Bogusław Jasiewicz

W Patronite od 08.07.2021

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 1034

Liczba Patronów: 1590

Zostań Patronem
Kup na prezent
5 patronów
360 miesięcznie
3 520 łącznie
Od ponad roku na kanale YouTube ŁASKĄ ZBAWIENI prowadzę program o nazwie REFORMELIA oraz podcast SŁOWONOC DOBRANOC. Pragnę przez nie dzielić się prawdą biblijną, a także przekazywać podstawy teologicznej tożsamości chrześcijańskiej.

O Autorze

Nazywam się Bogusław Jasiewicz. Mam 47 lat. Jestem starszym Ewangelicznego Zboru Reformowanego w Gorzowie Wielkopolskim. Powoli zbliżam się do momentu kiedy będę mógł stwierdzić, że przeżyłem pół wieku z czego 16 lat z moją ukochaną żoną Angeliką.

Od ponad roku na kanale YouTube "Łaską Zbawieni" prowadzę cotygodniowy program Reformelia, którego celem jest głoszenie Słowa Bożego. Ponadto poprzez ten program chcę ukazywać wszystkim ludziom, zwłaszcza ewangelicznie wierzącym, bogactwo historycznej i teologicznej spuścizny kościoła w tym przede wszystkim teologii reformowanej. Ewangelia ma przemieniać ludzkie serca ale i ludzką kulturę, dlatego to o czym mówię w ramach programu zawsze jest rozpatrywane w świetle Ewangelii. Poniżej chciałbym zaprezentować jeden z odcinków tego programu.

 

Słowo Boże zawsze jest na pierwszym miejscu, a z niego powinno wywodzić się wszystko inne. Dlatego postanowiłem prowadzić również cotygodniowy podcast Słowonoc Dobranoc, w którym każdy poszczególny odcinek poświęcony jest innemu fragmentowi Biblii, zwłaszcza tym, które wydają się trudne. Chciałbym zawartość tych odcinków, o ile będzie to możliwe, wydać w formie książki. Poniżej prezentuję jeden z tych odcinków, który także dostępny jest na kanale Łaską Zbawieni.

 

Do tej pory udało nam się także wydać książkę mojego autorstwa pt. „Jedna łaska pięć prawd” zarówno w formie e-booka, jak i w wersji drukowanej dzięki zbiórce zorganizowanej przez braci ze strony reformowani1689.pl. Celem naszym było, aby cały wydrukowany nakład tej książki był darmowy, aby Ci, którzy chcą, mogli ją otrzymać. Książka ta ma na celu przybliżyć każdemu, kto zechce ją przeczytać założenia teologii reformowanej w sposób zrozumiały.

Obok pracy duszpasterskiej, w której pragnę pozostać wierny zasadom reformacji: Pięć Sola oraz Doktrynom Łaski, chcę nadal rozwijać swoją służbę na kanale YouTube "Łaską Zbawieni" dostarczając odbiorcom coraz bogatsze treści w jak najprostszej formie. Teologia systematyczna, historia kościoła czy biblijna egzegeza wcale nie muszą być straszne, a wręcz przeciwnie, mogą stać się najbardziej fascynującą częścią codzienności zwłaszcza dla ludzi wierzących.

 

Skąd pomysł na Patronite?

Do tej pory udało nam się otworzyć kanał YT, stronę internetową oraz stronę FB i przez ponad rok prowadzić działalność w oparciu o własne środki, a także pomoc ze strony Zboru.

Niestety bieżąca działalność oznacza zużywanie się sprzętu, wydatki związane z oprogramowaniem, zakupem odpowiedniej literatury do nauki, a także kosztem prowadzenia strony internetowej itp., na to wszystko potrzebne są pieniądze. Przede wszystkim liczymy na pomoc naszego ukochanego Ojca, który jest w Niebie. Nasz Pan, Jezus Chrystus powiedział: "Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane" (Ewangelia Mateusza 6:33).

Zgodnie też ze słowami Pisma liczymy na pomoc braci i sióstr oraz wszystkich ludzi dobrej woli, którzy zechcą okazać nam wsparcie "Czy ktoś kiedykolwiek pełni służbę żołnierską na własny koszt? Czy ktoś uprawia winnicę, a nie spożywa jej owocu? Albo czy ktoś pasie stado, a nie spożywa mleka stada? Czy mówię to tylko na sposób ludzki? Czy nie mówi o tym także prawo? Jest bowiem napisane w Prawie Mojżesza: Nie zawiążesz pyska młócącemu wołowi. Czy o woły Bóg się troszczy?" (1 list do Koryntian 9:7-9).

Patronite pozwala każdemu kto chce, kto odczuwa taką potrzebę serca, wesprzeć tych, którzy tego wsparcia w swojej działalności publicznej potrzebują, stąd pomysł na Patronite. Pozyskanie funduszy przez ten serwis pozwoliłoby nam na tworzenie jeszcze lepszych treści zarówno merytorycznych jak i wizualnych czy też dźwiękowych oraz na tworzenie treści również poza kanałem YouTube w postaci publikacji książek czy traktatów.

Jeśli zechcesz zostać naszym Patronem to będziesz miał swój udział w tym, aby to co jest przekazywane na kanale przynosiło odbiorcom jak największą korzyść, tak by każdy kto ogląda mógł poznawać niesamowite prawdy, które Bóg objawił w swoim słowie.

 

Zamieszczane przeze mnie treści można znaleźć na:

 

Facebook

Strona Internetowa

YouTube

 

Serdecznie zapraszam i dziękuję za wsparcie

 

 


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Krystian Wojtkowiak
Krystian Wojtkowiak
Próg: 30 zł
Anonimowy patron
Próg: 200 zł
Anonimowy patron
Próg: 20 zł
eM Pe
eM Pe
Próg: 10 zł
Anonimowy patron
Próg: 100 zł
Krystian Wojtkowiak
Krystian Wojtkowiak
Próg: 20 zł