Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

8

patronów

205 zł

miesięcznie

2633 zł

łącznie

  Badamy kulturę dawnych Słowian w jednym z najciekawszych pod względem dziedzictwa kulturowego miejsc w kraju, dokonujemy spektakularnych odkryć, zmieniamy historię, chronimy i ratujemy zabytki, popularyzujemy naukę i wiedzę o przeszłości, poza tym... kręcimy filmy, organizujemy wystawy i warsztaty.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

O Autorze

 

Zmieniamy historię, ratujemy zabytki, rozwijamy i popularyzujemy naukę i dziedzictwo kulturowe. Jesteśmy zespołem badawczym, od kilku lat prowadzimy prace archeologiczne w Kotlinie Chodelskiej, niezwykłym regionie położonym w zachodniej części Lubelszczyzny. Celem badań jest rekonstrukcja życia codziennego dawnych Słowian, szczególny nacisk kładziemy na poznanie przedchrześcijańskich praktyk pogrzebowych. Prowadzimy również studia nad początkami państwa polskiego i zanikiem tzw. organizacji plemiennych.

Działamy lokalnie, lecz wyniki naszych badań mają znaczenie i wydźwięk międzynarodowy! Działamy z ramienia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz powołanego przez nas Towarzystwa Starożytniczego w Chodliku.

Nieopodal Kazimierza Dolnego, w dolinie rzeki Chodelki, znajduje się jeden z najciekawszych w Polsce kompleksów wczesnośredniowiecznego, słowiańskiego osadnictwa. Przeszło tysiąc lat temu region ten należał do najliczniej zamieszkałych na obszarze Małopolski. Jego centralną częścią jest słynne grodzisko w Chodliku wraz z otaczającymi je osadami oraz  cmentarzyskami kurhanowymi. 

W tym niezwykły miejscu już od kilku lat prowadzimy badania archeologiczne. Badamy relikty chodlikowskiego grodu oraz kurhany – miejsca pochówków dawnej arystokracji. Odkrywamy kolejne aspekty życia codziennego, wierzeń i kultury dawnych Słowian – relikty naszych wspólnych korzeni. Staramy się również popularyzować wiedzę o przeszłości. 

Od pięciu lat prowadzimy badania wykopaliskowe kurhanów. Odkryliśmy w nich bogato wyposażone, wczesnośredniowieczne pochówki ze szczątkami koni — ewenement na skalę europejską. Znaleźliśmy szereg cennych zabytków zmieniających pogląd na kulturę materialną i duchową wczesnych Słowian. 

Na pobliskim grodzisku w Kłodnicy odkryliśmy prawdziwy spichlerz, zawierający największy jak dotąd odkryty depozyt wczesnośredniowiecznych ziaren zbóż i roślin bobowatych. Odkrycie to pozwoli zrekonstruować dietę mieszkańców regionu sprzed 1000 lat! 


Badamy cały region, łącznie z dolina Wisły, monitorujemy stanowiska zagrożone, prowadzimy ratownicze badania wykopaliskowe, organizujemy wystawy zabytków oraz warsztaty edukacyjne dla najmłodszych. Współpracujemy zarówno z naukowcami jak i pasjonatami historii.

W ciągu dwóch ostatnich lat uratowaliśmy od całkowitego zniszczenia dwa pochówki kultury łużyckiej oraz fragment wału podłużnego z okresu wczesnego średniowiecza. 

Oficjalnie nasze badania prowadzone są z ramienia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz powołanego przez nas Towarzystwa Starożytniczego w Chodliku.

Finansowanie: staramy się o granty, czasem je dostajemy, ale by działać nieprzerwanie potrzebujemy wsparcia! Nie wszystkie wydatki możemy pokryć z grantów, nie zawsze możemy prowadzić za nie badania wykopaliskowe. Każdy z Was może dołączyć do naszej Misji! Wesprzeć nas finansowo, a w sezonie przyjechać i z nami pokopać! :) Nasze wydatki są transparentne - co kwartał będziemy przesyłać Wam ich wykaz. 

