Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

1

patron

5 zł

miesięcznie

930 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
1310
miesięczne wsparcie
1092
liczba patronów

  Jesteśmy niezależną organizacją studencką utworzoną w 2010r., zrzeszającą ponad 200 studentów oraz działającą w 12 miastach. Promujemy w środowisku akademickim wartości patriotyczne, a także ideę społeczeństwa obywatelskiego. Chcemy zaciekawić młodych ludzi życiem publicznym, rozwijać świadomość polityczną, gospodarczą i historyczną.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 500 zł miesięcznie
brakuje 495 zł
Pakiet administracyjny
To kwota, która pozwala pokryć podstawowe koszty, jakie generuje stowarzyszenie (opłaty za domenę strony internetowej, artykułów biurowych, rozpowszechnianie naszych wydarzeń w mediach społecznościowych) oraz drukować materiały promujące nasze wydarzenia.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 2000 zł miesięcznie
brakuje 1995 zł
Nowy spot reklamowy
Od nagrania naszego spotu reklamowego minęły prawie trzy lata, a wciąż pamiętamy ile nowych osób przyciągnął do naszego stowarzyszenia. Widzimy jednak, że potrzebujemy czegoś zupełnie świeżego - nowszego w formie i aktualniejszego w treści - aby zachęcić kolejne pokolenie studentów do dołączenia do naszego grona. Ta kwota umożliwi nam nakręcenie nowego spotu i wypromowanie go kanałami internetowymi, co na pewno zaowocuje powiększeniem liczby naszych członków!
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 4000 zł miesięcznie
brakuje 3995 zł
Realizacja ogólnopolskich projektów
Staramy się obejmować zasięgiem jak największą liczbę miast i docierać do jak największej liczby odbiorców. Organizacja jednego z naszych sztandarowych projektów - „Namiotów Wyklętych” - wymaga wniesienia do Urzędu Miasta opłaty za skorzystanie z przestrzeni miejskiej , wynajęcia wojskowych namiotów, wypożyczenia sprzętu audiowizualnego czy opłacenia cateringu dla weteranów.
W planach mamy także elektroniczne i papierowe wydanie „Raportu o stanie państwa” (więcej informacji poniżej) oraz kwartalnego biuletynu stowarzyszenia.
Są to tylko nieliczne z kosztów, jakie musimy ponosić co roku. Niezależnie jednak od wysokości tych kwot chcemy wciąż rozszerzać naszą działalność o nowe projekty i nowe lokalizacje.

O Autorze

DLACZEGO MY?

Ponieważ jesteśmy jedyną organizacją w Polsce, która promuje nowoczesny patriotyzm oraz pojęcie służby państwowej, działając w skali ogólnokrajowej. Istniejemy od 2010r., posiadamy 12 oddziałów w największych miastach Polski, zrzeszamy ponad 200 studentów z uczelni technicznych, artystycznych i uniwersytetów. Jesteśmy apartyjni, co pozwala nam jednoczyć osoby z przeróżnych środowisk, a zarazem daje nam pełną swobodę działania. Łączy nas chęć promowania zainteresowania polityką, historią, tematyką społeczno-gospodarczą i ekonomiczną  wśród młodych ludzi. Chcemy upowszechniać także wartości patriotyczne i republikańskie, przywiązanie do państwa, jego historii, tradycji narodowych i kultury. Jesteśmy organizacją studencką, a aktywność w niej ma charakter społeczny. Większość z nas nie rozpoczęła  jeszcze działalności zawodowej, dlatego każda regularna wpłata będzie dla nas równie cenna- będzie świadectwem, że nasze idee przemawiają do społeczeństwa, a  osobom takim jak Wy zależy na krzewieniu postaw patriotycznych wśród młodych ludzi.

 

 

 

 

Nasze projekty

 

Poza licznymi, niezależnymi od siebie happeningami, debatami i konferencjami staramy się rozwijać sztandarowe projekty naszego stowarzyszenia w skali pojedynczych miast i całego kraju:

 

 • „Raport o stanie państwa” – seria analiz oraz debat z przedstawicielami świata polityki mająca na celu ukazanie faktycznego stanu państwa polskiego w dziedzinach takich jak gospodarka, prawo, geopolityka, edukacja, polityka historyczna, etyka oraz nowe technologie. Projekt ten jest w fazie ciągłego rozwoju; planujemy wydawanie publikacji po kolejnych edycjach „Raportu” w formie elektronicznej i papierowej.
   
 • „Rozdroża etyki” – w ramach projektu organizowane są debaty o charakterze informacyjnym, które podnoszą kwestie wzbudzające największe kontrowersje wśród społeczeństwa. Ich celem jest omówienie problemów będących przedmiotem sporów na gruncie etyki, często spłycanych przez dyskurs polityczny.
   
 • „Wspólnie dla przyszłości” – organizowane pod naszym przewodnictwem doroczne forum organizacji młodzieżowych, które wspólnie dążą do pozytywnych zmian w otaczającym ich środowisku. Każda edycja to trzy dni debat i konferencji, kilkuset uczestników, ponad trzydziestu prelegentów z różnych dziedzin. Wśród gości forum w 2016r. byli wicepremier Mateusz Morawiecki, wiceprezes zarządu PGNiG Janusz Kowalski oraz prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Marcin Chludziński.
   
 • “Namioty Wyklętych” –  ogólnopolska akcja mająca na celu upamiętnienie działaczy ruchu antykomunistycznego w czasach okupacji naszego kraju- polskich patriotów, którzy mieli zostać przeklęci i zapomniani. W okolicach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w największych miastach Polski rozstawiamy namioty, w których można zapoznać się z losami Żołnierzy, spotkać weteranów II wojny światowej oraz wysłuchać prelekcji historycznych.
   
 • „Wizja dla Młodego Pokolenia” –zbiór postulatów oraz propozycji programowych skierowanych do polskiego rządu,  który współtworzymy ze stowarzyszeniami KoLiber i Młodzi dla Polski. Program ma na celu racjonalizację wydatków publicznych skoncentrowaną na zmniejszeniu zadłużenia, którego konsekwencje my, młodzi, będziemy ponosić oraz liberalizację prawa gospodarczego. Proponuje również reformę systemu edukacji, reformę emerytalną, wprowadzenie do życia narzędzi polityki prorodzinnej, a także propagowanie polskiej polityki historycznej za granicą. „Wizję dla Młodego Pokolenia” zaakceptowali premier Beata Szydło oraz prezydent Andrzej Duda.

 

Członkowie honorowi Stowarzyszenia:

Koordynując nasze projekty często mamy okazję współpracować z czołowymi i szanowanymi postaciami ze świata polskiej polityki i nauki, dlatego cieszymy się podwójnie, gdy godzą się one zostać Członkami Honorowymi naszego Stowarzyszenia. Aktualnie w tym gronie znajdują się takie osoby jak: prof. Piotr Gliński, prof. Jan Żaryn, prof. Andrzej Nowak, prof. Mirosław Szumiło, prof. Henryk Głębocki, Paweł Soloch, Rafał Ziemkiewicz.

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 1
DOBRZE, ŻE JESTEŚ!
Te pięć złotych mogłeś przeznaczyć na cokolwiek innego, a jednak zdecydowałeś się wesprzeć niezależne studenckie stowarzyszenie. Kwota, którą przekazałeś jest cegiełką pod budowę Polski opartej o tradycyjne patriotyczne wartości, Polski o jakiej marzymy. Dziękujemy, że jesteś!
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
ZOBACZ CO ZROBILIŚMY!
Dziękujemy za wsparcie niezależnej studenckiej inicjatywy! To dla ludzi takich jak Ty chcemy zmieniać Polskę. Każde 10 złotych, które zasila nasze konto, pozwala zbliżać się do idei, która przyświeca działalności naszego stowarzyszenia. Za Twoje regularne wpłaty otrzymasz indywidualne podziękowanie oraz graficzne podsumowanie zrealizowanych przez nas w ciągu ostatniego roku projektów. Ponadto Twoje nazwisko zostanie opublikowane na liście darczyńców na naszej stronie internetowej.
Zostań patronem
25 zł / miesiąc
patroni: 0
PUBLICZNE PODZIĘKOWANIE
Regularne wpłaty tej wysokości pozwolą zachować płynność finansową naszego stowarzyszenia. Będziemy Ci bardzo wdzięczni za wsparcie. W zamian, oprócz publikacji na liście darczyńców na stronie stowarzyszenia, wymienimy Cię w specjalnym podziękowaniu wideo opublikowanym na Facebooku pod koniec roku. A wszystko dlatego, że łączy nas wspólna idea jaką jest Polska!
* Ten próg zawiera także nagrody z poprzednich progów
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
PAMIĘTAMY O TOBIE!
Doceniamy, że pragniesz razem z nami krzewić patriotyczne uczucia wśród młodzieży i studentów. Chcemy, aby darczyńcy czuli z nami nie tylko wirtualną, ale też fizyczną więź, dlatego otrzymasz pamiątkową odznakę od władz naszego stowarzyszenia. Dziękujemy, że decydujesz się dołączyć do nas w budowie lepszej Polski!
* Ten próg zawiera także nagrody z poprzednich progów
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 5
BLIŻEJ HISTORII
Dziękujemy! Większe środki finansowe to większe możliwości wprowadzenia w życie nowych projektów. Chcemy odwdzięczyć Ci się pakietem gadżetów od naszego Stowarzyszenia, w tym wybraną specjalnie dla Ciebie książką-niespodzianką, która pozwoli Ci zgłębiać polską historię i poznawać na nowo intrygujące dzieje naszej Ojczyzny.
* Ten próg zawiera także nagrody z poprzednich progów.
Zostań patronem
300 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 4
SPOTKANIE PEŁNE INSPIRACJI
Wsparcie działań stowarzyszenia kwotą tej wysokości to szczególne wyróżnienie dla naszej organizacji. Oznacza wspaniałą wiadomość: mamy podobne wartości i podobny cel, a Ty zdecydowałeś się dołączyć do nas w dążeniu do przyświecających nam idei. Chcemy zaprosić Cię na doroczne spotkanie darczyńców z Prezesem naszego stowarzyszenia. To okazja do integracji w środowisku patriotycznym oraz nawiązania cennych znajomości, które z pewnością zaowocują w przyszłości. Wierzymy, że najważniejszą nagrodą będzie dla Ciebie duma z podejmowanych przez nas działań. Dziękujemy!
* Ten próg zawiera także nagrody z poprzednich progów.
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 3
BUDUJ Z NAMI LEPSZĄ POLSKĘ!
Darczyńcy, którzy decydują się na taką kwotę zasługują na nasz największy szacunek. Chcąc choć w nieznacznym stopniu odwdzięczyć się za Twoje wsparcie pragniemy nadać Ci tytuł Mecenasa stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej. Twoje nazwisko będzie widniało na wszystkich plakatach dotyczących wybranego przez Ciebie wydarzenia na skalę ogólnopolską. Zapraszamy Cię również do współpracy- jeśli masz pomysł na akcję wpisującą się w profil naszej działalności, my pomożemy Ci ją zrealizować! Wierzymy, że wraz z nami będziesz cieszył się z realnych zmian, jakie możemy wprowadzić dzięki przekazanym przez Ciebie funduszom. Dziękujemy!
* Ten próg zawiera także nagrody z poprzednich progów.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy