Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

7

patronów

170 zł

miesięcznie

1350 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
471
miesięczne wsparcie
492
liczba patronów

  „Witkacy!” to wyjątkowe pismo artystyczno–naukowe poświęcone twórczości artysty totalnego – Stanisława Ignacego Witkiewicza i oryginalnym zjawiskom w literaturze, sztuce i filozofii. Wydawca – Instytut Witkacego zachęca do wsparcia wydania kolejnych numerów pisma oraz wydarzeń poświęconych patronowi

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 6%
cel: 2500 zł miesięcznie
brakuje 2330 zł
Pismo „Witkacy!" – rozpoczynamy „nowe życie na wielką skalę"!
Naszym celem jest wydanie w latach 2019–2021 sześciu kolejnych numerów pisma artystyczno-naukowego „Witkacy!" poświęconego twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza, współczesnej recepcji jego dzieła oraz oryginalnym trendom w polskiej i światowej literaturze, sztuce i filozofii. Witkacy (1885–1939) – artysta totalny – dramaturg, pisarz, malarz, fotograf, teoretyk sztuki, filozof, to postać, która nadal frapuje i inspiruje. Według prof. Daniela Geroulda był „najbardziej niezwykłą i najwszechstronniejszą osobowością artystyczną w Polsce pierwszej połowy XX wieku". Uważamy, że mimo kolejnych inscenizacji dramatów, wystaw, publikacji tłumaczeń oraz innych wydarzeń utrzymanie Witkacego w krajowym i światowym obiegu kultury wymaga stałych długoterminowych i systematycznych działań.

Wydawcą pisma jest fundacja Instytut Witkacego, która z własnych środków i dzięki społecznemu wkładowi pracy zespołu redakcyjnego, a także wsparciu Darczyńców w zbiórce w portalu Polak Potrafi („Witkacy!" nr 4) opublikowała w latach 2016–2018 pięć numerów pisma. Po tym pionierskim i pełnym wyzwań okresie pragniemy przejść na nowy stabilny etap funkcjonowania pisma i zbudować trwałe relacje z naszymi Czytelnikami, zachęcając ich do wykupywania prenumeraty i regularnego wspierania finansowego wydawania pisma oraz różnorodnych działań – wystaw, konferencji i spektakli, podejmowanych przez Instytut Witkacego.

Dobrą wiadomością jest to, że udało nam się pozyskać w ostatnim konkursie MKiDN środki wspomagające wydawanie pisma „Witkacy!" w latach 2019–2021. Trochę gorszą to, że przyznano nam 60% kwoty niezbędnej do pokrycia kosztów. Dlatego zwracamy się do Was o wsparcie Instytutu Witkacego regularnymi wpłatami, by pismo, o którym nasz patron kiedyś marzył, nadal się ukazywało, działały profile FB i strona internetowa. Prenumeratorów i Patronów, którzy nas wesprą przez okres przynajmniej jednego roku będziemy honorować unikatowymi nagrodami i podziękowaniami. Firmom wystawiamy faktury VAT.

O Autorze

„Jestem jak jakiś nabój wysokiej marki eksplozywności leżący spokojnie na łące. Ale dotąd nie ma armaty i nie ma mnie kto wystrzelić. A tego sam nie potrafię — muszę mieć ludzi.” 

(Witkiewicz, Matka, Akt I) 


„Witkacy!" – okładki numerów pisma wydanych w latach 2016–2018

Pismo artystyczno-naukowe „Witkacy! – Czyste dusze w niemytej formie” jest jednym z flagowych projektów Instytutu Witkacego.  To pierwszy i jedyny ogólnopolski periodyk poświęcony twórczości i osobie Stanisława Ignacego Witkiewicza (1885–1939) ukazujący się od 2016 r., stanowiący symboliczne nawiązanie do zeszytów „Cahier Witkiewicz” publikowanych w latach 1976–1984 przez szwajcarskie wydawnictwo L’Age d’Homme w języku francuskim.

