Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

420 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  Działamy na rzecz osób z zespołem Downa. Dla nich i z nimi organizujemy zajęcia dodatkowe, spotkania dla rodziców, imprezy integracyjne. Prowadzimy Środowiskowy Dom Samopomocy, walczymy o aktywne życie społeczne i zawodowe dorosłych osób z tą wadą genetyczną.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 600 zł miesięcznie
brakuje 600 zł
Rozwój programu dla wolontariuszy
Połowy naszych działań nie dałoby się zrealizować, gdyby nie ci cudowni ludzie, którzy wspierają nasze działania. Działają charytatywnie, nie oczekując pieniędzy za pracę, którą wykonują - to prawdziwe Anioły!

Aby działanie z nami było dla nich jeszcze bardziej wartościowe staramy się budować dla nich specjalną ofertę - organizować warsztaty, szkolenia, spotkania i budować społeczność. Część tych działań realizujemy w ramach projektów, finansowanych ze środków miejskich, ale w okresie "poza-projektowym" tracimy ciągłość...
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 1600 zł miesięcznie
brakuje 1600 zł
Rozwój platformy Czas na aktywność!
Dodatkowy 1000 zł miesięcznie pozwoli nam na rozwój platformy internetowej adresowanej do osób z niepełnosprawnością intelektualną - Czas na aktywność! Ten cel wiąże się z poprzednim - zaangażowani wolontariusze wspierają naszych młodych dorosłych podczas wyjść "na miasto" :)

Celem platformy jest wsparcie naszych podopiecznych w korzystaniu z oferty kulturalnej Krakowa :)
Każdy zalogowany użytkownik platformy może zapisać się na wybrane wydarzenie - wyjście do kina, teatru, na basen czy kawę. Wydarzenia są specjalnie wyselekcjonowane przez moderatora - jego zadaniem jest wybranie z ogromnej oferty miasta wydarzeń, które będą dostępne dla użytkowników, a następnie pomoc w realizacji wyjścia. Platforma jest dostosowana pod względem formy i treści do potrzeb naszych podopiecznych :)

Platforma powstała w ramach Małopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych. Projekt zakończył się sukcesem, a my chcemy rozwijać nasze narzędzie dalej!

Platformę możecie zobaczyć tu: www.czasnaaktywnosc.net !
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 2600 zł miesięcznie
brakuje 2600 zł
Funkcjonowanie biura Stowarzyszenia
Kolejne 1000 zł miesięcznie wystarczy nam na zapewnienie ciągłości funkcjonowania biura Stowarzyszenia - opłacenie księgowości odpowiedzialnej za nasze finanse, opłat bankowych za realizowane przelewy i lokalu, w którym mamy swoją siedzibę.

Wiele naszych działań możemy realizować bazując na pracy społecznej członków. Są jednak takie, na które musimy znaleźć stałe pieniądze. Księgowość, konto bankowe i lokal należą właśnie do tych zobowiązań finansowych, które trudno uwzględnić w dotacjach, o które wciąż się staramy, a na które kasa musi się znaleźć! Funkcjonowanie biura jest dla nas podwójnie ważne - z jednej strony zapewnia ciągłość działań, które już realizujemy, a z drugiej pozwala na budowanie kolejnych działań i nawiązywanie nowych kontaktów!

O Autorze

Kim jesteśmy?

Przede wszystkim grupą RODZICÓW i PRZYJACIÓŁ osób z zespołem Downa. Od ponad 20 lat działamy dla nich i z nimi :-)

Formalnie - jesteśmy stowarzyszeniem, organizacją pożytku publicznego. Więcej o kwestiach formalnych możesz przeczytać TUTAJ.


Co robimy?

- organizujemy zajęcia dodatkowe, dopasowane do zainteresowań i pasji naszych podopiecznych: mamy drużynę piłkarską, zespół bębniarski, dwie grupy teatralne, zajęcia sportowe (wspinaczka, taekwon-do, ju-jitsu, nauka i doskonalenie pływania), artystyczne i edukacyjne dla trzech grup wiekowych: maluchy i przedszkolaki, dzieci szkolne, młodzież i dorośli, 

--> więcej o naszych zajęciach przeczytaj TUTAJ
--> posłuchaj naszych bębniarzy na YouTube

- tworzymy przestrzeń do spotkań dla rodzin - na warsztatach, szkoleniach,  imprezach, prowadzimy grupy wsparcia dla rodziców i rodzeństw, 

- organizujemy wyjazdy i imprezy - wakacje, wycieczki w trakcie roku szkolnego, obchody Światowego Dnia Zespołu Downa, Dnia Dziecka, Mikołajki, Rodzinne Kolędowanie,

--> więcej o naszych działaniach przeczytaj TUTAJ

- prowadzimy Środowiskowy Dom Samopomocy - dzienną placówkę dla 15 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, które zakończyły już edukację, a nie mają szans na podjęcie pracy,

- dbamy o integrację naszych podopiecznych ze społeczeństwem - organizujemy wyjścia do przestrzeni miejskiej, prowadzimy platformę Czas na aktywność, której celem jest zwiększanie dostępności oferty kulturalnej Krakowa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,

--> zobacz naszą platformę TUTAJ

- szukamy możliwości aktywizacji zawodowej osób z zespołem Downa - prowadzimy sklepik z naszym rękodziełem ZRĘCZNE DROBIAZGI tworzymy spółkę SPOŁECZNA 21 Sp. z o.o. non-profit, która zatrudnia dorosłe osoby z zespołem,

- walczymy o lepszą edukację, rehabilitację, możliwość podjęcia pracy i samodzielne, dobre życie - aktywnie włączamy się w tworzenie rozwiązań dla osób z niepełnosprawnością w naszym regionie - jesteśmy członkami różnych komisji doradczych i konsultacyjnych :)

Swoim własnym przykładem pokazujemy, że dodatkowy chromosom to nie koniec świata! :) 

Zobacz naszą GALERIĘ!


Jak działamy?

Stowarzyszenie zrzesza głównie rodziców i członków rodzin naszych podopiecznych. W swoich szeregach mamy również osoby, dla których osoby z zespołem Downa są ważne. Zarząd Stowarzyszenia działa społecznie, wspierają nas członkowie i wolontariusze. 

Nasze działania finansujemy przede wszystkim w ramach grantów i dotacji, pozyskiwanych w otwartych konkursach gminnych, wojewódzkich i ogólnopolskich, a także ze zbiórek publicznych, darowizn i składek członkowskich. Jako organizacja pożytku publicznego korzystamy również z odpisu 1% podatku dochodowego.
Od roku rozwijamy własną działalność gospodarczą, opartą na rękodziele. 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą stroną internetową i profilem na Facebook'u!

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy za Twoje wsparcie i zaufanie! Każdy grosz ma dla nas ogromne znaczenie! :)

Każdy nasz Patron, jeśli chce, może otrzymywać Tęczowy Newsletter. Dzięki temu będzie na bieżąco z naszą działalnością! Jeśli wyrazi na to zgodę, zostanie również wymieniony w gronie naszych darczyńców na stronie internetowej Stowarzyszenia!
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy za Twoje wsparcie i zaufanie! Każdy grosz ma dla nas ogromne znaczenie! :) do podziękowań dołączamy filmik z podziękowaniem :)

Każdy nasz Patron, jeśli chce, może otrzymywać Tęczowy Newsletter. Dzięki temu będzie na bieżąco z naszą działalnością! Jeśli wyrazi na to zgodę, zostanie również wymieniony w gronie naszych darczyńców na stronie internetowej Stowarzyszenia!
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy za Twoje wsparcie i zaufanie! Każdy grosz ma dla nas ogromne znaczenie! :) do podziękowań dołączamy filmik z podziękowaniem i drobny upominek z naszej pracowni rękodzielniczej, wysłany raz w roku :)

Każdy nasz Patron, jeśli chce, może otrzymywać Tęczowy Newsletter. Dzięki temu będzie na bieżąco z naszą działalnością! Jeśli wyrazi na to zgodę, zostanie również wymieniony w gronie naszych darczyńców na stronie internetowej Stowarzyszenia!
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy za Twoje wsparcie i zaufanie! Każdy grosz ma dla nas ogromne znaczenie! :) do podziękowań dołączamy filmik z podziękowaniem i drobny upominek z naszej pracowni rękodzielniczej, wysłany raz w kwartale :)

Każdy nasz Patron, jeśli chce, może otrzymywać Tęczowy Newsletter. Dzięki temu będzie na bieżąco z naszą działalnością! Jeśli wyrazi na to zgodę, zostanie również wymieniony w gronie naszych darczyńców na stronie internetowej Stowarzyszenia!
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy za Twoje wsparcie i zaufanie! Każdy grosz ma dla nas ogromne znaczenie! :) do podziękowań dołączamy filmik z podziękowaniem i duuży upominek z naszej pracowni rękodzielniczej, wysłany raz w kwartale :)

Każdy nasz Patron, jeśli chce, może otrzymywać Tęczowy Newsletter. Dzięki temu będzie na bieżąco z naszą działalnością! Jeśli wyrazi na to zgodę, zostanie również wymieniony w gronie naszych darczyńców na stronie internetowej Stowarzyszenia!
Zostań patronem

Polecani Autorzy