Misja Archeologiczna w Chodliku

5 patronów
54 zł miesięcznie
3 752 zł łącznie
Badamy kulturę dawnych Słowian w jednym z najciekawszych pod względem dziedzictwa kulturowego miejsc w kraju, dokonujemy spektakularnych odkryć, zmieniamy historię, chronimy i ratujemy zabytki, popularyzujemy naukę i wiedzę o przeszłości.

O Autorze

 

Zmieniamy historię, ratujemy zabytki, rozwijamy i popularyzujemy naukę i dziedzictwo kulturowe. Jesteśmy zespołem badawczym, od kilku lat prowadzimy prace archeologiczne w Kotlinie Chodelskiej, niezwykłym regionie położonym w zachodniej części Lubelszczyzny. Celem badań jest rekonstrukcja życia codziennego dawnych Słowian, szczególny nacisk kładziemy na poznanie przedchrześcijańskich praktyk pogrzebowych. Prowadzimy również studia nad początkami państwa polskiego i zanikiem tzw. organizacji plemiennych.

Działamy lokalnie, lecz wyniki naszych badań mają znaczenie i wydźwięk międzynarodowy! Współpracujemy z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN oraz powołanym przez nas Towarzystwem Starożytniczym w Chodliku.

Nieopodal Kazimierza Dolnego, w dolinie rzeki Chodelki, znajduje się jeden z najciekawszych w Polsce kompleksów wczesnośredniowiecznego, słowiańskiego osadnictwa. Przeszło tysiąc lat temu region ten należał do najliczniej zamieszkałych na obszarze Małopolski. Jego centralną częścią jest słynne grodzisko w Chodliku wraz z otaczającymi je osadami oraz  cmentarzyskami kurhanowymi. 

W tym niezwykły miejscu już od kilku lat prowadzimy badania archeologiczne. Badamy relikty chodlikowskiego grodu oraz kurhany – miejsca pochówków dawnej arystokracji. Odkrywamy kolejne aspekty życia codziennego, wierzeń i kultury dawnych Słowian – relikty naszych wspólnych korzeni. Staramy się również popularyzować wiedzę o przeszłości. 

Od pięciu lat prowadzimy badania wykopaliskowe kurhanów. Odkryliśmy w nich bogato wyposażone, wczesnośredniowieczne pochówki ze szczątkami koni — ewenement na skalę europejską. Znaleźliśmy szereg cennych zabytków zmieniających pogląd na kulturę materialną i duchową wczesnych Słowian. 

Na pobliskim grodzisku w Kłodnicy odkryliśmy prawdziwy spichlerz, zawierający największy jak dotąd odkryty depozyt wczesnośredniowiecznych ziaren zbóż i roślin bobowatych. Odkrycie to pozwoli zrekonstruować dietę mieszkańców regionu sprzed 1000 lat! 


Badamy cały region, łącznie z dolina Wisły, monitorujemy stanowiska zagrożone, prowadzimy ratownicze badania wykopaliskowe, organizujemy wystawy zabytków oraz warsztaty edukacyjne dla najmłodszych. Współpracujemy zarówno z naukowcami jak i pasjonatami historii.

W ciągu dwóch ostatnich lat uratowaliśmy od całkowitego zniszczenia dwa pochówki kultury łużyckiej oraz fragment wału podłużnego z okresu wczesnego średniowiecza. 

Oficjalnie nasze badania prowadzone są z ramienia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz powołanego przez nas Towarzystwa Starożytniczego w Chodliku.

Finansowanie: staramy się o granty, czasem je dostajemy, ale by działać nieprzerwanie potrzebujemy wsparcia! Nie wszystkie wydatki możemy pokryć z grantów, nie zawsze możemy prowadzić za nie badania wykopaliskowe. Każdy z Was może dołączyć do naszej Misji! Wesprzeć nas finansowo, a w sezonie przyjechać i z nami pokopać! :) Nasze wydatki są transparentne - co kwartał będziemy przesyłać Wam ich wykaz. 

Tutaj dowiecie się więcej na temat regionu oraz wykopalisk:

 

Więcej na nasz temat: www.chodlik.edu.pl 

Zapraszamy na nasz kanał na YouTube: www.youtube.com/user/archeochodlik

Nasz profil na Facebook: www.facebook.com/chodlik

 

Nasza podstawowa ekipa: 

Dr Łukasz Miechowicz – kierownik Misji Archeologicznej w Chodliku, archeolog, pracownik Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Zajmuje się archeologią średniowiecza, metodyką badań archeologicznych oraz dokumentacji zabytków, zwłaszcza tzw. nowymi technologiami. W 2010 roku otrzymał nagrodę naukową tygodnika Polityka. W latach 2013 r. oraz 2017 stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (opieka nad zabytkami), w 2014 roku otrzymał grant National Geographic Traveler „Bilet na przyszłość” na podążenie śladami Zygmunta Glogera oraz badania rzek i dolin rzecznych. 

 

Mgr Grzegorz Skrzyński - archeobotanik, pracownik Muzeum Ziemi PAN, specjalista od analiz i określania szczątków roślinnych. 

 

Agnieszka Chlebicka - studentka archeologii. Opracowuje tematykę epoki brązu w Kotlinie Chodelskiej! Zajmuje się również odkrywanymi przez nas zabytkami krzemiennymi.

Jakub Stępnik – student w Zakładzie Bioarcheologii Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Hobbystycznie zajmuje się rekonstrukcją historyczną wczesnego średniowiecza oraz żeglugą średniowieczną. W Chodliku prowadzi poszczególne odcinki badawcze, poza tym montuje nasze filmy. 

 

Ponadto w naszych badaniach biorą udział naukowcy z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studenci archeologii Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. :)

 

Popularyzujemy nasz badania! Stworzyliśmy Wirtualne Muzeum Chodlika www.chodlik.edu.pl

Prowadzimy również warsztaty i zajęcia dla najmłodszych! :)

 

W tym roku pisali o nas: 

Polska Akademia Nauk

Kurier Lubelski 

Portal KazimierzDolny.pl

 


Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Zostań Patronem
Najnowsi Patroni