Twórczość i życie naszego patrona wytycza główny nurt tematyczny pisma, jednak w takim samym stopniu interesuje nas szeroki kontekst kultury późnego modernizmu, międzywojnia, a więc okresu, w którym żył i tworzył Witkacy oraz sztuka i literatura powstająca po 1939 r., wszelkie nawiązania do jego twórczości, polemiki z nią, inspiracje oraz teksty o charakterze biograficzno-wspomnieniowym.

Polifoniczny charakter naszego półrocznika pozwala nam więc publikować artykuły, które pozornie nie są bezpośrednio związane z Witkiewiczem synem, jednak dotyczą tematyki podejmowanej w jego czasach, dylematów artystycznych XX w., które go istotnie nurtowały. Przywołujemy też kontekst współczesny, sztuki XXI w., śledzimy aktualną recepcję twórczości autora Szewców, to, jak jego myśl funkcjonuje obecnie. Interesuje nas to, co z jego przesłania jest nadal aktualne (np. świadomość zagrożeń związanych z ekspansją niskich form kultury, zaniku indywidualności jako wartości egzystencjalnej, mechanizacja w obrębie życia prywatnego i społecznego, banalizowanie sztuki i filozofii).

Czytelnicy znajdą w piśmie szerokie spektrum treści przedstawione w atrakcyjnej formie wizualnej. 
Zróżnicowana tematyka artykułów, od rozpraw naukowych po eseje i utwory literackie, a także materiały o charakterze biograficznym i historycznym, wywiady a nawet przepisy kulinarne i moda – sprawią, że każdy, nawet tylko nieco zainteresowany Witkacym i kulturą, znajdzie tu coś dla siebie.

Redakcję pisma tworzą witkacolodzy i badacze młodszej generacji:

Redaktor Naczelna – dr Małgorzata Vražić
Zastępca Redaktor Naczelnej – Przemysław Pawlak

Zespół redakcyjny: Magdalena Baraniak, Izabela Curyłło-Klag,  Krzysztof Dubiński, Elżbieta Grzyb, Marcin Klag, Dorota Niedziałkowska, Tomasz Pawlak, Marek Średniawa.

Kontakt z nami: Redakcja –  red.witkacy@gmail.com, Instytut Witkacego – kontakt@witkacy.eu

Na łamach pisma publikowane są zarówno recenzowane rozprawy naukowe, artykuły o charakterze publicystyczno-popularyzatorskim i biograficznym, jak i różnorodne teksty kultury inspirowane estetyką, sztuką czy życiem Witkacego, a także inne niepowiązane bezpośrednio eseje dotyczące oryginalnych zjawisk w świecie sztuki, kultury i filozofii. Pismo składa się z następujących działów:

 • „Nieporozumienia wykluczone” – artykuły naukowe;
 • „Fajka bez zaciągania” – różności biograficzne, rękopisy, listy, wspomnienia itp.
 • „Forma jako taka działa” – artykuły o sztuce, literaturze, teatrze, estetyce i inspiracje;
 • „Wydajność na daleki dystans” – teksty obcojęzyczne, rozprawy i recepcji  za granicą;
 • „Drobne psychiczne przesunięcia” – wywiady;
 • „Typ C” – sylwetki, portrety;
 • „Nie ma złudy, jest to, co jest” – kronikę wydarzeń: aktualnych i nie, sprawozdania;
 • „Nawoływać łatwo, tworzyć trudno” – recenzje;
 • „Cylindry, przyjęcia, ordery…” – ogłoszenia.

Niestandardowe tytuły działów, często wykorzystujące witkacowskie cytaty, sygnalizują nieszablonowe podejście do formy prezentowanych treści, wychodzące poza typowe pismo naukowe lub artystyczne. Różne ujęcia dziedzin twórczości tego artysty skłaniają do polemik i rozwijania wokół nich dyskursu krytycznego.

