Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

1

patron

10 zł

miesięcznie

40 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
1179
miesięczne wsparcie
1322
liczba patronów

  Pisarka. Fotografka. Filozof. Na blogu piszę o życiu, w którym czasem jest zen, a czasem końce świata. Ale zawsze jest pięknie. Jestem autorką dwóch książek i kilku pomysłów na kolejne. Moją pierwszą książkę, "Prosto i uważnie na co dzień", wiele ludzi trzyma przy łóżku, jest dla nich tak ważna.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 999 zł miesięcznie
brakuje 989 zł
pisarka prawie pełną gębą:)
Piszę. Piszę więcej i pięknie. Ogarniam co rano spokojnie dzieci, psa, chaos życia rodzinnego, rachunków i kłopotów, a potem siadam do mojego biurka. Piszę o dobrych rzeczach, które są wokół, a które w miejskim pędzie umykają. Czytasz o tym i zdajesz sobie sprawę, jak zaskakująco wiele masz. Dzielę się z Tobą regularnie tym, co wiem na temat prostszego życia. I odwagi. Co zrobić, kiedy jest źle i jak mieć więcej dobra. Po prostu. Bo jak napisała mi jedna czytelniczka: pisz, bo to jest bardzo potrzebne.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 3999 zł miesięcznie
brakuje 3989 zł
pisarka pełną gębą:))
Piszę. Fotografuję. Rozwijam się. Mam środki na naukę dobrych narzędzi warsztatowych i fotograficznych od najlepszych. Uczę się nowych rzeczy, żeby przekazać je dalej, prosto do Ciebie. Mam warunki, aby stworzyć kilkutygodniowy program online o tym, jak zwolnić w życiu i znaleźć własny, dobry mikrokosmos. Chcę, żeby to było coś wyjątkowego i bardzo wartościowego. Dzięki Twojemu wsparciu jest to możliwe.

O Autorze

Nazywam się Aga Krzyżanowska i jestem pisarką, filozofem, fotografką. Od kilku lat piszę i fotografuję na blogu, którego treści są tu: http://agnesonthecloud.pl, a zdjęcia przede wszystkim tu: http://instagram.com/agnesonthecloud.

Piszę o uważnej codzienności. O byciu wystarczającym. Daję odwagę do pokazania swojej wrażliwości i pokazuję, że to świetna supermoc. Uczę ludzi zatrzymywać się i dostrzegać wokół siebie obfitość. Na przekór kulturze, która cały czas wysyła nam komunikat, że nie jesteśmy wystarczający i że cały czas nam czegoś brakuje, żebyśmy byli spełnieni. Uważam, że dążenie do szczęścia jest przereklamowane, a wszystko, co dobre i potrzebne, mamy w sobie.

Jestem autorką dwóch książek. Druga pojawi się na rynku jeszcze w tym roku. Pierwsza okazała się dużym sukcesem, dostaję od Czytelników cały czas wiadomości, że wiele zmieniła w ich życiu, że noszą ją ze sobą i nieustannie wracają do niej.

Stworzyłam osobisty projekt "sisterhood", który polega na wspieraniu kobiet i ich kreatywnych pomysłów na siebie. Pracuję nad autorskimi warsztatami "soul sisters", których celem ma być kolektywna solidarność i wspieranie się dziewczyn w życiu i biznesie.

Pisanie jest moją supermocą i znaczącą częścią mojego życia, tym bardziej, że jest też ważne dla innych i niesie ze sobą dużo dobrego, zmienia ludzi, pokazuje im, ile mają w sobie i wokół siebie.  Marzę o tym, żeby zająć się pisaniem jak najintensywniej, wydawać samodzielnie kolejne książki i projekty, których pełno w mojej głowie. Chciałabym tworzyć bez ograniczeń, spotykać się z ludźmi, tworzyć i fotografować, zająć się też pisaniem literatury.

Zdecydowałam się założyć Patronite, ponieważ Twoje wsparcie daje mi drogocenny prezent w postaci czasu na to, żeby się tym wszystkim zająć. Daje mi też środki do tworzenia rzeczy na większą skalę. Samodzielne tworzenie projektów daje mi większą wolność, również finansową. A ja bardzo wierzę w wartość tego, co robię.  A praca ta i wynagrodzenie za to, przybliża mnie do realizacji największego marzenia: powrotu do mojego miasta, z którego kiedyś wyjechałam i do którego bardzo chcę wrócić.

Dziękuję Ci za piękne wsparcie. Dobro powraca. xoxo.

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Przede wszystkim z wdzięcznością dziękuję za Twoje wsparcie! Jest dla mnie wyjątkowe. Pięć złotych to porządne espresso, które pijam w dużych ilościach, siadając do pisania. Wierzę, że będę miała okazję uścisnąć Ci kiedyś dłoń osobiście i napić się z Tobą kawy. Czuj się na nią już teraz zaproszony. W ramach podziękowań raz w miesiącu dostaniesz ode mnie maila z kilkoma zdaniami refleksji, które pozwolą Ci dobrze zacząć dzień, może staną się też intencją na nowy miesiąc. xoxo.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 1
Z ogromną wdzięcznością dziękuję za Twoje wsparcie! Czuję się wyjątkowo dzięki Twojemu patronowaniu. Ta kwota to zapas espresso na dłużej, a dla mnie czas, który mogę poświęcić na pisanie i utrwalanie drobinek życia na fotografii. W ramach osobistego podziękowania napiszę do Ciebie, i tylko do Ciebie, maila z całą garścią dobrych słów i obiecuję, że jak będę w pobliżu miejsca Twojego zamieszkania, to stawiam Ci kawę. Możemy przy niej porozmawiać o życiu albo zjeść dużo ciastek i mieć ubaw. I wyściskam Cię, najserdeczniej. xoxo.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękuję najserdeczniej! Jestem bardzo wdzięczna za Twoje wsparcie i za docenienie tego, co robię. Tą kwotą dajesz mi czas, który jeszcze intensywniej mogę wykorzystać na pisanie o i dzielenie się tym z innymi. No i espresso, tyle pysznego espresso mam dzięki Tobie, które tak wiernie wspiera mój proces twórczy! Chciałabym, żebyś w ramach podziękowania miała albo miał wpływ na to, o czym piszę. Dlatego oprócz maila z podziękowaniami, kawy ze mną, jeśli będę w Twojej okolicy, o czym oczywiście poinformuję, proszę Cię o sugestię, o czym chciałabyś/ chciałbyś przeczytać na moim blogu. Uściski. xoxo.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Magia! Dziękuję za Twoje wielkie, piękne wsparcie. Będąc Patronem dajesz mi czas i możliwości do tego, aby moje pisanie rosło i leciało w świat. Wiem, że to, co robię, jest ważne dla innych ludzi, chciałabym tworzyć jeszcze więcej. Pisać kolejne książki i samodzielnie je wydawać, rozwijać się jako fotograf, tworzyć workbooki i piękne produkty do pracy ze sobą. Podziękuję Ci za Twoje wsparcie wyjątkowym listem, ręcznie napisanym, obiecuję, że pójdziemy razem na kawę, jeśli będę w pobliżu i wspomnę o Tobie, jako mecenasie, w mojej kolejnej książce. Moc uścisków. xoxo.
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 3
Dziękuję za wyjątkowe wsparcie. W ramach podziękowania oferuję mój czas. Nazwijmy to indywidualnym programem. Chcesz porozmawiać o ustalaniu granic, wartościach, priorytetach, pojęcie braku czasu nie jest Ci obce ? A może potrzebne Ci wsparcie przy pisaniu? Dwie godziny w miesiącu są tylko dla Ciebie. Jestem ze swoim czasem, doświadczeniem i zawsze czułością. Możemy telefonować, możemy widzieć się przez komputer, a jeśli będę w pobliżu, porozmawiamy osobiście. I napijemy się dobrej kawy.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy