Agata Diduszko-Zyglewska

W Patronite od 31.03.2020

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 335

Liczba Patronów: 791

Zostań Patronem
14 patronów
1 160 miesięcznie
18 570 łącznie

O Autorze

Od kilku lat zajmuję się mapowaniem i ujawnianiem nieprawidłowości i krzywd wynikających z niewłaściwej relacji między państwem a kościołem katolickim w Polsce. O moich działaniach mogliście usłyszeć w ogólnopolskich mediach. Co do tej pory zrobiłam?

Od X.2018 roku prowadzę „Mapę kościelnej pedofilii i przemocy w Polsce”, na którą odnotowałam już 12 milionów wejść! Zaznaczam na niej przypadki przemocy seksualnej duchownych wobec dzieci, które opisano w mediach – takie, które trafiły do sądu, i te, które z powodu przedawnienia nigdy nie znalazły finału w sądzie. W zeszłym roku dodałam do mapy kolejną kategorię: inne rodzaje przemocy – ponieważ lokalne media okazały się źródłem licznych informacji nt. zabronionej w Polsce przemocy fizycznej stosowanej przez duchownych wobec dzieci.  Mapa jest źródłem wiedzy o skali i konkretnych miejscach popełniania tego rodzaju przestępstw – dla rodziców, dla dziennikarzy i dla samych ofiar, które często nie wiedzą, że ten sam sprawca skrzywdził inne dzieci. Dzięki mapie udało mi się połączyć niektóre ofiary ze sobą nawzajem, a także z dziennikarzami prowadzącymi śledztwa.

W lutym 2019 razem z polityczką Joanną Scheuring-Wielgus i prawniczką Anną Frankowską napisałyśmy raport o tuszowaniu pedofilii przez polskich biskupów, w którym wymieniłyśmy  24 (arcy)biskupów. Raport obiegł polskie i zagraniczne media, wręczyłyśmy go także papieżowi. Niestety państwo polskie nie zareagowało - żaden biskup do tej pory nie wytłumaczył się z krycia przestępców w sutannach.

W grudniu 2020 założyłam - razem z Joanną Scheuring-Wielgus i Robertem Biedroniem - Licznik Apostazji, żeby umożliwić osobom, które nie akceptują polityki kościoła i odchodzą z niego korzystając z jedynej możliwej drogi, policzenie się.

Od kilku lat publikuję teksty dotyczące kościelnej pedofilii, opresji religijnej w szkole, kościelnej dyskryminacji kobiet, dzieci i osób LGBTQ, symboli religijnych w miejscach, które powinny pozostać religijnie neutralne (jak urzędy, szkoły, szpitale itd.) i zbyt bliskiej relacji między sprawującymi władzę a hierarchami kościoła. Współorganizuję debaty i demonstracje. Zadaję niewygodne pytania kuriom, diecezjom, biskupom. Byłam też częścią zespołu piszącego projekt ustawy o komisji prawdy i zadośćuczynienia, który jak mam nadzieję stanie się przedmiotem obrad Sejmu jako projekt poselski. W czerwcu 2019 ukazała się też moja książka „Krucjata polska”, w której zebrałam te różne wątki w całość.

Aktualizowanie mapy kościelnej pedofilii i inne opisane działania zajmują mi sporo czasu. To spotkania z ludźmi, szukanie źródeł, korespondencja, narady, powiększanie sieci kontaktów z dziennikarzami, prawnikami i polityczkami, wypracowywanie rozwiązań. W większości są to działania społeczne – co z oczywistych przyczyn oznacza, że mogę na nie poświęcić ograniczony czas. Jednak Wasze wsparcie może sprawić, że będę mogła działać o wiele intensywniej!

Moje dalsze plany to:
- stałe aktualizowanie mapy kościelnej pedofilii,
- sieciowanie ofiar, dziennikarzy i chętnych do pomocy prawników na rzecz pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców kościelnej pedofilii i ich zwierzchników,
- sieciowanie społeczników, radnych i polityków chętnych uregulowania relacji między państwem a kościołem w Polsce (dzielenie się dobrymi praktykami i powielanie ich w różnych miejscowościach),
- monitorowanie i upowszechnianie informacji o tych działaniach hierarchii kościelnej, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, kobiet, osób LGBTQ i innych grup mieszkańców Polski,
- działanie na rzecz powrotu katechezy do kościoła i neutralności religijnej szkół,
- działania na rzecz wdrożenia projektu ustawy o komisji prawdy i zadośćuczynienia, a także na rzecz likwidacji przedawnień w kontekście przestępstw seksualnych wobec dzieci.
 

To w jakiej mierze uda mi się zrealizować te plany zależy także od Was.
Liczę na Wasze wsparcie - a Wy możecie liczyć na mnie?

Wiedza, którą gromadzę i upowszechniam, bywa wstrząsająca, a bezkarność sprawców w sutannach oraz buta kościelnych hierarchów, szokująca. Ci ostatni otwarcie włączyli się do polityki i roszczą sobie prawo do wtrącania się w najintymniejsze sfery życia nie tylko swoich wiernych, ale wszystkich Polaków. Niestety państwo uwikłane w sojusz tronu z ołtarzem ulega kolejnym, także finansowym, roszczeniom hierarchii kościelnej, i krok po kroku zapada się ku formule państwa teokratycznego, w którym wierzenia religijne grupy rządzącej ważą więcej niż nauka czy prawa człowieka. Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa nie możemy się temu biernie przyglądać i wiem, że rosnąca grupa ludzi w Polsce chce powrotu do demokratycznej normy, zgodnie z którą według praw religijnych żyją tylko ci, którzy sobie tego życzą, żadne organizacje religijne nie mają specjalnych przywilejów, a sprawcy przestępstw trafiają przed sąd bez względu na pełniony zawód. I to marzenie może się spełnić – a ja zamierzam skutecznie nad tym pracować!

Widzę, że w Polsce wzbiera fala buntu wobec niesprawiedliwości i nieuzasadnionych przywilejów kościoła. Jednak żeby ta fala mogła rosnąć, ludzie potrzebują narzędzi: sprawdzonych wzorców działania, wiedzy o własnych prawach, argumentów. W mojej dotychczasowej działalności dziennikarskiej i społecznikowskiej skupiałam się na dostarczaniu tych trzech rzeczy tym, którzy chcieli ich użyć – a dzięki Waszemu wsparciu będę mogła dostarczyć potrzebującym jeszcze więcej narzędzi. A właściwie zrobimy to razem? 


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Najnowsi Patroni
Joanna Kos-Krauze
Joanna Kos-Krauze
120 zł jednorazowo
Anonimowy patron
10 zł miesięcznie
Anna Frankowska
Anna Frankowska
500 zł miesięcznie
Alek Cesarz
Alek Cesarz
100 zł miesięcznie
Agnieszka Holland
Agnieszka Holland
100 zł miesięcznie
Karolina Kalicińska-Mendyk
Karolina Kalicińska-Mendyk
20 zł miesięcznie