Nasz łamy są otwarte dla osób, które pragną podzielić się oryginalnymi przemyśleniami, nieznanymi dziełami i informacjami biograficznymi, ciekawymi współczesnymi inspiracjami dotyczącymi twórczości Witkacego lub kręgu artystów i osób z jego otoczenia i czasów. W ten sposób można dołączyć do grona naszych autorów, wśród których już są: 

Dalibor Blažina, Tomasz Bocheński, Alain van Crugten, Izabela Curyłło-Klag, Jarosław Cymerman, Karolina Czerska, Katarzyna Dąbrowska, Janusz Degler, Julia Dębko, Maciej Dombrowski,  Krzysztof Dubiński, Lauren Dubowski, Dominik Gac, Łukasz Gil, Ewelina Góra, Elżbieta Grzyb, Kuba Herzig, Aneta Jabłońska, Janusz Janiszewski, Jolanta Juszkiewicz, Sławomir Kardaś, Marcin Klag, Andrzej Klimowski, Karolina Kolinek-Siechowicz, Jarosław Komorowski, Krzysztof Kościuszko, Anna Kowalska, Andrzej Kuśniewicz, Martyna Leśniak, Wei-Yun Lin-Górecka, Zuzanna Liszewska-Soloch, Marta Łowejko, Ewa Łubieniewska, Eryk Maciejowski, Halina Magiera,  Krzysztof Miklaszewski, Włodzimierz Mirski, Zbigniew Moździerz, Dorota Niedziałkowska,    Stefan Okołowicz, Kinga Ostapkowicz, Giovanni Pampiglione, Przemysław Pawlak, Tomasz Pawlak, Dominik Piejko, Anna Pieńkos, Tomasz Pieńkos, Paweł Polit, Martyna Quant, Biserka Rajčić, Ljubica Rosić, Małgorzata Sady, Ewa Satalecka, Lech Sokół, Justyna Staroń, Przemysław Strożek, Michał Studziński, Jerzy Stuhr, Wojciech Sztaba, Marek Średniawa, Małgorzata Vražić, Anna Wende-Surmiak, Klaudiusz Wesołowski, Antoni Winch, Maciej Witkiewicz, Hanna Wojak i Beata Zgodzińska.

Okładka bieżącego numeru  – Witkacy! nr 5 

 Szanowni Czytelnicy!

To drugi, a więc ostatni w tym wyjątkowym 2018 roku numer „Witkacego!”. Stąd spogląda na Was Stanisław Ignacy, taki właśnie, a nie inny, w kolejnym ze swoich wcieleń, nadanym mu przez twórców instalacji fotograficznej 100 na 100. To Witkacy rocznicowy i stukrotny, to Witkacy, który ciągle się odradza. W jego spojrzeniach zawarta jest powaga chwili, gra znaczeń i sensów naszej kultury. Ten niepodległościowy kolaż odzwierciedla osobność naszego patrona, fakt jego ciągłej obecności, uniwersalność jego myśli, nie zapominając o jego zbawiennym poczuciu humoru. Żart zawarty zarówno w poszczególnych foto- i grafikomontażach, jak i w całej instalacji, jest sprzężony ze słowami Witkacego, które mogłyby być jej mottem: „Nie mam nic przeciw wesołości, o ile jest na miejscu”.

2018 jest rokiem wielkich podsumowań, związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. oraz uzyskania przez Polki praw wyborczych. Świętujemy też stulecie polskiej awangardy, powstawania licznych ruchów artystycznych w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Lwowie czy Wilnie. Już u progu niepodległości zaczęły aktywnie działać różne grupy: ekspresjoniści, formiści czy futuryści, które poszukiwały nowych form wyrazu. Ich głos był śmiały i mocny, ich estetyka rewolucyjna. Nie wszystkie zaproponowane przez tych twórców rozwiązania przetrwały próbę czasu, nie wszystkie eksperymenty były udane. Jednak artystów powinniśmy „rozliczać” nie tylko na podstawie odpowiedzi, jakie nam dają, ale także na podstawie pytań, jakie stawiają sztuce i kulturze. Latem 1918 r. wrócił też do kraju Witkiewicz – z całym bagażem doświadczeń zebranych w carskiej Rosji, ogarniętej przez chaos wojny i rewolucji. Rozpoczął się nowy etap jego działalności na polu sztuki, literatury, filozofii, w nienasyconej formą przestrzeni wolnej Polski.

Tak wiele się wydarzyło! Metafizyka dwugłowego cielęcia w Los Angeles; Szewcy w Ałmatym w Kazachstanie; Wariat i zakonnica w Varaždinie; audycja o Witkacym w Polskim Radiu w Górnej Austrii; książka pt.: Witkacy. Umysł drapieżny wydana po litewsku przez Instytut Polski w Wilnie, Instytut Adama Mickiewicza i wydawnictwo Aukso žuvys, we współpracy z Instytutem Witkacego; wystawa Anioł i Syn w Kownie w Narodowym Muzeum Sztuki, której kuratorem był Stefan Okołowicz; tłumaczenie Pożegnania jesieni na angielski; obecność ożywiającej Kompozycję z 1922 r. animacji Miazmat Klaudiusza Wesołowskiego i Platige Image na festiwalach w Vancouver, Londynie, Tokio – taki jest pokrótce bilans działań na rzecz promowania twórczości Stanisława Ignacego na świecie w roku 2018. Intensywność ta potęguje się i różniczkuje, ponieważ rok 2018 jest również rokiem jubileuszy na wielką skalę. W czerwcu obchodziliśmy hucznie we Wrocławiu 80. urodziny prof. Janusza Deglera. Teraz Wojciech Sztaba i Stefan Okołowicz – artyści i wybitni witkacolodzy – obchodzą 70. urodziny. Główne ich osiągnięcia wyłaniają się z kart numeru. Także sami na naszych łamach zabierają głos. Życzymy Im „możliwości nieskończoności we wszystkich spełnieniach”.

Redaktor Naczelna

Małgorzata Vražić

Witkacy!" nr 5 – spis treści

Więcej o piśmie i działalności Instytutu Witkacego można dowiedzieć się na stronie http://witkacy.eu/

Poniżej relacja z ostatniego konkursu „Witkacy pod strzechy" zorganizowanego pod patronatem Instytutu Witkacego. 

Instytut Witkacego i redakcja „Witkacego!" serdecznie dziękują Katarzynie Wojewódzkiej-Downar za wielki wkład w przygotowanie niniejszego profilu na stronie Patronite.pl 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

10 zł / miesiąc
patroni: 5
Witkacjusz dziękuje Wielce Szanownej Pani/Szanownemu Panu za wsparcie i potwierdza przyjęcie do Kręgu Wtajemniczonych Prenumeratorów.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 1
Witkacjusz dziękuje Wielce Szanownej Pani/Szanownemu Panu za wsparcie i potwierdza przyjęcie do Kręgu Wtajemniczonych Prenumeratorów premiowanych prezentem w postaci jednego z wcześniej wydanych numerów pisma "Witkacy!" (do dyspozycji są jeszcze nr 3 i 4 – do wyczerpania nakładu).
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 0
"Klient musi być zadowolony. Nieporozumienia wykluczone!"

Uzyskuje Pani/Pan tytuł Oficjalnego Patrona pisma "Witkacy!". Arcyszanownemu Patronowi zapewniamy prenumeratę pisma "Witkacy!" i prezent w postaci wybranego numeru archiwalnego (do dyspozycji są jeszcze nr 3 i 4 – do wyczerpania nakładu) oraz unikatową reprodukcję dzieła malarskiego bądź fotograficznego Firmy S.I. Witkiewicz w formacie portretu gabinetowego. Ponadto honorujemy Patrona wpisem imiennym z podziękowaniem na liście publikowanej w każdym numerze pisma oraz na stronie internetowej.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Uzyskuje Pani/Pan tytuł Brązowego Patrona. Przysługuje Pani/Panu prenumerata pisma "Witkacy!" i prezent w postaci zestawu wybranych numerów archiwalnych (do dyspozycji są jeszcze nr 3 i 4 – do wyczerpania) wraz z personalną dedykacją od redakcji. Ponadto honorujemy Patrona wpisem imiennym z podziękowaniem na liście publikowanej w każdym numerze pisma oraz na stronie internetowej.
Zostań patronem
75 zł / miesiąc
patroni: 0
Uzyskuje Pani/Pan tytuł Srebrnego Patrona. Przysługuje Pani/Panu prenumerata pisma "Witkacy!" i prezent w postaci zestawu wybranych numerów archiwalnych (do dyspozycji są jeszcze nr 3 i 4 – do wyczerpania nakładu) wraz z personalną dedykacją od redakcji. Ponadto honorujemy Patrona wpisem imiennym ze zdjęciem z podziękowaniem na liście publikowanej na stronie internetowej.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 100
Uzyskuje Pani/Pan tytuł Złotego Patrona. Przysługuje Pani/Panu prenumerata pisma "Witkacy!" i prezent w postaci zestawu wybranych numerów archiwalnych (do dyspozycji są jeszcze nr 3 i 4 – do wyczerpania nakładu) wraz z personalną dedykacją od redakcji. Pani/Pana firmie udostępniamy pół strony na reklamę w kolejnych numerach pisma. Ponadto honorujemy Patrona wpisem imiennym ze zdjęciem na liście publikowanej w każdym numerze pisma oraz na stronie internetowej.
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 100
Uzyskuje Pani/Pan tytuł Platynowego Patrona. Przysługuje Pani/Panu prenumerata pisma "Witkacy!" i prezent w postaci zestawu wybranych numerów archiwalnych (do dyspozycji są jeszcze nr 3 i 4 – do wyczerpania nakładu) wraz z personalną dedykacją od redakcji. Pani/Pana firmie udostępniamy pełną stronę na reklamę w kolejnych numerach pisma. Wyrazy wdzięczności pojawią się w każdym numerze pisma oraz na stronie internetowej. Złoty Patron jest zapraszany na wszelkie wydarzenia organizowane przez Instytut Witkacego jako gość honorowy. Jego przywilejem jest również spotkanie z redakcją.
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 20
Uzyskuje Pani/Pan tytuł Patrona i Honorowe Obywatelstwo Zjednoczonej Witkacji potwierdzone specjalnym dyplomem. Towarzyszy mu album witkacowski z dedykacją oraz prenumerata pisma. Firmie Patrona udostępniamy pełną stronę na reklamę w kolejnych numerach pisma. Wyrazy wdzięczności pojawią się w każdym papierowym wydaniu kolejnego numeru pisma oraz na stronie internetowej. Patron jest zapraszany na wszelkie wydarzenia organizowane przez Instytut Witkacego jako gość honorowy, któremu zapewniamy reklamę (roll-up) na miejscu. Jego przywilejem jest również lunch z redakcją, na którym wręczamy jeszcze ciepły nowy numer.


Zostań patronem
1000 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 5
Uzyskuje Pani/Pan tytuł Patrona i Honorowe Obywatelstwo Zjednoczonej Witkacji potwierdzone specjalnym dyplomem. Towarzyszy mu album witkacowski oraz wybrane tomy „Dzieł zebranych” z dedykacjami autorów, a także prenumerata pisma. Firmie Patrona udostępniamy pełną stronę na reklamę w kolejnych numerach pisma. Wyrazy wdzięczności pojawią się w każdym numerze pisma oraz na stronie internetowej. Patron jest zapraszany na wszelkie wydarzenia organizowane przez Instytut Witkacego jako gość honorowy, któremu zapewniamy reklamę (roll-up) na miejscu. Patronowi oferujemy publikację wywiadu ze zdjęciem lub możliwość publikacji własnego artykułu. Jego przywilejem jest również lunch z redakcją, na którym wręczamy jeszcze ciepły nowy numer.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy