Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

2

patronów

85 zł

miesięcznie

825 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
673
miesięczne wsparcie
846
liczba patronów

  "Dobro wypiera zło" - to motto przyjęliśmy za własne zakładając Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa.Zaczynaliśmy z zapałem i chęciami do pracy. Po 10 latach ciągle ucząc się jak sensownie i profesjonalnie pomagać prowadzimy największą w Gdyni Placówkę Wsparcia Dziennego Spot Mikołaj Alternative

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 7%
cel: 1200 zł miesięcznie
brakuje 1115 zł
Głęboki oddech
Ta kwota pozwoli nam zapewnić większą stabilność finansową Stowarzyszenia - zacząć głębiej oddychać i nie skupiać się bez przerwy na tym czy działania które wykonujemy do tej pory znajdą pokrycie w środkach na naszym koncie. To byłby naprawdę duży krok do większej stabilności i możliwość patrzenia naprzód.
0%
100%
osiągnięto 2%
cel: 3500 zł miesięcznie
brakuje 3415 zł
Rozwijamy się
Naszym marzeniem jest zatrudnienie w naszym Stowarzyszeniu psychologa/terapeuty, który będzie mógł jeszcze intensywniej pracować z naszymi podopiecznymi.
Obserwując potrzeby środowiska w którym pracujemy chcemy również zainicjować nową formę pracy, którą nazwaliśmy mini-grupami rodzinnymi. Będziemy na nie zapraszać dzieci wraz z rodzicami. W czasie zajęć rodzice będą mieli okazje przyjrzeć się jak inaczej można pracować z ich dzieckiem, co przynosi zamierzony efekt, a co wręcz przeciwnie.
Sądzimy, że oba te zadania mogą być nową jakością w naszej pracy. Do tego jednak potrzebujemy zatrudnić kolejnego specjalistę. Nie mamy na to środków w żadnym projekcie.

O Autorze

"Dobro wypiera zło" - to motto, które przyjęliśmy sobie do serca zakładając Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa. Zaczynaliśmy z wielkim zapałem i chęciami do pracy. Po 10 latach ciągle uczymy się jak sensownie i profesjonalnie pomagać. W tym momencie prowadzimy największą w Gdyni Placówkę Wsparcia Dziennego Spot Mikołaj Alternative w ramach której tworzymy bezpieczną przystań dla ok 50-tki dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat. Poza tym prężnie działa u nas Klub Rodzica, który swoją pracę opiera na autorskim projekcie pracy z rodzicami. Oprócz tego posiadamy Klub Seniora i Centrum Wolontariatu „U Mikołaja”, które zapewniają m.in wsparcie prawne i psychologiczne. Część projektów jest współfinansowana przez Gminę Miasta Gdynia oraz Europejski Fundusz Społeczny.

Wychodzimy naprzeciw potrzebom osób doświadczających różnych trudności. Naszym celem jest przywrócenie nadziei, poczucia godności, pragnienia dobra, miłości i rozwoju. Pomagając angażujemy osoby, które wspieramy do działań na rzecz innych.

NASZA HISTORIA

Historia naszego Stowarzyszenia sięga września 2009 kiedy to w parafii Św. Mikołaja w Gdyni Chyloni odbyły się warsztaty pt.: „Dobro wypiera zło”, prowadzone przez członków Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza działającego na Śląsku. Dzielili się oni swoim doświadczeniem pracy wśród najuboższych jak również metodami pracy i jej owocami, których doświadczali od wielu lat. W warsztatach tych wzięło udział wiele osób, w których sercach zrodziła się chęć, by podobne rzeczy robić w naszym mieście. I tak 4 grudnia zostało zarejestrowane Stowarzyszenie św. Mikołaja Biskupa. W marcu 2010 roku rozpoczęła działalność świetlica socjoterapeutyczna. Początkowo zajęcia prowadziliśmy 2 razy w tygodniu na zasadzie wolontariatu. Zaprosiliśmy do naszej świetlicy dzieci z naszej dzielnicy. Staraliśmy się dotrzeć z zaproszeniami przede wszystkim do rodzin borykających się z różnymi problemami.

NASZA MISJA

Pracujemy w oparciu o zasady:

Dobro wypiera zło” – im więcej stworzymy Dobra, tym mniej będzie miejsca na zło,

Podaj dalej” – każde otrzymane Dobro powinno zostać wykorzystane i przekazane innym ludziom

Prawdziwe życie” – Dobro musi dziać się w realnym życiu, a nie w deklaracjach, wyobraźni czy zamierzeniach.

Od dziesięciu lat patrzymy jak nasi Podopieczni dzień po dniu podejmują ważne decyzje, odkrywają talenty i umiejętności, dostrzegają rozwiązania swoich problemów. Dzięki temu, że angażujemy Ich w projekty, których celem jest pomaganie lokalnej społeczności, odkrywają jak bardzo są potrzebni innym ludziom i ile dobrego mogą z siebie dać. Warto dodać, że z naszej pomocy skorzystało już kilka tysięcy osób, a liczba zainteresowanych udziałem w naszych inicjatywach stale rośnie. Przyjmujemy Każdego, kto zapuka do naszych drzwi.

Jak pewnie zdołaliście przeczytać przez ostatnie 10 lat sporo się działo. Ale nie zwalniamy tempa! Przed nami kolejne marzenia i wyzwania. Chcemy poszerzyć placówkę o grupę przedszkolną by jak najszybciej docierać do dzieci, które przeżywają trudności. Marzy nam się praca streetworkingowa na naszej dzielnicy, założenie spółdzielni socjalnej, stworzenie kilku mieszkań chronionych i jeszcze kilka innych inicjatyw. Trochę ich się zebrało.
Zatem do dzieła - Dołóż cegiełkę i wesprzyj św. Mikołaja!

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

10 zł / miesiąc
patroni: 0
Super, dziękujemy!
Tyle kosztuje nas ciepły posiłek dla jednego dziecka.
Wspierając nas tą kwotą dokładasz się do smacznych, ciepłych obiadków dla naszych podopiecznych :)

Bardzo chętnie dodamy Cię do bazy naszych przyjaciół i darczyńców i na Święta prześlemy Ci kartkę, opłatek i list z podsumowaniem naszej rocznej pracy. Otrzymasz również zaproszenie na coroczne Spotkanie Przyjaciół św. Mikołaja w siedzibie Stowarzyszenia.
Zostań patronem
25 zł / miesiąc
patroni: 0
Super, dziękujemy!
Wiecie co? Uwielbiamy wychodzić z naszymi podopiecznymi. Uwielbiamy pokazywać im świat poza placówką i dzielnicą. Tyle średnio kosztuje bilet. Czasem idziemy do kina, teatru lub muzeum, a niekiedy po prostu do aquaparku lub na kręgle.
Wspierając nas tą kwotą dorzucasz się do spontanicznych wyjść, które bardzo pomagają nam w pracy socjoterapeutycznej.

Bardzo chętnie dodamy Cię do bazy naszych przyjaciół i darczyńców i na Święta prześlemy Ci kartkę, opłatek i list z podsumowaniem naszej rocznej pracy. Otrzymasz również zaproszenie na coroczne Spotkanie Przyjaciół św. Mikołaja w siedzibie Stowarzyszenia.
Zostań patronem
35 zł / miesiąc
patroni: 1
Super, dziękujemy!
Socjoterapia to trudne słowo, ale bardzo ważne w naszej pracy. Takie zajęcia uczą naszych podopiecznych jak odnaleźć się w społeczeństwie, jak wyrażać swoje emocje, jak radzić sobie z trudnościami.
Wspierając nas tą kwotą fundujesz naszym podopiecznym jedną dodatkową godzinę zajęć socjoterapeutycznych prowadzoną przez specjalistę.

Bardzo chętnie dodamy Cię do bazy naszych przyjaciół i darczyńców i na Święta prześlemy Ci kartkę, opłatek i list z podsumowaniem naszej rocznej pracy. Otrzymasz również zaproszenie na coroczne Spotkanie Przyjaciół św. Mikołaja w siedzibie Stowarzyszenia.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 1
Super, dziękujemy!
Wokół św. Mikołaja jest grono fajnych ludzi - wolontariuszy z nietuzinkowymi pomysłami. Mamy możliwość zrealizowania warsztatów ceramicznych, tworzenia witraży na szkle, a także zabawy w ciemni fotograficznej i wielu, wielu innych. Wolontariusze wykonają swoją pracę za darmo, ale materiały często kosztują dość dużo.
Wspierając nas tą kwotą dorzucasz się do realizacji ciekawych warsztatów z przeróżnych dziedzin!

Bardzo chętnie dodamy Cię do bazy naszych przyjaciół i darczyńców i na Święta prześlemy Ci kartkę, opłatek i list z podsumowaniem naszej rocznej pracy. Otrzymasz również zaproszenie na coroczne Spotkanie Przyjaciół św. Mikołaja w siedzibie Stowarzyszenia.
Jeśli sobie życzysz chętnie wyślemy Ci losowo przez nas wybrane rękodzieło tworzone przez mamy z Klubu Rodzica.
Zostań patronem
75 zł / miesiąc
patroni: 0
Super, dziękujemy!
Gdybyście wiedzieli jak nasze dzieciaki lubią gry! My zresztą też, bo gry to oprócz dobrej zabawy świetna nauka chociażby tego jak radzić sobie z porażką, jak zachowywać się fair-play itp.
Wspierając nas tą kwotą dorzucasz się do fajnego tytułu, które jest na liście marzeń naszych podopiecznych :)

Bardzo chętnie dodamy Cię do bazy naszych przyjaciół i darczyńców i na Święta prześlemy Ci kartkę, opłatek i list z podsumowaniem naszej rocznej pracy. Otrzymasz również zaproszenie na coroczne Spotkanie Przyjaciół św. Mikołaja w siedzibie Stowarzyszenia.
Jeśli sobie życzysz chętnie wyślemy Ci losowo przez nas wybrane rękodzieło tworzone przez mamy z Klubu Rodzica.
Zostań patronem
120 zł / miesiąc
patroni: 0
Super, dziękujemy!
Czasem nie wystarczy w coś pograć, gdzieś wyjść, pomóc w nauce i zapewnić ciepły posiłek. Niekiedy doświadczenia życiowe naszych podopiecznych są tak trudne, że szukamy dla nich możliwości skorzystania z profesjonalnej pomocy terapeuty.
Wspierając nas tą kwotą opłacasz jedną godzinę terapii dla któregoś z naszych podopiecznych!

Bardzo chętnie dodamy Cię do bazy naszych przyjaciół i darczyńców i na Święta prześlemy Ci kartkę, opłatek i list z podsumowaniem naszej rocznej pracy. Otrzymasz również zaproszenie na coroczne Spotkanie Przyjaciół św. Mikołaja w siedzibie Stowarzyszenia.
Jeśli sobie życzysz chętnie wyślemy Ci losowo przez nas wybrane rękodzieło tworzone przez mamy z Klubu Rodzica.
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
Super, dziękujemy!
Poniżej wymieniliśmy kilka rzeczy, które są naszymi największymi potrzebami. Ale życie zawsze przekracza nasze wyobrażenia. Często dzieje się coś zupełnie niespodziewanego. I tego nie przewidzi żaden projekt.
Wspierając nas tą kwotą dorzucasz się do wszystkich trudnych sytuacji w jakich stajemy. Bardzo dziękujemy!

Bardzo chętnie dodamy Cię do bazy naszych przyjaciół i darczyńców i na Święta prześlemy Ci kartkę, opłatek i list z podsumowaniem naszej rocznej pracy. Otrzymasz również zaproszenie na coroczne Spotkanie Przyjaciół św. Mikołaja w siedzibie Stowarzyszenia.
Jeśli sobie życzysz chętnie wyślemy Ci losowo przez nas wybrane rękodzieło tworzone przez mamy z Klubu Rodzica.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy