku, angielsku i niemiecku o historii Polski w czasie II wojny światowej.

http://propatriapl.blogspot.com/

Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Zachowania Pamięci o Armii Krajowej.

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Zostałeś moim PATRONEM!
Każda Wasza pomoc przybliży nas do realizacji filmu o obozie w Ravensbrueck. Dziękuje bardzo.
Każdej osobie wspierającej film podziękujemy poprzez umieszczenie na końcowych napisach filmu na liście wsparcia.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy, że wspierasz upowszechnianie polskiej historii. Będziesz na końcowej liście wsparcia filmu o obozie oraz dodatkowo otrzymasz drogą mailową cyfrowy certyfikat wsparcia filmu.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 0
Szacunek, wielkie dzięki! Znajdziesz się na końcowej liście wsparcia filmu, otrzymasz cyfrowy certyfikat oraz drogą mailową dodatkowy zestaw zdjęć z naszego pobytu i realizacji zdjęć w Ravensbrueck w formie filmiku.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy bardzo za Twoją pomoc. Szacunek. Wyślemy na wskazany przez Ciebie adres kartkę pocztową z Ravensbrueck z pozdrowieniami.
Ten próg zawiera wszystkie nagrody z poprzednich progów.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 1
Dziękujemy, jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Stałeś się WSPÓŁPRODUCENTEM naszego filmu, co zostanie zaznaczone w napisach końcowych. Otrzymasz także zrealizowany film na płycie dvd.
Ten próg zawiera wszystkie nagrody z poprzednich progów.
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
Nasz WSPÓŁPRODUCENCIE dziękujemy bardzo za Twą pomoc. Otrzymasz film na płycie DVD lub pendrivie (według życzenia) oraz książkę o Ravensbrueck z dedykacją. Ten próg zawiera wszystkie nagrody z poprzednich progów.
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Nasz SPONSORZE dziękujemy bardzo za pomoc. Otrzymasz film na pendrivie lub na płycie (według życzenia) oraz książkę o Ravensbrueck z dedykacją. Zapraszamy do Warszawy na spotkanie autorskie. Jeśli nie znasz Warszawy oprowadzimy Cię i Twoich bliskich po Warszawie. Ten próg zawiera wszystkie nagrody z poprzednich progów.
Zostań patronem
1000 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 5
Zostałeś GŁÓWNYM SPONSOREM filmu. Dziękujemy bardzo, bardzo za pomoc. Otrzymasz film na pendrivie lub płycie DVD oraz książkę o Ravensbrueck z dedykacją. Możesz umieścić logo swojej firmy lub strony internetowej (z wyjątkiem treści prowokacyjnych i wykraczających poza moralność chrześcijańską) lub dedykację, którą zamieścimy w napisach końcowych. Zapraszamy do Warszawy na spotkanie autorskie. Jeśli nie znasz Warszawy oprowadzimy Cię i Twoich bliskich po Warszawie.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy