Avatar użytkownika

Kodowanie dla: osieroconych, uchodźców i patronów

4
patronów
93 
miesięcznie
3 764 
łącznie
4
patronów
93 zł 3 764 zł
miesięcznie łącznie

Progi wsparcia

5 zł miesięcznie
Serdecznie podziękujemy za wsparcie.
Wesprze to nasze działania na rzecz wychowanków Domu Dziecka i dzieci uchodźców. Pomoże też studentom(kom) Koła rozwijających się dzięki uczeniu informatyki i innych przedmiotów ścisłych.
Prosimy o deklarację czy wymienić nazwę lub nazwisko na naszej stronie: blog.naukowa.it.

7 zł miesięcznie
Thank you for your support.
This will support our activities for the children of the Orphanage and refugee children. It will also help developing Club students by teaching computer science and other science subjects.
Please declare or mention the name on our website: blog.naukowa.it.
8 zł miesięcznie
Mamy bogatą bazę kilkuset zadań z matematyki rekreacyjnej.
Patronom tego progu 1-go każdego miesiąca wyślemy jedno zadanie, które nie będzie wymagało programowania, a jedynie rozwiązanie w głowie i na kartce, jak większości zadań matematyki rekreacyjnej.
Tym niemniej takie właśnie zadania są często zpotykane na rozmowach kwalifikacyjnych dla branży IT, czyli informatyków.
10 zł miesięcznie
We have a rich database of several hundred tasks in recreational mathematics.
Patrons of this threshold on the 1st of every month we will send one task that will not require programming, but only a head-to-head and a piece of paper, like most recreational maths tasks.
Nevertheless, such tasks are often encountered during job interviews for the IT industry, i.e. IT specialists.
12 zł miesięcznie
Mam bogatą bazę kilkuset zadań do zaprogramowania z matematyki rekreacyjnej, a ponadto potrafię je modyfikować by były oryginalne.
Patronom tego progu 1-go każdego miesiąca wyślę jedno takie zadanie z grupy wymagającej zaprogramowania.
Pozwoli to przygotowywać się do wielu zawodów programistycznych dla szkół i dla studentów np.:
- Olimpiady informatycznej;
- Zawodów w programowaniu zespołowym;
- Programistycznych zadań KOALA.
14 zł miesięcznie
I have a rich database of several hundred tasks to be programmed in recreational mathematics, and I can also modify them to make them original.
Patrons of this threshold on the 1st of each month I will send one such task from the group that requires programming.
This will allow you to prepare for many programming professions for schools and students, e.g .:
- IT Olympiad;
- Team programming competitions;
- KOALA programming tasks.
15 zł miesięcznie
Patronom tego progu zrealizuję próg za 8zł, a więc 1-go każdego miesiąca wyślę jedno zadanie, które nie będzie wymagało programowania, a jedynie rozwiązanie w głowie jak większości zadań matematyki rekreacyjnej.
Ponadto 20-go każdego miesiaca doślę przejrzyste i szczegółowe rozwiązanie zadania, które wysłałem 1-go tego samego miesiąca.
20 zł miesięcznie
The patrons of this threshold will complete the threshold for PLN 10, so on the 1st of each month I will send one task that will not require programming, but only a solution in the head, like most recreational mathematics tasks.
In addition, on the 20th of each month I will send a clear and detailed solution to the task, which I sent on the 1st of the same month.
25 zł miesięcznie
Patronom tego progu zrealizuję próg za 12 zł, a więc 1-go każdego miesiąca wyślemy jedno zadanie, które będzie wymagało programowania, jak zadania prestiżowych konkursów programistycznych wymienionych przy tym progu.
Ponadto 20-go każdego miesiaca doślę przejrzyste i szczegółowe rozwiązanie zadania, które wysłałem 1-go tego samego miesiąca. A więc kod programu w języku Python i szczegółowe objaśnienie jak samemu dojść do tego rozwiązania i jak ono działa.
29 zł miesięcznie
The patrons of this threshold will complete the threshold for PLN 14, so on the 1st of each month we will send one task that will require programming, such as the tasks of prestigious programming competitions listed at this threshold.
In addition, on the 20th of each month I will send a clear and detailed solution to the task, which I sent on the 1st of the same month. So the Python program code and a detailed explanation of how to get there yourself and how it works.
30 zł miesięcznie
Wybierz 30 zł
10 dostępnych miejsc
Patronom tego progu zrealizuję progi za 8 zł i za 15 zł dotyczące zadania nieprogramistycznego, a ponadto odpowiem na przesłane rozwiązanie tego zadania przez patrona szczegółowo oceniając je ze wskazaniem błędów i sugestiami poprawek.
40 zł miesięcznie
Patrons of this threshold will complete the thresholds for PLN 10 and PLN 20 for a non-programming task, and I will also respond to the solution sent by the patron, assessing it in detail with errors and suggestions for corrections.
50 zł miesięcznie
Wybierz 50 zł
10 dostępnych miejsc
Patronom tego progu zrealizuję progi za 12 zł i za 25 zł dotyczące zadania programistycznego, a ponadto odpowiem na rozwiązanie patrona tego zadania szczegółowo oceniając je ze wskazaniem błędów i sugestiami poprawek.
60 zł miesięcznie
Wybierz 60 zł
10 dostępnych miejsc
Sporządzenie na podstawie samorzutnie przekazanych informacji i odpowiedzi na zadane pytania epitafium dla zmarłej osoby i umieszczenie jej na platformie do tego przeznaczonej np.: https://odeszli.pl/miejsca-pamieci/6261602efdab9e06df2528b0,zofia-antoniewicz
W kolejnych miesiącach można zgłaszać dodatkowe osoby, ale nie częściej niż co dwa miesiące.
70 zł miesięcznie
Patrons of this threshold will complete the thresholds for PLN 14 and PLN 29 regarding the programming task, and I will also respond to the solution of the patron of this task, assessing them in detail, indicating errors and suggesting corrections.
99 zł miesięcznie
Oryginalna koszulka z logo Studenckiego Koła Upowszechniania Programowania oraz niezwykle poruszającym projektem płonącego serca Ukrainy na sercu noszącego tę koszulkę. Prośba o podanie rozmiaru koszulki oraz adresu do jej wysłania.
100 zł miesięcznie
Zrealizuję progi za 30 zł i za 50 zł oraz każdego miesiąca będę przesyłał różne części ksiażki, którą piszę dla znanego wydawcy informatycznego pod tytułem "Smakowite algorytmy matematyki rekreacyjnej kodowane w Pythonie". Gdy znacząco coś poprawię to wyślę to ponownie,
222 zł miesięcznie
Wybierz 222 zł
5 dostępnych miejsc
Każdego miesiąca zapytam cię o to jakie chcesz opowiadanie?
Możesz swoje życzenie sformułować w dowolny sposób np. podając gatunek literacki: historyczne, romans, fantastyka, psychologiczne itp.
lub podając szkic fabuły np. przygody własnej lub znajomych.
W ciągu miesiąca prześlę ci opowiadanie zgodne z sugestiami, chociaż nie gwarantuję, że cię zadowoli. Zawsze możesz w następnym miesiącu zasugerować zmiany, które postaram się jako kolejne zadanie wprowadzić.
Ale możesz też zacząć zabawę od początku z jakimś zupełnie nowym pomysłem.

Kup wsparcie na prezent!

Podaruj znajomemu subskrypcję Autora Kodowanie dla: osieroconych, uchodźców i patronów w formie kuponu podarunkowego.

Zobacz jak działają kupony
Kup na prezent

O autorze

Prowadzę Koło Prometeusze Programowania https://pro.put.poznan.pl, które uczy programowania wychowanków domów dziecka i ukraińskich uczniów. Patronom ślę ciekawe problemy do rozwiązania.

Kocham programować,

co wyraziłem w tekście tej piosenki promującej Instytut Informatyki PP: https://naukowa.it/ najlepszy według wielu kryteriów: https://blog.naukowa.it/dlaczego-naukowa-it/ Natomiast w artykule Dr inż. Andrzej Urbański 'Jak programują naukowi informatycy?' (wyborcza.pl) piszę jak naukowcy rozwiązują problemy do zaprogramowania.

Politechnika Poznańska, a Dom Dziecka

U progu emerytury wykładam jeszcze na Politechnice Poznańskiej, głównie programowanie.

W 2016 założyłem Studenckie Koło Upowszechnia Programowania, które przez kilka lat prowadziło w dwóch poznańskich Domach Dziecka zajęcia z budowy i programowania robotów LEGO Mindstorms i mBot. Te urządzenia sfinansowaliśmy z crowdfundingu https://polakpotrafi.pl/projekt/zbudowac-robota.

Jednak od tego czasu Koło trochę obumarło i nie było chętnych na objęcie funkcji przewodniczących Koła. Kiedy jednak pisemko dla góra 14-latków(ek) "Programista Junior" poprosiło mnie o artykuł i jednocześnie udało mi się załatwić finansowanie dla szkolnego konkursu KOALA, który jednak zrezygnował z programowania, natchnęło mnie to myślą, żeby reaktywować działalność Koła.

Koło ma już swój zarząd i zapraszamy do niego wszystkich studentów umiejących programować lub rozwiązywać zadania matematyki dyskretnej: https://kolo-programowania.put.poznan.pl/

Dlaczego uczyć w Domach Dziecka?

Tak szczerze, dla nich to żadna atrakcja, bo pracując w przemyśle, nawet jako studenci, zarobią więcej niż nauczyciel.

Jednak można ich próbować wciągać ze względu na inne walory takiej pracy. Może kiedyś wezmą chociaż godzinę tygodniowo w szkole np. podstawówce swoich dzieci by zrelaksować sie po ciężkiej orce w korporacji. Bardzo ładnie o walorach pracy nauczycielskiej powiedział w wywiadzie telewizyjnym pan Aleksander z zarządu Koła: https://kolo-programowania.put.poznan.pl/press.php

A szkołom są potrzebni, bo od 4 klasy wprowadza się programowanie, którego tradycyjni nauczyciele nie znają i ich uczniowie nie mają szans na start w Olimpiadzie Informatycznej czy Zawodach w programowaniu zespołowym.

A programiści to dzisiejsza awangarda postępu technologicznego i cywilizacyjnego.
W gronie najbogatszych ludzi na świecie znajduje się kilku programistów jak chociażby: Bill Gates z Microsoft i Elon Musk z Tesli i SpaceX.

Gra z korzyścią dla wszystkich

W ten sposób korzyści z tej działaności koła trafiałyby nie tylko do wychowanków Domów Dziecka, ale też całego społeczeństwa. Zyskiwałoby ono młodych zainteresowanych chociaż godzinami w szkole nauczycieli programowania, które obecnie jest już wprowadzane w czwartej klasie szkół podstawowych.

Zyskiwaliby też patroni, którzy mogliby zaabonować nasze zadania, nasze rozwiązania tych zadań, a nawet indywidualną ocenę rozwiązań nadsyłanych przez patronów. I to w dwóch grupach: matematyki rekreacyjnej i problemów programistyczno/algorytmicznych.

Wyzwanie obecnej chwili

Za sugestią naszego prodziekana prof. Roberta Wrembla chciałbym zająć się też naszymi gośćmi, czyli Ukraińcami.

Niewątpliwie warto uczyć programowania nie tylko uchodźcze dzieci, ale i dorosłych. Rynek programistów nie tylko w Polsce jest niezwykle chłonny i przyjmie właściwie każdą liczbę nowych pracowników. A nawet jak po kursie ludzie ci znajdą inne zajęcie to programowanie jest ogólnorozwojowe, bo pomaga przewidywać konsekwencje swoich działań i planów.

Jako nauczyciele tych świeżych uchodźców najlepiej kwalifikowaliby się nasi studenci z Ukrainy, bo najlepiej wszystko wytłumaczą swoim rodakom. Dlatego też spróbujemy ich odszukać na poznańskich Uczelniach i indywidualnie zaprosić do pracy w naszym Kole.

Jak pomóc naszemu Kołu?

Studentów informatyki nie tylko na Politechnice Poznańskiej i również innych kierunków z umiejętnościami programowania, a zwłaszcza rodowitych Ukraińców i władających językiem ukraińskim lub rosyjskim zapraszamy do zapisywania się do Koła:  https://blog.naukowa.it/kolo-programowania/

Inną formą, równie cennej pomocy, jest wsparcie nas datkami. Najprościej wybrać jeden z z licznych progów, które mogą też patronowi pomóc w przysposobieniu do programowania lub po prostu rozerwać zadaniami matematyki rekreacyjnej.

Firmom proponujemy najkorzystniejszą dla nich darowiznę celową za pośrednictwem naszej Fundacji na rzecz Politechniki Poznańskiej, która zaproponuje stosowną umowę. Kontakt najlepiej przez autora tej  strony.

Więcej o mnie

O mnie jako autorze bloga: https://blog.naukowa.it/kilka-zdan-o-autorze/

Niektóre moje opowiadania: http://andrzeju.pl/opowiadania.php

Piosenki z moimi tekstami: http://andrzeju.pl/piosenki.php

Moich różnych 150 tekstów: https://justpaste.it/u/apu

Moje lektury: https://lubimyczytac.pl/profil/283963/J%C4%99drek

Moje recenzje książek popularno-naukowych: http://www.madreksiazki.uj.edu.pl/author/alan-bit/

Oбожнюю програмування,

Свою любов зобразив у пісні , яка підтримує діяльність Інституту Інформатики на Політехніці Познаньській: https://naukowa.it/ найкраща за багатьма критеріями: https://blog.naukowa.it/dlaczego-naukowa-it/ Dr inż. Andrzej Urbański 'Jak programują naukowi informatycy?' (wyborcza.pl)
Я пишу, як вчені вирішують задачі для програмування.

Познанський технологічний університет і дитячий будинок

На порозі пенсії я викладаю в Познаньському технічному університеті переважно програмування.

У 2016 роц і я заснував коло просування програмування, яке протягом кількох років проводило заняття з конструювання та програмування роботів LEGO Mindstorms та mBot у двох дитячих будинках Познані. Ми профінансували ці пристрої за рахунок краудфандингу https://polakpotrafi.pl/projekt/zbudowac-robota

Проте з тих пір Гурток трохи затих і охочих зайняти посаду голів Гуртка не знайшлося. Проте, коли журнал для дітей до 14 років «Programmer Junior» попросив мене надати статтю і водночас мені вдалося організувати фінансування шкільного конкурсу KOALA, який, однак, відмовився від програмування, це надихнуло мене на подумати про реактивацію Товариства.

У клубі вже є своя рада, і ми запрошуємо всіх студентів, які вміють програмувати чи розв’язувати дискретні математичні задачі: https://blog.naukowa.it/kolo-programowania/ 

Для чого викладати в дитячих будинках?

Чесно кажучи, це їх не приваблює, тому що, працюючи в промисловості, навіть студентами, вони отримають більше, ніж викладач, але можна спробувати залучити їх через інші переваги такої роботи.

Можливо, колись вони знайдуть хоча б годину на тиждень у школі, наприклад у початковій школі своїх дітей, щоб відпочити після важкої праці в корпорації. Пан Олександр із правління Гуртка дуже гарно сказав про переваги викладацької роботи: https://kolo-programowania.put.poznan.pl/press.php

А школам вони потрібні, бо з 4-го курсу запроваджується програмування, якого традиційні вчителі не знають і їхні учні не мають шансів брати участь в ІТ-олімпіаді чи командних змаганнях з програмування.

У гроні найбагатших людей світу є кілька програмістів, як наприклад : Білл Гейтс з Microsoft та Ілон Маск з Tesla і SpaceX.

Гра з користю для всіх

Таким чином, користь від діяльності клубу отримають не лише діти з дитячих будинків, а й усе суспільство. Це зацікавило б молодих вчителів хоча б шкільними годинами з програмування, яке зараз запроваджують у четвертому класі початкової школи.

Були б також замовники, які могли б підписатися на наші завдання, наші рішення цих завдань і навіть індивідуальну оцінку рішень, надісланих покровителями. І це у двох групах: рекреаційна математика та програмування/алгоритмічні задачі.

Виклик теперішнього моменту

За пропозицією нашого продекана професора Роберта Рембеля, я також хотів би подбати про наших гостей, тобто українців.

Безсумнівно, вчити програмуванню варто не тільки дітей-біженців, а й дорослих. Ринок програмістів, не тільки в Польщі, надзвичайно поглинаючий і прийме практично будь-яку кількість нових співробітників. І навіть коли ці люди після курсу знаходять іншу роботу, програмування – це загальний розвиток, адже воно допомагає передбачити наслідки їхніх дій та планів.

Наші студенти з України були б найкращими кваліфікованими викладачами для цих свіжих біженців, бо вони найкраще все пояснили б своїм співвітчизникам. Тому ми спробуємо їх знайти в університетах Познані та окремо запросити до роботи в нашому Гуртку.

Як допомогти нашому гуртку?

До Клубу запрошуються студенти інформатики не лише Познанського технологічного університету, а також інших факультетів, які володіють навичками програмування, особливо українці, які володіють українською чи російською мовою: https://blog.naukowa.it/kolo-programowania/

Іншою формою не менш цінної допомоги є підтримка нас пожертвами. Найпростіше вибрати один із численних цілів пожертвування, який також може допомогти покровителю у підготовці до програмування або просто відволіктися на розважальні завдання з математики.

Ми пропонуємо компаніям найвигіднішу цільову пожертву через нашого Познанського технологічного університету, який запропонує відповідну угоду.

Більше про мене

Про мене як автора блогу: https://blog.naukowa.it/kilka-zdan-o-autorze/

Деякі мої оповідання: http://andrzeju.pl/opowiadania.php

Пісні з моїми текстами: http://andrzeju.pl/piosenki.php

150 мщїх різних творів: https://justpaste.it/u/apu

Мої уроки: https://lubimyczytac.pl/profil/283963/J%C4%99drek

Мої рецензії на науково-популярну книги:: http://www.madreksiazki.uj.edu.pl/author/alan-bit/

Перекладач: Регіна Пашкевич, перекладач кола Tłumacz: Regina Pashkevych, tłumacz Kola

I love programming

which I expressed in the text of this song promoting the Institute of Informatics of the PUT:

 https://naukowa.it/  the best according to many criteria: https://blog.naukowa.it/dlaczego-naukowa-it/ In Dr inż. Andrzej Urbański 'Jak programują naukowi informatycy?' (wyborcza.pl) I write how scientists solve problems to program.

Poznań University of Technology and an orphanage

On the threshold of retirement, I teach at the Poznań University of Technology, mainly programming.

In 2016, I founded the Student Programming Promotion Club, which for several years conducted classes on the construction and programming of LEGO Mindstorms and mBot robots in two orphanages in Poznań. We financed these devices from crowdfunding  https://polakpotrafi.pl/projekt/zbudowac-robota.

However, since then the Circle has died down a bit and there were no people willing to take the position of chairmen of the Circle. However, when the magazine for up to 14-year-olds "Programmer Junior" asked me for an article and at the same time I managed to arrange funding for the KOALA school competition, which, however, gave up programming, it inspired me to think about reactivating the Society.

The club already has its board and we invite all students who know how to program or solve discrete mathematics problems:  https://blog.naukowa.it/kolo-programowania/ 

Why teach in orphanages?

Honestly, it is no attraction for them, because working in industry, even as students, they will earn more than a teacher.

However, you can try to involve them because of the other advantages of such work. Maybe someday they will take at least an hour a week at school, for example in their children's primary school, to relax after hard plowing in a corporation. Mr. Aleksander from the board of the Circle said very nicely about the advantages of teaching work: https://kolo-programowania.put.poznan.pl/press.php

And schools need them, because from the 4th grade, programming is introduced, which traditional teachers do not know and their students have no chance to start in the Olympics in Informatics or in Team Programming Competitions.

And programmers are today's avant-garde of technological and civilization progress.
Among the richest people in the world there are several programmers, such as: Bill Gates from Microsoft and Elon Musk from Tesla and SpaceX.

A game that benefits everyone

In this way, the benefits from this activity of the club would go not only to children from orphanages, but also to the entire society. It would gain young teachers interested in at least school hours in programming, which is now being introduced in the fourth grade of primary schools.

There would also be patrons who could subscribe to our tasks, our solutions to these tasks, and even individual evaluation of solutions sent by patrons. And that's in two groups: recreational mathematics and programming / algorithmic problems.

The challenge of the present moment

At the suggestion of our vice-dean prof. Robert Wrembel, I would also like to take care of our guests, i.e. the Ukrainians.

Undoubtedly, it is worth teaching programming not only to refugee children, but also to adults. The market of programmers, not only in Poland, is extremely absorbent and will accept virtually any number of new employees. And even when these people find another job after the course, programming is general development, because it helps to anticipate the consequences of their actions and plans.

Our students from Ukraine would be the best qualified teachers for these fresh refugees, because they would best explain everything to their compatriots. Therefore, we will try to find them at Poznań Universities and individually invite them to work in our Circle.

How to help our Circle?

Students of computer science not only at the Poznań University of Technology and also other faculties with programming skills, especially native Ukrainians and who speak Ukrainian or Russian, are invited to join the Club:  https://blog.naukowa.it/kolo-programowania/ 

Another form of equally valuable help is supporting us with donations. The easiest way is to choose one of the numerous thresholds, which can also help the patron to prepare for programming or simply be distracted by recreational maths tasks.

We offer companies the most advantageous targeted donation through our Poznań University of Technology, which will propose an appropriate contract. 

More about me

About me as the author of the blog: https://blog.naukowa.it/kilka-zdan-o-autorze/

Some of my stories: http://andrzeju.pl/opowiadania.php

Songs with my lyrics: http://andrzeju.pl/piosenki.php

My 150 different texts: https://justpaste.it/u/apu

My reading: https://lubimyczytac.pl/profil/283963/J%C4%99drek

My reviews of popular science books: http://www.madreksiazki.uj.edu.pl/author/alan-bit/

Cele Autora

Zajęcia dla 15 dzieci z Domu Dziecka z matematyki rekreacyjnej
 • 100 zł miesięcznie
 • 7 zł brakuje
93%
Będą odbywać się regularne zajęcia dla grupy do 15 wychowanków z matematyki rekreacyjnej.
Zajęcia dla 5 dzieci z budowy i programowania robotów LEGO lub mBot
 • 200 zł miesięcznie
 • 107 zł brakuje
46%
Będą się odbywać regularne zajęcia dla 5 osobowej grupy z Domu Dziecka z budowy i programowania robotów LEGO lub mBot.
Indywidualne korepetycje dla wychowanków DD
 • 600 zł miesięcznie
 • 507 zł brakuje
15%
Indywidualne korepetycje dla 4 wychowanków Domu Dziecka z przedmiotów ścisłych i języka angielskiego.
Posłanie studenta(ki) na kurs pedagogiczny
 • 725 zł miesięcznie
 • 632 zł brakuje
12%
Aby za darmo skorzystać z kursu pedagogicznego dającego uprawnienia do nauczania w szkole student(ka) podpisuje umowę na prowadzenie zajęć z wychowankami Domu Dziecka przez rok. Kurs kosztuje ok.1499 zł, więc musimy na niego zbierać przez rok.
Wydanie książki o algorytmach w Pythonie
 • 2 000 zł miesięcznie
 • 1 907 zł brakuje
4%
Chciałbym wreszcie wydać ksiażkę jaką piszę dla znanego wydawcy informatycznego pod tytułem "Smakowite algorytmy matematyki rekreacyjnej kodowanie w języku Python". Gdy mi się to uda wyślę ją wszystkim moim patronom, co będzie mnie kosztować razem z wysyłką po 100zł od egzemplarza.
Druk wrzutki ze zwiedzania przez dzieci Centrum Szyfrów ENIGMA
 • 3 075 zł miesięcznie
 • 2 982 zł brakuje
3%
Pisemko dla dzieci do lat 14-tu "Programista Junior" przyjęło do druku mój artykuł "Muzeum tajemnic", oczywiście po polsku. To barwny fotoreportaż ze zwiedzania otwartego jesienią poznańskiego Centrum Szyfrów ENIGMA przez dwóch kilkulatków. Chcielibyśmy aby podobnie jak artykuł o łamaniu szyfru Cezara artykułowi towarzyszyła wrzutka z tłumaczeniem na Ukraiński, bo to pomoże tym skrzywdzonym przez wojnę uchodźcom: https://pro.put.poznan.pl/press.php Druk i skład formacie pisemka niestety kosztują i z tym i kolejnym artykułem pomogło nam Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Wielkopolski, ale oni utrzymują się tylko ze składek członkowskich i z tym trzecim artykułem już nie pomogą.
Zwracam się więc do obecnych i przyszłych moich patronów z prośbą o pomoc.
Wirtualne Muzeum Szyfrów
 • 5 000 zł miesięcznie
 • 4 907 zł brakuje
1%
Nawiązałem współpracę z poznańskim Centrum Szyfrów ENIGMA www.csenigma.pl i zainteresowałem dyplomantów zrobieniem oprogramowania, które pozwoli na ćwiczenie szyfrowania i łamania szyfrów przez stronę WWW.
Po raz pierwszy udostępnimy tę aplikację na "Nocy naukowców" 30 września 2022 dla ok. 75 chętnych do zabawy i oceny tej aplikacji, co pomoże ją ukończyć.
Niestety, nie ma środków na wykupienie od dyplomantów praw autorskich do tego oprogramowania.
Zawody w rekreacyjnej algorytmice i programowaniu
 • 9 000 zł miesięcznie
 • 8 907 zł brakuje
1%
https://rekreacyjna.it
Змагання з рекреаційної алгоритміки та програмування
Competiton in recreational algorithmics and programming
Zawody w rekreacyjnej algorytmice i programowaniu www.rekreacyjna.it
Перший конкурс з багатомовного програмування для дітей від 13 до 16 років.
The first multilingual programming competition for teens age 13-16.
Pierwsze wielojęzyczne zawody programistyczne dla nastolatków od 13 do 16 r.ż. www.kolo-programowania.put.poznan.pl lub www.blog.naukowa.it/kolo-programowania
Letni lub zimowy obóz dla dzieci: z domu dziecka i uchodźców
 • 20 000 zł miesięcznie
 • 19 907 zł brakuje
0%
Chciałbym zorganizować letni obóz-kolonie dla dzieci z Domów Dziecka i uchodźców niekoniecznie tylko z Ukrainy.
Ważne, żeby następowała integracja i by rozmawiali po polsku. Nie mniej ważne, żeby w zabawie zdobywali wiedzę i umiejętności ważne w społeczeństwie opartym na wiedzy:
a. Teraz programowanie startuje od 4 klasy podstawówki;
b. Może zacząć od łatwiejszych zadań matematyki rekreacyjnej np. takich jak większość: KOALA htps://koala.poznan.pl/poprzedniezadania.php
c. Programowanie i składanie robotów. Mamy LEGO MINDSTORMS(graficzny język programowania twórcy Scratcha) i mBOT(robotyczne rozszerzenie Scratch)
d. Programowanie w Pythonie(myślę, że to idealne połączenie przystępności i użyteczności, bo ten język został użyty w wielu poważnych aplikacjach np. Certbot pod Linuxa do certyfikatów https lub sztuczna inteligencja).

Pewnie nie uda się w tak krótkim czasie osiągnąć tego na Patronite, ale bardzo liczymy na darowizny celowe przez zaprzyjaźnioną fundację od firm informatycznych.

Dołącz do grona Patronów!

Wesprzyj działalność Autora Kodowanie dla: osieroconych, uchodźców i patronów już teraz!

Zostań Patronem

Najnowsi Patroni

Anonimowy patron
29 zł
Rafał Czarnecki
Rafał Czarnecki
29 zł
Agnieszka Krzysztofik
Agnieszka Krzysztofik
15 zł
Adam Jeliński
Adam Jeliński
20 zł

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę kilka kwestii.