W Patronite od 19.11.2018

Funkcjonowanie strony.

100 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

100 zł

brakuje

Osiągnięcie tego celu będzie dla mnie wymiernym miernikiem mojej pracy. Jeśli zostanie osiągnięty, będzie oznaczało, że mój plan, realizacja i włożony trud w prowadzenie strony ma sens. Że nadal jest zapotrzebowanie na tego typu tematykę.
Dzięki Waszemu wsparciu będę mogła poświęcić więcej czasu na prace i regularne publikowanie artykułów o tematyce najbardziej Was interesującej. Reagować na Wasze potrzeby. Opracowywać dodatkowe wskazane przez Was materiały np.: procedury, instrukcje, algorytmy, czy też prezentacji. Do zrobienia jest jeszcze wiele, dlatego Wasze wsparcie jest tak bardzo istotne.
Osiągnięcie tego celu – to dla mnie drogowskaz, aby to, co zaczęłam kontynuować. Będzie to również jednoznaczny przekaz, że WARTO!

Rozwój strony, wzbogacanie jej o nowe projekty.

500 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

500 zł

brakuje

Dzięki Waszemu wsparciu będzie możliwe zastosowanie nowych technologii, które wpłyną zarówno na rozwój strony jak i przygotowanie dla Was nowoczesnych rozwiązań np. prezentacji z wykorzystaniem programu „Prezi”. Ten, kto prowadzi szkolenia z tematyki BHP wie, jat trudno pozyskać i utrzymać uwagę słuchacza. Z nowymi materiałami dydaktycznymi będzie to o wiele łatwiejsze.
Osiągnięcie tego celu – bezwzględnie zagwarantuje rozwój strony i wzbogaci naszą wspólną pracę o nowe rozwiązania.

Powszechność strony. Publikacje.

1 000 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

1 000 zł

brakuje

Tak, mam takie marzenie, że moja strona stanie się powszechna, że zrzeszy wszystkich behapowców policyjnych (być może również ze służb pokrewnych) i że każdy behapowiec policyjny będzie wiedział, że praca na zajmowanym stanowisku – to już nie problem, bo ma pod ręką „narzędzie”, z którym żaden temat nie jest mu straszny.
Wasze wsparcie pozwoli podjąć i zrealizować projekt, który siedzi mi w głowie i nabiera już teraz realnych kształtów - mianowicie planuję opracowanie i wydanie publikacji z różnych zakresów BHP w policji.
Na tym etapie, Wasze wsparcie umożliwi mi zatrudnienie speca od grafiki (i tych wszystkich programowych trików), który aktualnie wspomaga mnie gratis – bo wierzy we mnie i każdego dnia mówi: „Dasz Radę”

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)