Misja Archeologiczna w Chodliku

13 patronów
424 miesięcznie
10 009 łącznie
Badamy kulturę dawnych Słowian w jednym z najciekawszych pod względem dziedzictwa kulturowego miejsc w kraju, dokonujemy spektakularnych odkryć, zmieniamy historię, chronimy i ratujemy zabytki, popularyzujemy naukę. Pracujemy nad stworzeniem otwartej dla wszystkich bazy naukowej i muzeum!

O Autorze

 

Od pierwszego odcisku dłoni na ścianie jaskini jesteśmy częścią pewnej ciągłości, więc tak naprawdę nie umieramy nigdy -  „Wykopaliska”, reż. Simon Stone, 2021.  

 

Zmieniamy historię, ratujemy zabytki, rozwijamy i popularyzujemy naukę i dziedzictwo kulturowe. Jesteśmy zespołem badawczym, od kilku lat prowadzimy prace archeologiczne w Kotlinie Chodelskiej, niezwykłym regionie położonym w zachodniej części Lubelszczyzny. Celem badań jest poznanie i rekonstrukcja życia codziennego dawnych Słowian, ich kultury materialnej i duchowej. Prowadzimy również studia nad początkami państwa polskiego i zanikiem tzw. organizacji plemiennych. Nasz cel to stworzenie w Chodliku prawdziwej stacji badawczej wraz z muzeum, które będą otwarte dla każdego! 

 

Współpracujemy z pasjonatami historii, stowarzyszeniami, poszukiwaczami. Wspólnie działamy na rzecz badań i ochrony zabytków. Tworzymy pole wzajemnej współpracy i miejsce przyjazne dla każdego! 

Działamy lokalnie, lecz wyniki naszych badań mają znaczenie i wydźwięk międzynarodowy! Działamy wspólnie z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN oraz powołanym przez nas Towarzystwem Starożytniczym w Chodliku.

 

O Chodliku: 

Nieopodal Kazimierza Dolnego, w dolinie rzeki Chodelki, znajduje się jeden z najciekawszych w Polsce kompleksów wczesnośredniowiecznego, słowiańskiego osadnictwa. Przeszło tysiąc lat temu region ten należał do najliczniej zamieszkałych na obszarze Małopolski. Jego centralną częścią jest słynne grodzisko w Chodliku wraz z otaczającymi je osadami oraz  cmentarzyskami kurhanowymi. 

W tym niezwykły miejscu już od kilku lat prowadzimy badania archeologiczne. Badamy relikty chodlikowskiego grodu oraz kurhany – miejsca pochówków dawnej arystokracji. Odkrywamy kolejne aspekty życia codziennego, wierzeń i kultury dawnych Słowian – relikty naszych wspólnych korzeni. Staramy się również popularyzować wiedzę o przeszłości. 

Od pięciu lat prowadzimy badania wykopaliskowe kurhanów. Odkryliśmy w nich bogato wyposażone, wczesnośredniowieczne pochówki ze szczątkami koni — ewenement na skalę europejską. Znaleźliśmy szereg cennych zabytków zmieniających pogląd na kulturę materialną i duchową wczesnych Słowian. 

Na pobliskim grodzisku w Kłodnicy odkryliśmy prawdziwy spichlerz, zawierający największy jak dotąd odkryty depozyt wczesnośredniowiecznych ziaren zbóż i roślin bobowatych. Odkrycie to pozwoli zrekonstruować dietę mieszkańców regionu sprzed 1000 lat! 


Badamy cały region, łącznie z doliną Wisły, monitorujemy stanowiska zagrożone, prowadzimy ratownicze badania wykopaliskowe, organizujemy wystawy zabytków oraz warsztaty edukacyjne dla najmłodszych. Współpracujemy zarówno z naukowcami jak i pasjonatami historii.

W ciągu dwóch ostatnich lat uratowaliśmy od całkowitego zniszczenia cmentarzysko kultury łużyckiej oraz fragment wału podłużnego z okresu wczesnego średniowiecza. 

Oficjalnie nasze badania prowadzone są z ramienia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz powołanego przez nas Towarzystwa Starożytniczego w Chodliku.

 

 

Finansowanie: 

Staramy się o granty, czasem je dostajemy, ale by działać nieprzerwanie potrzebujemy wsparcia! Nie wszystkie wydatki możemy pokryć z grantów, nie zawsze możemy finansować z nich badań wykopaliskowych. 

Każdy z Was może dołączyć do naszej Misji! Wesprzeć nas finansowo, a w sezonie przyjechać i z nami pokopać! :) Nasze wydatki są transparentne - dla zainteresowanych udostępniamy pełne sprawozdanie finansowe! :)

 

Tutaj dowiecie się więcej na temat regionu oraz wykopalisk:

 

Więcej na nasz temat: www.chodlik.edu.pl 

Zapraszamy na nasz kanał na YouTube: www.youtube.com/user/archeochodlik

Nasz profil na Facebook: www.facebook.com/chodlik

 

Nasza podstawowa ekipa: 

Dr Łukasz Miechowicz – kierownik Misji Archeologicznej w Chodliku, archeolog, pracownik Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Zajmuje się archeologią średniowiecza, metodyką badań archeologicznych oraz dokumentacji zabytków, zwłaszcza tzw. nowymi technologiami. W 2010 roku otrzymał nagrodę naukową tygodnika Polityka. W latach 2013 r. oraz 2017 stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (opieka nad zabytkami), w 2014 roku otrzymał grant National Geographic Traveler „Bilet na przyszłość” na podążenie śladami Zygmunta Glogera oraz badania rzek i dolin rzecznych. 

 

Mgr Grzegorz Skrzyński - archeobotanik, pracownik Muzeum Ziemi PAN, specjalista od analiz i określania szczątków roślinnych. 

 

Agnieszka Chlebicka - studentka archeologii. Opracowuje tematykę epoki brązu w Kotlinie Chodelskiej! Zajmuje się również odkrywanymi przez nas zabytkami krzemiennymi.

 

Ponadto w naszych badaniach biorą udział naukowcy z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studenci archeologii Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. :)

 

Popularyzacja: 

 

Popularyzujemy nasz badania! Stworzyliśmy Wirtualne Muzeum Chodlika www.chodlik.edu.pl

Prowadzimy również warsztaty i zajęcia dla najmłodszych! :)

 

Pisali o nas m.in.: 

Polska Akademia Nauk

Kurier Lubelski 

Portal KazimierzDolny.pl

 

 

 

A tu nasza propozycja wycieczki po Kotlinie Chodelskiej: https://zabytek.pl/pl/wycieczki/w-archeologicznym-el-dorado-szlakiem-grodzisk-i-kurhanow-w-d 

 

Odwiedźcie nas w sezonie, chętnie Was oprowadzimy i pokażemy wykopaliska!!! :)Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Renata Mazur
Renata Mazur
Próg: 50 zł
Michał Oleszko
Michał Oleszko
Próg: 21 zł
Marcin Pazdyga
Marcin Pazdyga
Próg: 70 zł
Artur Białosiewicz
Artur Białosiewicz
Próg: 21 zł
Michal Tomaszewski
Michal Tomaszewski
Próg: 10 zł
Anonimowy patron
Próg: 10 zł