Tutaj dowiecie się więcej na temat regionu oraz wykopalisk:

 

Więcej na nasz temat: www.chodlik.edu.pl 

Zapraszamy na nasz kanał na YouTube: www.youtube.com/user/archeochodlik

Nasz profil na Facebook: www.facebook.com/chodlik

 

Nasza podstawowa ekipa: 

Dr Łukasz Miechowicz – kierownik Misji Archeologicznej w Chodliku, archeolog, pracownik Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Zajmuje się archeologią średniowiecza, metodyką badań archeologicznych oraz dokumentacji zabytków, zwłaszcza tzw. nowymi technologiami. W 2010 roku otrzymał nagrodę naukową tygodnika Polityka. W latach 2013 r. oraz 2017 stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (opieka nad zabytkami), w 2014 roku otrzymał grant National Geographic Traveler „Bilet na przyszłość” na podążenie śladami Zygmunta Glogera oraz badania rzek i dolin rzecznych. 

 

Mgr Grzegorz Skrzyński - archeobotanik, pracownik Muzeum Ziemi PAN, specjalista od analiz i określania szczątków roślinnych. 

 

Agnieszka Chlebicka - studentka archeologii. Opracowuje tematykę epoki brązu w Kotlinie Chodelskiej! Zajmuje się również odkrywanymi przez nas zabytkami krzemiennymi.

Jakub Stępnik – student w Zakładzie Bioarcheologii Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Hobbystycznie zajmuje się rekonstrukcją historyczną wczesnego średniowiecza oraz żeglugą średniowieczną. W Chodliku prowadzi poszczególne odcinki badawcze, poza tym montuje nasze filmy. 

 

Ponadto w naszych badaniach biorą udział naukowcy z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studenci archeologii Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. :)

 

Popularyzujemy nasz badania! Stworzyliśmy Wirtualne Muzeum Chodlika www.chodlik.edu.pl

Prowadzimy również warsztaty i zajęcia dla najmłodszych! :)

 

W tym roku pisali o nas: 

Polska Akademia Nauk

Kurier Lubelski 

Portal KazimierzDolny.pl

 


Cele

0%
100%
osiągnięto 87%
cel: 3000 zł
brakuje 367 zł
Opracowanie na 100% wyników badań grodziska w Kłodnicy oraz dalsze badania kurhanów w Chodliku
Chcemy opracować materiał, wykleić naczynia gliniane, zakonserwować zabytki metalowe, dokonać analiz szczątków roślinnych i zwierzęcych - powiedzą nam one co jedli, uprawiali i hodowali mieszkańcy regionu w XI w. Dzięki temu wyniki badań zostaną opublikowane, powstanie niezwykle ciekawa wystawa archeologiczna na którą Was zaprosimy, wprowadzimy nowe dane do historii! Środki przeznaczymy na konserwację zabytków, paliwo, trochę potrzebnego sprzętu.

W latach 2016-2018 prowadziliśmy ratownicze badania archeologiczne budynku odkrytego na grodzisku w Kłodnicy, gm. Wilków. Odkryliśmy prawdziwy spichlerz wypełniony ziarnami zbóż i innych roślin uprawnych - zebraliśmy ponad 300 kg próbek! Ponadto kilka tysięcy fragmentów naczyń glinianych, szereg rzadkich i elitarnych zabytków takich jak broń (w tym półmetrowy grot rzadkiej włóczni skrzydełkowej) czy naszyjnik składający się ze zdobionych srebrem i złotem paciorków oraz arabskich dirhamów. To jak dotąd najcenniejsze odkrycie w Kotlinie Chodelskiej i jedno z ważniejszych w Polsce!
Równolegle badamy cmentarzysko z VIII-X w. w Chodliku - niezwykłą nekropolię gdzie chowano zarówno ludzi jak i zwierzęta. Odkrywane zabytki wskazują na ich elitarność. Dzięki wykopaliskom jesteśmy w stanie rekonstruować obrządek pogrzebowy Słowian okresu plemiennego.
0%
52 %
100%
osiągnięto 52%
cel: 5000 zł
brakuje 2367 zł
Utrzymanie i prowadzenie naszej misji, monitoring i badania ratownicze
Wszystko co związane z badaniami. Utrzymanie misji, czasem musimy kupić materiały biurowe, czasem paliwo by pojechać po zabytki lub sprawdzić nowe stanowisko archeologiczne, opłacić serwer i domenę Wirtualnego Muzeum w Chodliku Chodlik.edu.pl.

Prowadzimy również akcje ratownicze, monitorujemy niszczone dziedzictwo kulturowe, ratujemy zabytki, nie mamy na ten cel innych środków niż wsparcie od Was!
0%
29 %
100%
osiągnięto 29%
cel: 9000 zł
brakuje 6367 zł
Zbadanie wykopaliskowe wału podłużnego w Chodliku
W odległości około 1 km od wałów grodziska w Chodliku, w gęstym Lesie Powiślańskim kryje się jeden z najbardziej tajemniczych i fascynujących zabytków regionu - długi na ponad pół kilometra wał ziemny, tzw. wał podłużny. Jest to fortyfikacja, wysunięty punkt mający za zadanie dodatkową bronę osad i grodu w Chodliku, kontrolowanie przybywających tu podróżnych. Zapewne wyznaczał również granicę osadnictwa. W jego nasypie, w jednym ze zniszczonych przez wybieranie piasku miejsc odkryliśmy wczesnośredniowieczną ceramikę. Na koronie wału znaleźliśmy topór bojowy z X-XII. Wał umocniony jest dodatkowo dwoma fosami. Badania geofizyczne wskazują, iż posiada skrzyniową konstrukcję. Tego obiekty są prawie w ogóle nieznane i niebadane. Chcemy go zbadać wykopaliskowo i lepiej wydatować. ponadto otoczyć ochroną (wykopaliska są niezbędne by wpisać go do rejestru zabytków!) i uratować od zniszczenia - wciąż wybierany jest z niego piasek.
0%
26 %
100%
osiągnięto 26%
cel: 10000 zł
brakuje 7367 zł
Ratowanie zabytków zagrożonych całkowitym zniszczeniem!!!

W Kotlinie Chodelskiej znajduje się szereg stanowisk archeologicznych, bezcennych dla naszej historii, wciąż niszczonych poprzez wybieranie piasku z wydm. Dotyczy to m.in. dwóch cmentarzysk które monitorujemy - kultury łużyckiej z Trzcińca oraz kultury pomorskiej z Kosiorowa, ponadto eponimicznego stanowiska - cmentarzyska kultury trzcinieckiej z Trzcińca, stanowiska od którego kultura trzciniecka, jedna z największych kultur archeologicznych epoki brązu wzięła swoją nazwę. Jest bardzo niszczone, każdego roku coraz bardziej znika. Kolejne pochówki zostają zniszczone. Stanowisko to znane z badań z pocz. XX w., odkryliśmy na nowo w trakcie badań powierzchniowych w 2016 r. Teraz chcemy je ocalić, potrzebujemy Waszego wsparcia!!!
0%
21 %
100%
osiągnięto 21%
cel: 12000 zł
brakuje 9367 zł
Badania grodziska w Chodliku!!!
Wkrótce rozpoczynamy badania archeologiczne jednego z największych grodów w Polsce okresu plemiennego (VIII-X w.)! Kiedy - zależy od środków finansowych. Planujemy zbadać wykopaliskowo duży budynek odkryty na majdanie grodu za pomocą badań geofizycznych. Posiada on wymiary 12x15 m oraz w części prawdopodobnie konstrukcję kamienną! Rzecz jest niezwykle fascynująca.


Wyniki badań opublikujemy zarówno w czasopismach naukowych jak i Internecie, wyślemy Wam sprawozdanie, zdjęcia i zrobimy nowy film z badań!!! :)
0%
100%
osiągnięto 8%
cel: 30000 zł
brakuje 27367 zł
Usprzętowienie, lepsza stacja badawcza oraz stała wystawa archeologiczna!
Do badań naukowych na wysokim poziomie potrzebujemy dobrego sprzętu i właściwie wyposażonej stacji badawczej. Dzięki wsparciu Gminy Karczmiska dysponujemy budynkiem dawnej szkoły podstawowej w Chodliku - niestety brakuje nam wyposażenia, prawdziwej pracowni zabytków, przydałby się również lepszy sprzęt badawczy, począwszy od szpachelek, po drony oraz tachimetr. Dzięki Waszemu wsparciu właściwie wyposażymy nasza misję badawczą, przełoży się to na stan i jakość badań. Zorganizujemy również salę wystawową zabytków, będzie do wstęp do powołania w przyszłości regionalnego muzeum archeologicznego w Chodliku :).

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

3 zł / miesiąc
patroni: 1
Witaj w Misji Archeologicznej w Chodliku. Właśnie zostałeś naszym Patronem , Dziękujemy!!! Każda złotówka jest dla nas ważna! Wyślemy Ci podziękowania drogą mailową! Zawsze możesz nas odwiedzić w trakcie wykopalisk, zorganizujemy Ci wycieczkę po okolicznych zabytkach :).
Zostań patronem
5 zł / miesiąc
patroni: 1
Dziękujemy za Twoje wsparcie nasz Patronie! Jest ono dla nas niezwykle ważne. Każda przekazana nam złotówka zostanie wykorzystana na badania naukowe, ochronę dziedzictwa kulturowego oraz popularyzację wiedzy na jego temat! Otrzymasz od nas specjalne podziękowania emailem! Jeżeli odwiedzisz nas w trakcie badań pokażemy Ci okolice, odkryte zabytki i opowiemy o regionie!
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 1
Dziękujemy za Twoje wsparcie nasz Patronie! Jest ono dla nas niezwykle ważne. Każda przekazana nam złotówka zostanie wykorzystana na badania naukowe, ochronę dziedzictwa kulturowego oraz popularyzację wiedzy na jego temat! Otrzymasz od nas specjalne podziękowania emailem! Jeżeli odwiedzisz nas w trakcie badań pokażemy Ci okolice, odkryte zabytki i opowiemy o regionie!
Zostań patronem
15 zł / miesiąc
patroni: 1
Dziękujemy Ci nasz Patronie! Zbieramy na badania w przyszłym sezonie, każda złotówka się liczy! Otrzymasz od nas specjalne podziękowania, ponadto będziemy przesyłać Ci nasz newsletter, no i oczywiście zapraszamy do nas, do Chodlika!!! ;)
Zostań patronem
21 zł / miesiąc
patroni: 2
Dziękujemy bardzo! Dzięki Tobie kupimy opakowania na zabytki, woreczki strunowe, papier i tusz do drukarki, markery do fotogrametrii, ołówki, długopisy itp. Małe, lecz niezbędne rzeczy. Zbieramy również środki na sezon badawczy!
Będziesz otrzymywać od nas newsletter, a przez okres wspierania nas, co miesiąc wyślemy Ci zdjęcie ilustracyjne z badań lub któregoś z odkrytych przez nas zabytków, w najlepszej jakości, np. do ustawienia jako tapetę!
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 1
Dziękujemy!!! Poza powyższym, dzięki Tobie możemy bardziej poświęcić się popularyzacji badań, stać na opłacenie serwera, domeny Wirtualnego Muzeum, czy np. profilu na Sketchfab, gdzie wrzucamy modele 3D, możemy się rozwijać i zapraszać Was do świata nauki.
Otrzymasz od nas newsletter i zdjęcie na tapetę, informacje o nowych filmach i wydarzeniach, referatach i konferencjach z naszym udziałem.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Dzięki Tobie nasze badania stają się lepiej dofinansowane, a tym samym skuteczniejsze. Pieniądze przeznaczymy na pokrycie kosztów paliwa w trakcie wykopalisk, analizy szczątków roślinnych oraz kostnych, opracowanie materiału z dotychczasowych badań.
Otrzymasz od nas newsletter, zdjęcia. W dokumentacji z badań zamieścimy listę darczyńców, na którą wpiszemy również Ciebie (imię i nazwisko lub jeżeli wolisz pseudonim). Znajdzie się ona także na stronie Wirtualnego Muzeum Chodlika www.chodlik.edu.pl.
Zostań patronem
70 zł / miesiąc
patroni: 0
Twoje wsparcie daje nam komfort psychiczny, dzięki któremu miast martwić się o każdy grosz, możemy skupić się na pracy naukowej. Dzięki temu nas również na nowy drobny sprzęt pomiarowy i dokumentacyjny.
Otrzymasz od nas pakiet internetowy – newsletter, zdjęcia zabytków, nasze artykuły. Sprawozdanie z prac badawczych i analiz, które dzięki Tobie zostały wykonane. Dożywotnio będziemy przesyłać Ci publikacje naszych badań w wersji cyfrowej. Twoje nazwisko (pseudonim) znajdzie się na naszej stronie internetowej, w newsletterze, oficjalnej dokumentacji z badań. Zaprosimy Cię z rodziną i znajomymi na specjalne warsztaty archeologiczne - pokażemy jak się lepi garnki, skleja ceramikę, szuka zabytków i dokumentuje nawarstwienia.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 1
Na spokojnie planujemy kolejne badania, zabytki przechodzą właściwą konserwację, stać nas na materiały biurowe i opłacenie kosztów bieżących, powstaje kolejna publikacja poświęcona wynikom badań! Co więcej stworzymy nowy film oraz zorganizujemy konferencję popularnonaukową i wystawę zabytków! Oczywiście zbieramy również środki finansowe na kolejny sezon badawczy.
Otrzymasz od nas specjalne zaproszenie na wernisaż wystawy zabytków, która w maju 2018 roku zostanie zorganizowana w Domu Kultury Karczmiskach oraz Muzeum Regionalnym w Kluczkowicach. Postaramy się ją pokazać również w Warszawie. W trakcie towarzyszącej jej konferencji naukowej podziękujemy Ci oficjalnie za wsparcie. Oczywiście będziesz otrzymywać od nas również newsletter, zdjęcia i zaproszenia na wszystkie organizowane przez nas wydarzenia w przyszłości. Twoje nazwisko (pseudonim) znajdzie się na stronie internetowej, w newsletterze.
Zostań patronem
170 zł / miesiąc
patroni: 0
To już naprawdę znaczna pomoc, dzięki tobie pokryjemy koszty konserwacji części zabytków metalowych i ceramiki a nawet analiz laboratoryjnych, dokumentacji fotograficznej i 3D. Będziemy mogli „wyciągnąć” z zabytków wszystkie możliwe informacje, opublikować je, zamieścić w galeriach na stronie Wirtualnego Muzeum!
Co więcej możesz „zaadoptować” zabytek, na którego konserwację i dokumentację wydamy Twoje pieniądze (metalowy, ceramiczny, szklany, może arabski dirham, a może nawet ziarenka roślin :) – (otrzymasz od nas ich spis). Na tablicach poświęconych konkretnym przedmiotom zamieścimy informacje, że zostały zakonserwowane oraz opracowane dzięki Twojemu wparciu. Informacja ta znajdzie się na metryczce zabytku i zawsze przy nim będzie, nawet gdy trafi on do muzeum. Otrzymasz od nas fotografie i opisy – pełne opracowanie danego zabytku. Poza tym przyślemy Ci nasz newsletter i zdjęcia, wpiszemy na listę darczyńców, zaprosimy na wernisaże wystaw.
Dostaniesz od nas również kopię ślicznego szklanego paciorka z X w. (na grodzisku w Kłodnicy odkryliśmy ich przeszło 80), wykonaną metodą wczesnośredniowieczną!
Zostań patronem
300 zł / miesiąc
patroni: 0
To ½ kosztu datowania radiowęglowego jednej próbki węgla/kości. Dzięki Tobie uściślimy chronologię badanych zabytków/obiektów i być może zmienimy dotychczasowe patrzenie na historię!
Otrzymasz od nas pakiet Internetowy. Sprawozdanie z prac badawczych i analiz, które dzięki Tobie zostały wykonane. Dożywotnio będziemy przesyłać Ci publikacje naszych badań w wersji cyfrowej. Oczywiście dołączymy zaproszenia na wernisaże wystaw i umieścimy Cię na liście darczyńców!
Ponadto dzięki Tobie zorganizujemy zajęcia dla dzieciaków z wybranej szkoły podstawowej z okolic Chodlika (powiatu opolskiego, puławskiego) lub Warszawy! Ty również możesz ją nam wskazać! Przyjedziemy, pokażemy zabytki i opowiemy o pracy archeologa lub zaprosimy dzieciaki do nas do Chodlika, obwieziemy po okolicznych zabytkach, przygotujemy warsztaty archeologiczne i świetną zabawę poprzez edukację.
Otrzymasz również piękną kopię szklanego paciorka zdobionego srebrną folią z X w. (takiego jak odkryliśmy w 2017 roku na grodzisku w Kłodnicy:) ).
Zostań patronem
600 zł / miesiąc
patroni: 0
Badania ratownicze to ważny element naszej działalności, dzięki Twojemu wsparciu uratujemy (ew. zweryfikujemy i dobrze zadokumentujemy) jedno niszczone stanowisko (lub jego najbardziej zagrożony fragment) położone na piaskowych wydmach Kotliny Chodelskiej, przeprowadzimy jego weryfikację wykopaliskową. Możesz pomóc nam w jego wyborze i uczestniczyć w ekspedycji.
Twoje dane jako darczyńcy znajdą się w oficjalnej dokumentacji z badań oraz ich publikacji naukowej. Także na wystawach zabytków, zarówno wirtualnych jak i stacjonarnych. Otrzymasz od nas pełen pakiet dokumentacji oraz sprawozdanie. Dożywotnio będziemy przesyłać Ci publikacje naszych badań w wersji cyfrowej.
Otrzymasz również piękną kopię szklanego paciorka zdobionego złotą folią (takiego jak odkryliśmy w 2017 roku na grodzisku w Kłodnicy:) ).
Zostań patronem
1000 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 30
To już prawdziwy mecenat naszych badań naukowych. Dzięki takim ludziom jak Ty nauka idzie do przodu, dziedzictwo kulturowe jest lepiej chronione i badane. Dzięki Tobie tworzymy historię.
Możesz „zaadoptować” jeden kurhan lub inny obiekt, który dzięki Twojemu wsparciu będzie badany, opracowany, zrekonstruowany i otoczony opieką. Na grodzisku w Chodliku postawimy tabliczkę z opisem badań oraz Twoim nazwiskiem. Przekażemy Ci dyplom z tytułem Mecenasa Badań Archeologicznych w Chodliku, zaprosimy do nas, przyjmiemy z honorami, pokażemy dziedzictwo kulturowe regionu. Otrzymasz od nas fotoksiążkę z galerią zabytków, dedykacją i podziękowaniami. Ponadto otrzymasz specjalny pakiet Internetowy, zaproszenia na wszystkie nasze konferencje, referaty, pakiet publikacji. Wszędzie gdzie będziemy mogli umieścimy informacje o Twoim wsparciu, także w oficjalnej dokumentacji z badań oraz ich publikacjach.
Otrzymasz od nas naszyjnik składający się z kopii 10 paciorków z X w. (takich jak odkryliśmy na grodzisku w Kłodnicy w 2017 r.), w tym zdobionych złotą i srebrną folią:).
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy